Omvärldsbevakning

Omorganisationen till renodlat kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag genomförd och Medivir lämnar projektuppdatering

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den omorganisation, som syftar till att fokusera de interna resurserna på företagets kliniska utvecklingsprojekt, nu är genomförd. Genom uppsägningar av…
Medivir
· 14 december, 2018

SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

Sista dag för handel i Enorama Pharma AB (publ) BTA (betalda tecknade aktier) är den 18 december 2018. Stoppdag hos Euroclear är den 20 december 2018 och de nya aktierna…
Enorama Pharma
· 14 december, 2018

BioArctic utlicensierar sin portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom till AbbVie efter godkänd konkurrensprövning

Stockholm den 14 december 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BioArctic och bolagets partner AbbVie (NYSE: ABBV) har erhållit godkännande från amerikanska konkurrensmyndigheter för…
BioArctic
· 14 december, 2018

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB i Stockholm den 13 december 2018 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta…
Kancera AB
· 13 december, 2018

Oncopeptides kapitalmarknadsdag den 14 december i New York

Webcast och arkivlänk. Webcasten är tillgänglig under 90 dagar. https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/359/28706  Registrering för investerare och analytiker: RSVP till Alan Lada på alada@troutgroup.com  För mer information, kontakta: Rein Piir, Head of Investor…
Oncopeptides AB
· 13 december, 2018

Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för forskning, samverkan och innovation flyttar till Medicon Village

Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för Forskning, samverkan och innovation (FSI) är två av de aktörer som tar plats i Medicon Village nya kontorshus som öppnar nästa sommar. -…
Medicon Village
· 12 december, 2018

Brighter rekryterar Global Product Manager – Diabetes.

Brighter förstärker organisationen och anställer Thor Sundsvik som Global Product Manager – Diabetes. I rollen, som är helt ny hos Brighter, kommer Thor att ansvara för och driva kommersialiseringen av…
Brighter AB (publ)
· 12 december, 2018

Alligator Bioscience startar klinisk fas I-studie med ATOR-1015

Lund den 11 december 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget erhållit myndighetsgodkännanden för den kliniska fas I-studien av ATOR-1015 och därmed kan påbörja rekrytering av…
Alligator Bioscience
· 11 december, 2018

Frontier – ett magasin om Alligator Bioscience och immunonkologi

Läs magasinet i pdf via länken nedan. Om Alligator BioscienceAlligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och…
Alligator Bioscience
· 10 december, 2018

Cantargia presenterar nya positiva prekliniska data för antikroppen CAN04 på en större antikroppskonferens

Cantargia utvecklar antikroppen CAN04 för behandling av cancer. CAN04 studeras i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR och är på väg in i fas IIa delen av studien. Studien är…
Cantargia AB
· 10 december, 2018

Cantargia: Fas I säkerhetsutvärderingsdelen av CANFOUR studien med antikroppen CAN04 är genomförd och fas IIa-delen initieras

Cantargia utvecklar antikroppen CAN04 för behandling av cancer. Den pågående fas I/IIa-prövningen är primärt fokuserad på behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. CAN04 är riktad mot interleukin-1 receptor accessory…
Cantargia AB
· 7 december, 2018

Professor Stig Steens hjärtpreservationsteknologi en förutsättning för lyckade hjärttransplantationer från gris till babian

I veckan publicerade den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Nature en artikel från Universitetssjukhuset i München, där man för första gången beskriver långtidsöverlevande hos babianer transplanterade med hjärtan från genmodifierade grisar.…
Xvivo Perfusion
· 7 december, 2018

Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

VD har ordet Målet är FDA ansökan 2019 och kommersialisering 2020 Biovicas målsättning är att bidra till bästa möjliga behandling för cancerpatienter från dag ett genom mer individanpassade behandlingar. För…
Biovica International AB
· 6 december, 2018

Diamyd Medical tillförs 58,4 MSEK genom optionslösen

-Utfallet av optionslösen är glädjande, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Likviden tillsammans med befintlig kassa finansierar DIAGNODE-2-studien fram till resultat 2020 samt övriga pågående aktiviteter. Med den stärkta…
Diamyd Medical AB
· 6 december, 2018

Orexo bjuder idag in till kapitalmarknadsdag i Stockholm

Uppsala, 6 december 2018 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget som är inriktat på opioidberoende och smärta, arrangerar idag en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i Stockholm.…
Orexo
· 6 december, 2018

Låga skördar och höga råvarukostnader slår hårt mot svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter

Lantmännen har tidigare konstaterat att sommarens värme och torka ledde till de sämsta svenska spannmålsskördarna sedan slutet av 50-talet. När Lantmännen och Livsmedelsföretagen tillsammans kallade till pressträff igår var budskapet…
Lantmännen
· 6 december, 2018

Kommuniké från extra bolagstämma i Oncopeptides AB (publ)

 Föreslagna arvoden till styrelsens nya ledamot fastställdes.  Jennifer Jackson valdes till ny styrelseledamot. Noteras att styrelsen också består av Per Wold-Olsen (ordförande), Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl…
Oncopeptides AB
· 5 december, 2018

Program till Oncopeptides kapitalmarknadsdag den 14 december 2018

Tid: Registrering och frukost: 08.00 - 08.30  |  Presentation 8.30 - 11.00 ET Plats: The Maxwell Hotel, 541 Lexington Avenue, New York. Oncopeptides Capital Markets Day Program 8.30 – 09.00     …
Oncopeptides AB
· 5 december, 2018

OnDosis och Recipharm ingår samarbete för att förbättra ADHD-behandling

Det svenska life science företaget OnDosis och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har ingått ett avtal om formuleringsutveckling av ett läkemedel för behandling av ADHD med…
Recipharm AB
· 4 december, 2018

Biovica etablerar kontor i Boston

Kontoret kommer att vara baserat i västra Boston. Platsen är vald med tanke på att Boston är en viktig biotech-hub i USA där många av Biovicas samarbetspartners, som t.ex. Dana…
Biovica International AB
· 4 december, 2018

Interimsdata från den pågående HORIZON-studien med melflufen presenteras i en muntlig presentation vid det 60:e Amerikanska Hematologimötet (ASH)

Sammanfattande slutsatser De uppdaterade fas II-resultaten med melflufen i patienter med relapserande och resistent multipelt myelom (RRMM) i sen fas som är resistenta mot pomalidomid och/eller daratumumab efter att de…
Oncopeptides AB
· 3 december, 2018

Kancera får en stark partner för vidareutveckling av HDAC-hämmare

"Vi är glada att komma in i detta partnerskap med Grünenthal, en stark partner som kan ytterligare optimera dessa lovande serier av HDAC-hämmare och utveckla dem genom kliniska studier. Avtalet…
Kancera AB
· 3 december, 2018

Biovica presenterar på ABGs Introduce Investor Day, som hålls i Stockholm den 4 december

För fullständigt program och registrering, se länk: http://www.introduce.se/artiklar/2018/10/introduce-investor-day---v3/. Eventet kommer också att sändas via livestream på intorduce.se.
Biovica International AB
· 3 december, 2018

PULS rekryterar Susanna Dahlgren som Senior Project Leader

Den 3 december 2018 tillträder Susanna Dahlgren som Senior Project Leader i PULS. I sin nya roll kommer Susanna arbeta med den operativa projektledningen i PULS portföljbolag.Närmast kommer Susanna Dahlgren…
P.U.L.S. AB
· 3 december, 2018

Oncopeptides presenterar de första interimsresultaten från den pågående kombinationsstudien ANCHOR med melflufen vid det amerikanska hematologimötet

Sammanfattande slutsatser o Kombinationen av melflufen och dexametason (steroid) tillsammans med antingen bortezomib eller daratumumab tolereras väl i patienter med Relapserande Refraktärt Multipelt Myelom (RRMM) o Ingen dosbegränsande toxicitet har…
Oncopeptides AB
· 1 december, 2018

Biovica bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018/2019

Information om hur man deltar: Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i efterhand, nås på: https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q2-2018  Frågor kan ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via telefonkonferensen. För att delta…
Biovica International AB
· 30 november, 2018

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

Mölndal, 30 november 2018 – Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”), har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad…
Vicore Pharma Holding AB
· 30 november, 2018

