Nyhetsarkiv

SwedenBIO lyckönskar Amsterdam – ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Igår kväll, den 20 november togs beslutet att förlägga den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i Amsterdam. Det efter en tuff omröstning där man tvingats singla slant om de två finalisterna som båda fått 13 röster under Allmänna rådets ministermöte i Bryssel.

Information
· 21 november, 2017

Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard avseende informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med Nasdaq– tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

Information
· 10 november, 2017

Notering – varför och vad innebär det?

Den 23 november arrangerar SwedenBIO tillsammans med medlemmen Hamilton ett heldagsseminarium om noteringsprocessen och vad det innebär att vara noterad.

Event
· 2 november, 2017

Välkommen till årets stora inspirations- och nätverksträff!

Fyll på med nya krafter – den 6 december ses vi på Grand Hôtel i Stockholm. Temat för årets SwedenBIO Summit möte är styrelsearbete.

Event
· 1 november, 2017

EMA-striden: Kartläggning från SwedenBIO visar att Sverige hyllas av redan hitflyttade

Internationella nyckelpersoner inom life science och läkemedelsutveckling hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat och entreprenöriell anda. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.

Inspel
· 31 oktober, 2017

Senior rådgivare förstärker SwedenBIO

SwedenBIO förstärker kansliet med ytterligare en medarbetare. Det är den seniora rådgivaren Susanne Baltzer som blir en välkommen förstärkning till ”EUSMESSupport2020”, ett projekt som finansieras av Vinnova och Tillväxtverket och koordineras av RISE där SwedenBIO är en samarbetspart.

 

Information
· 25 oktober, 2017

”Granska EU-ansökningar ger unik inblick”

– Ett sätt att bidra till att Sverige tar en större plats internationellt och samtidigt öka den egna kompetensen om SME-instrumentet och EU-stödet inom det här området.

Så förklarar Iris Öhrn, Business Region Göteborg, varför hon anmält sig som granskare av ansökningar till SME-instrumentet, något som hon tycker att fler bör göra.

 

Information
· 24 oktober, 2017

Nya utbildningen: Kom och träffa framtidens kollegor!

Nu kan du träffa blivande läkemedelstekniker och knyta kontakter för framtiden. Det är den SwedenBIO-initierade yrkeshögskoleutbildningen till läkemedelstekniker på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm som den 1 november anordnar ett event där life science-branschen kan träffa framtidens kollegor.

 

Event
· 21 oktober, 2017

Späckad kunskapshöst!

Vi går en späckad kunskapshöst till mötes. Här har vi samlat några av de evenemang som SwedenBIO och medlemsföretagen anordnar. Kalendariet uppdateras fortlöpande så titta gärna in med jämna mellanrum så att du inte missar något – väl mött i höst!

Event
· 16 oktober, 2017

SwedenBIO i ny podd om integrerad kapitalanskaffning

SwedenBIO har inlett ett samarbete med Hedvig Andersén, erfaren konsult som i närmare 20 år arbetat med riskkapitalinvesteringar. Hon använder nu Hedvigpodden för att på ett lättsamt och roligt sätt väcka intresse för mer komplexa frågor.

Information
· 4 oktober, 2017