Rättelse: Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis

I gårdagens pressmeddelande 29 oktober 2018 meddelade Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) att marknaden för medicinsk cannabis beräknas vara värd 28 MUSD (miljoner USD) år 2024. Bolaget vill härmed uppmärksamma en felskrivning. Korrekt uppskattning är istället att marknaden beräknas vara värd 28 BUSD (miljarder USD) år 2024.

Läs mer på Cision