Sprint Bioscience avslutar akademiskt samarbete inom diabetes

Sprint Bioscience och dr. Margit Mahlapuu vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning i Göteborg avslutar det akademiska samarbetet efter 2 års gemensamt arbete med att studera STK25-inhibition som behandling för typ 2-diabetes (T2D) och nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Samarbetet har bl. a. innefattat ett Vinnovafinansierat projekt inom SWElifeutlysningen Folksjukdomar, ett framgångsrikt projekt som nu är avslutat och avrapporterat enligt den ursprungliga planen.

Tillsammans har vi stärkt kunskapen om STK25 som ett målprotein inom behandling av T2D och NASH med både genetiska verktyg och småmolekyler. Den biologiska valideringen är nu mycket god vilket ger oss en stark utgångspunkt för den framtida utvecklingen”, säger dr. Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience väljer nu att öka satsningen på STK25 och förstärker projektet internt med mer kemi- och biologiresurser. För att gå fortare fram och få tillgång till avancerade modeller av T2D och NASH med fokus på hög kapacitet och biologisk relevans, kommer den fortsatta utvecklingen att ske tillsammans med kontraktsforskningsbolag. NASH är en kronisk leversjukdom som kan leda till levercirros om den inte behandlas, vilket är den enskilt största orsaken till att patienter måste genomgå levertransplantation. Då det saknas effektiv behandling för NASH är intresset för nya potentiella läkemedel stort hos läkemedelsindustrin.

Läkemedelsmarknaden för NASH

Ca 20 procent av jordens befolkning anses lida av förstadiet till NASH, nonalcholic fatty liver disease (NAFLD), vilket är namnet för leverförfettning. När sjukdomsförloppet fortskridit och leverfibros, leverinflammation eller hepatocellulär degeration utvecklats nås stadiet NASH. Enligt GlobalData förväntas marknaden för NASH-behandlingar växa från 618 miljoner dollar år 2016 till 25,3 miljarder dollar år 2026 på de sju stora läkemedelsmarknaderna; Frankrike, Tyskland, Japan, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Läs mer på Cision