Omvärldsbevakning

Sprint Bioscience tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Med anledning av den föreslagna företrädesemissionen som offentliggjordes den 19 januari 2018 kommer rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 att tidigareläggas till onsdagen den 7 februari istället för torsdagen den 22…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Magnus Kagevik ny chef för Lantmännens division Energi

Tidigare har Magnus haft ett flertal ledande roller inom Assa Abloy och dessförinnan inom Whirlpool, med placeringar i bland annat Tjeckien, Storbritannien, Italien och Frankrike. I sin roll som chef…
Lantmännen
· 19 januari, 2018

Sprint Bioscience föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 37,9 MSEK för satsningar på befintliga projekt och utökad projektportfölj

Sammanfattning  Aktieägare i Sprint Bioscience har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 januari 2018, dels anmäla…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Cantargias europeiska patent för solida tumörer kvarstår som giltigt

En tredje part skickade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias europeiska patent EP 2665749 B1 som täcker antikroppsbehandling av solida tumörer såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Oppositionsprocessen vid…
Cantargia AB
· 19 januari, 2018

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Utredning av verkningsmekanism Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 har utförts i samarbete med ett specialiserat schweiziskt bolag (Dualsystems Biotech) och syftade till att identifiera de proteiner som FOL-005…
Let'em know AB
· 18 januari, 2018

CropTailor knäcker havrekoden

CropTailor har tillsammans med forskningskonsortiet ScanOats lyckats sekvensera det omfattande och komplexa havregenomet. Detta öppnar möjligheter för växtförädlare att utveckla nya nyttiga havresorter, exempelvis havre med högre halter av kostfibern…
Lantmännen
· 15 januari, 2018

Moberg Pharma får bifall från NAD – huvudkonkurrent upphör med nuvarande marknadsföring

Under våren 2017 anmälde Moberg Pharma Kramer Laboratories, Inc för vilseledande marknadsföring av produkterna The Original Fungi-Nail Toe & Foot Brand (“Fungi-Nail Toe & Foot”) respektive Fungi-Nail Nailner. Anmälan avsåg…
Moberg Pharma
· 15 januari, 2018

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 januari. Christoph, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset…
Pfizer AB
· 12 januari, 2018

Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende solida tumörer

MAB Discovery GmbH lämnade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias Europeiska patent nr EP 2665749 B1 avseende antikroppsbehandling mot solida tumörer. Oppositionsprocesser är vanligt förekommande i högteknologisk industri…
Cantargia AB
· 9 januari, 2018

DAN-NICADII-studie startas för att bredda tillämpningen av det ickeinvasiva Acarix CADScor®System för snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Acarix AB (publ) ("Acarix") tillkännagav att man inleder en multi-center-studie av det handhållna CADScor®System för icke-invasiv, akustisk detektering av kranskärlssjukdom ("CAD"). Resultaten från den omfattande studien förväntas bli tillgängliga i…
Let'em know AB
· 9 januari, 2018

Diabetesvaccinet Diamyd® visar fortsatt positivt kliniskt förlopp efter 30 månader

I en femte delrapport från den öppna pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, presenteras nu resultat för de första fyra patienter som följts i hela studien, 30…
Diamyd Medical AB
· 8 januari, 2018

Framgångsrikt slutförande av prekliniska säkerhetsstudier med MIV-818 möjliggör start av klinisk fas I-studie 2018

MIV-818 är Medivirs patenterade leverinriktade nukleotidprodrug för behandling av primär levercancer, hepatocellulärt karcinom (HCC), och andra former av levercancer. Det är det första utvecklingsprojektet som kommer från Medivirs egen forskning…
Medivir
· 8 januari, 2018

Två nya delägare på Groth & Co

Karin Crafoord och Tomas Lundquist är nya delägare i Groth & Co från och med 1 januari 2018.Karin Crafoord är senior konsult specialiserad på tvistlösning och processer. Hon har bakgrund…
Groth & Co.
· 8 januari, 2018

Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer…
Cantargia AB
· 5 januari, 2018

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för breddat skydd vid behandling av solida tumörer

Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i USA på en metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbehandling av solida tumörer såsom tarmcancer, bröstcancer och lungcancer. Patentet ger skydd…
Cantargia AB
· 4 januari, 2018

Sprint Bioscience avslutar akademiskt samarbete inom diabetes

Sprint Bioscience och dr. Margit Mahlapuu vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning i Göteborg avslutar det akademiska samarbetet efter 2 års gemensamt arbete med att studera STK25-inhibition som behandling för typ 2-diabetes…
Sprint Bioscience
· 4 januari, 2018

Fullbordad patientrekrytering till Hansa Medicals internationella multicenterstudie Highdes

Studien hade som mål att rekrytera 15-20 patienter. Totalt 18 patienter har behandlats med bolagets läkemedelskandidat IdeS och därefter transplanteras vid fem kliniker i USA och Europa. Det primära syftet…
Hansa Medical
· 4 januari, 2018

Slutförd rekrytering av patienter till amerikansk fas II-studie med IdeS i högsensitiserade patienter

Totalt 17 patienter har rekryterats till studien (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02426684) vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles under professor Stanley Jordans ledning. Målsättningen var att rekrytera 10 till 20 högsensitiserade…
Hansa Medical
· 3 januari, 2018

Recipharm förvärvar resterande aktier i Nitin Lifesciences Ltd

Recipharm AB (publ) meddelar idag en överenskommelse om förvärv av resterande 26 procent av aktierna i Nitin Lifesciences Limited, från grundarfamiljen Sobti. Köpeskillingen uppgår till 2 800 miljoner INR (351…
Recipharm AB
· 2 januari, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.  DeltagandeAktieägare som önskar delta på stämman ska…
Medivir
· 2 januari, 2018

Medivirs styrelse föreslår emissionsbemyndiganden i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet – kallar till extra bolagsstämma

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget den 26 januari 2018, varvid stämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen…
Medivir
· 2 januari, 2018

A-aktierna i Medivir omvandlas till B-aktier

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att A-aktieägarna i Medivir har informerat Bolaget om att de kommer att omvandla samtliga sina A-aktier i…
Medivir
· 2 januari, 2018

Femårsjubilerande Medicon Village fortsätter växa

Medicon Village bolaget Xintela meddelade för några dagar sedan att de inleder samarbete med ett ledande japanskt bolag som bl a utvecklar behandling för broskskador i knäleden. Samarbetet kan på…
Medicon Village
· 21 december, 2017

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att man lämnat in en patentansökan gällande vardenafil buckal film till Europeiska patentverket

Karessa utvecklar effektiva läkemedel baserat på vår patenterade buckala film och väl beprövade läkemedelssubstanser inom terapiområdet erektil dysfunktion. Som en följd av detta arbete har nu Karessa kunnat lämna in…
Karessa Pharma Holding AB
· 21 december, 2017

Cantargia tillförs 232 Mkr efter avslutade nyemissioner

Resultatet för Cantargias riktade nyemission visar att samtliga 14 865 000 aktier tecknats av bland andra Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Nordic Cross. Därutöver visar sammanräkningen…
Cantargia AB
· 21 december, 2017

Kancera rapporterar att klinisk Fas I studie har slutförts i Fraktalkineprojektet

Kancera AB (publ) rapporterar att Fas I studien i Fractalkineprojekt har avslutats i enlighet med studieprotokoll. I studien har läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet dokumenterats för KAND567 i 62 friska försökspersoner.…
Kancera AB
· 19 december, 2017

Delårsrapport maj-oktober 2017

VD har ordet Det är med stor glädje vi tidigare än förväntat kan publicera en fullängdsartikel i Breast Cancer Research and Treatment tillsammans med Dr. Cynthia Ma. ”Vår studie ger…
Biovica International AB
· 19 december, 2017

Life science-bolaget PULS skapar en mötesplats i Stockholm och Uppsala regionen

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.PULS investerar…
P.U.L.S. AB
· 15 december, 2017

Diabetesvaccinet Diamyd® visar positiva resultat

- Resultaten som ses i DIAGNODE-1 är glädjande, nu när alla tolv patienter följts i 6 månader, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sponsor för studien. Det är…
Diamyd Medical AB
· 11 december, 2017

Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceuticals Inc. (Janssen) har beslutat att avsluta sin licens för simeprevir mot bakgrund av Janssens bedömning av marknadens…
Medivir
· 10 december, 2017

Full fart framåt i framgångsrikt cancerprojekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience licensierat till New York baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Projektet har visat framgång och utifrån de positiva data…
Sprint Bioscience
· 8 december, 2017

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utveckla och implementera nya produktionsmetoder i ISO13485-certifierat medicintekniskt bolag. Bland tidigare erfarenheter kan Fiomi…
Biovica International AB
· 5 december, 2017

Recipharm tecknar produktionsavtal och slutför förvärv av anläggning i Spanien

Recipharm AB meddelar att bolaget idag påbörjat leverans under produktionsavtalet med Roche samt slutfört förvärvet av anläggningen i Leganés, Spanien. Thomas Eldered, VD för Recipharm kommenterade: "Vi fortsätter genomföra våra…
Recipharm AB
· 1 december, 2017

Första XPS™ installerad i Kina

Kina är för närvarande världens snabbast växande lungtransplantationsmarknad med en ökning om 37% i antal lungtransplantationer 2016 (201 genomförda lungtransplantationer). På grund av det ökade behovet av lungtransplantation har antalet…
Xvivo Perfusion
· 1 december, 2017

InDex Pharmaceuticals rapporterar nya data om cobitolimods verkningsmekanism

Cobitolimod har visat klinisk effekt och en fördelaktig säkerhetsprofil vid induktion av klinisk remission hos patienter med aktiv ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom som orsakas av inflammation…
Index Pharmaceuticals
· 1 december, 2017

Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Årsstämma har hållits i Diamyd Medicals AB (publ) den 30 november 2017.  Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017. Årsstämman godkände styrelsens förslag…
Diamyd Medical AB
· 30 november, 2017

Preliminära 6-månadersresultat från DIAGNODE-1 innan jul

Samtliga 12 patienter i DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, har nu genomfört sitt 6-månaders besök. Databasen stängdes idag och arbetet med analyseringen av…
Diamyd Medical AB
· 30 november, 2017

Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten

Direktförsäljningen i Nordamerika står idag för 90 % av bolagets totala intäkter. För att bättre spegla denna utveckling i den kommersiella verksamheten etablerar Moberg Pharma en ny global sälj- och…
Moberg Pharma
· 30 november, 2017

Prospekt avseende Cantargias företrädesemission offentliggjort

Företrädesemissionen i sammandrag Aktieägare i Cantargia erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 november 2017. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre…
Cantargia AB
· 29 november, 2017

Extra bolagsstämma i Cantargia

Vid extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) den 27 november 2017 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2017 om en riktad nyemission och…
Cantargia AB
· 27 november, 2017

Recipharm uppmärksammas för verksamheten i Frankrike

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), tilldelas företagspriset ”le Prix d’Excellence 2017 - Spécial Sciences de la vie”, för sin verksamhet i Frankrike. Utmärkelsen delas ut under…
Recipharm AB
· 27 november, 2017

Recipharm utrustar ytterligare tre anläggningar för att kunna leverera serialiserade produkter till USA

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har utrustat ytterligare tre anläggningar med serialiseringskapacitet i linje med kraven i det amerikanska regelverket Drug Supply Chain Security Act (DSCSA)…
Recipharm AB
· 27 november, 2017

Cantargia genomför bolagspresentationer under november

Event: Life Science Seminar Datum och tid: den 24 november 2017, kl. 09:00-16:00. Cantargia presenterar kl. 13.00. Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm Om: Eventet livesänds via www.redeye.se och anmälan till…
Cantargia AB
· 23 november, 2017

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

I studien, ledd av Dr Cynthia Ma, behandlades 50 kvinnor med bröstcancer med standardbehandling (hormonell behandling) i kombination med Ibrance® före operation. DiviTum® användes för att mäta celltillväxthastighet i blodprov…
Biovica International AB
· 23 november, 2017

Webbplatsen www.diagnode-2.com lanserad för patientrekrytering till studien DIAGNODE-2

Webbplatsen för den europeiska fas II-studien DIAGNODE-2 har godkänts av berörda etikprövningsnämnder i Sverige, Tjeckien och Spanien. Information om klinikernas rekryteringsstatus kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att kliniker…
Diamyd Medical AB
· 21 november, 2017

Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum® vid behandling av pankreascancer

Studien som omfattade 404 patienter, visar för första gången att DiviTum kan användas som en dynamisk biomarkör före och under behandlingen av patienter med pankreascancer. DiviTum kunde i studien ge…
Biovica International AB
· 21 november, 2017

Agtech i fokus när Lantmännen söker morgondagens innovationer

Entreprenörer med en affärsidé inom agtech ges nu möjlighet att utveckla sina idéer i Lantmännens Växthus, som drivs under våren 2018 tillsammans med Agroväst – ett utvecklingsbolag inom de gröna…
Lantmännen
· 21 november, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.indexpharma.com samt på bolagets sida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals). För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847 35E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com  Kort…
Index Pharmaceuticals
· 21 november, 2017

Vironova awarded funding to advance expertise in artificial intelligence and machine learning for future healthcare

We are proud to announce that Vironova has been awarded funding for a two-year research project entitled “Interactive visualization tools for verification and improvement of deep neural network predictions.” The…
Vironova
· 21 november, 2017

Moberg byter CRO i fas 3-studier för MOB-015

Sedan ett år tillbaka pågår två parallella fas 3-studier för MOB-015, i EU respektive Nordamerika. Det CRO (contract research organization) som har haft huvudansvaret för studierna har även koordinerat arbetet…
Moberg Pharma
· 20 november, 2017

Glactone Pharma receives new funding from Vinnova

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a SEK 886,500 grant (approx. USD 106,000) from Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) in the second phase of a…
P.U.L.S. AB
· 20 november, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2017

Perioden juli – september 2017  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)  Rörelseresultatet uppgick till –13,3 MSEK (–6,6)  Resultatet efter skatt uppgick till –13,1 MSEK (–7,4), motsvarande –0,21 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 17 november, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

Valberedningen för årsstämman 2018 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:  David Sonnek, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5…
Index Pharmaceuticals
· 16 november, 2017

Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:    Ordförande vid årsstämman    Antal stämmovalda styrelseledamöter    Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse    Styrelsearvode uppdelat mellan…
Sprint Bioscience
· 16 november, 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Januari - september i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK  Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick…
Sprint Bioscience
· 15 november, 2017

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017 Enorama Pharma har under perioden erhållit godkännande från indiska myndigheter att genomföra två planerade bioekvivalensstudier av vårt nikotintuggummi. Det gäller…
Enorama Pharma
· 15 november, 2017
Groth & Co.
· 15 november, 2017

Diamyd Medicals vd har köpt aktier i Bolaget

Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius har köpt 14 100 B-aktier i Diamyd Medical. Hannelius innehav uppgår därmed till 97 432 B-aktier och 33 332 teckningsoptioner för B-aktier. Om Diamyd Medical Diamyd…
Diamyd Medical AB
· 14 november, 2017

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att första patient är doserad i företagets kliniska studie med K-03 vardenafil buckal film

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien…
Karessa Pharma Holding AB
· 14 november, 2017

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

Med bilddiagnostik tar det ca 3 månader att utvärdera hur effektiv en given behandling är genom att titta på volymförändringar hos tumörer. I den aktuella studien har det visats att…
Biovica International AB
· 14 november, 2017

Lantmännen deltar i FN:s klimatkonferens

Torsdagen den 16 november kommer Lantmännen Agroetanol att medverka i Fossilfritt Sveriges seminarium Fossil free cement, steel and fuel – making business of industry transition under FN:s klimatkonferens COP23. –…
Lantmännen
· 13 november, 2017

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – september 2017

PERIODEN (JAN-SEPT 2017) Nettoomsättning 348,9 MSEK (244,9) EBITDA 62,4 MSEK (65,9) EBITDA exklusive reavinster*49,4 MSEK (24,7) EBITDA för befintlig produktportfölj 75,2 MSEK (76,0) Rörelseresultat (EBIT) 33,5 MSEK (55,1) Resultat efter…
Moberg Pharma
· 13 november, 2017

Karessa Pharma AB presenterar på Stora Aktiedagen den 13:e november 2017

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera…
Karessa Pharma Holding AB
· 10 november, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan   Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017  …
Cantargia AB
· 10 november, 2017

MOBERG PHARMAS VALBEREDNING UTSEDD

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:  Thomas Eklund, styrelseordförande  Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen  Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding  Anders Rodebjer, utsedd av Wolco Invest Valberedningen representerar…
Moberg Pharma
· 10 november, 2017

Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt program kring immunonkologiska antikroppen CAN04

- Genom emissionerna erhåller Bolaget full finansiering av den expanderade kliniska utvecklingsplanen av huvudprojektet CAN04 - Den riktade emissionen tillför Cantargia flera institutionella ägare, däribland Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde…
Cantargia AB
· 9 november, 2017

BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018

Stockholm, den 9 november, 2017 – I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att…
BioArctic
· 9 november, 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Juli – september 2017       Nettoomsättningen uppgick till 1 200 Mkr (1 138), en ökning med 5,5 % EBITDA uppgick till 103 Mkr (144) motsvarande en EBITDA-marginal på 8,6 %…
Recipharm AB
· 9 november, 2017

Avveckling av två svenska tillverkningsanläggningar

Recipharm tillkännager idag att företaget inleder en process som syftar till att tillverkningen vid anläggningarna i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra. Sedan 2015 har Recipharm infört effektivitetsåtgärder inom den…
Recipharm AB
· 9 november, 2017

Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

”Vi är mycket ledsna över bortgången av Göran Arvidson, som var en värdefull medlem i Vicore Pharmas styrelse. Hans affärskunskaper och förståelse för branschen kommer att saknas. Våra tankar går…
Vicore Pharma Holding AB
· 8 november, 2017

Biovica presenterar på Annual Biomarkers Congress i Manchester, 2018

På konferensen kommer Mattias i sin presentation att föreläsa om hur nya metoder att mäta cellproliferation kan lösa gamla utmaningar inom läkemedelsutveckling. Genom att snabbare utvärdera potentiella läkemedels effekt med…
Biovica International AB
· 8 november, 2017

Moberg Pharma uppdaterar tidsplanen för MOB-015

Rekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015, en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp, pågår parallellt i Nordamerika och Europa. Bortfallet i urvalsprocessen till studierna har dock varit…
Moberg Pharma
· 8 november, 2017

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet I juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska studien CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med olika former av cancer. Granskningen…
Cantargia AB
· 8 november, 2017

Delårsrapport januari – september 2017

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap   Juli – september 2017  Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (1,2)  Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-10,2)  Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK…
BioArctic
· 8 november, 2017

Hansa Medicals VD Göran Arvidson har hastigt avlidit

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger Ulf Wiinberg, styrelseordförande i Hansa Medical. ”Göran Arvidson har mycket hastigt och oväntat lämnat…
Hansa Medical
· 8 november, 2017

Reimbursement-koder erhållna för hela EVLP processen i USA

XVIVO Perfusion, med hjälp av och professor Ed Cantu på University of Pennsylvania, har arbetat i 18 månader för att erhålla CPT-procedurkoder för EVLP-processen. Den första koden är relaterad till…
Xvivo Perfusion
· 7 november, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det tredje kvartalet den 9 november 2017

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-september 2017 den 9 november kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 6 november, 2017

Live session hos ”Aktier – Småbolagsjakten” den 20 november kl 19.00 CET

Klicka på följande länk för mer information https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten/ Under sessionen ges det möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen på svenska eller engelska. Svar kommer sedan att ges på engelska.…
Biovica International AB
· 6 november, 2017

Moberg Pharmas rapport för tredje kvartalet presenteras 13 november – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         13 november 2017 Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen,…
Moberg Pharma
· 6 november, 2017

Charlotte Flodin är ny VP Quality Assurance på Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma fortsätter att expandera och förstärka sin organisation. Under augusti började Charlotte Flodin som VP Quality Assurance.– Det kommer att bli mycket spännande att få vara med på resan…
Scandinavian Biopharma
· 6 november, 2017

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport januari-september 2017 den 8 november

Stockholm, den 3 november, 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2017 den 8 november 2017, klockan 08:00 (CET). BioArctic…
BioArctic
· 3 november, 2017

Cantargia tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet

För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen…
Cantargia AB
· 1 november, 2017

Vicore Pharma deltar i två investerarkonferenser i London under november 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO), kan idag meddela att VD Per Jansson kommer presentera bolaget på Biotech and Money Inv€$tival showcase tisdag den 14 november kl 13:45 GMT. Bolaget kommer…
Vicore Pharma Holding AB
· 1 november, 2017

Promore Pharma tecknar avtal med PCG Clinical Services

Promore Pharma har tecknat avtal med kontraktsforskningsföretaget PCG Clinical Services avseende genomförandet av bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår (VLU). Avsikten är att rekrytera 120…
Promore Pharma
· 31 oktober, 2017

Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Med den nya informationen till grund kommer Sprint Bioscience nu att presentera Vps34-projektet som ett immunonkologiprojekt. Immunonkologi är ett nytt fält inom cancerbehandling med läkemedel där patientens egna immunceller bekämpar…
Sprint Bioscience
· 27 oktober, 2017

XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 (JUL - SEP) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 8 procent och uppgick till 31,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 27 oktober, 2017

InDex Pharmaceuticals deltar på United European Gastroenterology Week (UEGW)

Postern sammanfattar resultaten från en marknadsundersökning med 148 patienter med ulcerös kolit i Europa och USA avseende deras erfarenhet av och uppfattning om rektalt administrerade läkemedel. Nästan alla patienterna uppgav…
Index Pharmaceuticals
· 26 oktober, 2017

Recipharms anläggning i Lissabon utrustad för serialisering av läkemedel för USA och EU

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har utrustat sin sjätte anläggning med kapacitet att serialisera läkemedel, i god tid innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i…
Recipharm AB
· 23 oktober, 2017

Delårsrapport, juli-september 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i en riskgrupp för…
Vicore Pharma Holding AB
· 19 oktober, 2017

Cantargia: Första patienten har behandlats med immunonkologiska antikroppen CAN04 och följts upp i tre veckor avseende säkerhet.

