Recipharm slutför förvärv av Sanofis verksamhet inom inhalationsprodukter

Recipharm har slutfört förvärvet av Sanofis verksamhet för kontraktstillverkning av inhalationsprodukter, affären inkluderar en produktionsanläggning i Holmes Chapel, Storbritannien.

Anläggningen, som omfattar utvecklings- och tillverkningskapacitet för nya inhalationsprodukter kompletterar de tjänster som Recipharms utvecklingsanläggning för inhalationsprodukter i Research Triangle Park, North Carolina, USA redan erbjuder.

Transaktionen tillkännagavs i juni 2018 och är ett led i Recipharms tillväxtstrategi. En strategi som fokuserar på att expandera kunderbjudandet genom att tillföra ny kapacitet och attraktiva teknologier.

Recipharms VD Thomas Eldered kommenterar: “Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och ses därför som nyckelområden för vår fortsatta tillväxt”.

“Förvärvet ger oss möjligheter att expandera vårt kunderbjudande inom nya inhalationsprodukter genom tillförd expertis och tillverkningskapacitet samt en fortsatt satsning på att bredda våra utvecklingstjänster”.

Produktionsanläggningen i Holmes Chapel är ledande i Europa och sysselsätter 450 specialiserade medarbetare. De teknologier som främst används i Holmes Chapel är dosinhalatorer och nässprayer. På anläggningen finns också teknik för pulverinhalatorer.

För att läsa mer om Recipharms utvecklingserbjudande inom inhalationsprodukter och nässpray, besök: https://www.recipharm.com/development/inhalation-and-nasal-product-development

Recipharm medverkar på den internationella branschmässan CPhI Worldwide i Madrid. Besök oss gärna i monster 3D50.

För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Karl Lindström, CFO, telefon: 08 602 53 11, ir@recipharm.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 16:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Läs mer på Cision