Valberedningens pressmeddelande inför årsstämman 2017

Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande (utsedd av Flerie Participation AB), Lars Backsell (styrelseordförande i Recipharm) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden).

Valberedningen förslår omval av samtliga styrelseledamöter: Lars Backsell, Anders G. Carlberg, Marianne Dicander Alexandersson, Thomas Eldered, Helena Levander, Wenche Rolfsen, Tony Sandell och Carlos von Bonhorst.

Vidare föreslås omval av Lars Backsell som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag, bland annat avseende val av stämmoordföranden, arvoden för styrelse och revisor samt val av revisor, kommer att publiceras på hemsidan samt offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Recipharms årsstämma kommer att hållas den 10 maj kl. 14.00 i Klara Konferensens lokaler på Vattugatan 6 i Stockholm.
 


Vid eventuella frågor kontakta:
Axel Calissendorff, valberedningens ordförande mobil: 0768 409 103
eller
Lars Backsell, styrelsens ordförande och ledamot av valberedningen tel: 08 602 52 00
 


Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Läs mer på Cision