Moberg Pharmas rapport för tredje kvartalet presenteras 6 november – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt VP Finance, Mark Beveridge. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:         6 november 2018
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:               +46 8 566 193 53
US:               +1 855 831 59 47

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer
 

Läs mer på Cision