Optionsprogram till VD och vice VD/CFO

Köpoptionerna är värderade till marknadspris enligt Black-Scholes och varje option ger rätten att köpa en XVIVO Perfusion-aktie till ett pris av 124,00 SEK inom en tvåårsperiod. XVIVO Perfusion AB (publ) är ej kontraktspart för denna transaktion då optionerna utfärdas av tre stora ägare i bolaget. Bolagets styrelse är informerade om transaktionen och ser positivt på optionsprogrammet.

Göteborg 22 mars 2018

Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Läs mer på Cision