Agenda – Orexo kapitalmarknadsdag den 6 december

Uppsala, 28 november 2018 – Specialistläkemedelsbolaget Orexo AB (publ) bjuder, som tidigare kommunicerats, in till en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i Stockholm den 6 december på Armémuseet, Riddargatan…
Orexo
· 28 november, 2018

Nya resultat stödjer att DiviTum® återspeglar respons av palbociclib

Palbociclib är ett framgångsrikt, målriktat läkemedel från Pfizer för kvinnor med spridd bröstcancer. Läkemedlet lanserades 2015 och säljer för mer än $2 miljarder per år. Det finns i dagsläget inga…
Biovica International AB
· 28 november, 2018

Komplettering – Elva av tolv typ 1-diabetespatienter behandlade med intralymfatiskt Diamyd® i partiell remission vid 15 månader

Forskning visar att vid typ 1-diabetes är det av största vikt för patienten att ha någon form av egen bevarad insulinproduktion, eftersom även en liten egen insulinproduktion har visats kunna…
Diamyd Medical AB
· 28 november, 2018

Vi är ”Årets företagare i Solna 2018”

I konkurrens med 10 000 andra företag blev vi på Scandinavian Biopharma idag korade som "Årets företagare i Solna" med motiveringen ”Årets företagare har, trots olyckskorparnas kraxande, lyckats med den…
Scandinavian Biopharma
· 28 november, 2018

Glactone Pharma: STAT3 interagerar med androgenreceptorn och är en läkemedelsmåltavla i enzalutamide-resistent prostatacancer

I samarbete med forskare vid Vancouver Prostate Centre i Kanada har Glactone Pharma upptäckt ett nytt sätt att förstärka effekter av existerande prostatacancerbehandlingar. Forskningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften…
P.U.L.S. AB
· 27 november, 2018

Elva av tolv typ 1-diabetespatienter behandlade med intralymfatiskt Diamyd® i partiell remission vid 15 månader

Forskning visar att vid typ 1-diabetes är det av största vikt för patienten att ha någon form av egen bevarad insulinproduktion, eftersom även en liten egen insulinproduktion har visats kunna…
Diamyd Medical AB
· 26 november, 2018

Diamyd Medical påminner om nyttjande av teckningsoptioner

Som tidigare meddelats så nyttjar huvudägaren och Bolagets grundare Anders Essen-Möller sina teckningsupptioner fullt ut vilket innebär en investering i Bolaget om cirka 8,2 miljoner SEK. Diamyd Medical har också…
Diamyd Medical AB
· 26 november, 2018

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

VD har ordet Året har varit intensivt. Det tredje kvartalet präglades av fortsatt förberedande arbete för våra två kliniska utvecklingsprogram: HEAL LL-37, en fas II-studie med LL-37 för behandling av…
Promore Pharma
· 23 november, 2018

Patent beviljat för MOB-015 i Kina

Det kinesiska patentverket (Chinese Patent Office) har utfärdat patent nummer 201280007874.9 för MOB-015 i Kina, giltigt till år 2032. Patentet omfattar en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin mot nagelsvamp. Moberg…
Moberg Pharma
· 23 november, 2018

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018, SAMT TREDJE KVARTALET I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) varav tredje kvartalet utgjorde 0,1 MEK (0,0 MSEK). •…
Kancera AB
· 23 november, 2018

Kancera AB meddelar att en avsiktsförklaring signerats med USA-baserad privat investerare

Med Kanceras utveckling av Fractalkineprojektet som grund har förhandling med det privatägda bolaget GC Finance lett fram till en avsiktsförklaring som grund för investering i bolaget. Kancera avser att använda…
Kancera AB
· 23 november, 2018

ENORAMA PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNADES – TECKNAD TILL 152 PROCENT

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. Den 16 november 2018…
Enorama Pharma
· 22 november, 2018

Oncorena tillförs 14,5 miljoner kronor för att förbereda inför klinisk studie i avancerad njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med…
P.U.L.S. AB
· 22 november, 2018

Världens största pris inom området global hälsa har tilldelats vår samarbetspartner, Jan Holmgren

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, är en av årets mottagare av Prince Mahidol´s Award in Public Health. Jan får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen…
Scandinavian Biopharma
· 22 november, 2018

Ny webbsida om Skelleftesjukan

Transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) som i Sverige kallas Skelleftesjukan, är en svår sjukdom som allvarligt försämrar funktion och livskvalitet och påverkar livslängden. På den nya webbplatsen www.ttr-amyloidos.se finns både information…
Pfizer AB
· 22 november, 2018

Kancera har tilldelats EU-finansiering för forskning om Fractalkinesystemet i inflammationssjukdomar

Kancera ingår i ett konsortium tillsammans med 11 internationellt erkända forskargrupper som skall undersöka nya angreppssätt mot neurodegenerativ smärta och kroniskt smärtsyndrom i inflammationssjukdomar. EU har inom ramarna för Horizon…
Kancera AB
· 21 november, 2018

Hansa Medical presenterar vid Evercore ISI HealthConX Conference

En direktsänd webcast kommer att finnas under Investors & Media/Events & Webcast på Bolagets hemsida: http://hansamedical.com/en/investors-media/events/. En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig ungefär två timmar efter evenemanget och…
Hansa Medical
· 21 november, 2018

Medivir har valt MIV-828 till läkemedelskandidat för behandling av blodcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-828 har valts till läkemedelskandidat för behandling av akut myeloisk leukemi (AML) och andra former av blodcancer. AML uppkommer när…
Medivir
· 21 november, 2018

Scandinavian Biopharma vann upphandlingen med diTekiBooster, igen!

Scandinavian Biopharma vann den nationella upphandlingen för en påfyllnadsdos av dTp vaccin (difteri, tetanus och kikhosta). Det gör att alla elever i årskurs 8-9 i Sverige även i fortsättningen får…
Scandinavian Biopharma
· 21 november, 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas III-studie med PXL01 i Indien

Den indiska läkemedelsmyndigheten, Drug Controller General in India (DCGI) har godkänts bolagets prövningsansökan att genomföra en klinisk fas III-studien med PXL01. Tillståndet avser en dubbelblind klinisk studie på patienter som…
Promore Pharma
· 19 november, 2018

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Day 21 november 2018

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se/live/ls-day-2018, på bolagets sida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals), samt på bolagets hemsida (www.indexpharma.com). För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508…
Index Pharmaceuticals
· 19 november, 2018

Sprint Bioscience presenterar på Redeye Life Science Day

Onsdagen den 21 november presenterar Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience, den senaste utvecklingen i bolaget för professionella och institutionella investerare på Redeye Life Science Day. Träffa oss på…
Sprint Bioscience
· 19 november, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2018

Perioden juli – september 2018 Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till –15,1 MSEK (–13,3) Resultatet efter skatt uppgick till –15,1 MSEK (–13,1), motsvarande –0,24 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 19 november, 2018

Sprint Bioscience inleder slutförhandlingar i STK25-projektet

De övergripande villkoren i avsiktsförklaringen är i paritet med tidigare avtal Sprint Bioscience tecknat med Bayer och Petra Pharma, vilka innefattar en initial betalning vid signering, delmålsbetalningar vid uppnådda mål…
Sprint Bioscience
· 15 november, 2018

NeuroVive erhåller Vinnova-anslag till stöd för utvecklingen av NV354, en ny behandling av genetisk mitokondriell sjukdom

Utvecklingsprogrammet som Vinnova stöder innefattar den formella prekliniska utvecklingen såsom toxikologistudier och processutveckling för storskalig tillverkning av NV354. NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning Projekt för bättre hälsa - Steg 2 (2018)…
NeuroVive Pharmaceutical
· 15 november, 2018

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Väsentliga händelser under tredje kvartalet Klinik I augusti presenterade Cantargia en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna. Patent I juli erhöll Cantargia preliminärt godkännande från EPO…
Cantargia AB
· 15 november, 2018

Diamyd Medical uppdaterar om Bolaget och diabetesvaccinet Diamyd® inför dagens årsstämma

Diamyd Medicals främsta fokus med diabetesvaccinet Diamyd® är att öka den internationella uppmärksamheten kring Bolagets framsteg, fullfölja den europeiska studien DIAGNODE-2 och förbereda inför marknad. Inom ramen för detta är…
Diamyd Medical AB
· 15 november, 2018

