Recipharms finanschef lämnar bolaget och går vidare

Recipharm AB tillkännager idag att Henrik Stenqvist har meddelat att han önskar lämna sin tjänst som CFO för att gå vidare till andra uppgifter.

”Under sin tid i Recipharm har Henrik bland annat vidareutvecklat koncernens finansiering och finansfunktion såväl organisatoriskt som kompetensmässigt. Vi är mycket tacksamma för hans insatser och lyckönskar Henrik i hans nya jobb.” säger Thomas Eldered, Recipharms VD och koncernchef.

Henrik kvarstår som CFO tills han lämnar sin anställning senare under våren. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 08:05.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Läs mer på Cision