Recipharm publicerar Årsredovisning 2016

“Vi gjorde stora framsteg med våra strategiska åtaganden under året, och utökade bland annat vår geografiska närvaro utanför vår starka europeiska bas. Vi byggde även vidare på börsnoteringen från 2014 för att dra nytta av internationella investeringar” säger Thomas Eldered i VD-ordet.

Årsredovisningen finns som PDF i en länk nedan och även på www.recipharm.com

För att beställa ett tryckt exemplar, vänligen skicka ett mail och ange ditt namn och adress till ir@recipharm.com

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Recipharm AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017, klockan 10:00.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Läs mer på Cision