Patent beviljat för BUPI i Kanada

Det kanadensiska patentet skyddar användningen av sugtablettermed ett lokalanestetikum, t ex bupivakain, för ett antal olika indikationer, däribland användningen vid smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas vara i kraft till år 2032. Moberg Pharma har tidigare beviljats motsvarande skydd för BUPI i EU och en aktiv patentansökning pågår också i USA.

”Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter” säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

I början av 2016 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med Oral mukosit som första indikation. Nyligen inlämnades ansökning avseende fas 3-programmet som kommer att genomföras i Indien och finansieras av bolagets partner Cadila Pharmaceuticals. Moberg Pharma uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 50 – 100 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.30 (CET) den 1 september 2017.

Läs mer på Cision