Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 8 maj – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:         8 maj 2018
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 426 96
US:               +1 646 502 51 18

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer

Läs mer på Cision