World Heart Day 2017: Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige

Idag, på World Heart Day, kan vi konstatera att hjärt-kärlsjukdom, som inkluderar hjärtsjukdom och stroke, fortfarande är den vanligaste dödsorsaken. Varje år ligger hjärt-kärlsjukdom bakom 17,5 miljoner dödsfall, en siffra som förväntas stiga till 23 miljoner år 2030. Även om det skett en minskning de senaste åren, är hjärt-kärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De senaste siffrorna från Statistik om dödsorsaker 2016 som publicerades den 6 september 2017 (Socialstyrelsen, Art.nr: 2017-9-10) visar att nästan 32 000 personer (35% av alla dödsfall; 306 fall per 100 000 invånare för män och 331 per 100 000 för kvinnor), dog av hjärt-kärlsjukdom.

Även om årets tema för World Heart Day fokuserar på förebyggande insatser och därmed handlar om att lära känna hjärtat och leva ett hälsosammare liv, är behovet av förbättrad tidig upptäckt av hjärt-kärlsjukdom samt effektiv och rättvis fördelning av värdefulla vårdresurser fortfarande lika angeläget. Kranskärlssjukdom, en av hjärt-kärlsjukdomarna, är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden. För närvarande finns det ingen lättanvänd metod för att upptäcka kranskärlsjukdom tillgänglig. Patienter med misstänkt kranskärlssjukdom remitteras därför till speciella tester inklusive stresstester, t.ex. arbets-EKG som dels är tidskrävande och dels resulterar i information som ofta är otillräcklig för en noggrann diagnos. Acarix CADScor®System, som är ett initialt test för att utesluta kranskärlssjukdom med hög noggrannhet, introduceras för närvarande i vården. Det nya testet erbjuder många fördelar både för patienten och vården. Om kranskärlssjukdom kan uteslutas med ett enkelt test, betyder det att patienten inte behöver utsättas för den stress och de risker som är förknippade med ytterligare tester och kan, lättad, lämna vårdcentralen eller sjukhuset. En annan fördel är att vårdresurserna endast kommer att användas för patienter som behöver ytterligare test, något som eventuellt också minskar väntetiderna för sådana tester.

Skåne Universitetssjukhus i Lund är först i Sverige med att använda i Acarix CADScor®System i vården. Med detta lättanvända instrument som liknar ett stetoskop, kombineras akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer för att ge en mycket noggrann s.k. CAD-score. Patienter som uppvisar misstänkta symtom kan på detta sätt testas på mindre än 10 minuter. Med CAD-score som underlag, kan antingen kranskärlssjukdom hos patienten uteslutas direkt eller att patienten remitteras till ytterligare tester.

Prof. David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet och chef för kardiologavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund ser stora fördelar: ”Som de senaste siffrorna visar är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande en viktig prioritet för det svenska sjukvårdssystemet. Hos patienter med misstanke om kranskärlsjukdom är tester med icke-invasiva metoder alltid steg ett. Nuvarande icke-invasiva metoder såsom stresstester, t.ex. arbets-EKG, är tidskrävande och bidrar ofta med otillräcklig information för en noggrann diagnos. Därför remitteras många patienter till ytterligare invasiva tester som antingen bekräftar misstanken om kranskärlssjukdom, eller som i många fall visar att patientens symptom beror på andra orsaker än kranskärlssjukdom. Vi ser därför fram emot att introducera detta lättanvända, icke-invasiva diagnosinstrument som med stor noggrannhet kan utesluta förekomsts av kranskärlssjukdom, något som kommer att gynna både patienterna och sjukvården. Syftet är att säkerställa att endast patienter som behöver ytterligare tester remitteras till sådana och att patienter med symptom på grund av andra orsaker än kranskärlssjukdom inte behöver testas vidare.”

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade: ”World Heart Day spelar en viktig roll för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdomarna och det lidande det medför för patienter och deras familjer samt även belysa behovet av att så tidig som möjligt få bekräftelse av vad som ligger bakom eventuella symptom. Vi är mycket nöjda med hur lanseringsprogrammet för CADScor®System fortskrider och vi är övertygade om att professor Erlinge och hans team – genom att använda CADScor®System på Skåne Universitetssjukhus i Lund – kommer att göra väsentlig skillnad för patienter och samhället i stort.”

Kontakt:

Acarix
Søren Rysholt Christiansen, VD, E-post:
dksrc@acarix.com, Phone: +45 2777 1112

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har attraherat en ledningsgrupp med betydande erfarenhet från ledande befattningar inom internationella medicintekniska företag – VD Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på Cook Medical, GN ReSound och ELOS Medtech.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda  patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Se mer på www.acarix.com. Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.

About World Heart Day

World heart Day is organized by World Heart Federation, https://www.world-heart-federation.org/

Statement from website, https://www.worldheartday.org/ 

CVD is the world’s number one killer. Each year, it’s responsible for 17.5 million deaths, and by 2030 this is expected to rise to 23 million. But the good news is that much CVD can be prevented by making just a few simple daily changes, like eating and drinking more healthily, getting more exercise and stopping smoking.

This World Heart Day, we’re asking you to share how you power your heart and inspire millions of people around the world to be heart healthy. So let’s make sure we all take action to keep our hearts charged and make a lasting difference to our health. Fuel your heart. Move your heart. Love your heart. And share the power.

Läs mer på Cision