Patent beviljat för BUPI i USA

Det amerikanska patentet omfattar en metod för behandling av smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter med hjälp av sugtabletter vilka innehåller ett lokalanestetikum, bupivakain, som aktiv substans. Detta patentskydd förväntas vara i kraft till år 2032. Moberg Pharma har tidigare beviljats patent för BUPI i EU och Kanada.

”Det beviljade patentet för BUPI i USA är en viktig milstolpe som innebär att produkten nu är patenterad på samtliga marknader där vi ansökt om skydd, i linje med vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter” säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

I början av 2016 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med oral mukosit som första indikation. Moberg Pharma uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 100 – 200 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 2 maj 2018.  

Läs mer på Cision