Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2018 att utgöras av följande personer:

  •  Gunnar Rylander, ordförande i valberedningen
  •  Leif Glantz
  •  Göran Brorsson, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 33 procent av aktierna och 47 procent av rösterna i bolaget sett till den 29 december 2017.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

  • förslag på styrelseledamöter
  • förslag på styrelseordförande
  • förslag på styrelsearvode
  • förslag på revisor och revisorsarvode
  • förslag på ordförande på årsstämman
  • förslag på riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2018

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas torsdagen den 30 augusti 2018 i Uppsala.

Läs mer på Cision