Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Med den nya informationen till grund kommer Sprint Bioscience nu att presentera Vps34-projektet som ett immunonkologiprojekt. Immunonkologi är ett nytt fält inom cancerbehandling med läkemedel där patientens egna immunceller bekämpar tumören.

Sprint Bioscience deltar i partnerkonferensen BIO-Europe i Berlin 6–8 november. Under de inplanerade mötena med representanter från den internationella läkemedelsindustrin kommer bolaget att presentera Vps34-programet som ett immunonkologiprojekt. ”Vi vet från våra kontakter med läkemedelsindustrin att immunonkologi är ett område där efterfrågan på nya projekt är stor”, säger Anne-Marie Wenthzel, chef för affärsutvecklingen på Sprint Bioscience. Utöver Vps34-programmet kommer även bolagets typ 2-diabetes/NASH-program, STK25, presenteras under konferensdagarna i Berlin.

Om Vps34-projektet; Sprint Bioscience har utvecklat selektiva och potenta Vps34 inhibitorer med utmärkt oral biotillgänglighet. Föreningen SB02024 har valts för toxikologiska studier, inför val av klinisk kandidat. Sprint Bioscience har lämnat in 6 patentansökningar till European Patent Office (EPO) för att skydda SB02024 och övriga föreningar.

Om Sprint Bioscience AB (publ);
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Läs mer på Cision