Sprint Bioscience inleder slutförhandlingar i STK25-projektet

De övergripande villkoren i avsiktsförklaringen är i paritet med tidigare avtal Sprint Bioscience tecknat med Bayer och Petra Pharma, vilka innefattar en initial betalning vid signering, delmålsbetalningar vid uppnådda mål inom preklinisk och klinisk forskning, samt royalties på framtida försäljning.

Processen med den initiala förhandlingen av avsiktsförklaringen inleddes under sommaren, för att nu, efter denna överenskommelse fördjupas i licensavtalsförhandlingar. Resultatet kommer att kommuniceras när licensavtalet är slutligt definierat och signerat av båda parter.

De pågående affärsförhandlingarna ligger i linje med vårt tidigare kommunicerade mål med STK25-projektet, att hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience kan driva projektet vidare mot kliniska studier.

Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt”, säger Sprint Biosciences vd, Anders Åberg.

Fakta om NASH och STK25-projektet

NASH är en allvarlig leversjukdom där det i nuläget saknas behandlingar. NASH-terapi är en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler för behandling är betydande. Sprint Bioscience driver ett läkemedelsprojekt som avser att inhibera STK25, ett protein som har betydelse för utveckling av NASH. I projektet har Sprint Bioscience utvecklat flera kemiska serier som stänger av STK25 med en potential att kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av NASH.

Läs mer på Cision