Kancera AB ansöker om patent för en tredje serie av HDAC6-hämmare

Denna tredje serie av HDAC6-hämmare har i laboratoriet visat hög potens mot HDAC6, hög selektivitet mot övriga HDAC-isoformer samt god effekt mot cancerceller. Oberoende forskare har visat att HDAC6-hämmare förutom…
Kancera AB
· 14 november, 2018

Cantargia genomför bolagspresentationer under november och december 2018

Event: Financial Meetings ÖresundDatum och tid: Den 19 november 2018, kl. 08:00-10:00.Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.Om: http://www.financialmeetings.se/aktuellt/      Event: Redeye Life Science DayDatum och tid: Den 21 november…
Cantargia AB
· 14 november, 2018

Diamyd Medicals huvudägare ökar sin investering i Bolaget genom att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner

Huvudägare och styrelseledamot Anders Essen-Möller innehar totalt 3 596 420 teckningsoptioner, varav 852 074 utgörs av teckningsoptioner för A-aktier och 2 744 346 för B-aktier, varav 300 000 finns i kapitalförsäkring. Totalt motsvarar Essen-Möllers nyttjande av…
Diamyd Medical AB
· 14 november, 2018

Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga…
Hansa Medical
· 14 november, 2018

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NEFIGARD med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

NEFIGARD-studien kommer att studera effekten av Nefecon kontra placebo på proteinuri hos patienter med IgAN. Baserat på positiva resultat från de 200 först doserade patienterna planerar Calliditas att söka marknadsgodkännande…
Calliditas Therapeutics
· 13 november, 2018

Brighter har tillsatt en Deputy Managing Director för bolagets nyetablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten.

Hamza Moftah blir Deputy Managing Director för den verksamhet som Brighter AB etablerade i Förenade Arabemiraten under augusti 2018 tillsammans med AFAQ Group. Hamza är en erfaren affärsutvecklare med stor…
Brighter AB (publ)
· 13 november, 2018

BioArctic presenterar på Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 15 november

Stockholm den 13 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommer att presentera på Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 15 november, kl 16.40 lokal tid, svensk…
BioArctic
· 13 november, 2018

BioArctic får anslag från EU:s Horizon 2020 för deltagande i forskningskonsortium för bättre diagnostiska verktyg och biomarkörer för Parkinsons

Stockholm den 12 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) har beviljats ett anslag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Anslaget (Grant Agreement No. 813528) har…
BioArctic
· 12 november, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Promore Pharma

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska…
Promore Pharma
· 9 november, 2018

Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics presenterar nya prekliniska data för ALG.APV-527 på Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 33rd Annual Meeting

Lund, Sverige och Seattle, USA den 9 november 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedels-kandidater för tumörriktad immunterapi och Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO),…
Alligator Bioscience
· 9 november, 2018

Genovis certifierat enligt ISO 9001:2015

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Genovis att man fortsätter att leverera produkter och…
Genovis AB
· 8 november, 2018

Orexo bjuder in till kapitalmarknadsdag den 6 dec med USAs presidents tidigare rådgivare som Key Note Speaker

INBJUDAN Uppsala, 8 november 2018 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget som är inriktat på opioidberoende och smärta, bjuder in till en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media…
Orexo
· 8 november, 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Juli – september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 94,0 MSEK (31,5) Rörelseresultatet uppgick till 33,1 MSEK (0,6) Periodens resultat uppgick till 25,9 MSEK (-0,1) Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK…
BioArctic
· 8 november, 2018

Recipharm AB publicerar delårsrapport januari – september 2018

Juli – september 2018 Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 421 miljoner (1 200), en ökning med 18% EBITDA ökade med 47% och uppgick till SEK 151 miljoner (103) motsvarande en EBITDA-marginal på…
Recipharm AB
· 8 november, 2018

Alligator Bioscience erhåller mångmiljonintäkt  –  AbClon-partner utnyttjar option

Lund den 7 november 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget kommer att erhålla betalningar om mer än 30 miljoner kronor från det sydkoreanska partnerbolaget AbClon Inc.…
Alligator Bioscience
· 7 november, 2018

Biovica presenterar på Stor aktiedagen, som hålls i Göteborg den 12 november

Evenemanget webbsänds på www.aktiespararna.se/tv/live. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen. För fullständigt program och registrering, se länk: www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018
Biovica International AB
· 7 november, 2018

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Väsentliga händelser under perioden 1 juli– 30 september 2018 Varumärket för Enorama Pharmas nikotintuggummi, Nicobright®, fick i juli ett ”Notice of Allowance” för användning av varumärket i USA. Varumärket blev…
Enorama Pharma
· 7 november, 2018

BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2019

Stockholm, den 6 november, 2018 – I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 15 maj 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att…
BioArctic
· 6 november, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen för årsstämman 2019 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:  Filip Pettersson, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5…
Index Pharmaceuticals
· 6 november, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Alligator Bioscience AB

Lund den 6 november 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 9 maj 2019…
Alligator Bioscience
· 6 november, 2018

Lantmännen deltar på Kinas största importmässa

Importmässan China International Import Expo (CIIE) äger rum i Shanghai denna vecka, och representanter från över 130 länder medverkar. Det är första gången som mässan anordnas och Lantmännen är –…
Lantmännen
· 6 november, 2018

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – september 2018

PERIOD (JAN–SEP 2018) Nettointäkter 342,0 MSEK (348,9 nuvarande portfölj 287,1). Nuvarande portföljtillväxt 16 % EBITDA 70,0 MSEK (62,4) inklusive, och 65.0 MSEK (49,4) exklusive reavinster* EBITDA-marginal om 20 % (18)…
Moberg Pharma
· 6 november, 2018

TLV beslut: Utökad subvention för Xeljanz, nu även för psoriasisartrit och ulcerös kolit

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att utöka subventionen av Xeljanz (tofacitinib) till att även omfatta indikationerna psoriasisartrit och ulcerös kolit1. Beslutet innebär att även dessa patientgrupper nu får tillgång…
Pfizer AB
· 6 november, 2018

Ytterligare steg i arbetet att förbereda inför en framtida kommersialisering av Ygalo®

"Oncopeptides kliniska program med melflufen (Ygalo®) utvecklas på bred front mot att leverera data, följt av en ansökan om marknadsgodkännande givet positiva data och därefter ett potentiellt godkännande. I syfte…
Oncopeptides AB
· 5 november, 2018

Moberg Pharma ingår exklusivt avtal för Emtrix® i Mellanöstern och Afrika

Moberg Pharma har ingått ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende distributionen av Emtrix®, Mobergs ledande nagelsvampsprodukt. Moberg Pharma kommer att ansvara för tillverkningen av produkten och Mundipharma kommer att ansvara…
Moberg Pharma
· 5 november, 2018

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen…
Oncopeptides AB
· 5 november, 2018

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det tredje kvartalet den 8 november 2018

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-september 2018 den 8 november kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 5 november, 2018

BioArctics partner AbbVie utövar sin option att licensiera portföljen med alfa-synukleinantikroppar för Parkinsons sjukdom

Stockholm den 2 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget erhållit skriftligt meddelande att AbbVie (NYSE: ABBV) utövar sin option att erhålla licens…
BioArctic
· 2 november, 2018

Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade data från två pågående studier, ANCHOR och HORIZON, i RRMM patienter vid ASH-mötet i december 2018

Kommande presentationer på ASH ANCHOR-data kommer att presenteras som en poster lördagen den 1 december, klockan 18:15 lokal tid. HORIZON-data kommer att presenteras som en muntlig presentation av professor Paul…
Oncopeptides AB
· 1 november, 2018

Internationellt känd diabetesexpert föreslås till Diamyd Medicals styrelse

– Efter att ha följt Diamyd Medical som vetenskaplig rådgivare under många år, är det med stor entusiasm jag kommer att gå med i bolagets styrelse, säger professor Mark Atkinson.…
Diamyd Medical AB
· 1 november, 2018

Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Diamyd Medical inleds idag

I samband med en företrädesemission i maj 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner…
Diamyd Medical AB
· 1 november, 2018

NeuroVive meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2018:1 inleds på torsdag den 1 november

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2018:1: -          Teckningstid: 1 november 2018 – 30 november 2018. -          Betalning: Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom fem bankdagar efter det att…
NeuroVive Pharmaceutical
· 31 oktober, 2018