De första sjukhusen i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR initierades nyligen och rekrytering av patienter pågår. I enlighet med protokollet behandlas patienterna i grupper om tre. Efter start av…
Cantargia AB
· 13 oktober, 2017

BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu beviljats i Europa

Stockholm den 13 oktober 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket, (European...BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu…
BioArctic
· 13 oktober, 2017

Lantmännen prisas när universitet väljer de mest framgångsrika innovationerna

SLU belönar tidigare forskningsprojekt som bidragit till produkter eller tjänster som haft en betydande påverkan i samhället och som dessutom har lett till framgångsrika företag. ThermoSeed, en effektiv och miljövänlig…
Lantmännen
· 12 oktober, 2017

Uppdatering och status på Karessa Pharmas projekt K-03

Status projekt K-03 vardenafil Buckal film Karessa lämnade in ansökan om att genomföra en klinisk prövning på K-03 vardenafil buckal film den 31 augusti till Läkemedelsverket, vilket marknaden tidigare blivit…
Karessa Pharma Holding AB
· 12 oktober, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

Det utbrutna patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer 9795627), ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. “Detta nya…
Index Pharmaceuticals
· 12 oktober, 2017

Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER...Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm
BioArctic
· 12 oktober, 2017

Medtech-branschen ökar för första gången sedan finanskrisen

Den totala omsättningen ökar i den globala branschen för medicinteknik visar EY:s årliga medtech-rapport "Pulse of the industry". Tillväxten drivs av förvärv och fusioner (M&A) samt optimering av företagens befintliga…
EY
· 11 oktober, 2017

Groth & Co rekryterar Rikard Kånge – patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult specialiserad inom Life Science: Rikard Kånge är civilingenjör i kemiteknik och kommer närmast från en annan IP-firma. Rikard började arbeta på…
Groth & Co.
· 11 oktober, 2017

​Athera startar klinisk studie inom arteriell inflammation med antikroppen PC-mAb

Stockholm 11 oktober, 2017 Athera Biotechnologies AB meddelar idag att screening har startats i den prospektiva, dubbelblindade, randomiserade, placebo-kontrollerade Phase 2a studien med PC-mAb inom arteriell inflammation. Studiepopulationen är personer…
Athera Biotechnologies AB
· 11 oktober, 2017

​Athera initiates Phase 2a trial on arterial inflammation with its antibody PC-mAb

Stockholm October 11, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that screening has started for a Phase 2a prospective, double-blind, randomised, placebo-controlled multicentre study to investigate the effects of treatment on…
Athera Biotechnologies AB
· 11 oktober, 2017

Klinisk potential med C21 i publicerade artiklar

Anti-fibrotic potential of AT2-receptor agonists. Wang Y et al. Frontiers in Pharmacology (2017), 8: Article 564. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28912715 I denna review från Wang et al från Monash University, Australien, sammanfattas prekliniska…
Vicore Pharma Holding AB
· 9 oktober, 2017

Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Det godkända patentet US 9,796,783 avser bolagets produktkandidat CAN04 och ger skydd i USA till år 2035. Utöver godkännandet i USA, erhölls formellt godkännande i Europa i augusti 2017. Härutöver…
Cantargia AB
· 6 oktober, 2017

Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).Pfizer har presenterat en ny interimistisk analys av långtidsdata från fyra studier…
Pfizer AB
· 6 oktober, 2017

Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

– Lantmännen utvecklas stabilt inom samtliga divisioner, och det pågår flera initiativ för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt stark, och förutsättningarna för att…
Lantmännen
· 5 oktober, 2017

Jonas Bengtsson till Scandinavian Biopharma som VP Affärsutveckling och Internationell Försäljning

Scandinavian Biopharma fortsätter att förstärka sin organisation och välkomnar nu Jonas Bengtsson. Jonas har mer än 20 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och in-licensiering från vaccin, läkemedels och medtech-industrin.…
Scandinavian Biopharma
· 5 oktober, 2017

New ETVAX® data will be presented during Vaccines for Enteric Diseases (VED) conference

The 9-11 October “Vaccines for Enteric Diseases”(VED 2017)will be organized in Albufeira, Portugal. This meeting gathers experts on vaccines and enteric infections and advocates for global health improvement to address…
Scandinavian Biopharma
· 4 oktober, 2017

NeuroVive presenterar innovativ metabol reglering för NASH. Abstrakt i toppskiktet vid The Liver Meeting 2017

NVP022 är NeuroVives andra projekt för NASH och kompletterar den direkta anti-fibrotiska verkan hos NV556. Till skillnad från NV556 riktar NVP022 in sig på de metaboliska komponenterna hos NASH, genom…
NeuroVive Pharmaceutical
· 3 oktober, 2017

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga (BMI 30-35 och midje-till-höft mått (WHR) över 0,9) men annars friska män. Totalt deltog 16 frivilliga män, varav 8…
Vicore Pharma Holding AB
· 2 oktober, 2017

World Heart Day 2017: Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige

Idag, på World Heart Day, kan vi konstatera att hjärt-kärlsjukdom, som inkluderar hjärtsjukdom och stroke, fortfarande är den vanligaste dödsorsaken. Varje år ligger hjärt-kärlsjukdom bakom 17,5 miljoner dödsfall, en siffra…
Let'em know AB
· 29 september, 2017

BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER...BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm
BioArctic
· 29 september, 2017

Athera allowed US composition of matter patents for therapeutic antibodies

Stockholm Sept 25, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that two composition of matter patents have been allowed for antibodies with binding to phosphorylcholine, PC. The PC target is part of…
Athera Biotechnologies AB
· 25 september, 2017

Förstärkning av Moberg Pharmas ledningsgrupp

Torbjörn Wärnheim har en bred erfarenhet av farmaceutisk utveckling av Rx- och OTC-produkter inom läkemedelindustrin, och är docent vid KTH med en forskningsbakgrund inom ytkemi och lipiders fysikaliska kemi. Tidigare…
Moberg Pharma
· 22 september, 2017

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2018:  Henrik Blomquist, företräder Bure Equity ABMartin Lewin, företräder Eccenovo ABJoachim Spetz, företräder Swedbank Robur Utnämningen har skett…
Xvivo Perfusion
· 21 september, 2017

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

I rapporten Where is life science heading in the future? från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science…
Stockholm Science City Foundation
· 21 september, 2017

Recipharm tecknar ett långsiktigt produktionssavtal med betydande ny kund och förvärvar anläggning i Spanien

Recipharm AB tillkännager idag att bolaget inlett ett samarbete med Roche och tecknat ett långsiktigt produktionssavtal. Avtalet innebär att Recipharm ska tillverka ett produktsortiment av fasta beredningar, huvudsakligen tabletter. Recipharm…
Recipharm AB
· 20 september, 2017

Athera concludes follow-up visits in multiple dosing trial with its immunovascular antibody

Stockholm Sept 19, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that all follow-up visits (12 weeks after last dosing) in a multiple dosing study in healthy volunteers with its fully human antibody PC-mAb…
Athera Biotechnologies AB
· 19 september, 2017

Många besök på akuten skulle kunna undvikas av personer med kroniska nässelutslag

Under den Europeiska dermatologikongressen EADV, presenterades ettårsdata från en subgrupp med skandinaviska patienter i den globala studien AWARE.(1)  Kroniska nässelutslag var länge en förbisedd sjukdom och studier visar att drabbade…
Novartis
· 18 september, 2017

Lantmännens fototävling till stöd för cancerforskning avgjord

Anita Karlsson från Bergby, norr om Gävle, utses till 2017 års vinnare av Lantmännens fototävling #balarmotcancer på Instagram. Priset delas ut i samband med Internationella Prostatacancerdagen som uppmärksammas runtom i…
Lantmännen
· 15 september, 2017

Skåne Universitetssjukhus blir först i Sverige med att använda Acarix CADScor®-system för tidig friskrivning av kranskärlssjukdom

Malmö, 15 September, 2017. Acarix AB (publ) ("Acarix") tillkännagav idag att kardiologiska avdelningen vid Skåne Universitetssjukhus i Lund kommer att, som första svensk klinik, använda CADScor®System för icke-invasiv och strålningsfri, akustisk…
Let'em know AB
· 15 september, 2017

Recipharm och Kancera sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Kancera, ett utvecklingsbolag med fokus på cancerterapi, sluter avtal för utveckling och tillverkning av läkemedelskandidaten KAND567. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar…
Recipharm AB
· 14 september, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Japan

Patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer 6193248), som söktes 2012 ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. “Vi…
Index Pharmaceuticals
· 13 september, 2017

Första hjärttransplantationen med Stig Steens nya metod genomförd på människa

Det sker cirka 6 500 hjärttransplantationer per år i världen och den begränsande faktorn till att inte fler hjärttransplantationer genomförs är bristen på donerade hjärtan och att tiden som ett…
Xvivo Perfusion
· 12 september, 2017

Recipharm och CTC lanserar integrerad tjänst för formuleringsutvecklingoch kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Clinical Trial Consultants (CTC), ett CRO-företag (Contract Research Organisation), presenterar idag ett samarbete och erbjuder effektivt genomförande av projekt inom…
Recipharm AB
· 12 september, 2017

Recipharm och CTC lanserar integrerad tjänst för formuleringsutveckling och kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Clinical Trial Consultants (CTC), ett CRO-företag (Contract Research Organisation), presenterar idag ett samarbete och erbjuder effektivt genomförande av projekt inom…
Recipharm AB
· 12 september, 2017

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

För att stärka Bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt, har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om 11 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 21,50 kronor per aktie genom…
Sprint Bioscience
· 11 september, 2017

Positiva resultat i PIP4K2-projektet och förlängt forskningssamarbete

Genom licensieringen av Sprint Biosciences PIP4K2-läkemedelsprojekt till amerikanska Petra Pharma Corporation (”Petra”) i juli 2016, startade ett framgångsrikt samarbete mellan bolagen. Cancerprojektet PIP4K2 syftar till att blockera PIP4K2-proteinet och därmed…
Sprint Bioscience
· 10 september, 2017

Groth & Co rekryterar Tomas Lundquist – senior patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Tomas Lundquist är en av Sveriges mest erfarna patentkonsulter inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-byrå. Tomas började…
Groth & Co.
· 7 september, 2017

Patent beviljat för BUPI i Kanada

Det kanadensiska patentet skyddar användningen av sugtablettermed ett lokalanestetikum, t ex bupivakain, för ett antal olika indikationer, däribland användningen vid smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas…
Moberg Pharma
· 1 september, 2017

Publicering av fas 2-resultat för BUPI

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan…
Moberg Pharma
· 1 september, 2017

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande…
Biovica International AB
· 1 september, 2017

Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i Europa avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit formellt godkännande av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar CAN04 både som substans, och specifikt för behandling av cancer. Patentet ger skydd i…
Cantargia AB
· 31 augusti, 2017

Karessa har idag lämnat in ansökan om klinisk prövning för projekt K-03 till läkemedelsverket

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma omsättningen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består…
Karessa Pharma Holding AB
· 31 augusti, 2017

Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017

Q1 2017-2018 BiovicaQ1 2017-2018 BiovicaQ1 2017-2018 BiovicaVD har ordet Biovica fortsätter sin positiva utveckling under första kvartalet 2017/2018. Arbetet är fokuserat på att ta DiviTum till marknaden som en dynamisk…
Biovica International AB
· 31 augusti, 2017

Athera completes financing to advance clinic with immunovascular antibody

Stockholm August 29, 2017Athera Biotechnologies AB has completed a 57 million SEK financing from current major owners; The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), Industrifonden and Linc AB,…
Athera Biotechnologies AB
· 29 augusti, 2017

Moberg Pharma slutför avyttringen av Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fiber Choice® ingick i en portfölj som förvärvades 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes…
Moberg Pharma
· 28 augusti, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2017

Perioden april – juni 2017  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)  Rörelseresultatet uppgick till –15,4 MSEK (–9,6)  Resultatet efter skatt uppgick till –15,2 MSEK (–10,5), motsvarande –0,24 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 25 augusti, 2017

Kvartalsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 april- 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017, april-juni Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr (0,0 tkr). Kostnaderna under kvartalet uppgick till 3 105 tkr (2 606 tkr) Resultatet efter finansiella poster blev…
Karessa Pharma Holding AB
· 23 augusti, 2017

Cantargia publicerar halvårsrapport

Väsentliga händelser under andra kvartaletCantargia erhöll under perioden preliminärt patentgodkännande som skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer i både Europa och USA.…
Cantargia AB
· 23 augusti, 2017

Brighters huvudpatent har beviljats i USA.

USAs patentmyndighet har beviljat Brighters huvudpatent i USA vilket innefattar Actiste och dess unika möjlighet att integrera samtliga funktioner i patientens aktivitetskedja i en och samma enhet, det vill säga…
Brighter AB (publ)
· 22 augusti, 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr) • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr…
Kancera AB
· 22 augusti, 2017

Moberg Pharma avyttrar Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fibertillskottet Fiber Choice® ingick tillsammans med PediaCare®, New Skin® och Dermoplast® i en varumärkesportfölj som förvärvades från Prestige Brands under 2016. Syftet var då att förvärva New Skin® och Dermoplast®,…
Moberg Pharma
· 21 augusti, 2017

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21.Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga män med…
Mintage Scientific
· 17 augusti, 2017

InDex Pharmaceuticals får särläkemedelsstatus för pediatrisk ulcerös kolit beviljad i USA

“Vi är glada att FDA beviljat särläkemedelsstatus till cobitolimod för behandling av barn med ulcerös kolit, vilket ger möjlighet till sju års marknadsexklusivitet för just denna indikation på den amerikanska…
Index Pharmaceuticals
· 9 augusti, 2017

Mindre textkorrigering i delårsrapport för januari – juni 2017

I delårsrapporten för januari – juni 2017 har det blivit ett mindre fel i första stycket på sidan 8, i den löptext som beskriver omsättningens utveckling under andra kvartalet. Siffran…
Moberg Pharma
· 8 augusti, 2017

Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge

”Ett starkt patentskydd är viktigt för att Biovica ska kunna realisera visionen att säkerställa att cancerpatienter får bästa möjliga behandling från dag ett.” säger Anders Rylander, VD Biovica.
Biovica International AB
· 8 augusti, 2017

Moberg Pharma delårsrapport januari – juni 2017

PERIODEN (JAN-JUN 2017)* Nettoomsättning 240,7 MSEK (165,3) EBITDA 26,5 MSEK (36,8/-4,3**) EBITDA för befintlig produktportfölj 35,7 MSEK (43,3/2,7**) Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (31,8/-9,4**) Resultat efter skatt -10,8 MSEK (22,3/-18,8**) Resultat…
Moberg Pharma
· 8 augusti, 2017

​Groth & Co rekryterar Joanna Applequist – patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Joanna Applequist är cell- molekylärbiolog specialiserad inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-firma. Joanna började arbeta på Groth…
Groth & Co.
· 8 augusti, 2017

Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail/Emtrix

I en öppen klinisk multicenterstudie med 103 patienter, undersöktes de tidiga effekterna av behandling med Kerasal Nail®/ Emtrix® (K101-03) på naglar drabbade av nagelsvamp och/eller nagelpsoriasis. Av resultaten framgår att…
Moberg Pharma
· 7 augusti, 2017

The New England Journal of Medicine publicerar resultat från fas II-studier med IdeS i högsensitiserade patienter

I artikeln med rubriken “IgG Endopeptidase in Highly Sensitized Patients Undergoing Transplantation”, visar forskarna bakom studierna att behandling med IdeS effektivt reducerar donatorspecifika antikroppar (DSA) till nivåer som möjliggör livräddande…
Hansa Medical
· 2 augusti, 2017

Moberg Pharmas rapport för andra kvartalet presenteras 8 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         8 augusti 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 1 augusti, 2017

Balar mot cancer blir uppmärksammad konst

Vita, rosa och blå höbalar sätter just nu färg på landskapet. Svenska lantbrukare stöttar cancerforskningen genom att välja den blå eller rosa ensilageplasten för att lagra foder. De färgglada balarna…
Lantmännen
· 27 juli, 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 31 augusti 2017 Tid: 16:00 Plats: Hotel von Kraemers, von Kraemers allé 26, Uppsala Anmälan/rätt att delta på…
Biovica International AB
· 26 juli, 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

April – juni 2017               Nettoomsättningen uppgick till 1 401 Mkr (1 235), en ökning med 13,4 % EBITDA ökade med 0,9 % och uppgick till 242 Mkr (240) motsvarande…
Recipharm AB
· 25 juli, 2017

Cantargias styrelseordförande Magnus Persson tecknar teckningsoptioner och VD Göran Forsberg tecknar aktier i bolaget

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,85 SEK per teckningsoption, beräknat med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 19 juli 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna…
Cantargia AB
· 21 juli, 2017

Cantargia erhåller godkännande att initiera den kliniska prövningen CANFOUR av immunonkologiska produktkandidaten CAN04

Det regulatoriska godkännandet från Lægemiddelstyrelsen i Danmark, Statens Legemiddelverk i Norge samt från etikkommittéer i Köpenhamn och Oslo följer den tidigare kommunicerade ansökan från 12-e maj, 2017, för den kliniska…
Cantargia AB
· 21 juli, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det andra kvartalet den 25 juli 2017

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2017 den 25 juli kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 21 juli, 2017

Recipharm och LIDDS säkerställer industriell tillverkning av en ny produkt för prostatacancer

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och LIDDS har etablerat en tillverkningslinje för LIDDS' nya prostatacancerläkemedel Liproca® Depot hos Recipharm i Solna. Tillverkningslinjen är avsedd för den…
Recipharm AB
· 20 juli, 2017

XVIVO Perfusions CFO utnämnd till vice VD

XVIVO Perfusions CFO Christoffer Rosenblad har utsetts till vice VD med verkan från den 17 juli 2017. Christoffer har varit anställd som CFO i bolaget sedan 2012 och han kommer…
Xvivo Perfusion
· 17 juli, 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

ANDRA KVARTALET (APR – JUN 2017) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 22 procent och uppgick till 36,4 MSEK (29,8). Ökningen motsvarar 16 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 14 juli, 2017

Tankar från Almedalen: Räcker det med mer kapital?

Den frågan funderade jag på när jag reste hem efter en intensiv dag i Visby. Almedalsveckan var i full gång och i den paneldebatt som jag hade deltagit i ställdes…
P.U.L.S. AB
· 12 juli, 2017

Vironova is part of major effort to advance Sweden’s position in biological drugs

Biological drugs hold tremendous potential but are a major challenge to develop. New analytical methods will be needed, including transmission electron microscopy which Vironova is making accessible for the development…
Vironova
· 10 juli, 2017

NOVEL-studien i USA med STEEN Solution™ och XPS™ färdigrekryterad

I mars 2014 röstade den av FDA inkallade expertpanelen enhälligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-godkännande. I augusti 2014, erhöll bolaget HDE-godkännande…
Xvivo Perfusion
· 6 juli, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa

Patentet, med titeln Compounds and methods for reducing the recruitment and/or migration of polymorphonuclear cells (patentnummer 2806028), som söktes 2009 ger en exklusivitetsperiod till oktober 2029, med möjlighet till upp…
Index Pharmaceuticals
· 6 juli, 2017

Vironova AB and AstraZeneca are partners in FoRmulaEx, a new Industrial Research Centre receiving 75Million SEK from SSF to work on key development bottlenecks for powerful new medicines

Vironova AB, AstraZeneca, Camurus AB and key research groups headed up by Chalmers University of technology, team up in the FoRmulaEx centre, a new multi-disciplinary Industrial Research Centre that has…
Vironova
· 6 juli, 2017

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Scandinavian Biopharma har i hård internationell konkurrens beviljats 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Horizon 2020 är EU:s miljardsatsning med ambitionen att omsätta forskning i innovativa…
Scandinavian Biopharma
· 5 juli, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Antalet aktier och röster har ökat till följd av att 28 920 aktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktiebaserade incitamentsprogram. Utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär…
Moberg Pharma
· 30 juni, 2017

Kort från PULS årsstämma 2017

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 14 juni 2017. Vid stämman omvaldes Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand och...våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS. Läs gärna…
P.U.L.S. AB
· 30 juni, 2017

Brighter deltar i Telias event om framtidens digitala vård i Almedalen.

Truls Sjöstedt, Brighters VD, deltar i Telias event ”Uppkopplade människor behöver inte bli patienter” i Almedalen den 4 juli kl. 11:00-12:00. Plats för eventet är Telias paviljong, Wisby Strand. Komplikationer…
Brighter AB (publ)
· 29 juni, 2017

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 publicerad

För ytterligare upplysningar kontakta: Anders Rylander, VDTelefon: +46 (0)18-44 44 835E-post: anders.rylander@biovica.com Cecilia Driving, CFOTelefon +46 (0)73 125 92 47E-post: cecilia.driving@biovica.com Biovica International AB (publ), 556774-6150Dag Hammarskjölds väg 54B752 37…
Biovica International AB
· 28 juni, 2017

Cantargia: Prekliniska studier av IL1RAP och CAN04 på solida tumörer presenterat på EACR-AACR-SIC i Florens

Cantargia utvecklar den humaniserade antikroppen CAN04 mot målmolekylen Interleukin-1 Receptor Associated Protein (”IL1RAP”) för behandling av cancer. Cantargia har tidigare visat att antikroppar riktade mot IL1RAP kan blockera IL-1 signalering…
Cantargia AB
· 26 juni, 2017

InDex Pharmaceuticals inkluderar första patienten i fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod

CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att…
Index Pharmaceuticals
· 21 juni, 2017

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i USA avseende CAN04

Patentansökan med ansökningsnummer 15/255,585 som erhållit Notice of Allowance av USPTO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat, antikroppen CAN04 riktad mot målmolekylen IL1RAP generellt som substans, samt specifikt…
Cantargia AB
· 21 juni, 2017

Athera Receives FDA Orphan Drug Designation for PC-mAb in prevention of vascular access failure in kidney disease patients

Athera Biotechnologies AB announced today that the the U.S. Food and Drug Administration (FDA) have granted Orphan Drug Designation to the fully human antibody PC-mAb, for the treatment of patients…
Athera Biotechnologies AB
· 21 juni, 2017

Brighter håller föredrag på diabetesevent med Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners.

Henrik Norström, Brighters COO, håller idag ett föredrag om hur Actiste och The Benefit Loop revolutionerar dagens diabetesvård på eventet ”Unlocking 'remote monitoring' for effective diabetes care”, som anordnas av…
Brighter AB (publ)
· 20 juni, 2017

Första patienten behandlad i fas II-studie med IdeS i anti-GBM-sjukdom

Anti-GBM-sjukdom, även känd som Goodpastures sjukdom, är en sällsynt autoimmun sjukdom där autoantikroppar mot typ IV-kollagen orsakar akut inflammation i njuren och / eller lungorna. Vid svår anti-GBM kan sjukdomen…
Hansa Medical
· 20 juni, 2017

Athera completes multiple dosing trial with its fully human antibody PC-mAb

Athera Biotechnologies AB today announced that last dosing in a multiple dosing study in healthy volunteers has been given with its fully human antibody PC-mAb, with continued support for development…
Athera Biotechnologies AB
· 20 juni, 2017

Life science-bolaget PULS är ny samarbetspartner till SmiLe Incubator

PULS har skrivit ett samarbetsavtal med SmiLe Incubator som ger SmiLes inkubatorbolag tillgång till det 40-tal personer från forskning och industri inom läkemedel och medicinteknik som är knutna till PULS…
P.U.L.S. AB
· 20 juni, 2017

KANCERAS BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE NYEMISSIONEN

För övrig information om utfallet av nyemissionen m m, se bolagets pressmeddelande den 1 juni 2017. För ytterligare information, kontakta Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59 Thomas Olin, VD: 073-520…
Kancera AB
· 19 juni, 2017

Nya forskningsresultat ger hopp åt patienter med diabetes typ 2

Genom ett forskningsprojekt som finansieras av Lantmännen har forskare vid Lunds Universitet och Sahlgrenska akademin nu lyckats identifiera en naturlig substans som har en positiv effekt på patienter med diabetes…
Lantmännen
· 19 juni, 2017

Analysguiden: ”Nedräkning till lansering”.

