Sprint Bioscience cancerprojekt PIP4K2 patentsökt

Sprint Bioscience har framgångsrikt drivit läkemedelsprojektet och Petra Pharma har nu meddelat Sprint Bioscience att de har lämnat in tre patentansökningar till den amerikanska patentmyndigheten (USPTO). Dessa ansökningar täcker tre olika kemiska serier av PIP4K2 hämmare som tagits fram av Sprint Bioscience forskare. Ansökningarna täcker de föreningar som utvärderats inför val av läkemedelskandidat och de back-up serier som utgör grunden för ett bredare kemiprogram. Patentansökningar är ett av flera viktiga steg inför att välja en läkemedelskandidat som nu genomförts.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.

Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas ligger i Alexandria Center for Life Science, New York.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

Läs mer på Cision