Alligator Bioscience utökar pipeline: Inleder preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten ATOR-1144

Lund den 30 oktober 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att en ny bispecifik läkemedelskandidat, ATOR-1144, har inlett…
Alligator Bioscience
· 30 oktober, 2018

ENORAMA PHARMA OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. Enorama Pharma AB (publ)…
Enorama Pharma
· 30 oktober, 2018

Cantargia AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Valberedningen representerar per den 30 september 2018 tillsammans 20,5 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för…
Cantargia AB
· 30 oktober, 2018

Rättelse: Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis

I gårdagens pressmeddelande 29 oktober 2018 meddelade Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) att marknaden för medicinsk cannabis beräknas vara värd 28 MUSD (miljoner USD) år 2024. Bolaget…
Enorama Pharma
· 30 oktober, 2018

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2018 den 8 november 2018

Stockholm den 30 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2018, torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:00 (CET).…
BioArctic
· 30 oktober, 2018

Moberg Pharmas rapport för tredje kvartalet presenteras 6 november – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt VP Finance, Mark Beveridge. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         6 november 2018Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen,…
Moberg Pharma
· 30 oktober, 2018

Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har erhållit tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Tillståndet innebär att bolaget nu kan inleda arbetet med att utveckla…
Enorama Pharma
· 29 oktober, 2018

Framgångsrik toxstudie i Sprint Biosciences Vps34-program

Sprint Bioscience rapporterar resultat från en toxikologisk studie i bolagets Vps34-program. Studien som gjorts i möss syftade till att fastställa maximalt tolererbar dos vid upprepad dosering under fyra veckor. De…
Sprint Bioscience
· 29 oktober, 2018

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

Juli – SeptemberVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas II-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros (MIV-711-202). Behandling med MIV-711 under totalt 12 månader gav fortsatt…
Medivir
· 26 oktober, 2018

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2018

Väsentliga händelser juli-september  • ATOR-1015 har fullföljt preklinisk fas. Ansökan om start av klinisk prövning inlämnad.  • Nya prekliniska data stödjer goda säkerhetsegenskaper för 4-1BB-antikroppen ATOR-1017.  Händelser efter periodens slut  • James…
Alligator Bioscience
· 26 oktober, 2018

XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – september 2018

TREDJE KVARTALET 2018 (JUL - SEP) • Total försäljning under kvartalet ökade med 27 procent och uppgick till 40,9 MSEK (32,3). Ökningen motsvarar 18 procent i lokala valutor. Segment försäljning…
Xvivo Perfusion
· 26 oktober, 2018

Svenska skörden – Lantmännen  presenterar en uppdaterad skördeprognos

Sommarens extremväder har haft en tydlig påverkan på det svenska lantbruket. När skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd nu är bärgad i hela landet, kan Lantmännen konstatera att utfallet är…
Lantmännen
· 26 oktober, 2018

BioArctic meddelar ytterligare resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom presenterade av Eisai på CTAD-konferensen 2018

Stockholm, 25 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade tidigare den 6 juli 2018 positiva resultat från BAN2401 Fas 2b-studien med 856 patienter med tidig Alzheimers…
BioArctic
· 25 oktober, 2018

Tillverkningstillståndet begränsas för fabriken Recipharm Ltd, Ashton-u-Lyne, UK

Efter en rutininspektion har UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) – motsvarande Läkemedelsverket i Storbritannien – beslutat att begränsa tillverkningstillståndet för fem icke-kritiska högpotenta produkter som tillverkas vid…
Recipharm AB
· 25 oktober, 2018

Oncopeptides kommer att hålla en kapitalmarknadsdag i New York den 14 december

För mer information, kontakta:   Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides ABE-post: rein.piir@oncopeptides.com O.S.A till Alan Lada på alada@troutgroup.com  Information lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.…
Oncopeptides AB
· 25 oktober, 2018

Delårsrapport kv 3 2018

Vinsten i patenttvisten stärker Orexos långsiktiga affärsmöjligheter  Kv 3 2018 i korthet Orexo vann överklagandeprocessen mot Actavis avseende Zubsolvs amerikanska patent, giltigt till 2032 Total nettoomsättning SEK 216,6 miljoner (166,2),…
Orexo
· 25 oktober, 2018

Stockholm Science City Newsletter – October 2018

Newsletter from Stockholm Science City Foundation - October 2018, read more on Stockholm's future competitiveness, #BioClinicum, #LifeCity, Nordic-Canada Health Solutions Initiative and much more.
Stockholm Science City Foundation
· 25 oktober, 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 september

Januari – september i sammandrag Intäkter under perioden uppgick till 26,1 (28,0) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,3 (-3,4) MSEK Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden…
Sprint Bioscience
· 24 oktober, 2018

InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av framgångsrika investerare inom svensk läkemedelsutveckling. Bengt Julander investerar cirka 17,5 MSEK i Bolaget och Martin Bjäringer och Carl Rosvall investerar cirka 8,8 MSEK…
Index Pharmaceuticals
· 23 oktober, 2018

Promore Pharma har haft ett framgångsrikt möte med FDA avseende PXL01

Promore Pharma har haft ett möte med FDA (Pre-Investigational New Drug Meeting) för att diskutera tillverkning, kvalitet, preklinisk och klinisk dokumentation för PXL01, design av en potentiell klinisk fas III-studie…
Promore Pharma
· 23 oktober, 2018

Nya immunologiska resultat som stödjer intralymfatisk behandling med Diamyd® presenteras på internationell diabeteskonferens

- Resultaten är uppmuntrande och stärker tidigare publicerade immunologiska och kliniska fynd, säger Rosaura Casas, docent i experimentell pediatrisk immunologi vid Linköping universitet. Det mest intressanta vi ser är att…
Diamyd Medical AB
· 23 oktober, 2018

ENORAMA PHARMA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 25 MSEK – FOKUS PÅ LANSERING AV NIKOTINTUGGUMMI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. Styrelsen i Enorama Pharma…
Enorama Pharma
· 23 oktober, 2018

Enorama Pharma tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 23 oktober 2018 beslutat att tidigarelägga publikation av delårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 30 september 2018.…
Enorama Pharma
· 23 oktober, 2018

Överlevnadsdata för IBRANCE (palbociklib) hos patienter med spridd bröstcancer publicerade i New England Journal of Medicine – observerad medianskillnad i totalöverlevnad nästan sju månader

Pfizer har vid onkologikongressen ESMO presenterat överlevnadsdata (OS) från studien PALOMA-3, som utvärderade IBRANCE (palbociklib) i kombination med fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos kvinnor med hormonreceptor-positiv (HR +),…
Pfizer AB
· 22 oktober, 2018

Cantargia presenterade positiva kliniska fas I-data av läkemedelskandidaten CAN04 vid ESMO

Posterpresentationen – med titeln A first-in-class, first-in-human phase I/IIa trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), in patients with solid tumors­ – gavs av professor Ahmad Awada, som…
Cantargia AB
· 20 oktober, 2018

Nya data från fas II-programmet med MIV-711 kommer att presenteras vid ACR:s årliga möte den 21 oktober

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från den första fas II-studien med MIV-711, som visade sjukdomsmodifierande egenskaper i ledstrukturer hos patienter med måttlig knäartros…
Medivir
· 19 oktober, 2018

Recipharm behåller tillverkningsverksamheten i Höganäs

Recipharm tillkännager idag att företaget behåller verksamheten vid anläggningen i Höganäs, som tidigare meddelats planerades att avvecklas. Under förra året meddelade Recipharm avsikten att avsluta företagets engagemang i Höganäs och…
Recipharm AB
· 19 oktober, 2018

Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2018 dels anmäla sitt deltagande till Diamyd…
Diamyd Medical AB
· 18 oktober, 2018

NeuroVive presenterar första prekliniska effektresultat för NV354 i en modell av mitokondriella sjukdomar

Presentationen vid CSHL den 19 oktober kommer att omfatta effektdata in vivofrån en avancerad experimentmodell med akuta energikriser orsakade av komplex I-dysfunktion. De initiala resultaten visar att NV354 återställer vävnadsnivåerna för…
NeuroVive Pharmaceutical
· 18 oktober, 2018

