Moberg Pharmas årsredovisning för 2017 offentliggjord

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.30 (CET) den 10 april 2018.

Läs mer på Cision