Positiva resultat i PIP4K2-projektet och förlängt forskningssamarbete

Genom licensieringen av Sprint Biosciences PIP4K2-läkemedelsprojekt till amerikanska Petra Pharma Corporation (”Petra”) i juli 2016, startade ett framgångsrikt samarbete mellan bolagen. Cancerprojektet PIP4K2 syftar till att blockera PIP4K2-proteinet och därmed specifikt förhindra tillväxt hos tumörer.

Projektet har haft goda framgångar och nu har de första resultaten från djurmodeller av AML (blodcancern akut myeloisk leukemi) visat att PIP4K2 är ett protein viktigt för leukemicellernas tillväxt. Sprint Bioscience har levererat flera kemiska serier med mycket goda läkemedelsegenskaper. För närvarande finns inga behandlingar för att stoppa AML och det medicinska behovet är stort.

Fyra heltidstjänster från Sprint Bioscience kommer att finansieras av Petra fram till årsslutet 2017. Petras åtagande vad gäller licensavtalet, delmålsbetalningar upp till 240 miljoner USD och royalties, är oberoende av utvecklingssamarbetet. Nästa fastställda delmål är val av kandidat för GLP tox-försök, det vill säga toxikologiska studier som kommer att ligga till grund för en klinisk studie.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Eli Lilly and Company, 180 Degree Capital Corp., Empire State Development’s Innovate NY-fond, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., Partnership Fund for New York City, Pfizer Venture Investments, Watson Fund och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

Läs mer på Cision