Recipharm utser 2017 års mottagare av International Environmental Award

Recipharm delar ut 2017 års International Environmental Award till Karen Kidd, professor i biologi och geografi vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada.

Kidds forskning, som involverat flera partners, bland annat Fisheries and Oceans Canada, Environment och Climate Change Canada, flera universitet och Canadian Water Network, har lett till en fördjupad förståelse för hur mänskliga aktiviteter påverkar akvatiska ekosystem, särskilt hur avloppsvatten och föroreningar påverkar vattenlevande organismer.

Kidds labb genomför också hela ekosystemexperiment för att utveckla en förståelse för hur bekämpningsmedel, näringsämnen och andra stressorer kan påverka näringskedjor i sötvatten. I över ett decennium ledde hon ett banbrytande experiment vid IISD Experimental Lakes Area i Kanada, i syfte att öka kunskapen om de risker som hormonimiterande ämnen utgör för fiskar och deras livsmiljöer, specifikt effekterna av syntetiskt östrogen på vattenlevande organismer.

Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande, kommenterar valet av pristagare: “Det är med stor glädje vi ger 2017 års pris till Karen Kidd. Hennes arbete som undersöker potentiella effekter och risker av föroreningar på fisk och hela ekosystem är verkligen imponerande. Denna forskning är avgörande för öka engagemanget i miljöfrågor samt är en värdefull vägledning i kampen om att minska eller undvika negativa effekter av kemiska föroreningar.” 

För närvarande tjänstgör Kidd i en nationell expertrådgivande panel med Canadian Water Network om ’Kanadas behov och möjligheter att adressera föroreningar i avloppsvatten’. I en kommentar till priset säger professor Kidd följande: ”Kombinationen av fantastiska forskningsfaciliteter som IISD Experimental Lakes Area, ett stort stöd från både privat och offentlig sektor, samt enastående medarbetare har möjliggjort våra fördjupade kunskaper om hur kemikalier, inklusive läkemedel, påverkar akvatiska ekosystem. Mina erfarenheter har förstärkt tanken att vi kollektivt kan uppnå så mycket mer för att lösa miljöproblem och minimera negativa konsekvenser för vattenkvalitet och akvatiska ekosystem. Jag är mycket hedrad att få denna utmärkelse och jag vill tacka Recipharm för erkännandet av vår forskning.”

Prisutdelningen kommer att äga rum i Stockholm i september 2018. I samband med cermonin är Recipharm värd för en öppen workshop om läkemedels inverkan på miljön. Program och talare presenteras under våren.

Kontaktinformation
Lars Backsell, Recipharm Chairman of the Board, 08 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of CSR, erik.haeffler@recipharm.com, 08 6025 285 

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /remarketing

För mediaförfrågningar om McMaster University, vänligen kontakta Michelle Donovan, Manager, Media Relations, Communications & Public Affairs, McMaster University, 1-905-525-9140, ext. 22869 (w), 1- 905-512-8548 (c), donovam@mcmaster.ca

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Om Recipharms International Environmental Award                
Sedan Recipharm grundades 1995 har vår miljöagenda varit en central del av vårt sätt att göra affärer. Vi anser att öppenhet, samarbete och uppmuntran är nödvändigt för att uppnå hållbar utveckling. För att främja denna övertygelse introducerade vi ett internationellt miljöpris 2008 för god miljöpraxis eller innovation inom farmaci, vårdindustrin och akademin.

För mer information besök www.recipharm.com/sustainability/recipharm-international-environmental-award

Läs mer på Cision