Publicering av fas 2-resultat för BUPI

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan jämfört med standardbehandling. Nu har resultaten publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain Reports och finns tillgängliga online.  

De viktigaste resultaten är:

  • Den primära effektvariabeln, som uppnåddes med hög statistisk signifikans, var smärta i mun eller svalg 60 min efter intag av BUPI jämfört med medelvärdet av smärta under dagen för kontrollgruppen. Gruppen som fick BUPI hade 31 % lägre smärtnivå (p=0,0032). Båda grupperna hade tillgång till gängse smärtbehandling under studien. Kontrollgruppen hade även tillgång till annat lokalt verkande bedövningsmedel för munhålan i form av en lidokaingel.
  • Skillnaden i munnen (svalget exkluderat) var än mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50% jämfört med standardbehandling (p=0,0002).

För publiceringen i sin helhet, se: http://journals.lww.com/painrpts/Abstract/latest/Effect_of_bupivacaine_lozenges_on_oral_mucositis.99956.aspx

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 1 september 2017.

Läs mer på Cision