Recipharm utser 2016 års mottagare av International Environmental Award

Boxalls forskning, som sträcker sig över två decennier, har lett till en fördjupad förståelse för de framväxande miljö- och hälsoriskerna förknippade med kemiska föroreningar, däribland läkemedel och nanopartiklar, i naturen. Förutom sin tjänst på universitetet i York är han forskningssamordnare för iPiE-projektet (Intelligent Assessment of Pharmaceuticals in the Environment) inom programmet Innovative Medicines Initiative. Han har samma roll i projektet CAPACITIE, som utvecklar nya metoder för att övervaka luftföroreningar i stadsmiljö.

Lars Backsell, styrelseordförande för Recipharm, kommenterar valet av pristagare: ”Det är med stor glädje vi ger 2016 års pris till Alistair Boxall. Hans arbete, som sträcker sig långt utöver att mäta koncentrationsnivåer, har bidragit till förändrade attityder till och större förståelse för hur kemiska föroreningar upptäcks och vilka effekter och risker de medför för såväl människans hälsa som för hela ekosystem. Hans forskning har haft stor betydelse för det växande intresset för miljöfrågor och är vägledande för framtida åtgärder i syfte att minska eller helt undvika negativa effekter från kemisk föroreningar.”

I en kommentar till priset säger professor Boxall följande: ”Jag är glad över att få den här utmärkelsen. Vår forskning kring kemiska föroreningar har i hög grad varit ett lagarbete, och de framsteg vi gjort vore omöjliga utan hårt arbete och stort engagemang från kolleger, studenter och unga forskare. Det är också ett gott betyg åt dagens forskningsprogram att läkemedelsbranschen erkänner vikten av miljökonsekvenserna och aktivt inför metoder för att minska de negativa effekterna och därmed ge miljön ett bättre skydd.”

Kontaktinformation
Lars Backsell, Recipharms Styrelseordförande,  08 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of CSR, erik.haeffler@recipharm.com, 08 6025 285
Alistair Boxall, alistair.boxall@york.ac.uk, +44 (0)190 432 4791

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Läs mer på Cision