Pontus Nobréus ny Business Development Director på Biovica

Pontus Nobréus kommer initialt att arbeta ifrån Sverige och ansvara för affärsutveckling globalt. Det omfattar försäljning, kommersialisering och kundstrategi. Han kommer att vara en del av ledningsgruppen på Biovica.

”Jag ser fram emot att börja arbeta för Biovica och att göra DiviTum kommersiellt tillgängligt. Det känns inspirerande att arbeta med en produkt med så stor potential, såväl mänskligt som kommersiellt!” säger Pontus Nobreus, ny Business Development Director Biovica.

”Pontus Nobréus är ett viktigt tillskott till Biovica. Hans erfarenhet av att framgångsrikt ta diagnostiska produkter till marknaden kommer att vara väldigt värdefulla nu när Biovica står inför kommersialisering av produkten.” säger Anders Rylander, VD Biovica.

Läs mer på Cision