Under gårdagen publicerade Aktiespararnas ”Analysguiden” en analys av Brighter AB med rubriken ”Nedräkning till lansering”. Den fullständiga analysen bifogas som .pdf i detta pressmeddelande. Nedanstående text är ett utdrag: Läs…
Brighter AB (publ)
· 16 juni, 2017

Cantargia AB och Panorama Research Inc. tecknar avtal om utveckling av antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

Cantargia har nyligen initierat ett andra projekt, CANxx, med syftet att utveckla en läkemedelskandidat som genom målmolekylen IL1RAP blockerar aktiviteten av inflammatoriska cytokiner som IL-33 eller IL-36. Cantargia kommer att…
Cantargia AB
· 16 juni, 2017

Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

VD har ordet Fjärde kvartalet var mycket händelserikt för Biovica med flera positiva händelser. En viktig milstolpe är att Biovica på American Association for Cancer Research, AACR, åter presenterat stöd för…
Biovica International AB
· 15 juni, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Småbolagsdagen

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, på www.smabolagsdagen.net samt på bolagets sida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals). För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847…
Index Pharmaceuticals
· 12 juni, 2017

Cantargia presenterar på Småbolagsdagen i Stockholm

Cantargia har under våren kommunicerat ett flertal nyheter kring utvecklingen av produktkandidaten CAN04. Positiva resultat erhölls både i en stor tox-studie samt i en studie där inbindning av CAN04 studeras…
Cantargia AB
· 8 juni, 2017

Scandinavian Biopharmas tillväxtsaga fortsätter

Det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma fortsätter att växa och 2016 blev ännu ett bra år. Distributionsverksamheten uppvisar en omsättningstillväxt på imponerande 43 procent och når en omsättning på 44,7 MSEK.…
Scandinavian Biopharma
· 8 juni, 2017

Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen i första tertialet

Delårsrapport T1 2017 – Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. Vi har ett starkt momentum i våra affärer, och den goda intjäningsnivån från förra året har bibehållits, säger Per Olof Nyman, Lantmännens…
Lantmännen
· 2 juni, 2017

Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende terapi riktad mot IL1RAP vid akut lymfatisk leukemi

Det godkända patentet med nummer ZL201080047833.3 ger skydd till och med 2030 och avser Cantargias metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl för behandling av ALL. Cantargia har sedan tidigare erhållit…
Cantargia AB
· 1 juni, 2017

Kanceras Fractalkine-projekt tilldelas 1 MSEK i anslag från Vinnova

Anslaget kommer från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) vilket är ett nationellt initiativ för att stärka svensk ”life science” och stödja nya innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat…
Kancera AB
· 31 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att…
Cantargia AB
· 31 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningarnaÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.…
Index Pharmaceuticals
· 30 maj, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2017

Perioden januari – mars 2017  Omsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)  Rörelseresultatet uppgick till -22,1 MSEK (-6,9)  Resultatet efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-7,1), motsvarande -0,35 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 30 maj, 2017

Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017.

På måndag, den 29 maj 2017, inleds handeln med Brighter AB:s ("Brighter") teckningsoptioner av serie TO3 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV1 2017/2018 i april 2017.…
Brighter AB (publ)
· 26 maj, 2017

Recipharm gör strategisk utnämning i Storbritannien och Irland

I en kommentar till utnämningen säger, Kenth Berg, Vice President Business Management: ”Storbritannien och Irland fortsätter att vara en viktig marknad för Recipharm nu när vi förstärker vår lokala närvaro…
Recipharm AB
· 26 maj, 2017

Recipharm gör strategisk rekrytering i Storbritannien och Irland

I en kommentar till utnämningen säger, Kenth Berg, Vice President Business Management: ”Storbritannien och Irland fortsätter att vara en viktig marknad för Recipharm nu när vi förstärker vår lokala närvaro…
Recipharm AB
· 26 maj, 2017

Nu tar vi nästa steg mot ett nytt ETEC vaccin

Nu startar vi rekryteringen till vår nästa studie. Tillsammans med professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet, professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren från Göteborgs universitet och forskare från Johns Hopkins…
Scandinavian Biopharma
· 25 maj, 2017

Karessa har tecknat avtal med PCG Clinical Services AB för genomförande av klinisk prövning inom projektet K-03

Studien, som är den första med vardenafil formulerat i Karessas unika buckala film för upptag via munslemhinnan har som syfte att utvärdera olika doser och formuleringar i en farmakokinetik studie…
Karessa Pharma Holding AB
· 24 maj, 2017

Högtidlig invigning av laboratoriet i Benin

Det händer stora saker hos oss på Scandinavian Biopharma. För tre månaders sedan började vi bygga ett nytt laboratorium – i Benin i Afrika. Det är här som proverna från…
Scandinavian Biopharma
· 24 maj, 2017

Docent och överläkare Samuel Rotstein blir medicinska rådgivare till Biovica

Dr Rotstein har varit verksam som onkolog i snart 40 år, är disputerad och innehar en docentur vid Karolinska Institutet. Han tjänstgjorde under flera år som klinikchef vid onkologiska kliniken…
Biovica International AB
· 22 maj, 2017

Cantargia förstärker organisationen med CFO

Jöndell har en civilekonomexamen från Lunds universitet och en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Därefter har han en lång erfarenhet framförallt från olika delar av läkemedelsindustri, biotechindustri samt andra medelstora…
Cantargia AB
· 19 maj, 2017

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2017

Fastställande av resultat- och balansräkningarnaÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…
Moberg Pharma
· 16 maj, 2017

Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand.

Thailands ledande mobiloperatör AIS blir tillsammans med Ericsson Brighters partner i lanseringen av Actiste på den thailändska marknaden. Actiste kommer lanseras med AIS “IoT managed connectivity”-lösning via Ericssons DCP (Device…
Brighter AB (publ)
· 16 maj, 2017

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet Extra bolagsstämma beslutade i januari 2017 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Teckningstiden inleddes den 23 januari och pågick till och med den 6 februari…
Cantargia AB
· 15 maj, 2017

Cantargias har lämnat in ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR för att undersöka den antikroppsbaserade produktkandidaten CAN04

Cantargia har formellt ansökt om start av klinisk fas I/IIa-studie med dess antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, hos patienter med cancer. De indikationer som är av primärt fokus i…
Cantargia AB
· 12 maj, 2017

Proteomics used to investigate effects on inflammation response following vascular surgery and treatment with the immunovascular antibody PC-mAb

Scientists report a proteomic study of systemic inflammation following vascular surgery and treatment with the fully human antibody PC-mAb from Athera at the recent 19th Swedish Cardiovascular Spring meeting. The…
Athera Biotechnologies AB
· 12 maj, 2017

Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som…
P.U.L.S. AB
· 12 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Utdelning till aktieägarna om 1,50 SEK per aktie godkändes samt att fredagen den 12 maj…
Recipharm AB
· 10 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.Räkenskaper 2016Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslutades om ansvarsfrihet…
Mintage Scientific
· 10 maj, 2017

Delårsrapport, januari-mars 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.Väsentliga händelser under första kvartaletBolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av…
Mintage Scientific
· 10 maj, 2017

Biovicas patentportfölj utökas på viktiga marknader

Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller…
Biovica International AB
· 9 maj, 2017

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2017) Nettoomsättning 104,6 MSEK (69,5) EBITDA 16,7 MSEK (3,4) EBITDA för den kommersiella verksamheten 21,0 MSEK (7,0) Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (0,5) Resultat efter skatt -3,0 MSEK…
Moberg Pharma
· 9 maj, 2017

Cantargias produktkandidat CAN04 visar god säkerhet i GLP-studier

Cantargias antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, har genomgått de slutliga testerna före ansökan om start av kliniska prövningar i patienter med icke småcellig lungcancer och pankreascancer. I enlighet med…
Cantargia AB
· 8 maj, 2017

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

Båda postrarna kommer att presenteras under postersessionen måndagen den 8 maj. Den första postern har titeln Binding properties of human TLR-9 receptor to cobitolimod – a candidate for treatment of…
Index Pharmaceuticals
· 5 maj, 2017

Cantargia publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016

För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående…
Cantargia AB
· 4 maj, 2017

Biovica erhåller order på 1 MSEK för utvärdering av nya läkemedel

Värdet på ordern är ca 1 MSEK. Beställningen är en av flera från samma kund och den hittills näst största Biovica erhållit. ”Det är mycket positivt att ledande aktörer i…
Biovica International AB
· 4 maj, 2017

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure…
P.U.L.S. AB
· 4 maj, 2017

Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 9 maj – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         9 maj 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 3 maj, 2017

Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.Vicore Pharma (VICO), som utvecklar läkemedelssubstanser vilka verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet, meddelade i dag…
Mintage Scientific
· 3 maj, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Till följd av den riktade nyemission som godkändes av en extra bolagsstämma den 10 april 2017 har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) under april 2017 ökat…
Xvivo Perfusion
· 28 april, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

AnmälanAktieägare som önskar delta i stämman måste: (i)           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 23 maj 2017; samt (ii)          senast den…
Index Pharmaceuticals
· 27 april, 2017

Justering: Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017, och  anmäla sig…
Cantargia AB
· 27 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017, och  anmäla sig…
Cantargia AB
· 27 april, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016

Tryckt årsredovisning postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till info@indexpharma.com, eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Tomtebodavägen 23a, 171 77…
Index Pharmaceuticals
· 27 april, 2017

Delårsrapport januari-mars 2017

Januari – mars 2017               Nettoomsättningen uppgick till 1 328 Mkr (973), en ökning med 37 % EBITDA ökade med 17 % och uppgick till 159 Mkr (136) motsvarande en…
Recipharm AB
· 27 april, 2017

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande: • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. • Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson,…
Xvivo Perfusion
· 26 april, 2017

Kallelse till årsstämma 2017 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Anmälan m m Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande…
Karessa Pharma Holding AB
· 26 april, 2017

Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.

Idag demonstrerar Brighter för första gången sin uppkopplade diabetestjänst Actiste®. Detta kommer att ske på scenen på Demo@Vitalis som är ett forum för nya, banbrytande produkter inom Connected Health och…
Brighter AB (publ)
· 25 april, 2017

Karessa har tecknat avtal för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial inom projektet K-03

Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial är en förutsättning för att kunna utföra kliniska prövningar på människor. Tillverkningen sker enligt GMP (Good Manufacturing Practice) för att säkerställa att materialet som ska användas…
Karessa Pharma Holding AB
· 25 april, 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MAR 2017) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 16 procent och uppgick till 33,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 25 april, 2017

Moberg Pharma utökar distributionen för Dermoplast

Dermoplast® förvärvades från Prestige Brands Inc. i december 2016 och bidrar sedan årsskiftet till både försäljning och lönsamhet. Under varumärket finns två smärtlindrande produkter och den utökade distributionen innebär att…
Moberg Pharma
· 25 april, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det första kvartalet den 27 april 2017

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 27 april kl 09:30 där VD och CFO presenterar och kommenterar rapporten…
Recipharm AB
· 25 april, 2017

Wilson Therapeutics presenterar lovande neurologiska fas 2-data för WTX101 på vetenskaplig konferens anordnad av AAN

Wilson Therapeutics AB (publ) tillkännager i dag att en poster har presenterats på den årliga vetenskapliga konferensen som arrangeras av the American Academy of Neurology (AAN) i Boston, USA, 22–28…
Wilson Therapeutics AB
· 25 april, 2017

Professor Robert JM Brummer är ny partner i PULS

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.- Vi är mycket nöjda med…
P.U.L.S. AB
· 25 april, 2017

Recipharm lanserar ny GMP-anläggning för tillverkning av material för kliniska prövningar

Den nya linjen innebär att Recipharm kan erbjuda heltäckande tjänster för tidig läkemedelsutveckling från anläggningen i Research Triangle Park, från produktutveckling och uppskalning till tillverkning och packning av kliniskt material,…
Recipharm AB
· 24 april, 2017

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar…
P.U.L.S. AB
· 24 april, 2017

Recipharm levererar den första serialiserade batchen till Saudiarabien

Projektet på 300 000 euro ingår i en satsning om 40 miljoner euro på ny teknologi och nya processer för att uppfylla kraven i EU-direktivet mot förfalskade läkemedel (FMD). Sedan…
Recipharm AB
· 21 april, 2017

Nytt avtal för Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma har slutit ett exklusivt avtal med Flynn Pharma för huggormsserat ViperaTAb.ViperaTAb är ett antiserum mot huggormsgift från Vipera berus, vilken är den enda i Sverige förekommande huggormsarten. I…
Scandinavian Biopharma
· 21 april, 2017

Vironova awarded a key US patent for further automation of transmission electron microscopy

Vironova has recently been granted a US patent with the title " A method for automatic correction of astigmatism.” The method removes a tedious manual step that requires considerable operator…
Vironova
· 21 april, 2017

Recipharm publicerar Årsredovisning 2016

“Vi gjorde stora framsteg med våra strategiska åtaganden under året, och utökade bland annat vår geografiska närvaro utanför vår starka europeiska bas. Vi byggde även vidare på börsnoteringen från 2014…
Recipharm AB
· 19 april, 2017

Telefonkonferens avseende delårsrapport

Tid: Tisdagen den 25 april kl. 14.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: http://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/1383167-1/D207C694A4A280B5EB618441671A8486 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5059…
Xvivo Perfusion
· 19 april, 2017
Stockholm Science City Foundation
· 18 april, 2017

Australien och Nederländerna nya länder med XPS™

Leverans och installation av XPS™ till Australien skedde i mars 2017. Leverans av XPS™ till Nederländerna skedde i mars 2017 och installation är beräknad att ske i maj 2017. Alfred…
Xvivo Perfusion
· 12 april, 2017

PULS startar projektbolaget Belina med fokus på bröstcancer och inleder samarbete med LIDDS

Life science bolaget P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att…
P.U.L.S. AB
· 12 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Recipharm ab (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sin avsikt att…
Recipharm AB
· 11 april, 2017

Lunds Universitet inkluderar DiviTum® i en studie för att effektivare utvärdera behandlingseffekt hos bröstcancerpatienter

Patienterna i studien får olika varianter av standardbehandlingar vilket innebär att värdet av DiviTum® prövas på en betydligt större patientgrupp än i Biovicas tidigare presenterade studier inom bröstcancer. Resultatet av…
Biovica International AB
· 11 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Deltagande på årsstämmanAktieägare som vill delta i årsstämman ska: -        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,-        dels anmäla sitt…
Moberg Pharma
· 11 april, 2017

Moberg Pharmas Årsredovisning för 2016 offentliggjord

Denna informationMoberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl…
Moberg Pharma
· 11 april, 2017

Recipharm utser Henrik Stenqvist till ny Chief Financial Officer

Henrik Stenqvist bidrar med 24 års erfarenhet inom internationell finansiell ledning och administration. Han kommer närmast från rollen som CFO för Meda-koncernen och har tidigare haft liknande ledande roller i…
Recipharm AB
· 11 april, 2017

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG (PUBL)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE…
Xvivo Perfusion
· 10 april, 2017

Glactone Pharma receives funding from Vinnova

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) grant for innovative startup companies. The funded project will further investigate STAT3 as…
P.U.L.S. AB
· 10 april, 2017

Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

Läkemedlet, en s.k SUMO-ylation hämmare (SUMOi) är utvecklat av holländska läkemedelsföretaget UbiQ. DiviTum® testet kommer att användas i prekliniska modeller för att ge tidiga signaler på tumörtillväxt-hämmande effekter under läkemedelsutvecklingen.…
Biovica International AB
· 7 april, 2017

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

ValberedningenValberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget.…
Moberg Pharma
· 6 april, 2017

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore…
Mintage Scientific
· 6 april, 2017

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende produktkandidaten CAN04

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit Intention to Grant av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat CAN04 både som substans, samt specifikt för behandling av olika former…
Cantargia AB
· 5 april, 2017

Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.

Brighter har tecknat ett avtal som innebär att man kommer att vara med och utveckla det första vårdinitiativet inom ramen för Indonesia Mampu, ett utvecklingsprogram som leds av Palladium och…
Brighter AB (publ)
· 4 april, 2017

Årsredovisning 2016

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2016. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com. En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50…
Xvivo Perfusion
· 4 april, 2017

DiviTum® resultat från pågående studie presenterade vid AACR

Resultaten, som presenteras som en del av en pågående klinisk studie (NCT02022982) på Dana Farber Cancer Institute, visar att DiviTum® som mäter tymidinkinas-aktivitet (TKA) kan fungera som ett praktiskt blodprov…
Biovica International AB
· 3 april, 2017

Ny CFO till Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma fortsätter att förstärka sin organisation. I slutet av februari tillträdde Peter Liss befattningen som Scandinavian Biopharmas Chief Financial Officer (CFO), Peter kommer också att ansvara för Business Development.…
Scandinavian Biopharma
· 3 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83…
Mintage Scientific
· 3 april, 2017

Listningsemissionen i PULS projektbolag AcuCort är övertecknad

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter…
P.U.L.S. AB
· 31 mars, 2017

Rikstäckande lansering i Japan

Lanseringen av Kerasal Nail® i Sydostasien fortsätter. Den initiala responsen från marknaden var mycket positiv när Menarini genom den lokala samarbetspartnern CMIC Group genomförde en testlansering av Zanmira® Nail (lokalt…
Moberg Pharma
· 30 mars, 2017

Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

I och med dagens godkännande blir Bolagets aktie tillgänglig för handel den 29:e mars. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® –…
Biovica International AB
· 28 mars, 2017

Kancera kommenterar: Genombrott för läkemedelsutveckling mot Fractalkine-systemet som styr immunceller och cancerceller

Thomas Olin, VD, Kancera, kommenterar: ”Resultaten, som kommer från läkemedelsbolaget Eisai, är mycket glädjande då de stärker oss ytterligare i vår övertygelse om att blockering av fractalkine-systemet kan utgöra grunden…
Kancera AB
· 28 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals har genomfört ett välbesökt prövarmöte för fas IIb-studien CONDUCT

Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från 65 kliniker i 11 länder tillsammans med personal från InDex och kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL. Totalt deltog nästan 170 personer i mötet som hölls…
Index Pharmaceuticals
· 22 mars, 2017

Recipharm samarbetar med Sato kring tillverkning av produkt för den japanska marknaden

Sato – som har huvudkontor i Tokyo och grundades redan 1915 – levererar effektiva och säkra produkter av högsta kvalitet. Emla™ används för lokalbedövning och kommer att höra till Satos…
Recipharm AB
· 21 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för…
Index Pharmaceuticals
· 20 mars, 2017

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan…
Xvivo Perfusion
· 20 mars, 2017

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

Uppsala 17 mars 2017 - Nyemissionen i Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev totalt tecknad till 220 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad…
Biovica International AB
· 17 mars, 2017

Camanio Care noteras på AktieTorget.

Camanio Care AB, som Brighter har en ägarandel om 29,99 % i, har nu genomgått AktieTorgets formella registreringsprocess och blivit godkänt för listning. Första dag för handel beräknas bli 28…
Brighter AB (publ)
· 17 mars, 2017

Valberedningens pressmeddelande inför årsstämman 2017

Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande (utsedd av Flerie Participation AB), Lars Backsell (styrelseordförande i Recipharm) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första…
Recipharm AB
· 17 mars, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 april 2017 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. …
Xvivo Perfusion
· 17 mars, 2017

Styrelsen för XVIVO Perfusion beslutar om nyemission om högst ca. 181 miljoner kronor riktad till institutionella investerare

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE…
Xvivo Perfusion
· 17 mars, 2017

Recipharm utser 2016 års mottagare av International Environmental Award

Boxalls forskning, som sträcker sig över två decennier, har lett till en fördjupad förståelse för de framväxande miljö- och hälsoriskerna förknippade med kemiska föroreningar, däribland läkemedel och nanopartiklar, i naturen.…
Recipharm AB
· 16 mars, 2017

Record turnover for NOW Electronics in its first year as a Vironova-owned company

A lot has happened at NOW Electronics since it became part of Vironova AB in December 2015. In August 2016, Mikael Wik was appointed as the new CEO. NOW’s founders,…
Vironova
· 16 mars, 2017

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016 Prekliniska studier med CAN04 i icke-småcellig lungcancer presenterades på den internationella vetenskapliga konferensen Protein & Antibody Engineering Summit och resultat som genererats med Cantargias…
Cantargia AB
· 15 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals får patent på ytterligare DIMS-substanser beviljat i USA

InDex har en preklinisk portfölj med fler än 150 DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS) varav flera redan är skyddade av godkända substanspatent. Det nya amerikanska patentet, med titeln Methods for identifying…
Index Pharmaceuticals
· 14 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

Giléus (född 1965) är verksam som fristående finansiell rådgivare. Tidigare arbetade han under 25 år på Deloitte där han som partner bland annat ledde avdelningen Transaction Services med runt 30…
Index Pharmaceuticals
· 8 mars, 2017

C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros

En jämförande undersökning med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 mot två godkända läkemedel för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) visar på goda och konkurrenskraftiga resultat för C21.Undersökningen utfördes av DiscoverX, ett…
Mintage Scientific
· 8 mars, 2017

Cantargia: Sista dag för handel med BTA

RådgivareFinansiell rådgivare till Cantargia i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Vinge. För ytterligare information, kontakta:Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Certified Adviser:…
Cantargia AB
· 7 mars, 2017

AcuCort: Inleder emission inför notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i AcuCort AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget drygt 15 MSEK, före emissionskostnader. AcuCort har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende…
P.U.L.S. AB
· 6 mars, 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 3 mars 2017

Ulf LindbergUlf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom…
Karessa Pharma Holding AB
· 3 mars, 2017

Vironova AB is collaborating partner in Big Data and Computational Science project that received 29 M SEK in funding from the Swedish foundation for Strategic Research.

Vironova AB is once again a proud participant in a cutting-edge research program. The Swedish foundation for Strategic Research (SSF) has announced 29 M SEK in funding for the project…
Vironova
· 28 februari, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Perioden oktober – december 2016 Intäkterna uppgick till 0,3 MSEK (0,1) Rörelseresultatet uppgick till -16,4 MSEK (-6,4) Resultatet efter skatt uppgick till -16,3 MSEK (-6,5), motsvarande -0,27 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 27 februari, 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Oktober - december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 1 333 Mkr (863), en ökning med 54% EBITDA ökade med 108% och uppgick till 229  Mkr (110) motsvarande en rörelsemarginal på 17,2%…
Recipharm AB
· 23 februari, 2017

Vironova AB signs one-year agreement with the U.S. Food and Drug Administration to beta test proprietary Vironova Analyzing Software (VAS).

In one of the fastest growing drug development areas today, nano-particles (for example liposomes), visible using electron microscopy, are used to deliver drugs to their exact targets in the body.…
Vironova
· 23 februari, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms bokslutskommuniké för 2016 den 23 februari

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 23 februari kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Björn Westberg…
Recipharm AB
· 20 februari, 2017

Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.

