Recipharm och Kancera sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Kancera, ett utvecklingsbolag med fokus på cancerterapi, sluter avtal för utveckling och tillverkning av läkemedelskandidaten KAND567.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera Fractalkine-systemet och har i prekliniska sjukdomsmodeller visats effektivt motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer. I framtida kliniska studier avser Kancera behandla patienter med läkemedelskandidaten KAND567 förpackad i kapslar för peroralt intag.

Samarbetet omfattar utveckling av den beredningsform som krävs för effektiv frisättning av KAND567 från kapslarna samt produktion av läkemedelsprodukten. Arbetet utförs på Recipharms anläggning i Solna.

Torkel Gren, General Manager på Recipharm i Solna säger ” Vi gläder oss åt att kunna bidra till utvecklingen av ett nytt läkemedel som har potential att få ett stort medicinskt värde. Vi har många års erfarenhet av produktutveckling för såväl kliniska försök som kommersiell tillverkning, och vi är övertygade om att detta kommer att betyda mycket i samarbetet med Kancera.”

Thomas Olin, VD på Kancera kommenterar ”Beslutet att påbörja utvecklingen av kapslar för en verksam dosering av KAND567 visar att Kancera har nått ett viktigt delmål i Fractalkineprojektet. Vi är glada att nu samarbeta med Recipharm för att ta fram den läkemedelsprodukt som skall användas för att studera hur KAND567 kan hjälpa patienter”.

Kontaktinformation
Torkel Gren, General Manager, torkel.gren@recipharm.com, 08-6024 560
Thomas Olin, VD, thomas.olin@kancera.com, 08-50 12 60 80

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,
+44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 30 juni 2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För mer information besök Kanceras hemsida www.kancera.com.

Läs mer på Cision