XVIVO Perfusions CFO utnämnd till vice VD

XVIVO Perfusions CFO Christoffer Rosenblad har utsetts till vice VD med verkan från den 17 juli 2017. Christoffer har varit anställd som CFO i bolaget sedan 2012 och han kommer fortsatt att vara bolagets CFO.

Göteborg 17 juli 2017
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Läs mer på Cision