Svårbehandlade cancerformer i fokus när Sprint Bioscience utökar projektportföljen

Sprint Bioscience strategi är att utveckla läkemedel för behandling av cancersjukdomar, som sedan 1970-talet har mer än fördubblats i Sverige och som enligt statistik från Cancerfonden beräknas öka med 100 000 nya fall årligen. I val av nya projekt är en stor marknadspotential en viktig del av beslutet. I det här projektet ser vi möjligheter att utveckla ett läkemedel där det finns stora medicinska behov och därmed stor marknadspotential.

Detta, i dagsläget inte namngivna projekt, syftar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DNA-damage response, DDR), cellcykel-kontroll, metabolism i lysosomen och inflammatorisk signalering. Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad cancerformer och är korrelerat till sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Bland de möjliga behandlingar som kan utvecklas baserat på detta projekt kan nämnas kombinationsbehandlingar med andra läkemedel som hämmar DDR, eller i kombination med strålterapi. Det finns även potentiella synergier med olika immunterapier, till exempel check-point inhibitorer.

Vi kan konstatera att vårt arbete lett fram till ännu ett projekt att lägga till vår portfölj av möjliga utlicensieringar med stor kommersiell potential”, säger Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.

Projektet kommer att presenteras för utvalda diskussionspartners på BIO-Europe i Köpenhamn i november. Detta är Europas största partnering- och nätverkskonferens som årligen arrangeras och besöks av representanter från hela den globala läkemedelsbranschen.

Läs mer på Cision