BioArctic: Eisai presenterar ytterligare data från BAN2401 Fas 2b-studien i tidig Alzheimers sjukdom och presentationen direktsänds via webcast från CTAD

Stockholm, den 18 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att Eisai kommer att presentera ytterligare data från den kliniska Fas 2b-studien med anti-amyloid (Aβ)…
BioArctic
· 17 oktober, 2018

Enorama Pharma har passerat Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har fått besked från Läkemedelsverket att registreringsansökningarna avseende fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak –…
Enorama Pharma
· 17 oktober, 2018

Medivir drar ner på forskningen för att fokusera på klinisk utveckling

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag planer att minska de aktiviteter som inte är kritiska för den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Detta speglar bolagets ökade fokus…
Medivir
· 17 oktober, 2018

Fas I/II-studien med Remygen® för återbildning av insulinproducerande celler rekryterar patienter

-ReGenerate-1 är en spännande studie inom typ 1-diabetes, säger Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, som är sponsor för studien. Studien ger oss en unik möjlighet att…
Diamyd Medical AB
· 16 oktober, 2018

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Oncopeptides

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 55 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat…
Oncopeptides AB
· 15 oktober, 2018

Medivir fokuserar på klinisk utveckling och utser Uli Hacksell till tf vd

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag sin plan att koncentrera verksamheten till den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Som en följd av detta har styrelsen utnämnt Dr.…
Medivir
· 15 oktober, 2018

Oncopeptides kommer att presentera vid Jefferies London Healthcare Conference den 14 november 2018

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat melflufen (Ygalo®), en alkylerande…
Oncopeptides AB
· 12 oktober, 2018

Recipharm levererar de första serialiserade produkterna till Europa

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har levererat de första serialiserade produkterna till den europeiska marknaden, från anläggningarna i Lissabon och Stockholm. Bolaget initierade 2016 en koncernövergripande…
Recipharm AB
· 9 oktober, 2018

Cantargia presenterar kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO

Postern, med titeln – A first-in-class, first-in-human phase I/IIa trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), in patients with solid tumors­ – kommer att presenteras av professor Ahmad…
Cantargia AB
· 9 oktober, 2018

Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Kommentar från Carl-Johan Dalsgaard, Verkställande direktör ”Det är glädjande att vi nu har slutfört nyemissionen och därmed kan fokusera fullt ut på den kliniska utvecklingsplanen där vi för närvarande arbetar…
Vicore Pharma Holding AB
· 9 oktober, 2018

Läkemedelsverket godkänner Lecigon®, ett nytt behandlingssystem för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom

Ulf Rosén, grundare av Lobsor kommentarer: "Den nuvarande behandlingen, som introducerades på marknaden 2004 fungerar väl för patienterna. Många kämpar dock med hanteringen av nuvarande pump på grund av dess…
Let'em know AB
· 8 oktober, 2018

Alligator Bioscience erhåller forskningsanslag från Vinnova

Lund den 5 oktober 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att de får 500 000 SEK i forskningsanslag…
Alligator Bioscience
· 5 oktober, 2018

Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling av hudatrofi går in i klinisk Fas 1

Det danska läkemedelsverket och etikkommittén för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den…
P.U.L.S. AB
· 5 oktober, 2018

Lantmännens resultat i nivå med föregående år – kommande effekter av sommarens torka svåra att helt förutse

– Lantmännen som helhet fortsätter att utvecklas väl, men årets andra tertial har givetvis dominerats av den torra och varma sommaren, som har haft en stor påverkan både på våra…
Lantmännen
· 4 oktober, 2018

Positiva interimsdata för birinapant i kombinationsstudie med Keytruda®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag data avseende säkerhet och effekt utifrån en interimsanalys av resultaten från fas I-delen i den pågående fas I/II-studien av birinapant i…
Medivir
· 4 oktober, 2018

BioArctic får patentskydd i Europa för en medicinteknisk produkt för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 3 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har tillkännagivit att man har beviljat bolagets patentansökan i Europa,…
BioArctic
· 3 oktober, 2018

Recipharm välkomnar Tobias Hägglöv som ny Chief Financial Officer

Recipharm AB (publ) meddelar att Tobias Hägglöv idag tillträder befattningen som Chief Financial Officer. Tobias kommer att ingå i Recipharms koncernledning och rapportera direkt till VD Thomas Eldered. Tobias Hägglöv…
Recipharm AB
· 3 oktober, 2018

Petra Pharma väljer ny läkemedelskandidat i PIP4K2-projektet från Sprint Bioscience backup-program

Sprint Bioscience har, som tidigare kommunicerat, ett licensavtal för bolagets PIP4K2-program med det New York-baserade bolaget Petra Pharma. I licensavtalet ingår flera av Sprint Bioscience läkemedelsmolekyler, s.k. kemiska serier, för…
Sprint Bioscience
· 3 oktober, 2018

Bokslutskommuniké 17/18

Starka resultat från DIAGNODE-1Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. Mer information finns på https://www.diamyd.com Fjärde kvartalet, 1 juni 2018 – 31 augusti 2018  Resultatet…
Diamyd Medical AB
· 3 oktober, 2018

BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) förbättrade progressionsfri överlevnad hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer i en fas 3-studie

Den första positiva fas 3-studien av immunterapi i kombination med en tyrosinkinashämmare (TKI) vid cancer Signifikanta resultat både i PD-L1-positiv och i hela studiepopulationen oavsett uttryck av PD-L1 Studien fortsätter…
Pfizer AB
· 3 oktober, 2018

Förstärkning av immunsystemet – ett mål för Sprint Bioscience cancerprojekt och nu även belönat med Nobelpriset

Hos Sprint Bioscience rådde återigen stor glädje när Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännagavs. Det är inte bara hos bolagets forskningsteam som möjligheterna med att förstärka det kroppsegna immunförsvaret för…
Sprint Bioscience
· 2 oktober, 2018

Medtech-branschen satsar på ny teknik

Enligt revisions- och rådgivningsföretaget EY:s årliga rapport "Pulse of the industry" kan brist på investeringar i ny teknik och digital kompetens stegvis sätta den globala medtech-branschen under press. Samtidigt anser…
EY
· 2 oktober, 2018

Pfizers Rapamune (sirolimus) blir den första godkända behandlingen i Europa för sporadisk lymfangioleiomyomatos, en ovanlig progressiv lungsjukdom

EU-kommissionen har godkänt Rapamune (sirolimus) för behandling av personer med sporadisk lymfangioleiomyomatos (sLAM) med måttlig lungsjukdom eller sviktande lungfunktion.1 Sirolimus är den första godkända behandlingen som bidrar till att stabilisera…
Pfizer AB
· 2 oktober, 2018

Recipharm slutför förvärv av Sanofis verksamhet inom inhalationsprodukter

Recipharm har slutfört förvärvet av Sanofis verksamhet för kontraktstillverkning av inhalationsprodukter, affären inkluderar en produktionsanläggning i Holmes Chapel, Storbritannien. Anläggningen, som omfattar utvecklings- och tillverkningskapacitet för nya inhalationsprodukter kompletterar de…
Recipharm AB
· 1 oktober, 2018

Klinisk fas I/II-studie av MIV-818 påbörjad i patienter med levercancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten har doserats med bolagets läkemedelskandidat MIV-818 i en fas I/II-studie på patienter med levercancer. Syftet med denna…
Medivir
· 1 oktober, 2018

Promore Pharma har inkluderat första patient i HEAL LL-37 i Polen

Promore Pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL (A Study in Patients with Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers to Measure Efficacy and Safety of Locally Administered LL-37) avser att inkludera ca 120…
Promore Pharma
· 1 oktober, 2018

Cantargia erhåller patent i USA för antikroppen CAN03

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 befinner sig i klinisk utveckling för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Ett andra projekt, CANxx,…
Cantargia AB
· 1 oktober, 2018

Nabil Sebaa, Niklas Sandell och Rikard Kånge är Rising Stars!

