Recipharm tecknar ett långsiktigt produktionssavtal med betydande ny kund och förvärvar anläggning i Spanien

Recipharm AB tillkännager idag att bolaget inlett ett samarbete med Roche och tecknat ett långsiktigt produktionssavtal. Avtalet innebär att Recipharm ska tillverka ett produktsortiment av fasta beredningar, huvudsakligen tabletter.

Recipharm kommer också att förvärva en produktionsanläggning med ca 200 medarbetare från Roche. Den välutrustade och moderna anläggningen belägen i spanska Leganés strax utanför Madrid tillverkar och distribuerar produkter till mer än 96 länder.

Sammanfattning

  • Långsiktigt produktionssavtal som förväntas generera försäljning om 35 miljoner euro per år, motsvarande mer än 6 % ökning av koncernens nettoomsättning samt en EBITDA-marginal drygt i nivå med koncernens mål.
  • En viktig ny kundrelation med Roche.
  • Erbjuder samordningsmöjligheter med Recipharms anläggning i Parets, utanför Barcelona, samt optimeringsmöjligheter med koncernens övriga anläggningar för tillverkning av tabletter.

”Vi fortsätter arbetet med våra lönsamma tillväxtdrivande strategier”, säger Thomas Eldered, VD för Recipharm AB. ”Jag är därför mycket nöjd att kunna berätta om detta långsiktiga avtal med Roche. I samband med våra diskussioner med Roche är det tydligt att vi har en samsyn på sättet att göra affärer och vi ser fram emot att utveckla vår relation vidare genom att erbjuda en hög kvalitet och pålitliga leveranser från Leganés i framtiden. Vi ser även mycket goda möjligheter att utveckla verksamheten och tillföra nya kunder.”

Förvärvet av anläggningen och produktionsavtalet kommer att tecknas genom ett helägt dotterbolag till Recipharm. Leveranser under produktionsavtalet beräknas påbörjas innan årets slut i samband med tillträde till produktionsanläggningen.

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Henrik Stenqvist, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 07.45. 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Läs mer på Cision