Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Vicore Pharma äger sedan tidigare 2 075 392 aktier i I-Tech, vilket motsvarar en ägarandel om 21,2 procent före nyemissionen. Antalet aktier i I-Tech uppgår till 9 777 185 och baserat på emissionskursen värderas I-Tech till ca 200 Mkr före nyemissionen.

Teckningstiden för nyemissionen i I-Tech pågår under perioden 3-18 maj 2018 och preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018. Nyemissionen omfattas till ca 60,5 procent av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare.

Ytterligare information om nyemissionen och noteringen på First North återfinns i I-Techs pressmeddelande: https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab-genomfor-nyemission-om-44-1-mkr-infor-notering-pa-nasdaq-first-north,c2510490  

Ett prospekt med fullständiga villkor finns tillgängligt på i-tech.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Läs mer på Cision