Brighter har valt Sonat som utvecklingspartner för bolagets logistikfunktion inför den kommande lanseringen av Actiste®, Brighters uppkopplade diabeteslösning. Sonat, som specialiserat sig på att utveckla, leda och driva logistikprocesser, kommer…
Brighter AB (publ)
· 20 februari, 2017

Recipharm tillträder strategiskt förvärv i Indien

Affären i korthet Expanderar väsentligt Recipharms närvaro på tillväxtmarknader och ökar försäljningen på dessa marknader till mer än 800 miljoner kronor [1], vilket domineras av försäljning direkt till den snabbväxande indiska…
Recipharm AB
· 20 februari, 2017

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats…
Alligator Bioscience
· 17 februari, 2017

Moberg Pharmas VD säljer aktier – förblir långsiktig större ägare

Efter försäljningen äger Peter Wolpert 435 399 aktier och kvarstår således som en av bolagets tio största ägare. Därutöver äger han personaloptioner som berättigar till teckning av ytterligare 125 000…
Moberg Pharma
· 16 februari, 2017

Moberg Pharma AB Bokslutskommuniké 2016

PERIODEN (helåret 2016)* Nettoomsättning 334,3 MSEK (285,6) EBITDA 77,9 MSEK (46,4) EBITDA för befintlig produktportfölj 93,5 MSEK (68,5) Rörelseresultat (EBIT) 62,2 MSEK (35,2) Resultat efter skatt 32,7 MSEK (25,5) Resultat…
Moberg Pharma
· 14 februari, 2017
Cantargia AB
· 10 februari, 2017

Moberg Pharmas bokslutskommuniké presenteras 14 februari – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         14 februari 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 8 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

PERIODEN (JAN – DEC 2016) • Försäljningen under perioden ökade med 15 procent och uppgick till 138,2 MSEK (120,2). I lokala valutor uppgick tillväxten under perioden till 13 procent. Under…
Xvivo Perfusion
· 8 februari, 2017

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké

Tid: Onsdagen den 8 februari kl. 14.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: https://engage.vevent.com/rt/xvivoperfusion/index.jsp?seid=76 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: 08-506 921 80 Telefonnummer…
Xvivo Perfusion
· 3 februari, 2017

Cantargia: Sista dag för handel med teckningsrätter i pågående företrädesemission

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden (31 procent) och emissionsgarantier (49 procent). Som tidigare kommunicerats i bl.a. Cantargias aktuella prospekt utökar Sunstone Life Science Ventures sitt…
Cantargia AB
· 2 februari, 2017

Vicore Pharma is granted orphan drug designation from FDA for the treatment of IPF

US Food and Drug Administration (FDA) has granted orphan drug status for Vicore Pharma's lead compound C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).FDA has granted orphan drug designation…
Mintage Scientific
· 27 januari, 2017

Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus hos FDA för behandling av IPF

Den Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus för Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 för behandling av IPF. C21 har därmed blivit registrerat som särläkemedel i USA. Ett godkännande innebär bland annat…
Mintage Scientific
· 27 januari, 2017

Delårsrapport I 16/17

Perioden 1 september 2016 – 30 november 2016 Periodens resultat uppgick till -4,3(-4,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,2) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7…
Diamyd Medical AB
· 25 januari, 2017

Sarah Fredriksson ny VD i P.U.L.S. AB

Sarah Fredriksson har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.Sarah Fredriksson har en civilingenjörsexamen inom bioteknik och är…
P.U.L.S. AB
· 25 januari, 2017

Vicore Pharma AB utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har…
Mintage Scientific
· 24 januari, 2017

Cantargia genomför investerarträffar i samband med den beslutade företrädesemissionen

23 januari: SödertäljeDatum och tid: 23 januari 2017, kl. 18:00Plats: Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje (genomförs med Aktiespararna)Anmälan och mer information: http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Sodertalje/Lokala-aktiviteter/ 24 januari: StockholmDatum och tid: 24 januari 2017, kl.…
Cantargia AB
· 18 januari, 2017

Moberg Pharma utökar distributionen för New Skin

New Skin® förvärvades från Prestige Brands, Inc. i juli 2016. New Skin® är det ledande receptfria varumärket i USA för flytande förband. Produkten är bakteriedödande, torkar snabbt och bildar en…
Moberg Pharma
· 18 januari, 2017
Cantargia AB
· 17 januari, 2017

Vicore Pharma genomför en tilläggsstudie med C21 i en riskgrupp med avseende på säkerhet och undersökning av biomarkörer

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka…
Mintage Scientific
· 11 januari, 2017

SyntheticMR introducerar REMyDI™, automatisk volymbestämning av myelin, på RSNA

Att mäta myelin med konventionell magnetisk resonanstomografi (MR) är svårt. Med REMyDI i SyMRI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR-serie på 5-6 minuter.…
SyntheticMR AB
· 28 november, 2016

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare…
P.U.L.S. AB
· 10 november, 2016

Great interest for the MiniTEM system at the Biotech Week in Boston October 4-7, 2016

The new MiniTEM low voltage transmission electron microscope system, specifically designed to characterize nanoparticles, was introduced for the first time to a larger audience at the Boston Biotech Week. The…
Vironova
· 12 oktober, 2016

Low levels of endogenous anti-PC identified as a novel risk factor for vein bypass graft failure and cardiovascular complications in PAD patients

Copenhagen September 29, 2016 Professor Michael Sobel, vascular surgeon at University of Washington in Seattle, USA presents new data from a prospective, observational study of 142 patients with peripheral artery…
Athera Biotechnologies AB
· 29 september, 2016

Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande 6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering…
P.U.L.S. AB
· 29 september, 2016

Athera presents positive First-in-Patient data with their new antibody against immunovascular disease at ESVS

Copenhagen September 28, 2016 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against immunovascular diseases, presents data from the first study in patients with…
Athera Biotechnologies AB
· 28 september, 2016

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny...
P.U.L.S. AB
· 13 november, 2016

Antibodypedia – ​Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och…
Stockholm Science City Foundation
· 26 september, 2016

BioArctic inleder forskningssamarbete med AbbVie om Parkinsons sjukdom

Stockholm den 20 september 2016 – BioArctic meddelar idag att företaget inlett ett strategiskt viktigt samarbete med AbbVie (NYSE: ABBV),...
Cision
· 20 september, 2016

Clas Runnberg utsedd till partner i PULS

Life science bolaget PULS har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom att utse Clas Runnberg till partner. - Det är glädjande att Clas...
Mynewsdesk
· 15 september, 2016

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ…
Stockholm Science City Foundation
· 14 september, 2016

Regeringen höjer forskningsanslagen

Satsningen presenterades på en presskonferens på fredagen. Anslagshöjningen ska ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta...
Mentor Newsroom
· 9 september, 2016

Sverige på väg mot toppen inom life science

Investeringarna ökar dramatiskt inom life science-sektorn och Sverige håller på att återta sin ledande position för att testa nya läkemedel...
SvD
· 2 september, 2016

Efter Brexit – tung EU-myndighet kan flytta till Sverige

Om Storbritannien lämnar EU måste även EU:s läkemedelsmyndighet flytta från London. Sverige var tidigt ute med att visa intresse, men nu...
DN.se
· 29 augusti, 2016

Athera Biotechnologies completes First-in-Patient Study with new antibody against immunovascular disease

Stockholm August 11, 2016 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against immunovascular diseases, reports that the first study in patients with peripheral…
Athera Biotechnologies AB
· 11 augusti, 2016

”Diabetes botat inom 5–10 år”

Vaccinflopp, börsras och en brottsmisstänkt tidigare vd. Bioteknikbolaget Diamyd har haft en skakig väg i jakten på ett vaccin mot typ...
SvD
· 1 augusti, 2016

Här är forskningens största problem

När 270 vetenskapsmän fick tycka till om forskning utkristalliserades en lista med sju problempunkter – och hur dessa kan lösas.
Dagens Medicin
· 29 juli, 2016

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu...
SvD
· 28 juli, 2016

Ask the Expert editorial in Bioprocess International

Josefina Nilsson, head of Vironova EM services, is featured in the editorial article in the June issue of Bioprocess International where she describes how electron microscopy and image analysis performed by Vironova…
Vironova
· 4 juli, 2016

Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter tar ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel,...
Läkemedelsverket
· 29 juni, 2016

Kan Brexit ta EMA till Sverige?

En viktig fråga för life science-branschen vid Brexit är var den europeiska läkemedelsmyndigheten ska förlägga sitt nya högkvarter. Sweden...
Life Science Sweden
· 27 juni, 2016

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området. Förordningarna...
Mynewsdesk
· 20 juni, 2016

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska...
Näringsdepartementet - Regeringen.se
· 10 juni, 2016

”Missriktad kritik mot Läkemedelsverket”

Den samlade bilden av Läkemedelsverkets verksamhet i Riksrevisionens rapport är missvisande. Rapporten bygger på en granskning som...
SvD
· 9 juni, 2016

Ragnar Lindqvist vald till ny styrelseordförande i PULS

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 8 juni 2016. Stämman valde Ragnar Lindqvist till ny styrelseordförande och Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand till styrelseledamöter.Ragnar Lindqvist är advokat…
P.U.L.S. AB
· 9 juni, 2016

”Regeringen ger dubbla signaler om läkemedel”

Det är viktigt att staten kontrollerar läkemedel och ger väg­ledning till sjukvården med en hög grad av integritet. Vår granskning visar...
SvD
· 8 juni, 2016

Vironovas dotterbolag NOW Electronics får ny VD

Förvärvet av NOW electronics AB som gjordes i december 2015 innebar en teknikförstärkning för Vironova och en fortsatt satsning på lösningar för elektronmikroskopbaserad teknologi. NOW, med 19 anställda norr om…
Vironova
· 7 juni, 2016

Atezolizumab ger tumörkrympning även hos patienter med tidigare obehandlad avancerad eller spridd blåscancer

Late breaking news på ASCO:5 juni 2016 – Idag på morgonen presenterades data från studien IMvigor210, som undersöker effekten av PDL1 hämmaren atezolizumab givet till patienter med avancerad eller spridd…
Roche AB
· 5 juni, 2016

Svensk life science intar San Francisco

Business Sweden arrangerar seminarium om Sveriges styrkor på världens största bioteknikkonferens. Den 6 juni arrangerar Business Sweden...
Life Science Sweden
· 2 juni, 2016

Resultat från ASCO – överlägsen effekt med alectinib vid allvarlig typ av lungcancer

Behandling med Roches ALK-hämmare alectinib reducerar signifikant risken för att sjukdomen förvärras jämfört med standardbehandlingen crizotinib hos tidigare obehandlade patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Resultaten kommer från en interimsanalys…
Roche AB
· 2 juni, 2016

Läkemedelsverket skriver i Läkartidningen: Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik

Idag skriver Helena Dzojic, chef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket, tillsammans med SBU och Swedish Medtech i...
Mynewsdesk
· 31 maj, 2016

STUDIE VISAR ATT ”MOBIL-APP” FÖRBÄTTRADE FÖLJSAMHET TILL BEHANDLING EFTER HJÄRTINFARKT

Resultaten från den svenska SUPPORT-studien, som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”mobil-app”), publiceras nu i American Heart Journal. SUPPORT-studien visar…
AstraZeneca AB
· 25 maj, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 19 maj, 2016

Vi fortsätter att växa med lönsamhet

För det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma blev 2015 ännu ett bra år med fortsatt lönsam tillväxt. Omsättningstillväxten landade på drygt 14% under 2015 då intäkterna för gruppen ökade från 38,6…
Scandinavian Biopharma
· 18 maj, 2016

TSS Bring Cloud Temperature Monitoring Solutions to MENA Cold Chain Forum

TSS, Temperature Sensitive Solutions, the Swedish provider of cloud temperature monitoring solutions will exhibit at the 3rd Annual MENA Pharmaceutical Cold Chain Forum, taking place 24th – 25th of May…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 11 maj, 2016

TSS to Exhibit at the American Biomanufacturing Summit

May 09,2016This week, TSS, Temperature Sensitive Solutions, will be one of the exhibitors at the American Biomanufacturing Summit, taking place from 10th to 11th of May in San Diego, CA.…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 9 maj, 2016

Danska bolag går över sundet

Danska utvecklingsbolag flyr den egna aktiemarknaden och väljer allt oftare en notering i Sverige. Danmarks närings- och tillväxtminister...
Di.se
· 8 maj, 2016

Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik

Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska...
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
· 4 maj, 2016

BIO-X start i Uppsala: New diagnostic solutions for disease monitoring

Bolagen som får stöd i den senaste BIO-X utlysningen "New diagnostic solutions for disease monitoring" träffades första gången i Uppsala 26...
Mynewsdesk
· 3 maj, 2016

Nya miljarder till företag

I dag tecknade Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF)....
Cision
· 29 april, 2016

Svårt för småföretag att få finansiering

Sex av tio svenska entreprenörer upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar, enligt en ny undersökning av...
Di.se
· 26 april, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 20 april, 2016

Holländska riskkapitalföretaget Forbion startar sin tredje bioteknikfond

Ett av de främsta holländska riskkapitalbolagen, Forbion, har startat en tredje fond på totalt 183 miljoner euro, uppger branschtidningen...
VA Finans
· 13 april, 2016

Genetiska sjukdomar verkar kunna tystas

Ny forskning visar att vissa individer kan vara motståndskraftiga mot allvarliga genetiska sjukdomar, enligt en ny studie i tidskriften...
Dagens Medicin
· 12 april, 2016

Kvalitetsledningssystem för medicinteknik – ny utgåva

Det grundläggande för alla medicintekniska produkter är att de är säkra att använda på patienter såväl som för personal. Den nya standarden...
SIS.se
· 8 april, 2016

Här föds nya life science-klustret

För två veckor sedan invigdes medicinteknikföretaget Bactiguard sin produktionsanläggning på Alfred Nobels Allé i Tullinge. De är det...
StockholmDirekt.se
· 8 april, 2016

VIP event attracts Life science leaders for MiniTEM sneak peak

April 5, Stockholm SwedenThe Vironova MiniTEM event in conjunction to the BioSpring Europe Stockholm meeting attracted more than 40 carefully selected VIP guests in leading positions from the Life Science…
Vironova
· 7 april, 2016

Statliga investeraren satsar på mikrolån – 600 miljoner ska pumpas in i småbolag

Statliga Almi, som är specialister på rådgivning, lån och riskkapital, lanserar något som man kallar Mikrolånet. Ambitionen är att det...
Nya MSN Sverige
· 6 april, 2016

Ny rapport: En innovationspolitik utan entreprenörskap ger ingen tillväxt

Innovationer sprids genom entreprenörers kommersialisering i näringslivet. På så sätt fortplantar sig allmännyttig kunskap i ekonomin. Om...
Cision
· 7 april, 2016

Nytt bolag i hubben

Bioteknikbolaget Cereno Scientific är det senaste företaget som tar plats i Astrazenecas Bio Venture Hub. Cereno Scientific utvecklar en...
Life Science Sweden
· 5 april, 2016

Nytt samarbete kopplar eHälsa för diabetes med vårdoperatör på nordiska marknaden

Diabetes Tools och MedHelp offentliggör samarbete på Vitalis-mässan 2016Stockholm den 4 april 2016 – Diabetes Tools, ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar TriabetesClinic, ett app-baserat distansvårdssystem, och MedHelp, norra Europas…
Diabetes Tools Sweden AB
· 4 april, 2016

​Sveriges ledande kluster för life science presenteras på Kistamässan

Stockholm Science City, Hagastadens Fastighetsägarförening och Karolinska Institutet presenterar vision och förverkligande av Hagastaden på Kistamässan under konferensen Bio-Europe Spring 4-6 april.Bio-Europe Spring samlar många olika aktörer inom den globala…
Stockholm Science City Foundation
· 4 april, 2016

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning…
P.U.L.S. AB
· 29 mars, 2016

Samsung i samarbete med H2 Health Hub

Samsung blir första industripartner i H2 Health Hub för att tillsammans med små innovativa företag, Stockholms läns landsting och andra aktörer utveckla framtidens lösningar inom health tech.H2 är en nyöppnad…
Stockholm Science City Foundation
· 23 mars, 2016

Just nu pågår två unika utställningar i Konstakademiens gallerier, med Claes Bäckströms donerade teckningar och akademiledamöters skänkta verk.

Claes Bäckström 1927 – 2015 är inte bara en utställning. Claes Bäckström testamenterade sin kvarlåtenskap till Konstakademien, inklusive en rad verk för försäljning till förmån för en särskild minnesfond. Fondens…
Konstakademien
· 18 mars, 2016

Lastbilar på Europaturné för platooning

När lastbilar kan köra på rad tätt efter varandra minskar fordonens bränsleförbrukning tack vare att luftmotståndet blir mindre. Luftmotstånd står för upp till 25 procent att en lastbils totala bränsleförbrukning,…
Volvo
· 18 mars, 2016

Primärvårdsakuten Mölndal flyttar till Åby

Anledningen till flytten är att lokalerna för primärvårdsjouren på Mölndals sjukhus är för trånga och inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Detta då det finns för få behandlingsrum och…
Närhälsan
· 18 mars, 2016

Europapatentklart på Dosell

European Patent Office (EPO) har meddelat att MediRätt har fått europapatent på Dosell. Patentet kommer att publiceras den 6 april. Lidingö 2016-03-18 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan…
MediRätt
· 18 mars, 2016

Miljövänligt träskydd som ger en vacker silvergrå altan

Traditionella träskyddsmedel använder gifter som t.ex. tungmetaller, biocider och fungicider för att döda rötsvamparna och mikroorganismerna på träet. Sedan några år tillbaka marknadsför OrganoWood ett alternativt träskyddssystem som både är…
OrganoClick AB
· 18 mars, 2016

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Program för aktieägare I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast…
Alfa Laval
· 18 mars, 2016

Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom

Metaanalysen är den första för probiotika vid behandling av tandlossning. Endast fyra studier, alla med Lactobacillus reuteri Prodentis, uppfyllde inklusionskriterierna för den systematiska genomgången. Eftersom inga andra probiotiska produkter kvalificerade…
BioGaia
· 18 mars, 2016

Pressinbjudan: Premiärvisning av rökgaskondensering

Dag:  Tisdagen den 5 aprilTid:    13:30-15:00Plats: Skellefteå Krafts bioenergikombinat i Hedensbyn Skellefteå Kraft har investerat cirka 100 miljoner kronor i en ny anläggning för rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedensbyn. Syftet…
Skellefteå Kraft
· 18 mars, 2016

Avtal mellan Tourn och Nyheter 24 Gruppen – Nyheter24 går in somexklusiv säljpartner för Tourns plattform TCD

TCD – Tourn Content Discovery är en av Tourns flera IT-plattformar. TCD är en rekommendationsplattform vars Beta-version lanserades den 28:e september 2015. Idag tas plattformen ur sitt beta-stadie samtidigt som…
Tourn International
· 18 mars, 2016

Månadsrapport Tourn

Februari var en stark månad och vi har kommit igång med försäljningen. Omsättningen landade på cirka 900 TKR med svarta siffror. Under februari har vi haft orderingångar på ca 2.2…
Tourn International
· 18 mars, 2016

Senzime utsett till CEBRs ”hotlist”

”Utnämningen av CEBR är mycket glädjande och ännu ett steg mot vårt kommersiella genombrott. Vi har lyckats förmedla vad vi kan och vill göra i stark internationell konkurrens. Vi har…
Senzime
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 kl. 17:00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. DeltagandeFör att få delta i årsstämman…
Endomines AB
· 18 mars, 2016

Tecknar samarbetsavtal med Bravida, Nordens främsta totalleverantör av installation och service för fastigheter!

VD Lars Granbom kommenterar:”- Vi är mycket glada över att få teckna samarbetsavtalet med Bravida. Raybased får nu tillgång till Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter.…
Raybased
· 18 mars, 2016

Sjöstrand etablerar sig på tre nya marknader

Nu följer Sjöstrand Coffee upp januari och februaris ordrar till Schweiz, Chile och Bulgarien med försäljning på till tre nya marknader och fyra nya distributörer. De nya marknaderna är Italien,…
Sjöstrand Coffee
· 18 mars, 2016

Butikskedja i byggvarubranschen satsar på den digitala butiken tillsammans med MultiQ

En butikskedja inom byggvarubranschen har nyligen slutit ett avtal värt ca 3,4 MSEK med MultiQ. Kunden väljer nu att satsa på en digitalisering av butikerna med In-store web lösningar samt…
MultiQ
· 18 mars, 2016

SKF förlänger globalt avtal med Valmet

Göteborg, 18 mars 2016: SKF har undertecknat ett avtal som utökar sitt långsiktiga samarbete med Valmet. SKF ska leverera lager, enheter och smörjsystem till Valmet, den globala leverantören av teknik,…
SKF
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 19 april 2016kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan…
NOTE
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Mobile Loyalty Holding AB (publ)

Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman - måndagen den 11…
Mobile Loyalty
· 18 mars, 2016

Mark Hemmingsen ny Managing Director för Danpo A/S

Mark Hemmingsen börjar den 1 augusti som ny Managing Director för Danpo A/S, Scandi Standards danska verksamhet. Mark är 41 år och kommer närmast från en anställning som Chief Commercial…
Scandi Standard
· 18 mars, 2016

Skanska investerar 450 miljoner kronor i första etappen av kontorsprojekt i Krakow, Polen

High Five blir Skanskas största utvecklingsprojekt för kontor i Krakow. Komplexet kommer att bestå av fem kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta på cirka 70 000 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED…
Skanska
· 18 mars, 2016

Mat.se börjar leverera samma dag

”Vi behöver ständigt utveckla tjänsten och öka tillgängligheten för att konkurrera mot den vanliga butiken. Vi har testat leveranser samma dag för ett begränsat antal kunder ett tag och fått…
Matse Holding AB
· 18 mars, 2016

Orkla har sålt sitt innehav i Gränges

Orkla Industriinvesteringar AB, som är ett dotterbolag till Orkla ASA, har sålt 11 942 378 aktier i Gränges till svenska och internationella investerare till en kurs av 69 SEK, enligt…
Gränges AB
· 18 mars, 2016

Arbetsförmedlingen i Malmö flyttar till det tidigare konserthuset

På en yta av 11 000 m2 blir det en modern och samlokaliserad Arbetsförmedling med både arbets- och besöksytor. Arbetsförmedlingens medarbetare får kontor med en modern planlösning. -Vi vill finnas centralt…
Arbetsförmedlingen Skåne
· 18 mars, 2016

Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2015. Årsredovisningen finns publicerad på www.braincool.se och går att ladda ner från hemsidan. Det går även att beställa en utskriven version via redovisning@braenden.se.…
BrainCool
· 18 mars, 2016

Stor ökning av svensk råvara i ICAs egna produkter

ICAs kundkommunikation kring de svenska mervärdena har bidragit till en större efterfrågan från kunderna. Större andel svensk råvara i ICAs eget sortiment har också medverkat till försäljningsutvecklingen. Under 2015 har…
ICA
· 18 mars, 2016

Peab – Sveriges bästa företag i byggbranschen

- Peab har som målsättning att vara det bästa företaget i branschen. För att verkligen bli det arbetar vi kontinuerligt med kundnöjdhet, vårt arbetsgivarerbjudande och vår finansiella position. Vi har mycket…
Peab
· 18 mars, 2016

Catena Media förvärvar svenska Wonko Media

Wonko Media grundades 2010 och har sedan dess byggt upp en bred bas av attraktiva portaler och spelardatabas inom området för online casino. Den portfölj som nu förvärvas beräknas under…
Catena Media
· 18 mars, 2016

Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome.

