MOBERG PHARMAS VALBEREDNING UTSEDD

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:

  •  Thomas Eklund, styrelseordförande
  •  Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  •  Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding
  •  Anders Rodebjer, utsedd av Wolco Invest

Valberedningen representerar tillsammans 25,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2017.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2018 hålls i Stockholm den 15 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2017.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 10 november 2017.  

Läs mer på Cision