Recipharm utrustar ytterligare tre anläggningar för att kunna leverera serialiserade produkter till USA

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har utrustat ytterligare tre anläggningar med serialiseringskapacitet i linje med kraven i det amerikanska regelverket Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) som införs idag.

Anläggningarna i Karlskoga och Uppsala samt Brescia, Italien är de senaste av Recipharms anläggningar som utrustats för att kunna leverera serialiserade produkter till USA, vilket ökar det totala antalet anläggningar som kan erbjuda serialiseringskapacitet till nio.

Efter en investering på 40 miljoner euro i den koncernövergripande satsningen som initierades 2016 har Recipharm redan levererat över 1,3 miljoner serialiserade och aggregerade förpackningar till marknader som Kina, Sydkorea, Saudiarabien och Turkiet, där serialiseringskrav råder sedan tidigare.

Staffan Widengren, ansvarig för Recipharms globala serialiseringsprojekt, kommenterar: ”Vi har haft ett proaktivt tillvägagångssätt för att tackla utmaningen med serialisering, vi förstår den kritiska roll som kontraktstillverkare spelar för att säkerställa kontinuerlig tillgång av viktiga läkemedel. Förutom att utrusta nio av våra anläggningar innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i kraft har vi också infört en specialstyrka för utrullningen på alla våra anläggningar, för att säkerställa ett konsekvent införande av vår standardlösning.”

”Även om FDA nu har meddelat en respitperiod för det amerikanska regelverket, kan läkemedelsföretagen ändå straffas för att misslyckas att uppfylla reglerna som införs idag. Med detta i åtanke var det viktigt att vi kunde erbjuda serialiseringskapacitet inom tiden för den amerikanska tidsfristen för att undvika potentiella problem för våra kunder.”

”Den investering av tid, pengar och resurser vi gjort innebär att vi är väl förberedda och många av våra kunder är redan ombord. Vi kan nu fokusera uppmärksamheten på att förverkliga ytterligare fördelar med serialiseringsimplementeringen vilket innebär ökad effektivitet på tillverkningslinjerna och förbättring av logistikverksamheten.”

Nästa anläggning att utrustas för att leverera serialiserade produkter till USA blir företagets anläggning i Bengaluru, Indien.


Kontaktinformation
Staffan Widengren, Director Corporate Projects, staffan.widengren@recipharm.com, 08 6024 475 

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,
+44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Läs mer på Cision