Brighter anställer två dedikerade säljare och öppnar ett kompetenscentrum för jDome® och personer med funktionshinder. Försäljningen av jDome BikeAround™, Brighters aktivitetsfrämjande hjälpmedel som med hjälp av innovativ teknik aktiverar både…
Brighter AB (publ)
· 18 mars, 2016

Årets smak från Abba är här – asiatisk citrussill med yuzu & shiso

Att påsk är lika med sill för många svenskar är ingen nyhet. Men att den i år bjuder på smakupplevelser från Asien är det. Yuzo och shiso är två spännande…
Orkla Foods Sverige
· 18 mars, 2016

Informationsbroschyr om föreslagen utdelning av NCC Housing

Som tidigare kommunicerats har NCC:s styrelse föreslagit att NCC:s aktieägare vid årsstämman den 12 april 2016 fattar beslut om att, genom en Lex Asea-utdelning, överföra samtliga aktier i NCC Housing…
NCC
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i eWork Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Kallelsen innehåller följande…
eWork Scandinavia AB
· 18 mars, 2016

Storytel inleder samarbete med mobiloperatören Telia i Norge

Storytel inleder samarbete med Telia Norge AS. Avtalet löper under två år och innebär att Telia åtar sig att marknadsföra och erbjuda Storytel till befintliga och nya kunder. Avtalet återspeglar…
Storytel
· 18 mars, 2016

Månadspengen följer löneutvecklingen, men räcker ändå inte

- Det är intressant att barnens månadspeng följer utvecklingen av deras föräldrars löner, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Lite oroväckande är att fler barn idag än för…
Swedbank
· 18 mars, 2016

Möten med den uppståndne av Stephen Cottrell

– Varje ord är som en hel bok i sig, säger Stephen Cottrell.             I flera kristna traditioner har det som kallas Jesu sju ord på korset, en sammanställning av…
Verbum
· 18 mars, 2016

Design av barn för Bris på KappAhl

2014 lanserade KappAhl kampanjen ”Bra som jag är” till förmån för arbetet för barns rättigheter. Kampanjen inleddes även i år med en tävling där barn med bild och text fick…
KappAhl
· 18 mars, 2016

100 miljarder havsdjup i den svenska djupdatabasen

De senaste fem åren har den svenska djupdatabasen vuxit kraftigt, från 30 miljarder djupuppgifter till över 100 miljarder djup. Anledningen är att sjömätningen i de svenska vattnen ökat, bland annat…
Sjöfartsverket
· 18 mars, 2016

Kulturnämnden välkomnar hotade konstnärer

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansökte 2014 om medlemskap i ICORN för att bli en så kallad Fristadsregion. ICORN är en organisation som förmedlar kontakter mellan fristäder för förföljda och hotade konstnärer.…
VGR Kultur
· 18 mars, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 18 mars, 2016

Telia är Sveriges bästa företag inom telekom och bredband – enligt svenska folket

-Vi lever i en enormt transparent värld och företag måste göra bra saker för att lyckas. Vi ville helt enkelt undersöka hur det ser ut och vad svenska folket tycker…
Telia
· 17 mars, 2016

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) föreslår vinstutdelning, emissionsbemyndigande och fondemission samt ändrar rapportdatum

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: Förslag om en fondemission riktad till innehavare av stamaktier som innebär att tvåhundra (200) stamaktier berättigar till en (1) preferensaktie. Emissionsbemyndigande för…
Oscar Properties Holding AB (publ)
· 17 mars, 2016

Beslut av Nordeas årsstämma 2016

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2015 och beslutades om utdelning om 0,64 euro per aktie och den 21 mars 2016 som avstämningsdag…
Nordea
· 17 mars, 2016

Hufvudstadens årsstämma 2016

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 21 mars 2016 och beräknad…
Hufvudstaden
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2016, och dels anmäla sin…
NetEnt
· 17 mars, 2016

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 17 mars:Kontrakt tecknas med två nya rehabenheter i Trollhättan och Vänersborg

Nämnden beslutade bland annat också att förlänga avtal med Sotenäs kommun om varmvattenbassängen på Tumlaren, och om avtal med Praktikertjänst gällande hudsjukvård vid närsjukhuset i Bäckefors. Vårdval Rehab Hälso- och…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Avtal om nattjour i Strömstad förlängs till minst 2 maj

Nämnden gav också sina tjänstemän i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en ytterligare förlängning till den 31 juli.Vid denna tidpunkt väntas regionfullmäktige ha fastställt ny krav- och kvalitetsbok från 2017…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Duroc utser t f verkställande direktör

Duroc AB:s styrelse har utsett bolagets vice styrelseordförande Carl Östring till t.f. verkställande direktör för bolaget från och med den 1 april 2016. För ytterligare informationSture Wikman, styrelseordförande 070- 590…
DUROC
· 17 mars, 2016

Information om omvandling från BTA till aktier i Diamyd Medical

Omvandlingen av BTA 1 (SE0008014286 och SE0008014310) till aktier i Diamyd Medical sker i slutet av innevarande vecka. Direktregistrerade innehavare beräknas erhålla aktier måndagen den 21 mars 2016. Förvaltningsregistrerade innehavare…
Diamyd Medical AB
· 17 mars, 2016

B3IT Connexions VD är årets mest inspirerande ledare

För 14:e året i rad arrangerade Great Place To Work en gala där Sveriges bästa arbetsplatserföretag utses. Under galan delade man även ut priser inom kategorierna ”Inspirerande ledarskap”, ”Årets HR-personlighet…
B3IT Management AB
· 17 mars, 2016

Årets mjölkbonde och nytänkande svampodlare inspirerar Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Västra Götaland

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

CLS ”Nyhetsbrev mars 2016” finns tillgängligt

CLS ”Nyhetsbrev mars 2016” finns nu tillgängligt på bolagets hemsida. Läs nyhetsbrevet här: http://clinicallaser.se/content/uploads/Nyhetsbrev_mars_2016.pdf Kontakt: Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
 Tel: +46 – (0)702 – 90 33…
CLS
· 17 mars, 2016

Handelsbanken säljer aktier i Mastercard

Handelsbanken har avyttrat sitt innehav i Mastercard Inc. Innehavet erhölls när bolaget övergick från att vara en medlemsägd organisation till att bli ett noterat bolag. Försäljningen beräknas generera en total…
Handelsbanken
· 17 mars, 2016

Riksdagens finansutskott undantar jord- och skogsbruksfastigheter från amorteringskrav

”Utskottet vill även framhålla vikten av att jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskravet, vilket regeringen också skriver i propositionen.”, slår Finansutskottet fast med dagens beslut, betänkande 2015/16:FiU30. I förslaget till…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Studie visar ökad risk för andra cancerformer efter strålbehandling av prostatacancer

En ny översiktsstudie genomförd vid universitetet i Toronto visar en förhöjd risk för andra cancerformer hos patienter som fått extern strålbehandling mot prostatacancer. Risken är förhöjd för cancer i urinblåsa,…
SpectraCure
· 17 mars, 2016

Lösenkurs för teckningsoption Redsense Medical TO 1 fastställd

Fredagen den 1 april 2016 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Redsense Medical TO 1 som emitterades i samband med listningsemissionen 2015. Lösenperioden äger rum 1 april – 15 april 2016. En…
Redsense
· 17 mars, 2016

Antennorder för elmätare till Norge

Vi har ett starkt erkännande på marknaden för vår kompetens av antennlösningar och det är extra roligt att den norska marknaden nu äntligen börjar ta fart. Vi har en nära…
Allgon AB
· 17 mars, 2016

Närhälsan Tanumshede jourcentral öppnar 1 april

Närhälsans primärvårdsstyrelse har efter önskemål från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att öppna en jourcentral i Tanumshede. Närhälsan Tanumshede jourcentral ersätter Närhälsan Lysekil jourcentral från och med den 1 april.…
Närhälsan
· 17 mars, 2016

FastOut och Hitta.se utökar sitt samarbete med ytterligare 3 500 drönarvyer

Hitta.se är bland de första i världen att erbjuda interaktiva 360° drönarvyer i stor skala till sina 3,4 miljoner användare (unika användare/vecka, KIA-index). Bilderna har blivit mycket populära och det…
FastOut
· 17 mars, 2016

Ahola Transport har lämnat in ansökan om listning av bolagets A-aktie på marknadsplatsen Nasdaq First North Finland.

Oyj Ahola Transport Abp har idag lämnat in ansökan om upptagande av bolagets A-aktie till handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Finland. Beräknad första handelsdag för aktien på First North…
Ahola Transport
· 17 mars, 2016

Saab ökar med 24 procent bland kvinnor

I Universums årliga ranking, där studenternas framtida favoritarbetsgivare listas, ökar Saab från plats åtta till sex i kategorin ingenjörsstudenter. Bland kvinnliga ingenjörsstudenter går Saab från plats 29 till 22. Bland…
Saab
· 17 mars, 2016

Svenska lärare arbetar mer med administration än lärare i andra länder

Trots stor lärarbrist tvingas svenska lärare arbeta som rastvakter, vaktmästare, socialarbetare och administratörer i stället för att helt koncentrera sig på det de är utbildade och bäst på – undervisning.…
Skolvärlden
· 17 mars, 2016

ICA Gruppen ser över ägandet i InkClub

InkClub är ett av Sveriges äldsta e-handelsbolag och ICA Gruppen har varit ägare sedan 2007. Idag är bolaget verksamt i 10 länder och har ett brett utbud inom förbrukningsvaror. -      …
ICA Gruppen AB
· 17 mars, 2016

Cochrane: Endast svaga belägg för hälsoeffekter av reglerbara arbetsbord och andra åtgärder för att minska stillasittandet i arbetet

Miljontals människor världen över arbetar dagligen sittande vid ett arbetsbord. Under de senaste åren har den fysiska aktiviteten på arbetsplatserna bara fortsatt att minska. Experterna varnar för att långvarigt stillasittande…
Työterveyslaitos
· 17 mars, 2016

Anna och Gary Mathers från Överstekvarns Chili är årets landsbygdsföretagare på Gotland

Varje år uppmärksammar Landshypotek Bank landsbygdsföretagare på Gotland och delar ut priset i samband med årets regionmöte. I år tilldelas priset till Anna och Gary Mathers som efter flera år…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Robert Friman Int. AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen för Robert Friman Int. AB (”Robert Friman” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte. Listbytet…
Friman
· 17 mars, 2016

Regionmöte i Lycksele för Landshypotek

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Stabila däck och rätt lufttryck viktigt på husbil

PRESSINFORMATION 2016-03-17 På en tung husbil är det viktigt att däcken är av hög kvalitet som ger stabila och säkra köregenskaper.  Viktigt är också att däcken har rätt lufttryck. Generellt…
Nokian Tyres
· 17 mars, 2016

Axfood återkallar 225 kg kalvfärs

Axfood återkallar följande produkt: Garant Kalvfärs (15%) svensk råvara, 500 gram, med tillverkningsdag 2016-03-14 och sista förbrukningsdag 2016-03-22. Axfood återkallar kalvfärs av försiktighetsprincip efter att leverantören funnit misstänkt Salmonella i…
Axfood
· 17 mars, 2016

Nu har Clas Ohlson öppnat i Avion Shopping, Umeå!

I och med öppningen har Clas Ohlson två butiker i Umeå. Den första butiken ligger i MVG-gallerian i centrala Umeå. - Umeå är en spännande ort för oss och vi…
Clas Ohlson
· 17 mars, 2016

Grön värme och kyla till bättre priser – utan investering

Sverige är världsledande inom geoenergi och tekniken började användas i landet redan på 70-talet. De senaste tio åren har geoenergi, som innebär att man utnyttjar den solenergi som finns lagrad…
Skånska Energi AB
· 17 mars, 2016

Ny revisionsrapport: Granskning av samverkan kring barn med behov av samordnade insatser

En del barn har behov av samordnade stöd- och vårdinsatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och förskola/skola. Det kan till exempel bero på orsaker som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Bussförarens dag – vi uppmärksammar vardagshjältarna

Vi har frågat några av våra förare om vad som är det bästa med yrket. ”Det bästa är att möta människor och se miljöer som ändras. Bostäder byggs, hus dyker…
Keolis Sverige
· 17 mars, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 17 mars 2016 fattades beslut om följande: Beslut om minskning av aktiekapital för täckning av förlust Stämman beslutade enhälligt…
Biotech-IgG
· 17 mars, 2016

Makroutblick mars: Omvärlden viktig för Sverige

Svensk ekonomi har fortsatt att imponera. 2015 blev BNP-tillväxten 4,1 procent att jämföra med 1,5 procent för EMU och knappt 2 procent för USA. Den globala tillväxten ser ut att…
AB Svensk Exportkredit
· 17 mars, 2016

Prebona AB (publ) har tecknat ett forskningsavtal med docent Christian Giske vid Karolinska Institutet

Prebona har inlett ett forskningssamarbete med docent Christian Giske, Karolinska Institutet, rörande den antibakteriella effekten av några av Prebonas substanser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Prebonas utvecklingsavdelning.…
Prebona
· 17 mars, 2016

March17

March17
Testkonto för H&M
· 17 mars, 2016

Evolution levererar nyckelfärdig live casino-lösning till BetConstructs Spring-plattform

Avtalet innebär att flertalet live casino-lösningar från Evolutions studior i Riga, Malta och Belgien kommer läggas till i BetConstructs onlineerbjudande. De nya lösningarna kommer omfatta Evolutions generiska bord med flertalet…
Evolution Gaming
· 17 mars, 2016

AddLife förvärvar V-Tech AB & Esthe-Tech AB

V-Tech marknadsför och säljer ett sortiment inriktat på kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi och representerar ett flertal ledande leverantörer inom sitt specialområde. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig sjukvård i Sverige,…
AddLife
· 17 mars, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Val av ny styrelseledamot Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Det beslutades…
Cherry
· 17 mars, 2016

Nevs i ett strategiskt samarbete med State Grid

Den 15 mars 2016 tecknade National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) och State Grid Electric Vehicle Service Co, Ltd ett strategiskt ramavtal. Enligt avtalet ska Nevs leverera elektriska personbilar och…
National Electric Vehicle Sweden
· 17 mars, 2016

Sveriges Arkitekter satsar i Milano

Möbelmässan Salone del Mobile i Milano som hålls i april varje år är en av världens ledande mötesplatser för designeliten. Därför har Sveriges Arkitekter inlett ett samarbete med Business Swedens…
Sveriges Arkitekter
· 17 mars, 2016

Cybercoms Compliance-portal får tummen upp av landstinget

I en ny rapport konstaterar landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting att införandet av compliance-processen med det tillhörande it-stödet, Compliance-portalen, bör prioriteras för att påskynda landstingets informationssäkerhetsarbete. Portalen är framtagen av…
Cybercom Group
· 17 mars, 2016

Nominera en kompis till Arbetsmiljöstipendiet

– Det finns så många riktigt duktiga arbetsmiljömänniskor i vårt land. Att lyfta fram några av dem och visa vad de gjort på det här området och samtidigt ge dem lite…
Prevent
· 17 mars, 2016

Genombrott för SSABs kallformade hålprofiler i Sverige

Nyligen valdes SSABs kallformade rörkonstruktioner till ett stålbygge av rörbryggor på Södra Cell i Värö. Tack vare materilavalet kunde såväl kostnader som miljöpåverkan minska. Företaget Hjalmarsson i Sölvesborg använde ca…
SSAB
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö. Av kallelsen till årsstämman framgår…
MIDWAY HOLDING
· 17 mars, 2016

Johanna Flanke får Årets Hederspris för sitt engagemang inom Employer Branding

För andra gången får Johanna Flanke ta emot pris från undersökningsföretaget Universeum. 2014 utsågs hon till Årets Personalchef, i år tar hon emot företagets Hederspris, inom Employer Branding, som handlar…
Volvo
· 17 mars, 2016

Ny högskoleantagning bra för vidareutbildning

- Utredningen är mycket välkommen. Många som har några år i yrkeslivet vill vidareutbilda sig på högskolan men de missgynnas av dagens tillträdessystem. För att underlätta omställning och möta dagens behov…
TCO
· 17 mars, 2016

B3IT – nummer ett bland Sveriges större konsultbolag 2016

B3IT grundades med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT - och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Idag, tolv år senare, är B3IT…
B3IT Management AB
· 17 mars, 2016

Genovis AB har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse A/S

En dominerande del av Genovis kundbas finns inom mass-spektrometri och arbetar med analys av biologiska läkemedel. Genovis och Alphalyse kommer att aktivt marknadsföra nya metoder baserade på Genovis produkter som…
Genovis AB
· 17 mars, 2016

Säljstart för Audi A4 allroad quattro

Audi A4 allroad quattro har sedan introduktionen 2009 varit en Sverigefavorit med sin högre markfrigång, fyrhjulsdrift och robusta karaktär. Andelen av A4-försäljningen är tre gånger så hög i Sverige som…
Audi
· 17 mars, 2016

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, och • anmäla sig till bolaget senast…
BrainCool
· 17 mars, 2016

Skellefteå Krafts arbetsgivarvarumärke prisas

Skellefteå Kraft strävar efter att bli energibranschens bästa arbetsgivare med hög kompetens, välutbildade och engagerade medarbetare. - Det är medarbetarna som i sitt dagliga arbete stärker varumärket inifrån och ut.…
Skellefteå Kraft
· 17 mars, 2016

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015: Fortsatt fokus på förbättringar för kund

AMFs ambition är att alla kunder ska få bästa möjliga erbjudande oavsett om man gjort ett aktivt val eller inte. Därför är jag stolt över att vi under 2015 skapade…
AMF
· 17 mars, 2016

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

Lönsamheten i samma nivå som för ett år sedanLönsamhetsindex är på samma nivå som för ett år sedan. Sju av tio lantbrukare anser fortfarande att deras lönsamhet är ganska eller…
Swedbank
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels     vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 14 april…
Intrum Justitia AB
· 17 mars, 2016

Scandic övertar populärt hotell i danska Aalborg

Det populära hotellet, som består av 168 moderna rum och sviter, är centralt beläget i Aalborg, som är Danmarks fjärde största stad. Aalborg är en viktig tillväxtregion i Danmark. Under…
Scandic Hotels Group AB
· 17 mars, 2016

Semcon årets raket bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

– Vi jobbar hårt med att tydliggöra vad vi kan erbjuda morgondagens ingenjörer. Det råder tuff konkurrens om talangerna och det gäller att sticka ut och våga vara personlig. Vi…
SEMCON
· 17 mars, 2016

Alzinova slutför framgångsrikt VINNOVA-stött projekt

Projektet syftade till att pröva olika doser av vaccinet ALZ-101 på ett nytt djurslag och via ett nytt administrationssätt. Det övergripande målet var att kunna fastställa lämpligheten hos detta djurslag…
Alzinova
· 17 mars, 2016

Test i smältverk av bulkkoncentrat nu planerat till april

Lovisagruvan har nu färdigplanerat produktion av s.k. bulkkoncentrat dvs ett metallkoncentrat med både zink-och blymineral som skall testbehandlas i ett smältverk för erhållande av rena metaller. Smältverkstestet kommer att ske…
Lovisagruvan
· 17 mars, 2016

Studsviks årsredovisning för 2015 offentliggjord

Studsviks årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se. Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.…
Studsvik AB
· 17 mars, 2016

Atrium Ljungberg – en av Sveriges bästa arbetsplatser för tredje året i rad

Sedan 2011 deltar Atrium Ljungberg i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa Arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras. Inom ramen för bolagets affärsstrategi har Atrium Ljungberg…
Atrium Ljungberg AB
· 17 mars, 2016

Nexam Chemical återupptar förberedelserna för en ansökan om notering på NASDAQ Stockholm

”Med tanke på att Nexam Chemical befinner sig i en kommersialiseringsfas, med planerad tillväxt och expansion, bedömer styrelse och ledning att det ligger rätt i tiden att fortsätta arbetet med…
Nexam Chemical
· 17 mars, 2016

Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 16 mars 2016 avyttrat 14.674 aktier i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”). Öresund äger därefter 2.989.845 aktier motsvarande 4,98 procent av kapitalet…
Investment AB Öresund
· 17 mars, 2016

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i Wihlborgs. Inför årsstämman den 28 april 2016 föreslår…
Wihlborgs Fastigheter AB
· 17 mars, 2016

SKF avyttrar fly-by-wire verksamhet

Göteborg, 17 mars 2016: SKF har tecknat ett avtal gällande avyttringen av sin fly-by-wire verksamhet till LORD Corporation, ett diversifierat teknologi- och tillverkningsbolag med lång erfarenhet inom flygindustrin. Med sitt…
SKF
· 17 mars, 2016

Skanska bygger ut etapp av Mälarbanan för cirka 400 miljoner kronor

Projektet är en totalentreprenad som omfattar utbyggnad av Mälarbanan från två till fyra spår på en tre kilometer lång delsträcka samt en ny plattform i Spånga. Pendeltågen kommer att få…
Skanska
· 17 mars, 2016

Seamless Distribution AB (publ) Årsredovisning 2015

ORDFÖRANDE HAR ORDET Under 2015 såg Seamless en fortsatt stark tillväxt, speciellt i företagets B2B- verksamhet där omsättningen ökade med 63%, från 171 MSEK till 280 MSEK. Detta visade en…
Seamless Distribution AB
· 17 mars, 2016

Tieto lanserar ny strategi med fokus på innovation och tillväxt

Med sin nya strategi för åren 2016-2020 siktar Tieto på att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Baserat på resultaten från den tidigare…
Tieto Oyj
· 17 mars, 2016

KF visar miljardresultat

KF året i korthet                                                 2015                                    2014 Nettoomsättning                                      34 724 Mkr*                       37 753 Mkr Rörelseresultat                                          979 Mkr                              -184 Mkr Resultat efter finansiella poster                1 127 Mkr                           15 Mkr Antal medlemmar                                     3 425 632                            3 392 473…
Kooperativa Förbundet
· 17 mars, 2016

NCC bygger energieffektiv logistikbyggnad i Göteborg

– Vi finns redan idag nära Göteborgs hamn men letade modernare och mer energieffektiva lokaler. NCC:s logistikbyggnad får också högt i tak. Det innebär att vi kan förvara stor volym gods…
NCC
· 17 mars, 2016

AstraZeneca förvärvar alla rättigheter till Orexos OX-CLI-projekt

Uppsala, den 17 mars 2016 - Orexo AB (publ) meddelar idag att AstraZeneca har beslutat förvärva alla rättigheter till leukotrien C4 syntas-programmet (OX-CLI-projektet) för 5 MUSD. AstraZeneca startade 2013 ett…
Orexo
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämmatisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm. Anmälan till stämmanAktieägare som vill…
Odd Molly
· 17 mars, 2016

Ny finansiell rapporteringsstruktur

Den nya finansiella rapporteringsstrukturen kommer att vara indelad i fyra segment: Nordic Entertainment, International Entertainment, Studios och MTGx Ventures. Jämförelsebara helårssiffror från och med 2013 inklusive kvartalssiffror för 2014 och…
MTG
· 17 mars, 2016

Feelgood tecknar nytt avtal med Stockholms stad

Samarbetet innebär att Feelgood får en konsultativ roll som ett expertstöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt ökad hälsa och aktivt…
Feelgood Svenska AB
· 17 mars, 2016

Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skadels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016,dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman…
ICA Gruppen AB
· 17 mars, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (publ) 556649-5734

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag kallas härmed till bolags­stämma/årsstämma fredagen den 22 april 2016, kl 10.00, i bolagets lokaler på Te­gelbruksvägen 17 i La­holm. Rätt till deltagande och anmälan…
Nilsson Special Vehicles AB
· 17 mars, 2016

Delårsrapport andra kvartalet 2015/16 – MQ förvärvar modekedjan JOY

MQ förvärvar JOY som är en rikstäckande modekedja med 54 butiker och en försäljning om 258 MSEK för räkenskapsåret 2015. Potentialen att utveckla JOY, som ett starkt kedjekoncept för den…
MQ
· 17 mars, 2016

MQ förvärvar modekedjan JOY

MQ Holding AB förvärvar modekedjan Joy Shop AB från Aktiebolaget Segulah, och stärker därmed sin position på den nordiska modemarknaden. Förvärvet tillför MQ 54 butiker i Sverige samt e-handel. Köpeskillingen…
MQ
· 17 mars, 2016

Transforming the Pharma Supply Chain at LogiPharma 2016 in Montreux

One month from now, TSS will be sharing insights into how to streamline the temperature controlled supply chain at the upcoming LogiPharma Europe conference, taking place 19 – 21 April…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 17 mars, 2016

Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 16 mars 2016

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om ca 250 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.Nyemissionen innebär att Karo Bios aktiekapital ökas med högst 4 992…
Karo Bio
· 16 mars, 2016

