Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail/Emtrix

I en öppen klinisk multicenterstudie med 103 patienter, undersöktes de tidiga effekterna av behandling med Kerasal Nail®/ Emtrix® (K101-03) på naglar drabbade av nagelsvamp och/eller nagelpsoriasis. Av resultaten framgår att hela 76% upplevde synbar förbättring redan efter en vecka, en andel som ökade till 92 % efter åtta veckor; studiens primära resultatmått. I gruppen med nagelpsoriasis uppvisade 94 % av patienterna synbar förbättring efter åtta veckor.  

De positiva resultaten från patienter med nagelpsoriasis, liksom studien som helhet, möjliggör starkare försäljningsargument för Kerasal Nail®/ Emtrix®, något som är av stor betydelse för kommande satsningar på samtliga marknader”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

Den kliniska studien genomfördes på åtta studiecenter i Italien under 2016. Resultaten presenteras under European Academy of Dermatology and Venerology Congress (EADV) i Genève den 13–17 september 2017 och publiceras nu i tidskriften Dermatology under titeln Early visible improvements during K101-03 treatment: an open-label multicenter clinical investigation in patients with onychomycosis and/or nail psoriasis.   

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 7 augusti 2017.

Läs mer på Cision