Moberg Pharmas bokslutskommuniké presenteras 13 februari – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:         13 februari 2018
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:               +08 566 426 96
US:               +1 646 502 51 18

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:

http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer 

Läs mer på Cision