Beslut fattade vid Axfoods årsstämma

Årsstämman i Axfood AB (publ) hölls den 16 mars 2016 i Stockholm. Mia Brunell Livfors valdes till ny ordförande i styrelsen. Årsstämman beslöt att lämna en ordinarie utdelning på 5…
Axfood
· 16 mars, 2016

Fulltecknad nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Eurocine Vaccines tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader efter att full…
Eurocine Vaccines
· 16 mars, 2016

Nytt avsnitt av Botaniska trädgårdspodden

Bakom kulisserna på Göteborgs botaniska trädgård. Följ årets skiftningar i Botaniska tillsammans med chefsträdgårdsmästare Anders Stålhand och botanist Åsa Krüger. Tillsammans går ni på upptäcktsfärd i en trädgård full av…
Göteborgs Botaniska Trädgård
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Rätt att delta och anmälan…
Akelius Residential Property AB
· 16 mars, 2016

Fortsatt häktad i Möllanärendet

Den misstänkte förnekar brott. Förundersökningen kommer nu att fortsätta med fler förhör och viss teknisk utredning. Åklagaren ska inom fjorton dagar väcka åtal eller innan fristens utgång begära förlängd tid…
Åklagarmyndigheten
· 16 mars, 2016

Svolder: Flaggningsmeddelande GARO

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen den 16 mars 2016 av GARO AB (publ) förvärvat 700 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 7,0 procent av aktiekapitalet och rösterna. Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.
Svolder
· 16 mars, 2016

MediRätt: Medcheck ansöker om återvinning

I den pågående patenttvisten mellan Medcheck å ena sidan och SLL samt Compugroup å andra sidan var parterna kallade till huvudförhandling den 8 mars. Inför huvudförhandlingen hade Medcheck meddelat tingsrätten…
MediRätt
· 16 mars, 2016

Joacim Testar Heading

Joacim Testar body text
Volvo Test Account
· 16 mars, 2016

Rättelse

På kallelsen till extra bolagsstämma som gick ut tidigare idag har ett fel gällande ett datum smugit sig in. Det gäller sista dag för handel inklusive rätt till utdelning, vilken…
Ambia Trading
· 16 mars, 2016

Ändrat datum för halvårsrapport

Detta på grund av praktiska skäl då ordinarie publiceringsdatum sammanfaller med andra åtaganden som inte kan flyttas.Om Taurus Energy ABTaurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är…
Taurus Energy
· 16 mars, 2016

Ryska Postens cyklist lurad av Zlatan i ny prankfilm

När Ryska Postens cyklist Joakim Öberg blev kallad till Vitamin Wells kontor för att plocka upp ett bud visste han inte vad (eller snarare vem) som väntade. I videon får…
Ryska Posten
· 16 mars, 2016

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 mars 2016

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder onsdag 23 mars i Lidköping, klockan 13.30-16.30. Vid sammanträdet behandlas följande: Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkännande av föredragningslista Anmälan av tillkommande ärenden Föregående protokoll…
Skaraborgs Sjukhus
· 16 mars, 2016

Handelsbankens årsstämma 2016

StyrelseVid årsstämma den 16 mars 2016 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som nya ledamöter valdes Karin Apelman och Kerstin Hessius. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande. Förteckning över styrelsens…
Handelsbanken
· 16 mars, 2016

Almers rullar lättare mot Paralympics i Rio

Göteborg, 2016-03-16: Rullstolsåkaren Niklas Almers är finaltippad på 100 meter till Paralympics i Rio. Nu kör han Grand Prix tävlingar i Dubai som en viktig uppladdning till Rio-äventyret. I stolen…
SKF
· 16 mars, 2016

ICONOIL valde att inte utnyttja rätten att teckna aktier i AB Igrene den 15 mars 2016.

Vid extra bolagstämma i Igrene den 30 november 2015 beslutades att rikta en emission av högst 357 142 teckningsoptioner till ICONOIL Group Ltd med åtföljande rätt att teckna högst 357…
Igrene
· 16 mars, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38 i Göteborg. Lokalen öppnas för…
WALLENSTAM
· 16 mars, 2016

Kommuniké́ från extra bolagsstämma i SpiffX AB den 16 mars 2016

Beslut avseende godkännande av styrelsens beslut om nyemission. Bolagsstämman beslutade att godkänna nyemissionen i enlighet med styrelsens beslut att genom en riktad nyemission av högst 1 500 000 aktier öka…
SpiffX
· 16 mars, 2016

Indutrade förvärvar norsk verktygsleverantör

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Industri Verktøy AS i Bergen, Norge, med en årsomsättning om cirka 40 MNOK. Industri Verktøy (www.industri-verktoy.no) levererar utrustning för…
Indutrade AB
· 16 mars, 2016

COREM FÖRVÄRVAR LAGER- OCH LOGISTIKPORTFÖLJ OM 21 FASTIGHETER TILL ETT VÄRDE OM 1 315 MKR OCH TAR ÖVER ETT OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm och ett fastighetsvärde…
Corem Property Group
· 16 mars, 2016

Cefour slutför förvärv av L.O. Smith Holdings AB

Cefour tecknade avtal kring förvärvet 4 februari 2016 och affären har idag slutförts genom reglering av köpeskilling. Förvärvet omfattar, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med…
Cefour
· 16 mars, 2016

Inbjudan till Årsstämma 2016

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma 21 april 2016 kl.18.30 på Öster Mälarstrand Krog, Strandtorget 1, Västerås. Från kl. 18.00 serveras enklare förtäring. Rätt att delta…
AQ Group
· 16 mars, 2016

Sandvik bildar ett nytt affärsområde – Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik sammanfogar sina verksamheter Sandvik Mining och Sandvik Construction till ett affärsområde – Sandvik Mining and Rock Technology. Affärsmodellen inom Sandvik Mining and Rock Technology kommer att vara decentraliserad med…
Sandvik
· 16 mars, 2016

Nilsson Special Vehicles vinner årets första upphandling på intensivvårdsambulanser

”Detta är en viktig bekräftelse för oss från en av våra trogna kunder säger VD Karl Justh. Vi har arbetat systematiskt med att anpassa våra ambulanser efter landstingens behov med…
Nilsson Special Vehicles AB
· 16 mars, 2016

Mathias Carlbaum ny medlem i verkställande ledningen

Mathias Carlbaum, född 1972, är civilekonom med examen vid Umeå universitet 1996. Han anställdes vid Scania som trainee 1997 och har bred erfarenhet från bolagets internationella försäljnings- och serviceorganisation. Sedan…
Scania
· 16 mars, 2016

Västra Götalandsregionen i stor satsning på undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom psykiatrin

Introduktionen startar redan till hösten 2016 och gäller för 60 studenter från vård- och omsorgsprogrammet som tagit studenten och nu har möjlighet att söka fasta tjänster inom Västra Götalandsregionen. Introduktionen…
Västra Götalandsregionen
· 16 mars, 2016

Etteplan förvärvar två bolag och expanderar inom industriellt internet och IoT

Etteplan har förvärvat samtliga aktier i Espotel Oy och Soikea Solutions Oy. Espotel är ett finskt ingenjörsföretag med kontor i Finland, Sverige och Polen. Espotel är specialiserade på utveckling av…
Etteplan
· 16 mars, 2016

Årsredovisning 2015

(Se årsredovisning i bifogad pdf-fil)
Yield Life Science
· 16 mars, 2016

SEAT gör vinst för första gången sedan 2008

Södertälje, 2016-03-16 – 2015 symboliserar ett stort steg framåt för SEAT som företag och vägen mot hållbar lönsamhet. Förra året stängdes med 6 miljoner euro i vinst efter skatt, vilket…
SEAT SVERIGE
· 16 mars, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 12 april 2016 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Aktieägare som önskar delta vid…
Ambia Trading
· 16 mars, 2016

Företrädesemission av Hybricon övertecknas

Den 9 mars avslutades Hybricons företrädesemission av aktier. Hybricon sökte i denna företrädesemission ca 26,7 MSEK. Emissionens utfall blev 35,9 MSEK. Emissionen blev övertecknad med 34%. Av emissionsbeloppet om ca…
Hybricon
· 16 mars, 2016

Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB (publ). I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman: om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag,…
Oscar Properties Holding AB (publ)
· 16 mars, 2016

Idag noterades AddLife AB vid Nasdaq Stockholm Main Market

- Dagens börsnotering av AddLife innebär att vi nu står på egna ben som en renodlad aktör inom Life Science i Norden. Vi är ett nytt bolag på börsen men…
AddLife
· 16 mars, 2016

Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

EDOR™ uppmärksammades vid ett flertal tillfällen i samband med en av årets viktigaste internationella psykiatrikongresser, ”24th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain, 12-15 March 2016”. Under ett speciellt symposium, som…
Emotra
· 16 mars, 2016

Kallelse till extrastämma i Gabather (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till extrastämma den 4 april 2016 kl. 12.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistreringen börjar kl. 11.30 och avbryts…
Gabather AB
· 16 mars, 2016

Detaljhandel och utbildningsinstitutioner avslöjade som de värsta ”skräppostförbrytarna”

Undersökningen ställde frågor till konsumenter i 22 länder om det kommunikationsmaterial de får från företag och organisationer. Majoriteten av de tillfrågade (76 %) sa att materialet som skickades till dem…
Ricoh Sverige AB
· 16 mars, 2016

Åtal för mord

Mannen häktades den 9 oktober på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i 60-årsåldern. Mordet begicks den 3 oktober i Stidsvig i Klippans kommun.  Utredningen har visat att…
Åklagarmyndigheten
· 16 mars, 2016

Årets landsbygdsföretagare på Gotland koras när Landshypotek håller regionmöte i Roma

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Tecknar avtal med privat klinik i London

Avtalet med Chelsea River Practice är på sex månader med option till förlängning och den privata kliniken i London kommer att utgöra en viktig referenskund i SensoDetects inledda etableringsarbete i…
SensoDetect AB
· 16 mars, 2016

Karolin Kull berättar om Mathems framgångresa på regionmötet i Linköping

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma den 18 april 2016

Anmälan m.m.Den som önskar deltaga vid stämman skall: dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 12 april 2016; dels anmäla sin avsikt att…
Investment AB Öresund
· 16 mars, 2016

Lokala råvaror i fokus på Landshypoteks regionmöte i Örebro

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Kom och träffa oss på SSNFs konferens 15-17 mars i Tylösand

Sverige är på god väg att uppnå det högt uppsatta målet att 90 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s innan 2020. Ännu återstår en hel del…
Waystream Holding AB
· 16 mars, 2016

Jonas Bramsved ny VD på Miljöfabriken 2000

Jonas har sedan början av februari arbetat som konsult med driften av Miljöfabrikens anläggningar. Han har tidigare, under åren 2011-2013, även varit medlem i Miljöfabrikens styrelse och känner därmed väl…
NCC
· 16 mars, 2016

Näringsministern inviger Bactiguards nya huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att bjudas på en temperaturmätare och ett tvärsnitt av…
Bactiguard Holding AB (publ)
· 16 mars, 2016

Husqvarna Groups årsredovisning 2015

Husqvarna Groups årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida på www.husqvarnagroup.com/sv/ir. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras under vecka 13…
Husqvarna AB
· 16 mars, 2016

Utvärdering av LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar

I rapporten, Vägen mot sammanbrottet, har arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg granskat fem avtalsrörelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Varje avtalsrörelse har haft någon form av jämställdhetssatsning. I utvärderingen har rapportförfattaren gått igenom…
LO
· 16 mars, 2016

Konjunkturrapport: Allt växer – men hur länge?

Tillväxten i den svenska ekonomin växlade upp förra året. Utsikterna för i år är fortsatt goda. Tillväxten dämpas dock senare under prognosperioden då stimulanserna avtar. Kostnadstrycket stiger men inte tillräckligt…
Nordea
· 16 mars, 2016

Gabather genomför företrädesemission om 32 Mkr för att finansiera klinisk fas I-studie

Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2016 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32,4 Mkr. Företrädesemissionen är via avtal…
Gabather AB
· 16 mars, 2016

Bolidens kapitalmarknadsdag 2016: Fortsatt fokus på stabil utveckling

”Boliden verkar på en volatil marknad vilket kräver att vi ständigt arbetar för att förbättra produktivitet och sänka kostnader. Jag är stolt över att Boliden lyckats stärka sin position under…
Boliden
· 16 mars, 2016

BioInvent beviljas patent i Europa för den immunonkologiska antikroppen BI-505

Lund, Sverige – 16 mars 2016 – BioInvent International (BINV) meddelar i dag att det europeiska patentverket EPO har beslutat att bevilja bolagets patent EP 1 960 432 för den immunonkologiska…
BioInvent
· 16 mars, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2016, och • anmäla sig…
Follicum
· 16 mars, 2016

Martin Lindqvist ny cfo för Atrium Ljungberg

Martin Lindqvist har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Han kommer närmast från vårdkoncernen Aleris och industriföretaget Munters där han arbetat som cfo. Bland tidigare arbetsgivare finns…
Atrium Ljungberg AB
· 16 mars, 2016

Telia tecknar samverkansavtal med Katrineholm om fiberutbyggnad

Katrineholms kommun har som bredbandsmål att 95 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till höghastighetsbredband senast år 2020.– Vi välkomnar att en aktör som Telia vill vara med och satsa,…
Telia
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016

ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 april 2016, dels anmäla sitt…
L E Lundbergföretagen
· 16 mars, 2016

Autoliv får utmärkelse av General Motors

Autoliv har en ledande portfölj inom såväl Active Safety som Passive Safety. Med fokus på säkerhet, kvalitet och innovation levererar Autoliv produkter som räddar 30 000 liv varje år. Enligt Jan…
Autoliv
· 16 mars, 2016

Stor risk för vattenskador på fritidshuset i vår

Vattenskador i fritidshus anmäls oftast i mars-april eftersom det är då de upptäcks. Efter de kalla vintermånaderna 2010 och 2011 såg Folksam till exempel en tydlig ökning av vattenskador när…
Folksam
· 16 mars, 2016

Tecknaruppdragsavtal med Lunds Universitet

Utvecklingsarbetet genomförs enligt den plan som beskrevs i Hamlet Pharmas noteringsprospekt. Gruppen har för närvarande stort fokus på metodik för kliniska prövningar och storskalig produktion samt studier av HAMLETs struktur…
Hamlet
· 16 mars, 2016

Årsredovisning samt fullständiga beslutsförslagtillgängliga

Årsredovisning, revisionsberättelse, Valberedningens beslutsförslag (punkter 1, 8 – 10 på dagordningen) samt Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med bilagor (punkt 11 på dagordningen) finns tillgängliga på bolagets…
Insplorion
· 16 mars, 2016

Risk för socioekonomisk uppdelning vid en förhöjd pensionsålder

Sedan 2011 är tillsvidareanställning efter 65 års ålder möjlig, men forskningsresultaten visar på en tydlig uppdelning av vilka grupper som valt utnyttja denna möjlighet. Personer inom arbetaryrken lämnar yrkeslivet tidigare…
AFA Försäkrings forskningsstöd
· 16 mars, 2016

Clavister öppnar kontor i Nordafrika för att ytterligare driva tillväxten i regionen

Clavister har utsett Mounia Benbouzid till Area Manager för Afrika, hon kommer att leda ett team av säljare och säljtekniska ingenjörer med sammantaget över 40 års erfarenhet av att sälja…
Clavister
· 16 mars, 2016

NICOCCINO FÅR FÖRSTÄRKT OCH FÖRLÄNGT PATENTSKYDD

- ”Det är mycket glädjande att just Singapore godkänt patentet eftersom det är en ansedd och respekterad instans. Att både kunna förstärka och förlänga skyddet av vår produkt i Nicoccinos…
Nicoccino
· 16 mars, 2016

Flyktingar har högre risk för psykos

Det är välkänt att flyktingar utgör en särskilt utsatt grupp med sämre hälsa än både svenskfödda personer och andra invandrargrupper som inte är flyktingar. I den nya studien använde sig…
Karolinska Institutet
· 16 mars, 2016

NCC energieffektiviserar 211 hyresrätter i Växjö

Kvarteret Alabastern har drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde, Araby, som byggdes i slutet av 1960-talet. NCC har sedan 2015 renoverat 90 av lägenheterna och de sista hyresgästerna i…
NCC
· 16 mars, 2016

Byggstart för etapp två i Stallbacken Mölndal

– Detta är vår andra nybyggnation i området, totalt sett tillför vi cirka 550 nya lägenheter till Stallbacken, ett nytt trivsamt och spännande bostadsområde i parkliknande miljö i Mölndal. Vi…
WALLENSTAM
· 16 mars, 2016

Nya ledamöter invalda i Skandias fullmäktige

Totalt har drygt 15 600 röstberättigade kunder röstat i valet till fullmäktige. De flesta kunder har valt att rösta digitalt. Skandia har nu ett fullmäktige med bred kompetens som representerar…
Skandia
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika…
Slottsviken Fastighetsaktiebolag
· 16 mars, 2016

Hemsö förvärvar två äldreboenden i Tyskland

De förvärvade fastigheterna är byggda 2002 respektive 2003 och har totalt 95 vårdplatser för äldre. Hyresgäst är vårdoperatören Convivo-Gruppe som har hyresavtal med en löptid på 20 år i genomsnitt.…
Hemsö Fastighets AB
· 16 mars, 2016

Norrlandsfonden sammanfattar året 2015

Svensk ekonomi utvecklades starkt under år 2015 med en tillväxt i BNP på drygt 4 procent. Den norrländska ekonomin följde inte fullt ut med i tillväxttakt. Tillverkningsindustrin växte inte i samma utsträckning och…
Norrlandsfonden
· 16 mars, 2016

PExAs produkt CE-märkt

VD Erik Ekbo kommenterar – Att vi fått produkten CE-märkt är oerhört betydelsefullt för oss. En av våra viktigaste strategier i det fortsatta utvecklingsarbetet är att ytterligare bredda och fördjupa…
PExA
· 16 mars, 2016

Nya hållbarhetsmål engagerar hela Orkla Foods Sverige

Under året kommer Orkla Foods Sveriges hållbarhetsarbete att intensifieras då bland annat CSR-aspekter integreras i alla innovations- och utvecklingsprocesser, antalet produkter som certifieras enligt KRAV, MSC och ASC ökar, och…
Orkla Foods Sverige
· 16 mars, 2016

Holmen avyttrar tidningspappersbruket i Spanien

– Genom den här affären kan vi fokusera på att utveckla vår framgångsrika strategi för specialpapper vid de svenska bruken. Holmens verksamhet bygger på förnybara skogs- och energitillgångar i kombination…
Holmen
· 16 mars, 2016

Skolmingel för nyanlända lärare med Academedia och Arbetsförmedlingen

Academedia ingår i den så kallade 100-klubben och har tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända lärare under tre år. I första skedet handlar samarbetet…
Arbetsförmedlingen Dalarna
· 16 mars, 2016

Skandiabanken Aktiebolag (publ):s årsredovisning publicerad

2015 års årsredovisning för Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandias bankverksamhet, har publicerats på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/.
Skandia
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Dalarna

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Dalarna. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Jönköping

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Jönköpings län. Länet uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Norrbotten

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Norrbottens läns landsting. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Sörmland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Sörmland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Skåne

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Skåne. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Uppsala

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Uppsala län. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Örebro

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Örebro län. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Gävleborg

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Gävleborg. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Kalmar

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Kalmar län. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Jämtland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Jämtland Härjedalen. Regionen uppfyller inte målet att 90 procent av prostatacancerpatienterna med…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Värmland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Värmland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården

– Väntetiderna för prostatacancerpatienter är under all kritik. Ingen annan grupp av cancerpatienter tvingas vänta så länge på vård. Män med misstänkt prostatacancer tvingas dessutom vänta länge på besked om…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västernorrland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Västernorrland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västerbotten

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Västerbottens läns landsting. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Stockholm

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Stockholm läns landsting. Länet uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västmanland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Västmanland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västra Götaland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Västra Götalandsregionen. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Lång väntan i prostatacancervården i Kronoberg

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Kronoberg. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Blekingebor med prostatacancer får vänta för länge på diagnos

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera brister i prostatacancervården i Landstinget Blekinge. Länet uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska vänta…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården på Gotland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Gotland. I regionen måste patienterna vänta alltför länge på provsvar. Bara var…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Clas Ohlson niomånadersrapport 2015/16

Nio månader Försäljningen ökade med 5 % till 6 098 Mkr (5 831), 7 % i lokala valutor Rörelseresultatet ökade med 5 % till 633 Mkr (604) Vinst efter skatt ökade med…
Clas Ohlson
· 16 mars, 2016

Första handelsdag i GARO-aktien

GARO Aktiebolag (publ) (”GARO” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både…
Garo
· 16 mars, 2016

Optionslösen i Unibet Group plc

I lösenperioden för optioner i Unibets Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 mars 2015 har 1 145 optioner utnyttjats. Optionerna har lösts genom nyemittering av 9 160…
Unibet Group plc
· 15 mars, 2016

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 15.3.2016 kl. 19.00 EET Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 15 mars 2016 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014,…
Stockmann Oyj Abp
· 15 mars, 2016

Varning – brandrisk Tero glödlampor

Säkerhetsrisken gäller samtliga modeller av glödlampor av varumärket Tero. De kunder som köpt Tero glödlampor uppmanas att lämna tillbaks dem till butik och får också ersättning för dem. Glödlamporna har…
Coop
· 15 mars, 2016

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 2015-01-01 – 2015-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÈN ÄR UPPRÄTTAD I SVENSKA KRONOR. OM INTE SÄRSKILT ANGES, REDOVISAS SAMTLIGA BELOPP I TUSENTALS KRONOR. ÅRETS RESULTAT: • Årets omsättning 1832 (1587) • Årets bruttoresultat –4 005 (-3 370)…
US Energy
· 15 mars, 2016

Marknadsmeddelande 60/16 – Information om företrädesemission i Parans Solar Lighting AB

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av (1) en ny aktie för 5 SEK (1:4 á 5 SEK). Teckningsrätterna…
Parans Solar Lighting
· 15 mars, 2016

Plejds noteringsemission blev kraftigt övertecknad

VD Babak Esfahani kommenterar:Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till Plejd AB. Vi är överväldigade av den oerhört fina respons som vi har fått under vår…
Plejd
· 15 mars, 2016

Securitas emitterar 6-årigt obligationslån

Kupongräntan sattes till 1,25 procent och förfallodag är den 15 mars 2022. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter som utnyttjades för att finansiera förvärvet av…
Securitas
· 15 mars, 2016

Dialogen – denna gång ett samtal om gestaltning och försäljning av en förupplaga av Kjell Strandqvists bok Diminutiver – Texter 1985 – 2015.

