Nyhetsarkiv

NLSDays: Ulrica Sehlstedt leder session om finansiering av projekt i sen fas

Det är inte alldeles ovanligt att företag inom biopharma bygger upp pipelines som erbjuder fler utvecklingsmöjligheter än företagen själva mäktar med att driva. Lovande kliniska prövningar kan flyttas ner i prioriteringslistan och genomförandet senareläggs – vilket i sin tur leder till ett försämrat tillgångsvärde.

Event
· 24 maj, 2017

Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017

För elfte gången delades SwedenBIO Award ut på onsdagskvällen. Årets vinnare är Oncopeptides AB. De prisas för sitt arbete med att utveckla behandling mot hematologisk cancer.

Information
· 17 maj, 2017

Lotta Ljungqvist till SwedenBIO:s styrelse: Fler bolag ska växa

Lotta Ljungqvist, president och CEO Nordic region på GE, tar nu plats i SwedenBIO:s styrelse. Hon har i många år arbetat med innovation inom biopharma/life science-området och driver nu ett nytt BioProcess Innovation Center i syfte att stödja industrialiseringen av svensk innovation inom området.

Information
· 10 maj, 2017

Carl-Johan Spak ny styrelsemedlem i SwedenBIO

– Jag anser att SwedenBIO fyller en mycket viktig funktion som en samlingsplats, säger Carl-Johan, Executive Vice President Global Technologies på Recipharm. Det är en stor ära att få medverka i styrelsen för en sådan organisation och få en direkt möjlighet att påverka dess inriktning!

Information
· 24 april, 2017

Cobra Biologics investerar 165 miljoner i tillverkning av genterapiprodukter

Cobra Biologics, en internationell organisation för kontraktsutveckling och tillverkning av biologiska och traditionella läkemedel, offentliggör i dag planer på att utöka verksamheten vid anläggningarna i Storbritannien och i Sverige för att möta den ökade efterfrågan inom gen-och immunterapi för snabbare processer och därmed snabbare godkännande och lansering av nya läkemedelsprodukter.

Information
· 19 april, 2017

Vi söker en policychef till SwedenBIO!

Life science är en av Sveriges mest framgångsrika och betydande näringsgrenar. Branschorganisationen SwedenBIO företräder närmare 230 företag och organisationer verksamma inom hela life science-branschen.

Information
· 13 april, 2017

Välkommen till SwedenBIOs försommarmingel den 17 maj!

Vi önskar alla anställda i SwedenBIOs medlemsföretag hjärtligt välkomna till vårt stora försommarmingel. Vi räknar med att bli omkring 200 personer, och ser fram emot en trevlig eftermiddag tillsammans med er! Bjud gärna in en kollega!

Event
· 12 april, 2017

Erbjudande från SwedenBIO: Kommunicera med medlemsrabatt

Syns ditt företag tillräckligt? Berättar du nyheter från ditt bolag för omvärlden? Som medlem i SwedenBIO lyfts du fram som en viktig spelare inom life science-området och får tillgång till verktyg som gör det lättare att komma igång med nyhetsförmedlingen.

Information
· 29 mars, 2017

”Riv barriärer som hindrar nordiskt forskningssamarbete”

Nordforsk, som finansierar nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning, har kommit med en ny rapport. Den ger en översikt av den forskning där nordiska register och biobanker används för att genomföra kliniska studier över gränserna i Norden.

Information
· 27 mars, 2017

Så ska regeringen få EMA till Sverige

Beslutet om ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kan fattas redan i juni. Just nu väntar många på de kriterier som ska vara vägledande för beslutet. Vissa uppgifter har läckt ut, bland annat att det viktigaste är att EMA ska kunna vara i full operativ drift redan första dagen efter flytten från London. Just detta är ett bärande budskap i det marknadsföringsmaterial som tagits fram för att stödja Stockholm-Uppsala som EMA:s nya hemvist.

Information
· 15 mars, 2017