Recipharms anläggning i Lissabon utrustad för serialisering av läkemedel för USA och EU

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har utrustat sin sjätte anläggning med kapacitet att serialisera läkemedel, i god tid innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i kraft.

Lissabon-anläggningen är den senaste av Recipharms anläggningar som utrustats efter en investering på 40 miljoner euro i den koncernövergripande satsningen som initierades 2016.

Recipharm har redan levererat över 1,3 miljoner serialiserade och aggregerade förpackningar till marknader som Kina, Sydkorea, Saudiarabien och Turkiet där serialiseringskrav för närvarande råder. Med denna sjätte anläggning ökar företaget kapaciteten med fyra förpackningslinjer. Detta kommer att följas av ytterligare sju linjer i Lissabon, senast under andra kvartalet 2018.

Staffan Widengren, Director of Corporate Projects, säger: ”Vi förstod på ett tidigt stadium komplexiteten i att implementera serialisering enligt de kommande lagkraven, därför har vi förberett oss för de nya amerikanska och europeiska reglerna under en längre tid. Med anläggningen i Lissabon har vi nått en tredjedel på vägen mot målet och det är en viktig milstolpe på vår resa.”

”Vi introducerade ett koncernövergripande serialiseringsprogram för att säkerställa ett konsekvent införande av vår standardlösning, och för att genomförandeprocessen inte skulle få en allt för stor inverkan på de vanliga produktionsaktiviteterna. Det är viktigt att vår lösning fungerar på lokal nivå såväl som för hela koncernen, ett centralt team samordnar dessa aktiviteter.”

”Effektiva serialiseringsfunktioner kan så småningom hjälpa företag att förbättra sin totala utrustningseffektivitet (OEE) och på så vis effektivisera sin verksamhet. Programmet hjälper oss också att integrera serialiseringsdata med resursplaneringssystem (ERP) och tillverkningssystem (MES) så vi uppnår bredare affärsmässiga fördelar utöver att enbart uppfylla kraven.”

Ett centralt team ansvarar för identifiering, orderläggning, installation och kvalificering av system i linje med kundkraven. Nästa anläggning som utrustas är Brescia i Italien som kommer att leverera serialiserade produkter till USA.

Recipharms serialiseringsprogram erkändes nyligen i TRACKTS Awards 2017 för genomförandet på anläggningen i Lissabon, efter en detaljerad bedömning av projektets metodik, teknikanvändning och innovation.

Kontaktinformation
Staffan Widengren, Director Corporate Projects, staffan.widengren@recipharm.com, 08-6024 475

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,
+44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Om serialisering
Serialisering är en metod som innebär att man med streckkoder som lagrar data om ursprung, lagring och batch kan spåra läkemedel från tillverkning till förskrivning. Syftet är att motverka handeln med falska läkemedel och i slutändan stärka patientsäkerheten.

Läs mer på Cision