Konstakademien arrangerar en samtalsserie om konst- och arkitekturundervisning under läsåret 2015-16 i avsikt att belysa förhållandena på högskolor och förberedande skolor i Sverige. En rad inbjudna konstnärer, arkitekter, professorer, lärare…
Konstakademien
· 15 mars, 2016

AddLife offentliggör prospekt

Prospekt avseende noteringen av aktier av serie B i AddLife AB (publ) (”AddLife”) på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) samt företrädesemissionen av aktier i AddLife (”Emissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.…
AddLife
· 15 mars, 2016

Prospekt för AddLife nu offentligt

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2016 fattade aktieägarna i Addtech AB (publ) (”Addtech”) beslut om att dela ut Addtechs aktier i AddLife AB (publ) (”AddLife”) till aktieägarna i Addtech.…
Addtech
· 15 mars, 2016

Axfood publicerar hållbarhetsredovisningen för 2015

Axfood publicerar idag hållbarhetsredovisningen för 2015. Rapporten finns att ladda ned på axfood.se. Inom kort publiceras även en engelsk version.
Axfood
· 15 mars, 2016

Nytt miljöprogram för Nacka kommun

Nackas sex lokala miljömålen är:• Begränsad klimatpåverkan• Frisk luft• Rent vatten• Giftfri miljö• God bebyggelse• Ett rikt växt- och djurliv Varje miljömål har försetts med indikatorer och tidsatta målnivåer. På klimatområdet, där överenskommelsen från Paris i…
Nacka kommun
· 15 mars, 2016

Fagerhult förvärvar LED LINEAR GMBH

För att stärka Fagerhultgruppens strategiska position på den professionella belysningsmarknaden samt bredda den befintliga produktportföljen har Fagerhult förvärvat 100% av aktierna i LED Linear GmbH, baserat i Neukirchen-Vluyn, Tyskland. Förvärvet…
Fagerhult
· 15 mars, 2016

Oboyas Horticulture ABs norska dotterbolag Vefi A/S tar order till ett uppskattat värde om 8 miljoner NOK.

Oboya Horticultures dotterbolag Vefi A/S i Norge har slutit avtal om att leverera olika bär förpackningar till norska bärodlare. Ordervärdet uppskattas till ca 8 miljoner NOK och gäller för säsongen 2016.…
Oboya
· 15 mars, 2016

Viktigt steg för enorm vindkraftpark i England

Vattenfall inleder projekteringen av två vindkraftparker i östra Nordsjön, 47 kilometer utanför Norfolks kust i England. Det första projektet, Norfolk Vanguard, påbörjas 2016 och blir Vattenfalls hittills största vindkraftprojekt. Det…
Vattenfall
· 15 mars, 2016

Lindex lanserar Instagram shop

'Instagram är en viktig källa till inspiration för våra kunder. Vi ser ett stort och växande engagemang kring våra produkter på Instagram och detta är ett sätt för oss att…
LINDEX
· 15 mars, 2016
Företaget Mathias Ekwall
· 15 mars, 2016

Företagsutveckling i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Gävle-Dala till regionmöte

Landshypotek Bank utvecklas i snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta…
Landshypotek Bank
· 15 mars, 2016

Skogen i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Värmland till regionmöte

Den inbjudna skogskonsulten och jägmästare Anders Braide ger tips om hur skogsbrukare på bästa sätt kan utveckla sina fastigheter med att hitta rätt kassaflöde och värdeutveckling av fastigheten. På mötet…
Landshypotek Bank
· 15 mars, 2016

Ozon och andra biocider är ingen lösning på mögelproblem i byggnader

Det saknas tillförlitlig information om biocidernas effekt för bekämpning av mögel. ”Om man använder biocider direkt på mögelskadade strukturer, kan det till och med få mikrobfloran att öka produktionen av…
Työterveyslaitos
· 15 mars, 2016

Advenica inleder partnerskap med norska informationssäkerhetsföretaget Fence

Den kompetens som Fence har inom informationssäkerhet kommer att ytterligare förstärka Advenicas befintliga erbjudande samt utveckla förmågan att leverera lösningar. Fence kommer även att bygga upp en kompetens kring tjänsteutveckling på…
Advenica
· 15 mars, 2016

Tillväxt och innovation i fokus på Gränges kapitalmarknadsdag

Vid Gränges kapitalmarknadsdag i Stockholm på tisdagen presenteras mål och strategi för 2020, som innebär att ett ökat fokus på tillväxt och innovation. Gränges ambition för 2020 sammanfattas: En tillväxt…
Gränges AB
· 15 mars, 2016

Peab bygger om Värnamo sjukhus

Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping Län och kontraktssumman uppgår till 237 Mkr. I projektet ingår att bygga…
Peab
· 15 mars, 2016

Swedish text needs to be authored

Normal text outside here  d) Body text :- Here the author can author styles in the below given format and the aem should pick up the only the  below mentioned…
Volvo Test Account
· 15 mars, 2016

SSAB publicerar årsredovisningen för 2015

Årsredovisningen 2015 består av fyra delar: Affärsöversikt Bolagstyrningsrapport GRI-rapport Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen) Hållbarhetsrapporten, som tidigare publicerades separat, har nu integrerats för att utgöra en del av årsredovisningen. Årsredovisningen…
SSAB
· 15 mars, 2016

Många småfåglar drabbade av salmonella

Sjuka fåglar ses ofta sitta uppburrade och allmänt medtagna under fågelborden. Detta är ett typiskt beteende för allvarligt sjuka fåglar Och det gör dem till lätta byten för rovfåglar eller…
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
· 15 mars, 2016

Ett av tre byggföretag skulle tvingas lägga ned med Byggnads avtalskrav

- Byggnads krav är ett hårt slag mot våra små företag som idag har små marginaler. Ett av tre företag skulle bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. Att Byggnads…
Sveriges Byggindustrier
· 15 mars, 2016

Poolia lanserar upphandlingsguide för sundare rekrytering inom offentlig sektor

I en forskningsrapport, genomförd på uppdrag av Konkurrensverket under 2015, anges den offentliga sektorns samlade inköp i Sverige 2013 till 741 miljarder SEK, motsvarande ungefär 20 procent av Sveriges Bruttonationalprodukt…
POOLIA
· 15 mars, 2016

Aktieöverlåtelseavtalet mellan Scandi Standard och Lagerbergs uppsagt. Scandi Standard undersöker andra etableringsmöjligheter i södra Sverige

Lagerbergs har sagt upp aktieöverlåtelseavtalet med Kronfågel, dotterföretag till Scandi Standard. Kronfågel har påbörjat arbetet med att finna alternativ för att säkra framtida kapacitetsbehov.        För mer information, vänligen kontakta…
Scandi Standard
· 15 mars, 2016

Mobile Loyalty får fotfäste i Australien med ny produkt

Malmö, 15 mars 2016 - Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag, (AktieTorget "MOBI") har tagit sig in på annonsmarknaden i Australien. Först…
Mobile Loyalty
· 15 mars, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org.nr 556958-2439 (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 12 april 2016, kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm. Rätt att delta…
QBNK Holding AB (publ)
· 15 mars, 2016

Detaljhandelns tillväxt dämpas något 2016

Förra året landade omsättningsökningen i detaljhandeln på 5,9 procent, den starkaste tillväxten sedan 2007. Detta år har inletts med fortsatt positiv försäljningsutveckling och detaljhandeln växte med 3,0 procent i januari.…
HUI Research
· 15 mars, 2016

Yield Life Science, stort intresseför Isofol Medical’s nyemission

-        Det är oerhört glädjande att intresset för Isofol Medical var så stort, inte minst med tanke på det dåliga börshumöret under teckningstiden. Med möjlighet att ersätta leucovorin, representerar Modufolin®…
Yield Life Science
· 15 mars, 2016

FastOut Int AB genomför riktad kvittningsemission

FastOut Int. ABs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra bolagsstämman i september 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om 259 635 kronor. Emissionen har riktats till de garantitecknare…
FastOut
· 15 mars, 2016

Botnia Exploration kompletterar ansökan omguldbearbetning

När Bergsstaten behandlat ansökan om bearbetningskoncession skickas den till Länsstyrelsen som i sin tur skickar den på remiss till sakägare. Nästa steg för Botnia Exploration är sedan att ansöka om…
Botnia Exploration Holding AB
· 15 mars, 2016

Botnia Exploration kompletterar ansökan om guldbearbetning

När Bergsstaten behandlat ansökan om bearbetningskoncession skickas den till Länsstyrelsen som i sin tur skickar den på remiss till sakägare. Nästa steg för Botnia Exploration är sedan att ansöka om…
Botnia Exploration Holding AB
· 15 mars, 2016

Insynspersoner i Eurocine Vaccines förvärvar aktier

Jan Sandström, ledamot i Eurocine Vaccines styrelse sedan 2013, har tecknat sig för 75 000 aktier och teckningsoptioner i bolaget genom köp av uniträtter. Jan Sandström ägde sedan tidigare inga aktier…
Eurocine Vaccines
· 15 mars, 2016

Zara Larsson, Manfred Erlandsson och Justin Bieber är barnens favoriter i Nickelodeons Kids’ Choice Awards

Nu avslöjas de svenska vinnarna på barnens egna gala Nickelodeons Kids Choice Awards. Barn har röstat fram sina favoriter i 22 kategorier, inklusive två nya; Bästa Matlagninsgprogram och Favoritsamarbete. I…
Nickelodeon
· 15 mars, 2016

Nya frimärken med kungliga jubileer, broar och dagens matkultur

– I år firar kung Carl Gustaf sin 70-årsdag och drottning Silvia har varit vår drottning i 40 år. Vi uppmärksammar dessa två jubileer med ett miniark, där vi också…
PostNord Sverige
· 15 mars, 2016

Minst 70 procent av lönen i pension

Det är några av förslagen till reformer för ett hållbart pensionssystem, som LOs pensionsutredning presenterar idag, tisdag. – Alla ska kunna räkna med minst 70 procent av slutlönen i pension,…
LO
· 15 mars, 2016

Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 14 mars 2016 återköpt 35 000 aktier av serie B till en snittkurs av 67,7887 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 8 710…
WALLENSTAM
· 15 mars, 2016

Stor skillnad på kunders syn och detaljisters förväntningar

Bland detaljisterna som deltagit i undersökningen tror bara 10 procent att deras kunder har en negativ inställning till att dela med sig av information om sig själva. Men när HUI…
Tieto Oyj
· 15 mars, 2016

Svenskt mekaniskt hjärta får nytt patent

Det nya patentet skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktion som nu är redo att gå igenom tester för att senare kunna sättas in i patienter och nå ut på marknaden. Real Hearts…
Real Heart
· 15 mars, 2016

Saniona får godkännande för att starta fas 2a-studie på Tesomet för typ 2-diabetes

”Godkännandet från BfArM var det sista förberedande steget för att kunna inleda den kliniska fas 2a-studien för Tesomet. Det är ett mycket innovativt och högintressant program som riktar sig till…
Saniona
· 15 mars, 2016

Midway intensifierar koncentrationen under 2016

I början av 2013 meddelade Midway sin avsikt att koncentrera verksamheten till färre men större enheter.   Under 2014 avvecklades Sigarths bolag i Turkiet, Normann Olsens svenska dotterbolag Liftway samt den…
MIDWAY HOLDING
· 15 mars, 2016

Inwido tecknar avtal om att förvärva Outrup Vinduer & Døre i Danmark som en del i ett generationsskifte

Outrup, som grundades 1968 av Harry Ringgaard vars son Mogens nu leder och är huvudägare till bolaget, säljer och producerar fönster och dörrar i trä och trä/aluminium för den danska…
Inwido
· 15 mars, 2016

Ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

AQ Group AB (publ) har lämnat in en preliminär ansökan om upptagande av dess aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bolagets aktie handlas sedan 2001 på AktieTorget. Under förutsättning…
AQ Group
· 15 mars, 2016

Företagspresentation på Aktiedagen i Jönköping idag 15 mars på Högskolan Jönköping (HLK)

VD Goran Ristic presenterar företagets verksamhet idag kl 12.00 på Högskolan Jönköping (HLK), Gjuterigatan 5 i Jönköping. Ni kan se ahaWorlds presentation live direkt från kl 12.00 via:
http://www.aktiespararna.se/livesandning
 För ytterligare…
ahaWorld
· 15 mars, 2016

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 19,2 Mkr

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 19,2 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 37 kronor per aktie genom en bookbuilding process, vilket motsvarar…
Sprint Bioscience
· 15 mars, 2016

Fler människor kan vara en del av Eurovision på Tele2 Arena

Tele2 är Official Mobile Operator under ESC 2016 och Tele2 Arena har en central roll i och med Eurovision. Eurovision engagerar människor i hela Europa och många ser gärna tävlingen tillsammans…
Tele2 Sverige AB
· 15 mars, 2016

Delårsrapport för perioden 1 maj 2015 – 31 januari 2016

VD har ordet Under Kv3 2015/2016 fortsatte den ökade försäljningen från kv2 och produktionen av Delta4 Phantom+ rullade i huvudsak på bra. Vi ser att Phantom+ medfört ett ökat intresse…
ScandiDos
· 15 mars, 2016

Initial del av Follicums kliniska fas I/IIa-studie avklarad med positivt resultat

Follicums kliniska fas I/IIa-studie – initial del avklarad med positivt resultatTotalt har nu tio friska frivilliga försökspersoner erhållit maximal dos i Follicums kliniska fas I/IIa-studie, utan att några negativa effekter…
Follicum
· 15 mars, 2016

Jobb- och utbildningsmässa i Kramfors

Mässan arrangeras i första hand för de som befinner sig mellan två jobb men alla är välkomna att besöka mässan. – Det är väldigt tydligt att bred och utökad kompetens…
Arbetsförmedlingen Västernorrland
· 15 mars, 2016

Försäljningsutveckling i februari och första kvartalet 2016

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 10 procent i lokala valutor under februari 2016 jämfört med samma månad föregående år. Månadens försäljning har påverkats positivt om cirka 2 procentenheter som…
H & M Hennes & Mauritz AB
· 15 mars, 2016

HiQ HJÄLPER TRAFIKVERKET ATT FÖRENKLA RESANDET FÖR SYNSKADADE

På stora järnvägsstationer finns terminaler med information, ”pratorer”, avsedda för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Synskadade har dock haft svårt att hitta dessa, vilket ledde till Trafikverkets satsning på…
HiQ International
· 15 mars, 2016

Toppforskare vill se ökat samarbete för att bekämpa Alzheimers sjukdom

Lancets redaktörer har initierat en kommission i syfte att ge expertrekommendationer och information till politiker och beslutsfattare om Alzheimers sjukdom. Bengt Winblad, professor vid Karolinska Institutet och dess Centrum för…
Karolinska Institutet
· 15 mars, 2016

ASSA ABLOY förvärvar amerikanska Lighthouse

ASSA ABLOY har förvärvat Lighthouse, en distributör av portar och dockningssystem med verksamhet i North Carolina, South Carolina och Tennessee. ”Jag är väldigt nöjd att Lighthouse blir en del av…
ASSA ABLOY
· 15 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Hemfosa Fastigheter

ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 april 2016, dels           anmäla sitt…
Hemfosa Fastigheter AB
· 15 mars, 2016

Drygt 25 arbetsgivare och en magiker på sommarjobbsmässan i Kristianstad

– Sommarjobben är viktiga för att skaffa sig den första arbetslivserfarenheten så därför riktar sig mässan framför allt till ungdomar, säger Tina Gunnarsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen. – Att söka jobb…
Arbetsförmedlingen Skåne
· 15 mars, 2016

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK

Läs fullständigt pressmeddelande på: http://hemfosa.se/SV/Investor_relations/Foretradesemission_2016
Hemfosa Fastigheter AB
· 15 mars, 2016

BioInvent och Oncurious samarbetar med amerikanskt forskningsnätverk för att påskynda fas I/IIa-prövning av TB-403

Lund, Sverige – 15 mars 2016 – BioInvent International (BINV) och Oncurious NV meddelar i dag att de båda företagen inleder ett samarbete med det amerikanska forskningsnätverket NMTRC (Neuroblastoma and…
BioInvent
· 15 mars, 2016

Magnolia Bostad tecknar samarbetsavtal med Västerkulla Hotell

Magnolia Bostad utvecklar hotell på orter med positiv utveckling vad gäller befolkning och näringsliv. Hotellen ska vara centralt belägna eller vid en strategisk kommunikationspunkt, exempelvis vid infartslägen eller flygplatser. –…
Magnolia Bostad AB
· 15 mars, 2016

Magnolia Bostad expanderar i Stockholm och Helsingborg

Myr Ullhammar, projektchef i Stockholm. Hon har lång branscherfarenhet, bland annat från Svenska Bostäder, AP Fastigheter och Forsen. Martin Johansson, projektledare i Helsingborg. Han har tidigare arbetat på bland annat NCC Boende region Syd…
Magnolia Bostad AB
· 15 mars, 2016

Unibet publicerar årsredovisningen för 2015

Unibet Group plc’s årsredovisning för 2015 på engelska finns nu tillgänglig på koncernens webbplats www.unibetgroupplc.com. Som tidigare meddelats håller Unibet Group plc årsstämma den 17 maj 2016 i Stockholm.
Unibet Group plc
· 14 mars, 2016
Sinclair 4ever
· 14 mars, 2016
Sinclair 4ever
· 14 mars, 2016
Sinclair 4ever
· 14 mars, 2016

Kommuniké från årsstämma i IFS den 14 mars 2016

UTDELNING På begäran av aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 3,18 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 16 mars…
IFS
· 14 mars, 2016

Redogörelse för valberedningensarbete och förslag inför årsstämman den 12 april 2016

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2016. BakgrundPå årsstämman den 27 mars 2015 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och…
Slottsviken Fastighetsaktiebolag
· 14 mars, 2016

Serstech får genombrottsorder från Indien med sprängmedelsidentifikation i fokus.

Indien har under många år varit föremål för ett flertal terrorattacker och många bär Mumbai-attackerna 2008 färskt i minnet. Den Indiska ekonomin utvecklar sig i rask takt och är på…
Serstech
· 14 mars, 2016

Första handelsdag för Polygiene på Nasdaq First North

Polygiene AB är global marknadsledare i segmentet odörkontroll och levererar en effektiv och permanent Stay Fresh-funktion för främst textilier till cirka hundra internationella premiumvarumärken. Bolaget är aktivt på en global…
Polygiene AB
· 14 mars, 2016

ECEX säljer Starman till Providence Equity

- Kontantbetalning minst 81 MEUR East Capital Explorer (publ) (”ECEX”) har träffat en principöverenskommelse om att sälja hela sin 63-procentiga andel i Starman, den pan-baltiska kabel-TV- och bredbandsleverantören, till Providence…
East Capital Explorer AB
· 14 mars, 2016

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

ProfilGruppens årsredovisning för 2015 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.  
ProfilGruppen
· 14 mars, 2016

Poolia i Almedalen 2016

Saknar du panelmedlemmar eller vill att vi ska medverka på annat sätt? Under veckan finns unika möjligheter att träffa våra experter, i såväl formella som informella forum. Nedan ser du…
POOLIA
· 14 mars, 2016

Årsbokslut 1 januari – 31 december 2015

IT- och Managementkonsulten B3IT fortsätter att växa med lönsamhet. För helåret 2015 redovisar bolaget en tillväxt på 23% och en starkt förbättrad lönsamhet. Fjärde kvartalet, okt-dec 2015 Omsättningen uppgick till…
B3IT Management AB
· 14 mars, 2016

Nytt sportdäck från Michelin

Michelin Pilot Sport 4 – körglädje och säkerhet i ettMichelin Pilot Sport 4 tillhör den nya generationens sportdäck som erbjuder en unik kombination av säkerhet och körglädje. Däcket anpassar sig…
Michelin Nordic AB
· 14 mars, 2016

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Det är första gången Mackmyra tagit fram en whisky med körsbärsvin som tongivare, vilket ger whiskyn en särskild karaktär som passar väl till sommaren. Blomstertid är en svensk single malt…
Mackmyra Svensk Whisky
· 14 mars, 2016

Uppsägning av Bergs oljehamn i Nacka lagakraftvunnen

Kommunen som äger marken vill bygga bostäder på platsen och har därför sagt upp oljebolaget Statoil. Statoil som vill ha kvar hamnen har motsatt sig uppsägningen och överklagat den i…
Nacka kommun
· 14 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen 20 april 2016 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.Anmälan och deltagandeAktieägare som vill delta i stämman…
Nederman
· 14 mars, 2016

Emissiontecknad till 298 %

Den 9 mars avslutades teckningstiden för FXI´s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 2,3 MSEK tecknades till ca 7,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 298…
FXI
· 14 mars, 2016

Förvärvar Fiber Solution Sweden AB

Fiber Solution beräknas 2015 omsätta ca 4 mkr med en EBIT marginal om ca 17 % med en förväntad framtida tillväxt i linje med Transtema Groups finansiella mål. Fiber Solution…
Transtema
· 14 mars, 2016

Nytt elektrogalvaniserat martensitiskt Docol stål för fordonsindustrin

Genom att tänja på gränserna för elektrogalvaniserat martensitiskt stål skapar SSAB nya möjligheter inom fordonssektorn. “Under en lång följd av år har våra Docol martensitiska stålsorter bidragit till låg vikt…
SSAB
· 14 mars, 2016

Ricoh accelererar och tar sig an nya utmaningar i Västernorrland

Teknikföretaget Ricoh, kanske mest kända för att leverera lösningar inom dokument- och utskriftshantering, ser positivt på framtiden i Sundsvallsområdet och gör nu därför två strategiska rekryteringar – Magnus Olsson, som…
Ricoh Sverige AB
· 14 mars, 2016

Ge lärarna rätt förutsättningar för att förbättra skolresultaten

-      Kringsysslorna tar allt större tid av våra medlemmar. Det är uppenbart ingen framgångsmetod. Lärarnas måste få chans att förbereda lektioner och planera undervisningen för att eleverna ska kunna få…
Lärarnas Riksförbund
· 14 mars, 2016

Hobo blir andra hotellet i Urban Escape

Hobo är ett lokalt inspirerat hotell och community som skapar en ny urban samlingsplats i Stockholm city. Hotellet präglas av öppna sällskapsytor och 201 innovativt inredda rum där prisbelönta Berlinstudion…
AMF Fastigheter
· 14 mars, 2016

– De nyanlända eleverna måste spridas på fler skolor

­–Det håller inte att några få skolor ska bära hela utbildningsansvaret för den här gruppen. Därför måste ansvaret för de nyanlända eleverna fördelas bättre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för…
Lärarförbundet
· 14 mars, 2016

Beslut om företrädesemission

Den 8 mars lanserade Parans den fjärde generationen solljussystem på EcoBuild-mässan i London. Intresset vid lanseringen var väldigt stort från närvarande deltagare på mässan. Paranssystemet SP4 kan levereras med fiberoptiska…
Parans Solar Lighting
· 14 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kommer den 16 mars 2016 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att…
SWECO
· 14 mars, 2016

Stort intresse för SP4 på EcoBuild i London

Parans visade upp den fjärde generationen Paransljus för potentiella kunder och intressenter i fastighetsbranschen under tre dagar i förra veckan på EcoBuild, London, som är en av världens största och…
Parans Solar Lighting
· 14 mars, 2016

Potatisodlaren Magnus Magnusson visar Korskulla gård för Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Småland

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza…
Landshypotek Bank
· 14 mars, 2016

Stark utveckling för handeln i Stenungstorg Centrum

Handeln i Stenungstorg Centrum ökade med åtta procent förra året. Detta trots att flera lokaler varit stängda på grund av ombyggnad. Många lokala butiker och kedjor visar en stark försäljningsökning.…
Citycon Oyj
· 14 mars, 2016

Seminarium om LOs jämställdhetssatsningar under avtalsrörelserna 2004 till 2013

Dag: Onsdagen den 16 mars 2016 Tid: kl. 09.00-10.45 Plats: LO, Plenisalen, Barnhusgatan 18, Stockholm MedverkandeAnna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalistTorbjörn Johansson, LOs avtalssekreterareTherese Guovelin, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacketClaes Stråth, fd generaldirektör…
LO
· 14 mars, 2016

Concordia Maritime tecknar treårigt tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

”Genom att kontraktera ut ytterligare ett till av våra P-MAX-fartyg över en längre period fortsätter vi att dra nytta av det momentum som nu präglar marknaden. Vi har nu på…
Concordia Maritime
· 14 mars, 2016

SKF levererar system för tillståndskontroll till Iggesunds Bruk för långsamtgående utrustning

Göteborg, 2016-03-14: SKF har levererat utrustning för vibrationsmätning online till Iggesunds bruk som är en del i Holmen koncernen. Den nya investeringen, som är SKFs standardsystem för vibrations mätning online…
SKF
· 14 mars, 2016

Skandia först ut med Morningstars hållbarhetsbetyg för fonder

Fondernas betyg (1-5) kommer visas på Morningstars och Skandias hemsidor i form av jordglobar. Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven…
Skandia
· 14 mars, 2016

Lundbergs Årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

L E Lundbergföretagen AB:s Årsredovisning 2015 finns från och med måndagen den 14 mars 2015 på www.lundbergforetagen.se. Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras med början vecka 12 med post till…
L E Lundbergföretagen
· 14 mars, 2016

Tolv studiebesök på SÄS i samband med Lean Healthcare Forum den 16 mars

Den 16 mars tar SÄS emot cirka 75 gäster som deltar på konferensen Lean Forum Healthcare. SÄS håller i tolv av studiebesöken och är samtidigt medarrangör i forumet som hålls…
Södra Älvsborgs Sjukhus
· 14 mars, 2016

Regeringen bildar ett nytt riskkapitalbolag

Regeringen bildar ett nytt statligt riskkapitalbolag för att öka tillgången av kapital till utvecklingsföretag. Enligt regeringen fanns det...
Expressen
· 7 april, 2016

Coor Service Management förstärker koncernledningen

Erik Strümpel är född 1970 och har en juristexamen. Erik anställdes på Coor 2004, och har sedan 2006 verkat som koncernens chefsjurist. Innan Coor arbetade Erik Strümpel på Linklaters Advokatbyrå.…
Coor Service Management
· 9 mars, 2016

Inbjudan Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/Healthcare Seminar för åttonde året i samarbete med Financialhearings och SwedenBio....
Cision
· 9 mars, 2016

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?