Den internationella branschtidningen Managing Intellectual Property, MIP, rankar årligen både byråer och enskilda rådgivare inom immaterialrätt i Sverige och internationellt. Sedan tidigare har de utsett ett antal IP Stars i Sverige,…
Groth & Co.
· 1 oktober, 2018

Martin Lind lämnar styrelsen i Enorama Pharma AB

Martin Lind har idag meddelat Styrelsen i Enorama Pharma AB att han lämnar sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen är beslutsmässig även efter Martins utträde.  ”Jag tycker det är tråkigt…
Enorama Pharma
· 28 september, 2018

Enorama Pharma sänder in registreringsansökningar till svenska Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 27 september 2018 sänt in registreringsansökningar till Läkemedelsverket i Sverige för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2…
Enorama Pharma
· 28 september, 2018

Nya prekliniska data stödjer goda säkerhetsegenskaper för 4-1BB-antikroppen ATOR-1017

Lund den 28 september 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, kommer att presentera prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den…
Alligator Bioscience
· 28 september, 2018

Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

Under sin tid som President och CEO för cancerdiagnostik företaget Dako, reformerade Lars Holmqvist företaget till att bli ett komplett och mycket konkurrenskraftigt diagnostikföretag inom sina marknadssegment. Lars medverkande även…
Biovica International AB
· 28 september, 2018

We are proud to be ”2018 Distributor of the year”

I tuff internationell konkurrens är vi väldigt stolta att meddela att vi blivit utsedda till "2018 Distributor of the Year" vid AJ Vaccines Summit i förra veckan. Priset gavs till…
Scandinavian Biopharma
· 27 september, 2018

FDA Breakthrough Therapy status för Pfizers 20-valenta pneumokockvaccin

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Pfizers 20-valenta pneumokockvaccin så kallad ”Breakthrough Therapy Designation” för förebyggande av invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av de Streptococcus pneumoniae serotyper som ingår i…
Pfizer AB
· 27 september, 2018

Post hoc-resultat från NEFIGAN-studien ska presenteras på International IgA Nephropathy Network-konferensen (IIgANN)

Den muntliga presentationen av abstractet – med titeln Treatment of IgA nephropathy with Nefecon, a targeted‑release formulation of budesonide – extended posthoc results from the Nefigan trial – kommer att…
Calliditas Therapeutics
· 25 september, 2018

Stockholm Science City Newsletter – September 2018

Our latest newsletter is out - read more about Stockholms Digital HealthTech scene, the brand new report from Stockholm Chamber of Commerce "How to build a cluster", an interview with…
Stockholm Science City Foundation
· 25 september, 2018

Upptäckt av hur Kanceras PFKFB3-hämmare verkar mot cancer publicerad i ansedd vetenskaplig tidskrift

I den aktuella studien upptäckte forskarna att enzymet PFKFB3 bidrar till att cancerceller motstår strålbehandling. Upptäckten visar att det sker genom att PFKFB3 binder till cancercellens skadade DNA (arvsmassa) där…
Kancera AB
· 24 september, 2018

Novartis får positivt utlåtande för voretigene neparvovec, en genterapi för behandling av barn och vuxna med en sällsynt och ärftlig ögonsjukdom

–  Det här är ett stort genombrott för den här patientgruppen som får möjlighet att återfå en fullt användbar syn. Det har tidigare inte existerat någon behandling av den här ärftliga…
Novartis
· 21 september, 2018

Helena Silvander ny vd för Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare

Helena Silvander tillträdde tjänsten som vd för Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare i mitten av september. Helena har arbetat med bank och finansiering i 30 år och kommer närmast från en…
Lantmännen
· 21 september, 2018

Cantargia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Den 13 september 2018 meddelade Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet som upprättats…
Cantargia AB
· 19 september, 2018

Actistes companion-applikationer och The Benefit Loop har nu CE-certifierats.

Mobilapplikationerna och den digitala infrastrukturen i Brighters prisbelönta tjänst för insulinbehandlade diabetiker – Actiste® Diabetes Management as a Service – har nu CE-certifierats. Applikationerna erbjuds exklusivt till Actiste-abonnenter. Inom ramen…
Brighter AB (publ)
· 19 september, 2018

Cantargia erhåller patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 som har en dubbel verkningsmekanism, befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus…
Cantargia AB
· 19 september, 2018

Genovis lanserar FabRICATOR®-HPLC för automatiserad antikroppsanalys

FabRICATOR HPLC är en kolonn som möjliggör automatiserad analys av terapeutiska antikroppar under utveckling, produktion och formulering av antikroppsbaserade läkemedel. Produkten kan användas i existerande analyssystem på marknaden viket gör…
Genovis AB
· 18 september, 2018

Vicore offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Mölndal, 18 september 2018 - Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Vicores aktieägare.…
Vicore Pharma Holding AB
· 18 september, 2018

Första patienten har påbörjat behandling i Oncopeptides fas II-studie BRIDGE med Ygalo® i RRMM patienter med nedsatt njurfunktion

VD kommentar  "Utöver vår registreringsgrundande studie OCEAN är detta den tredje pågående kliniska studien för att samla information om Ygalo® i olika grupper av myelompatienter. Det är viktigt att kartlägga…
Oncopeptides AB
· 18 september, 2018

Moberg Pharma och Cipher Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för MOB-015 i Kanada

Moberg Pharma ingår licensavtal med Cipher om exklusiva kanadensiska rättigheter till MOB-015, en ny topikal nagelsvampsbehandling baserad på Mobergs egenutvecklade formulering av terbinafin. Moberg Pharma kommer att ansvara för tillverkning…
Moberg Pharma
· 18 september, 2018

Diamyd Medical tydliggör målet att ansöka om tidigare marknadsgodkännande för Diamyd®

Eftersom det finns ett stort ouppfyllt behov av läkemedel som bevarar den egna insulinproduktionen vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes är det Diamyd Medicals bedömning att DIAGNODE-2, med positiva resultat och en…
Diamyd Medical AB
· 18 september, 2018

Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

Dr. Rohit Batta har 18 års omfattande erfarenhet som läkare med fokus på ovanliga svåra sjukdomar och har lett medicinska och kliniska utvecklingsteam. Han har senast varit verksam som “Senior…
Vicore Pharma Holding AB
· 17 september, 2018

Hansa Medical utser Vincenza Nigro till Vice President, Global Medical Affairs

Vincenza Nigros expertis har utvecklats under mer än tjugo års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin inom medical affairs, klinisk utveckling och kommersiellt ledarskap, bland annat inom transplantation och sällsynta sjukdomar.…
Hansa Medical
· 17 september, 2018

Lovande resultat för behandling av allvarlig hjärtsjukdom

En ny studie visar att läkemedlet tafamidis kan minska dödligheten med 30 procent hos människor med hjärtmuskelsjukdom orsakad av transtyretinamyloidos. Studien har publicerats i New England Journal of Medicine. – Det…
Pfizer AB
· 14 september, 2018

Cantargia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CANTA) och ISIN-kod (SE0006371126). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Cantargia behöver inte vidta…
Cantargia AB
· 13 september, 2018

BioArctic ingår forskningssamarbete med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB för utveckling av ny diagnostik för Alzheimers sjukdom

Stockholm den 13 september 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett forskningsavtal med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB (BBS). BBS…
BioArctic
· 13 september, 2018

Recipharm ansluter till den europeiska hubben för att uppfylla serialiseringskrav

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har fått tillstånd av EMVO (European Medicines Verification Organisation) att överföra serialiseringsdata till den europeiska hubben.  Denna anslutning, som hanteras av…
Recipharm AB
· 13 september, 2018

Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

Företrädesemissionen i sammandrag Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 är registrerad aktieägare i Vicore äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.…
Vicore Pharma Holding AB
· 12 september, 2018

Moberg Pharma har slutfört rekryteringen till fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika

Fas 3-studierna för MOB-015 avancerar i EU och Nordamerika, där man undersöker effekt och säkerhet för MOB-015 som är Moberg Pharmas egenutvecklade topikala formulering av terbinafin. Det primära effektmåttet i…
Moberg Pharma
· 11 september, 2018

Positiva 15-månadersresultat med Diamyd® i typ 1-diabetes

Diamyd Medical meddelar idag att 15-månadersresultat från DIAGNODE-1-studien visar på en positiv och kliniskt relevant effekt på de tre prioriterade effektvariablerna - insulinproduktion, långsiktig blodsockernivå (HbA1c) och externt insulinbehov. Inga…
Diamyd Medical AB
· 11 september, 2018

Svårbehandlade cancerformer i fokus när Sprint Bioscience utökar projektportföljen

