Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Oncopeptides

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 55 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
Nina Rawal, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
Max Mitteregger, utsedda av GLADIATOR
Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:
Oncopeptides AB, Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.
Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 april 2019 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl.09.00 CET. 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Melflufen (Ygalo®) är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen (Ygalo®) kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.

Läs mer på MyNewsDesk