Läkemedelsverket har analyserat hur läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger påverkar miljömålen....
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

”Kan minska samarbetet mellan vård och forskning”

Jonas Ekstrand, vd Sweden Bio, kommenterar konsekvenserna av KI-skandalen. Vad kan händelserna kring kirurgen Paolo Macchiarini vid...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Stora Enso investerar för att ytterligare öka sin konkurrenskraft inom Consumer Board och Biomaterials

Stora Enso kommer att investera 31 MEUR i en ny tillverkningsenhet för barriärskikt i polyetylen (PE) vid det nya konsumentkartongbruket i Beihai i Kina. Beihai-bruket beräknas, som tidigare meddelats, komma…
Stora Enso Oyj
· 1 mars, 2016

Medtechvärldens 100 mäktigaste 2016

Medicinteknik är en viktig del av lösningen på framtidens vårdutmaning. Hur satsningarna ser ut idag, de steg som tas i utvecklingen, är...
MedTech Magazine
· 8 mars, 2016

”Fokusera på målbilden”

Mycket har gjorts inom uppdraget att lämna förslag på åtgärder för att stärka life science-sektorn. Men frågor lyfts om målbild och ett...
Läkemedels Världen
· 8 mars, 2016

Bred tillsyn för att få ner olyckstalen inom tillverkning och partihandeln

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730 000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt (11/1 000) att råka ut för skador jämfört med snittet…
Arbetsmiljöverket
· 29 februari, 2016

Resultatet av 2015 års miljögranskning visar att miljön är ett prioriterat område

Coor genomför varje år en omfattande miljögranskning av de servicetjänster som utförs i kundernas kontor, fastigheter eller andra anläggningar. Granskningen utförs med hjälp av Coors eget verktyg Coor Green Services,…
Coor Service Management
· 26 februari, 2016

Coor Service Management Holding AB – Bokslutskommuniké januari – december 2015

Fjärde kvartalet 2015 Nettoomsättningen under fjärde kvartalet steg med 4 procent till 2 042 (1 967) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 6 procent. Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till…
Coor Service Management
· 24 februari, 2016

TSS Invited to Shed New Light on Temperature & Humidity Monitoring

TSS is invited as speaker on the 13th Pharma Logistics Forum (PLF) congress, taking place in Athens 2nd – 4th of March. PLF is a non-profit organization and platform for…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 23 februari, 2016

Första AP-fondens årsredovisning för 2015

Fyra procents avkastning och fortsatta långsiktiga investeringar Stockholm 19 februari 2016 – Första AP-fondens resultat för helåret 2015 uppgick till 11,3 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick till 4,0 procent…
Första AP-fonden
· 22 februari, 2016

Stora Enso: Meddelande enligt kapitel 9, paragraf 10 i den finska börslagen

      % av aktier och röstetal (total A) % av aktier och rösträtter via finansiella instrument (total B) Total båda i % (A + B) Totalantalet aktier och röster…
Stora Enso Oyj
· 19 februari, 2016

Inbjudan till presentation av Coors delårsrapport den 24 februari 2015

Coor Service Management publicerar bokslutskommuniké för helåret 2015 den 24 februari klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media…
Coor Service Management
· 17 februari, 2016

Stora Ensos årsredovisning 2015 publicerad

Financial Report består av ett avsnitt om  Stora Enso på kapitalmarknaden, en summering av bolagets hållbarhetsarbete samt det reviderade bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse. Corporate Governance Report omfattar Stora Ensos bolagsstyrningspolicy,…
Stora Enso Oyj
· 17 februari, 2016

TSS Brings Solutions for a Cold Chain Out of the Ordinary

February 16th 2016, Stockholm, SwedenTSS, one of the world’s leading providers of cloud based temperature monitoring solutions for the life science industry, will sponsor and exhibit at the 14th Annual…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 16 februari, 2016

Mats Lidgard ny partner i PULS

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom nya partnern Mats Lidgard. - Vi är mycket nöjda med att ha Mats Lidgard som ny partner…
P.U.L.S. AB
· 16 februari, 2016

Stora Enso fjärde kvartalet och helåret 2015

· Omsättning: 2 487 MEUR (2 552 MEUR), en minskning med 2,5 %. Exklusive den strukturella nedgången i pappersverksamheten och de avyttrade bruken Corenso och Barcelona ökade omsättningen med 5,4 %, främst på grund…
Stora Enso Oyj
· 4 februari, 2016

Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

Kallelse till årsstämma Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i Helsingfors. Registreringen…
Stora Enso Oyj
· 4 februari, 2016

Glactone Pharma announces appointments to new Scientific Advisory Board

Glactone Pharma is pleased to announce the appointment of leading experts to its newly formed Scientific Advisory Board. The board will provide guidance and expertise that further strengthens the company’s…
P.U.L.S. AB
· 4 februari, 2016

​BIO-Europe Spring® 2016 Event in Sweden this April will bring 2,000+ life science executives to Stockholm-Uppsala region

Zug, Switzerland and Stockholm, Sweden – February 2, 2016:  The tenth annual BIO-Europe Spring® springtime international life science partnering conference will be held in Stockholm, Sweden, April 4–6, 2016. Organized…
Stockholm Science City Foundation
· 3 februari, 2016

TAGRISSO™ (osimertinib) har godkänts i EU som den första behandlingen för patienter med EGFR T790M mutationspositiv metastaserad icke-småcellig lungcancer

Det första nya läkemedlet som godkänts inom ramen för Europeiska kommissionens accelererade process Godkännandet baseras på studier som visar på en objektiv responsfrekvens av 66 % och en progressionsfri överlevnad…
AstraZeneca AB
· 3 februari, 2016

TSS Brings Innovative Cloud Solutions for Temperature Monitoring to Arab Health 2016

TSS, Temperature Sensitive Solutions, the Sweden-based provider of cloud temperature monitoring solutions will exhibit at the Arab Health Congress, taking place 25th through 28th of January at Dubai International Convention…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 25 januari, 2016

Diabetes Tools TriabetesClinic är nominerad till Global Mobile Awards 2016 på prestigefyllda Mobile World Congress

Stockholm den 21 januari 2016 - Diabetes Tools har nominerats till Best Mobile Innovation for Health av GSMA 2016 Global Mobile Awards för sitt distansvårds- och beslutsstödsystem TriabetesClinic. Systemet sätter…
Diabetes Tools Sweden AB
· 21 januari, 2016

Ny publikation om EKC – en mycket smittsam ögoninfektion orsakad av adenovirus

En forskargrupp vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, Karolinska Institutet i Solna och Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring den allvarliga ögoninfektionen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) i den väl ansedda…
P.U.L.S. AB
· 21 januari, 2016

Coor Service Management i utökat samarbete med Gjensidige

Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag. I samband med en översyn av kontrakterade skadeservicebolag, som har i uppgift att åtgärda och sanera skador som drabbat försäkringsbolagets kunder, har Skadegruppen (som…
Coor Service Management
· 18 januari, 2016

Förslag till ny styrelse i Coor Service Management

Inför den ordinarie bolagsstämman föreslår valberedningen i Coor Service Management att styrelsen utökas med en person. Bernt Magnusson, som suttit i Coors styrelse sedan 2005, har avböjt omval, och som…
Coor Service Management
· 15 januari, 2016

TSS Showcases a Unique Approach to Temperature Monitoring at the Clinical Trial Supply Europe Conference 19-21 January

January 12th 2016, Stockholm, SwedenDo you want all the data, or just a part? That is one of the questions that you should ask yourself when looking into different solutions…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 12 januari, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 18 december, 2015

Vironova AB acquires NOW Electronics AB in Kista, Sweden

The acquisition of NOW is part of a long term plan of Vironova of building a strong technology platform to enable further development of electron microscopy based analysis tools for…
Vironova
· 16 december, 2015

Glactone Pharma får finansiering från VINNOVA

Glactone Pharma har beviljats finansiering av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, för ett nytt innovationsprojekt. Projektet avser att utveckla metoder för att designa nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar…
P.U.L.S. AB
· 14 december, 2015

Satsar på Sveriges proteinforskning

Nära en miljard kronor satsas på svensk proteinforskning i ett nytt program. Bakom initiativet står bland annat regeringen, Knut och Alice...
Kemivarldenbiotech.se
· 8 mars, 2016

Läkemedel fastnar i fas II

Många svenska läkemedelsbolag planerar att rekrytera ny personal inom de närmaste tre åren. Det visar Sweden Bio i sin årliga kartläggning...
Kemivarldenbiotech.se
· 8 mars, 2016

Athera Biotechnologies completes 24 million SEK financing

Stockholm December 3, 2015 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against cardiovascular diseases, has completed a 24 million SEK financing from a…
Athera Biotechnologies AB
· 3 december, 2015

”Amerikanerna undrar vad vi har för visioner”

Vi tycks ha blivit så vana vid pengabrist och motgångar att alla frågor handlar om hur länge du överlever, inte om vad du har för visioner,...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Vironova AB (publ) recruits Chief Financial Officer

“We are happy to welcome Niklas Norén, our new CFO, to the Vironova team. Niklas brings extensive experience from rapidly growing listed and unlisted companies from various industries where he…
Vironova
· 27 november, 2015

Athenapriset till Stefan James

Professor Stefan James vid Akademiska sjukhuset och Uppsala kliniska forskningscentrum tilldelas Athenapriset, som är sjukvårdens största...
Upsala Nya Tidning
· 8 mars, 2016

Bubbel&Debatt kom till Umeå

Den 17 november kom Bubbel&Debatt till Umeå som avslutande anhalt i årets rundtur på temat nationella forskningscenter. Bubbel&Debatt har...
Kemivarldenbiotech.se
· 8 mars, 2016

Ny svensk metod renar bort läkemedelsrester

Enzymer som tuggar sönder läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är grunden i en ny svensk reningsteknik som nu testas vid Hammarby...
Ny Teknik
· 8 mars, 2016
r Stockholm Science City Foundation
· 12 november, 2015

”Vi måste tala om för Life Science vad vi kan”

Det sa Tuulikki Lindmark vid SwedenBio och ordförande i industrisektionen hos Sveriges Farmaceuter, vid Sveriges Farmaceuters seminarium...
Svensk Farmaci
· 8 mars, 2016

PULS rekryterar Lena Mårtensson som partner

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, rekryterar Lena Mårtensson som ny partner - Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena Mårtensson som partner i PULS. Lena stärker våra…
P.U.L.S. AB
· 12 november, 2015

Branschens syn på budgeten

I september lämnade regeringen sitt förslag till budgeten. De konkreta satsningarna på life science var relativt få men branschen tycker...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Stor satsning på digitalisering av vården

Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

TSS to exhibit at Clinical Trial Supply Southern California and ISPE Annual Meeting

November 4th, 2015, Stockholm, SwedenNext week, the leading provider of cloud temperature monitoring solutions, TSS, will showcase their innovative solutions for lean temperature management at two different events. The two…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 4 november, 2015

”Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin”

Verkningslösa mediciner. Många mediciner fungerar bara på hälften av de patienter som får dem. EU och USA satsar nu miljardbelopp på...
DN.se
· 8 mars, 2016

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

Scandinavian Biopharma utökar sin produktportfölj med ett immunsuppressivt läkemedel

Scandinavian Biopharma har nyligen tecknat ett distributionsavtal med Neovii Pharmaceuticals AG och har därigenom utökat sitt produktutbud till att även omfatta produkten Grafalon®."Med Grafalon® kan vi erbjuda ett inom sjukvården…
Scandinavian Biopharma
· 29 oktober, 2015

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

VINNOVA gör en ny satsning för att underlätta för personer som arbetar med forskning och utveckling att röra sig mellan akademi, näringsliv...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

De första patienterna har vaccinerats i Bangladesh med vårt ETEC-vaccin

I slutet av oktober startade vår placebokontrollerade fas I/II-studie i Bangladesh. I den kommer vårt ETEC-vaccin (EnteroToxigenic Escherichia Coli) att utvärderas gällande säkerhet och immunsvar från vuxna ned till 6…
Scandinavian Biopharma
· 28 oktober, 2015

Vetenskapsrådets rekommendationer till regeringen täcker hela forskningssystemet

Vetenskapsrådet har lämnat underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som ska läggas fram hösten...
Vetenskapsrådet
· 8 mars, 2016

TSS releases new white paper on why information is what matters

Pharmaceutical companies rely on data loggers to monitor sensitive medical shipments. Until now though, compatibility between different models has proven elusive. In their new white paper, written and published by…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 22 oktober, 2015

Medicinska appar ska vara CE-märkta

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att vissa medicinska appar marknadsförs och säljs utan CE-märke trots att deras avsedda...
Di.se
· 8 mars, 2016

Lundbeck vill investera 300 miljoner danska kronor i bioteknikföretag

Läkemedelsbolaget Lundbeck har efter sin lyckade försäljning av bioteknikbolaget Epitherapeutics bestämt sig för att investera ytterligare...
Di.se
· 8 mars, 2016

Ny VD för Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park rekryterar Charlotta Gummeson som ny VD. Det är ytterligare ett steg i en pågående satsning för att stärka...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

VINNOVA ger stöd till företagsinkubation

Nu har VINNOVA beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

TSS Completes Integration of Moog Crossbow ILC2000 Real-Time Monitoring and Tracking Device

Temperature Sensitive Solutions (TSS) AB has been collaborating with Moog Crossbow, a wholly owned subsidiary of Moog Inc. (NYSE: MOG.A and MOG.B), to provide the cold chain logistics market a…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 5 oktober, 2015

TSS to exhibit at IQPC’s 13th Cold Chain Global Forum

October 2nd, Boston, MA, USATSS, one of the world’s leading providers of temperature monitoring solutions for the pharmaceutical industry, will sponsor and exhibit at IQPC’s 13th Cold Chain GDP &…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 2 oktober, 2015

Hallå där Mikael Damberg…

… som i måndags lanserade Sveriges nya exportstrategi. Hur gynnar den life science? – Det här är en övergripande strategi för svensk...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

En sax för gener kan få Nobelpris

Emmanuelle Charpentier och Jennifer ­Doudna är heta kandidater till Nobelpriset. Deras gensax, utvecklad ur bakteriernas försvarssystem,...
DN.se
· 8 mars, 2016

400 miljoner till industrisamarbeten

Ett nytt SSF-program ger stöd till projekt där industrin bestämmer inriktningen. Genom det nya programmet Industrial Research Centres,...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

TSS to exhibit at LogiPharma US 2015

September 24, Boston, USTSS, one of the world’s leading providers of temperature monitoring solutions, will sponsor and exhibit at Logipharma US 2015 in Princeton New Jersey 28th and 29th of…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 24 september, 2015

Sammanläggning av aktier

Vid en extra bolagsstämma i Mintage Scientific AB (publ) den 14 september 2015 beslutades om en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 1:10 innebärande att tio (10) befintliga…
Mintage Scientific
· 23 september, 2015

Stannar som ordförande

Tomas Salmonson har omvalts som ordförande på EMA-kommittén CHMP. Tomas Salmonson har blivit omvald som ordförande för den europeiska...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Aktier faller efter Clintons Twitter-inlägg

Läkemedels- och bioteknikaktier faller i den nordiska börshandeln efter att demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton på...
SvD
· 8 mars, 2016

Ny publikation om andra generationens läkemedel mot smittsam och allvarlig ögoninfektion

En forskargrupp vid Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring en ny läkemedelskandidat för behandling av den allvarliga ögonsjukdomen EKC i den väl ansedda tidskriften Organic & Biomolecular Chemistry. Den…
P.U.L.S. AB
· 22 september, 2015

Snålt med startupnytt i regeringens budget

Mer pengar till statsministerns innovationsråd, ökade anslag till Almi Företagspartner samt en omfördelning av det statliga riskkapitalet....
Di Digital
· 8 mars, 2016

Almi dubblar sina lån och bidrag till entreprenörer

Almi dubblar årsbudgeten för sin innovationsverksamhet. Pengarna skjuts till omgående och samtidigt fördubblas maxbeloppet till...
8till5
· 8 mars, 2016

Planerar att förbjuda hälsoapp

Den första hälsoappen kan få marknadsförbud av Läkemedelsverket i höst för att ha tagit klivet över till medicinteknik. Under hösten kan...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

För snålt förslag för life science

En miljard kronor räcker inte för life science-sektorn menar Sweden Bio i sitt remissvar till Hans Rydstads utredning om det statliga...
Kemivarldenbiotech.se
· 8 mars, 2016

All time high för Park Annual 17/9

Anders Lönnbergs framtidsscenarion lockar. Brittiska life science-kontakter lockar. eHälsa lockar, inte minst via samarbetsprojektet Nordic...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

SwedenBio
· 8 mars, 2016

Ser över förslaget om riskkapital

I sin utredning av det statliga riskkapitalet föreslår Hans Rydstad en fond-i-fond-lösning där life science prioriteras. Nu granskar Sweden...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Läkemedel: Brett fokus på individanpassad hälsovård i industrin

STOCKHOLM (SIX) Individanpassad vård, eller Personalized Healthcare, var ett flitigt diskuterat ämne under Nordic Life Science Days i...
Affärsvärlden Börs
· 8 mars, 2016

Tal vid Nordic Life Science Days 2015

Stockholm Waterfront, 9 september 2015. Talade ordet gäller.
Utbildningsdepartementet - Regeringen.se
· 8 mars, 2016

”Det er professionel speeddating for life science”

Medicinal & Biotek: Stockholm lægger i øjeblikket by til Nordens største dating-arrangement for life science-branchen. En række danske...
MedWatch
· 8 mars, 2016

Satsa gärna, men satsa rätt

Behoven inom både akademin och sjukvården är oändliga och det är omöjligt att lösa alla problem med hjälp av en satsning på life science,...
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Nytt projekt för att internationalisera skånska life science-företag http://t.co/sX8TLQwahf

Nytt projekt för att internationalisera skånska life science-företag http://t.co/sX8TLQwahf
SwedenBio
· 1 september, 2015

”Kinafrossan” har drabbat småspararna

Börsguiden Spararna byter fonder i rekordtakt. Ut åker bioteknikfonder som byts mot ränte- och hedgefonder. Aldrig tidigare har det sålts...
Privata Affärer.se
· 28 augusti, 2015

Dags att nominera smarta lösningar – MedTech Award

Sluta klaga och börja sprida de bra förebilderna i vården. Det är dags att engagera sig i MedTech Award. Läs om kategorierna, nominera och...
MedTech Magazine
· 8 mars, 2016

Ny Life Science-satsning till Göteborg

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) växlar upp sin satsning på Life Science. Nytt nav blir Biotechhuset på Medicinarberget i...
Affärer I Väst
· 8 mars, 2016

Google startar nytt bioteknikföretag

Google, eller kanske snarare nya moderbolaget Alphabet, startar nytt bolag med fokus på bioteknik och hälsa.
Ny Teknik
· 8 mars, 2016

Första 3D-printade läkemedlet godkänt

FDA godkänner det första läkemedlet där tabletterna tillverkats i en 3D-skrivare. 3D-skrivarnas intåg i life science-världen fortsätter....
Life Science Sweden
· 8 mars, 2016

Svenska företag inom mobil hälsa uppmärksammas i San Diego

I San Diego pågår just nu Convergence Summit, en mässa för ledare från hela världen inom mobil hälsa, teknologi och connectivity. I samband...
Mynewsdesk
· 8 mars, 2016

Hallå där Magnus Björsne…

… chef för AstraZenecas BioVentureHub. Vad ska du tala om på Life Science Day den 23 juni i Båstad? – Jag var med i Båstad förra året och...
Kemivarldenbiotech.se
· 8 mars, 2016

Hur behåller Sverige en livskraftig forskning och kommersialisering av de bästa innovationerna?

UIC - Uppsala Innovation Centre - skriver på SvD Brännpunkt tillsammans med övriga life science-inkubatorer om bristen på uthålligt kapital...
Regionförbundet Uppsala län
· 8 mars, 2016

Snart kan forskningen finnas på din veranda

Bort med tungmetallerna och in med ett naturligt alternativ till tryckimpregnerat. På sikt är det precis vad Joel Ljunggrens forskning vid...
Sundsvalls Tidning
· 27 april, 2015

Sverige måste nå global spetsnivå

Sverige uppvisar en nedgång inom de kunskapsintensiva sektorerna it, telekom och life science. I en hårdare global konkurrens måste...
SvD- Mobil
· 8 mars, 2016

Humana Omsorg ska driva gruppbostad i Örebro

Boendet är ett så kallat LSS-boende (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och har sex lägenheter för vuxna. Programnämnden har beslutat att Humana ska driva gruppboendet i tre…
Humana AB
· 20 april, 2015

Lerums kommun utökar samarbetet med Humana inom äldreomsorgen

Riddarstensgården är ett äldreboende som ligger ca en kilometer från Lerums centrum, nära skog och natur och invigdes 2003. I uppdraget ingår att utföraren ska tillhandahålla den vård, omsorg, rehabilitering…
Humana AB
· 4 mars, 2015

Humana rekryterar chef för public affairs

Humana har sedan en längre tid sökt en politiskt erfaren kommunikatör. Som ett företag i snabb tillväxt och som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag har det funnits behov av…
Humana AB
· 3 mars, 2015

Eva Nilsson Bågenholm blir Kvalitetsdirektör på Humana

Tillsättningen av denna nyinrättade tjänst är ett led i Humanas målsättning att vara det ledande omsorgsföretaget i Sverige.Tjänsten som kvalitetsdirektör innebär ett övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsledningsarbetet samt vidareutveckling…
Humana AB
· 3 december, 2014