Skåne Universitetssjukhus blir först i Sverige med att använda Acarix CADScor®-system för tidig friskrivning av kranskärlssjukdom

Malmö, 15 September, 2017. Acarix AB (publ) (”Acarix”) tillkännagav idag att kardiologiska avdelningen vid Skåne Universitetssjukhus i Lund kommer att, som första svensk klinik, använda CADScor®System för icke-invasiv och strålningsfri, akustisk friskrivning av kranskärlssjukdom (CAD). Nyligen presenterade resultat vid American College of Cardiology (ACC) 2017 Annual Scientific Meeting visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde.

CADScor®Systemet kombinerar akustisk detektering av turbulent, arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en handhållen enhet för att ge en patientspecifik CAD-score på mindre än 10 minuter.

Sverige har en stolt tradition av spetskompetens och forskning i framkant inom kardiovaskulära området inte minst vad gäller kranskärlssjukdom. Beslutet att införa CADScor®System på kliniken kommenterades av professor David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet och chef för kardiologavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund: ”Hos patienter med misstanke om kranskärlsjukdom är tester med icke-invasiva metoder alltid steg ett. Nuvarande icke-invasiva metoder såsom stresstester, t.ex. arbets-EKG, är tidskrävande och bidrar ofta med otillräcklig information för en noggrann diagnos. Därför remitteras många patienter till ytterligare invasiva tester som antingen bekräftar misstanken om CAD, eller som i många fall visar att patientens symptom beror på andra orsaker än CAD. Vi ser därför fram emot att introducera detta lättanvända, icke-invasiva diagnosinstrument som med stor noggrannhet kan utesluta förekomsts av CAD, något som kommer att gynna både patienterna och sjukvården. Syftet är att säkerställa att endast patienter som behöver ytterligare tester remitteras till sådana och att patienter med symptom på grund av andra orsaker än kranskärlssjukdom inte behöver testas vidare.”

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade: ”Vi är mycket nöjda med att CADScor®-system nu introduceras vid kardiologiska avdelningen på ett av Sveriges största sjukhus, Skåne Universitetssjukhus i Lund. Beställningen utgör en fortsättning på den internationella expansionen av CADScor®-system och är en ytterligare milstolpe i vår kommersialiseringsstrategi. Vi ser fram emot att följa vilka erfarenheter som dras i väntan på att erhålla kostnadsersättning och lansering inom resten av den svenska sjukvården.”

Kontakt:

Acarix
Søren Rysholt Christiansen, VD, E-post:
dksrc@acarix.com, Phone: +45 2777 1112

Informationen ovan är sådan som Acarix AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08:00 den 15 september 2017.

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har attraherat en ledningsgrupp med betydande erfarenhet från ledande befattningar inom internationella medicintekniska företag – VD Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på Cook Medical, GN ReSound och ELOS Medtech.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda  patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Se mer på www.acarix.com. Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.

Läs mer på Cision