Pfizer i Almedalen: Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?