Moberg Pharmas rapport för andra kvartalet presenteras 8 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:         8 augusti 2017
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:               +46 8 566 426 95
US:               +1 646 502 51 20

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:

http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer

Läs mer på Cision