Statusuppdatering avseende delmålsbetalning i Sprint Bioscience:s PIP4K2-projekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience AB (publ) licensierat till New York-baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma.

Petra Pharma har meddelat att man har valt en läkemedelskandidat. Enligt avtalet mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma så utgår den första delmålsbetalningen om 2 MUSD när Petra Pharma initierar toxikologiska studier som behövs för att ta projektet in i kliniska prövningar. ”Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari”, säger Petra Pharmas vd, Brian O’Callaghan.

Som tidigare meddelats har projektet visat positiva resultat i modeller av AML, den vanligaste blodcancerformen bland vuxna. För närvarande saknas effektiva behandlingar av AML. Petra Pharma har också skickat in tre patentansökningar i projektet där en av patentansökningarna täcker läkemedelskandidaten som nu förbereds för toxikologiska studier.

Sprint Bioscience och Petra Pharma tecknade i juli 2016 ett licensierings- och samarbetsavtal för att utveckla PIP4K2 inhibitorer som cancerläkemedel. I forskningssamarbetet som fullt finansierats av Petra Pharma har Sprint Bioscience utvecklat molekyler där nu en läkemedelskandidat valts. Första delmålsbetalning utgår när toxikologiska studier inför kliniska studier startar. Totalt omfattar avtalat delbetalningar om sammanlagt ca 240 MUSD samt royalties på försäljning av ett godkänt läkemedel.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.

Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

Läs mer på Cision