Sprint Bioscience strategi är att utveckla läkemedel för behandling av cancersjukdomar, som sedan 1970-talet har mer än fördubblats i Sverige och som enligt statistik från Cancerfonden beräknas öka med 100 000…
Sprint Bioscience
· 10 september, 2018

Vicore Pharma utvidgar sitt kliniska program VP01 (C21) för att erhålla funktionella data

En utvidgning av den planerade kliniska fas IIa-studien på patienter med IPF - i antal patienter, dosering och behandlingstid – baseras på resultaten av en längre preklinisk säkerhetsstudie som nyligen…
Vicore Pharma Holding AB
· 10 september, 2018

Medivir utser Dr. Linda Basse till Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Linda Basse till Chief Medical Officer från och med den 1 oktober 2018. Dr. Basse kommer att…
Medivir
· 10 september, 2018

Kancera omorganiserar och fokuserar på Fractakine-projekten

– Det här är ett svårt beslut eftersom berörda medarbetare har, med stor skicklighet, bidragit till Kanceras utveckling som ett läkemedelsbolag i klinisk fas. Vi för en nära dialog med…
Kancera AB
· 7 september, 2018

Promore Pharma har genomfört prövarmöte för HEAL LL-37 i Polen

Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från samtliga kliniker i Polen, vilka kommer att delta i HEAL LL-37, samt representanter från Promore Pharma och kontrakts-forskningsföretaget (CRO) PCG Clinical Services och…
Promore Pharma
· 6 september, 2018

Biovica förstärker bolaget med Market Access och QA chef

Han har en doktorsexamen i klinisk immunologi från Uppsala universitet. Närmast kommer Wing från en tjänst som Manager Clinical Utility på Thermo Fisher. Wing har även nationell och europeisk myndighetsbakgrund…
Biovica International AB
· 6 september, 2018

Jag, här, nu – ett deiktiskt perspektiv på vården i Sverige.

Den svenska vården står inför stora utmaningar. En växande, allt äldre, befolkning kräver alltmer vård och resurser, samtidigt som vårdsektorn redan i dagens situation är hårt pressad och har svårt…
Brighter AB (publ)
· 5 september, 2018

Kancera ger operationell uppdatering för Fractalkine-projektet

Indikation kardiovaskulär inflammation I samband med presentation av bolaget vid Financial Hearings, den 5e september i Stockholm, beskrivs status för Kanceras förberedelser inför kliniska Fas IIa-studier. Vidare rapporteras det från…
Kancera AB
· 4 september, 2018

Släpp lös idéerna – Lantmännen söker innovationer inom Foodtech

I höst drar Lantmännens Växthus igång för åttonde gången, nu med fokus på Foodtech – kombinationen av ny teknik och livsmedel eller livsmedelsproduktion. Lantmännen letar efter livsmedelsinnovationer som kan skalas…
Lantmännen
· 4 september, 2018

Pfizer lanserar patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många…
Pfizer AB
· 4 september, 2018

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter

Stockholm den 3 september 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat forskningsavtal med Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,…
BioArctic
· 3 september, 2018

Promore Pharma planerar att bredda den terapeutiska peptiden PXL01 att också inkludera ärrbildning på hud

PXL01 befinner sig för närvarande i klinisk fas III för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter senreprationer i handen. Promore Pharma planerar nu för en klinisk fas I/II-studie inom ärrbildning på…
Promore Pharma
· 3 september, 2018

Biovica deltar med investerarpresentation hos ProHearings den 14 september

Fredag den 14 september deltar Biovica hos ProHearings, vd Anders Rylander ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Presentation och frågestund sänds live via…
Biovica International AB
· 3 september, 2018

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna…
Biovica International AB
· 30 augusti, 2018

Alligator Bioscience presenterar på 20th Annual Rodman & Renshaw Global Investment Conference

Lund den 30 augusti 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget kommer att delta som presenterande bolag…
Alligator Bioscience
· 30 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

VD har ordet Drygt 8 miljoner människor i världen lever med spridd cancer. Bara i USA och Europa överstiger antalet 2,5 miljoner. Läkemedlen inom cancerområdet kostar globalt 80 miljarder USD…
Biovica International AB
· 30 augusti, 2018

Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Carl-Johan Dalsgaard ersätter Per Jansson som varit VD i Vicore Pharma Holding AB sedan 2013 och därtill VD i Vicore Pharma AB sedan 2007. Utnämningen sker mot bakgrund av Vicores…
Vicore Pharma Holding AB
· 30 augusti, 2018

Halvårsrapport januari – juni 2018

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör   Mycket stark försäljningsutveckling i Q2 Den mycket starka försäljningsutvecklingen i början av året har fortsatt under det andra kvartalet, försäljningen ökade med 48 procent…
Genovis AB
· 28 augusti, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2018

Perioden april – juni 2018 Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till –26,0 MSEK (–15,4) Resultatet efter skatt uppgick till –26,0 MSEK (–15,2), motsvarande –0,42 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 28 augusti, 2018

PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS,…
P.U.L.S. AB
· 28 augusti, 2018

Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

Biovica har sedan tidigare kommunicerat om en genomförd pre-submission till FDA där riskklass (II) och typ av process (510k pre market notification) definierades. Idag rapporterar bolaget att även nästa steg…
Biovica International AB
· 27 augusti, 2018

Delårsrapport April-Juni 2018

Väsentliga händelser under andra kvartalet I april erhåller Vicore Pharma godkännande att inleda en fas IIa-studie inom IPF I maj genomför Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech AB (publ) en…
Vicore Pharma Holding AB
· 24 augusti, 2018

Recipharm arrangerar workshop under World Water Week för att uppmärksamma mottagare av International Environmental Award

På tisdag den 28 augusti delar Recipharm ut det tionde Recipharm International Environmental Award till Karen Kidd. Priset uppmuntrar och inspirerar till bästa miljöutförande och innovation inom läkemedelsindustrin eller den…
Recipharm AB
· 23 augusti, 2018

Acarix presenterar CADScor®System vid ESC i München: En revolutionerande teknologi för tidig och snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Det begränsade diagnostiska värdet av nuvarande icke-invasiv testning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom har nyligen beskrivits av Christina Therming et al.1) i en stor sjukhusbaserad kohort av patienter. Acarix CADScor®System…
Let'em know AB
· 23 augusti, 2018

Biovica har fått patent godkänt i Japan

”Det är viktigt för Biovica att vi kan skydda vår unika teknologi. Därför är det ett glädjande besked att vi nu förstärker vårt skydd på en stor och viktig marknad.…
Biovica International AB
· 23 augusti, 2018

Diamyd Medical utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner i NextCell Pharma

Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel om cirka 13,8%. Vid full utnyttjandegrad av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 om totalt 2 860 940 stycken,…
Diamyd Medical AB
· 23 augusti, 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37 i Polen

Promore Pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL (A Study in Patients with Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers to Measure Efficacy and Safety of Locally Administered LL-37) avser att inkludera cirka 120…
Promore Pharma
· 22 augusti, 2018

Strategisk utökning av Diamyd Medicals europeiska fas II-studie i typ 1-diabetes

Ansökan om ändring för att möjliggöra rekrytering av cirka 26 fler patienter till totalt 106 deltagare, har lämnats till behöriga myndigheter i Sverige, Spanien och Tjeckien. För att stödja rekryteringen…
Diamyd Medical AB
· 21 augusti, 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

VD har ordet Det första halvåret har präglats av fortsatt förberedande arbete för våra två kliniska utvecklingsprogram - PHSU03, som är en fas III-studie med vår ledande läkemedelskandidat PXL01 för…
Promore Pharma
· 20 augusti, 2018

Vicore Pharmas förvärv av INIM Pharma slutfört

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att förvärvet av INIM Pharma AB, vilket genomförs genom en apportemission och som den extra bolagsstämman den 13…
Vicore Pharma Holding AB
· 20 augusti, 2018

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech AB

Extra bolagsstämman för Vicore Pharma Holding AB (”Bolaget”) beslutade den 13 augusti 2018 att avstämningsdagen för utdelningen av aktier i I-Tech AB ska vara den 17 augusti 2018. Det innebär…
Vicore Pharma Holding AB
· 15 augusti, 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI

JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Intäkter under perioden uppgick till 22,8 (23,5) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till – 2,4 (2,1) MSEK Resultat per aktie före och efter utspädning för…
Sprint Bioscience
· 15 augusti, 2018

WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

Biovica och WntResearch ser möjligheten att med hjälp av ett blodprov identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Foxy-5. Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har…
Biovica International AB
· 15 augusti, 2018

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas rapport för andra kvartalet 2018

Dagen efter, den 21 augusti klockan 09:00, håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det…
Promore Pharma
· 14 augusti, 2018

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – juni 2018 den 23 augusti 2018

Stockholm den 14 augusti 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2018, torsdagen den 23 augusti 2018, klockan 08:00 (CET).…
BioArctic
· 14 augusti, 2018

Moberg Pharma utser ny Chief Medical Officer

Moberg Pharma har nöjet att meddela att Shaw Sorooshian blir ny Vice President och Chief Medical Officer på Moberg Pharma. Shaw Sorooshian ersätter Kjell Rensfeldt i ledningsgruppen och tillför omfattande…
Moberg Pharma
· 13 augusti, 2018

Cantargia presenterar en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna

I nuläget har 15 patienter erhållit behandling i säkerhetsdelen (fas I) av studien och generellt har den immunonkologiska antikroppen CAN04, riktad mot IL1RAP, tolererats väl. Noterbart är att en maximalt…
Cantargia AB
· 13 augusti, 2018

InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel under utveckling för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. CONDUCT-studien är en fas IIb-studie som kommer att omfatta totalt 215 patienter med…
Index Pharmaceuticals
· 9 augusti, 2018

Oncopeptides utser Anders Martin-Löf som ny Chief Financial Officer

CFO Birgitta Ståhl har beslutat att lämna sin roll som CFO nu när företaget fortsätter sin uppbyggnadsfas i Europa och USA efter en framgångsrik förberedelse och utförande av Oncopeptides börsnotering.…
Oncopeptides AB
· 9 augusti, 2018

BioArctic erhåller exklusiva rättigheter till att utveckla antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom från ett forskningsprojekt samägt med Eisai

Stockholm, den 7 augusti 2018 – BioArctic AB (publ) (STO:BIOA B) har i samarbete med Eisai identifierat ett helt nytt målprotein, vilket ger möjlighet att utveckla nya behandlingar för Alzheimers…
BioArctic
· 7 augusti, 2018

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – juni 2018

PERIODEN (JAN–JUN 2018) Nettointäkter 233,4 MSEK (240,7) EBITDA 47,3 MSEK (26,5) EBITDA exklusive reavinster* 42,3 MSEK (26,5) EBITDA-marginal 20% (11) EBITDA för affärsverksamhet 57,8 MSEK (35,7) Rörelseresultat (EBIT) 28,8 MSEK (6,9) Resultat efter skatt…
Moberg Pharma
· 7 augusti, 2018

Hansa Medical inleder en uppföljningsstudie av patienter som behandlats med läkemedelskandidaten imlifidase (IdeS) inför njurtransplantation

Imlifidase (INN), även känt som IdeS, är ett enzym som snabbt och effektivt inaktiverar IgG-antikroppar. Hansa Medical utvecklar imlifidase som en ny och unik behandlingsmetod för att möjliggöra njurtransplantation för…
Hansa Medical
· 6 augusti, 2018

Brighter växer – rekryterar arabisktalande projektledare inför marknadsintroduktionen av Actiste i GCC-regionen samt förstärker ekonomiavdelningen.

Brighter stärker sitt team inom marknadsföring och försäljning inför marknadsintroduktionen av bolagets unika diabeteslösning Actiste® i Mellanöstern. GCC-regionen (Gulf Cooperation Council) har den snabbaste ökningen av diabetes i världen och…
Brighter AB (publ)
· 3 augusti, 2018

Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat påbörjad i patienter med basalcellscancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1 % i en prövarinitierad klinisk fas II-studie med patienter…
Medivir
· 2 augusti, 2018

Xeljanz (tofacitinib) godkänt för moderat till svår aktiv ulcerös kolit

EU-kommissionen har godkänt Xeljanz (tofacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som tidigare haft otillräcklig respons på eller biverkan av antingen konventionell behandling eller…
Pfizer AB
· 2 augusti, 2018

Cantargia erhåller patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Kina

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04, befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer…
Cantargia AB
· 1 augusti, 2018

Moberg Pharmas rapport för andra kvartalet presenteras 7 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt VP Finance, Mark Beveridge. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         7 augusti 2018Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen,…
Moberg Pharma
· 30 juli, 2018

Resultaten från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros visar fortsatt positiv påverkan på ledstrukturer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros (MIV-711-202). Behandling med MIV-711 under totalt 12…
Medivir
· 27 juli, 2018

Publicerad artikel bekräftar Sprint Biosciences vps34-projekt

Sedan starten 2009 har Sprint Bioscience skapat ett läkemedelsbolag med kompetens inom läkemedelskemi på högsta nivå. Detta arbete har givit två licensavtal; ett med Bayer 2015 och ett med Petra Pharma…
Sprint Bioscience
· 26 juli, 2018

BioArctic meddelar detaljerade resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom som rapporterats vid AAIC 2018

Stockholm, 25 juli 2018 – BioArctic AB (publ) (STO:BIOA B) meddelade den 6 juli positiva resultat från BAN2401 Fas 2b-studien med 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. BAN2401 är en…
BioArctic
· 25 juli, 2018

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

April – JuniVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros. Det primära målet uppnåddes i studien, vilket visade att MIV-711 doserad 200 mg har…
Medivir
· 25 juli, 2018

Recipharm AB publicerar delårsrapport januari – juni 2018

April – juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 701 miljoner (1 401), en ökning med 21% EBITDA ökade med 27% och uppgick till SEK 307 miljoner (242) motsvarande en EBITDA-marginal på…
Recipharm AB
· 25 juli, 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

ANDRA KVARTALET 2018 (APRIL – JUNI) Total försäljning under kvartalet ökade med 24 procent och uppgick till 46,1 MSEK (37,0). Ökningen motsvarar 23 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan…
Xvivo Perfusion
· 20 juli, 2018

Alligator Bioscience ansöker om start av klinisk fas I-studie i cancerpatienter för ATOR-1015, en unik CTLA-4- och OX40-bindande antikropp

Lund den 19 juli 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan (Clinical…
Alligator Bioscience
· 19 juli, 2018

BioArctic: Senaste resultat från BAN2401 Fas 2b-studien i Alzheimer patienter kommer att sändas via Eisais webcast från AAIC 2018

Stockholm, den 18 juli, 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B). Enligt tidigare kommunikation kommer resultaten från BAN2401 kliniska Fas 2b-studien att presenteras muntligt vid 2018 Alzheimer’s Association…
BioArctic
· 18 juli, 2018

Dr Teddy Batanghari, medgrundare av Kairos Healthcare och före detta VD för Summit Healthcare i Indonesien, blir senior rådgivare till Brighter.

Brighter AB (publ) meddelar idag att medicine doktor Teddy Batanghari kommer att fungera som senior rådgivare till Brighter. Dr Batanghari kommer att rådge Brighter i olika frågor, exempelvis de som…
Brighter AB (publ)
· 17 juli, 2018

ENORAMA PHARMA HAR ANSÖKT OM PARTIHANDELSTILLSTÅND HOS LÄKEMEDELSVERKET

För att kunna inlämna registreringsansökan för medicinska produkter i Europa under eget namn är det nödvändigt att ha ett partihandelstillstånd och följa GDP reglerna (Good Distribution Practice). Partihandelstillstånd utfärdas av…
Enorama Pharma
· 17 juli, 2018

Cantargia godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista

Listbytet från Nasdaq Stockholm First North (”First North”) till First North Premier är ett naturligt steg i bolagets pågående noteringsprocess inför notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Noteringsprocessen mot Nasdaq Stockholms…
Cantargia AB
· 13 juli, 2018

Cantargia erhåller preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer

Cantargias huvudprojekt CAN04 (nidanilimab) befinner sig i klinisk utveckling, som i nuläget fokuserats på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i Europa som täcker en…
Cantargia AB
· 11 juli, 2018

BioArctic får myndighetsgodkännande i Finland för klinisk studie med patienter som har komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 10 juli 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande av Fimea, den finska myndigheten för läkemedel, och Valvira, myndigheten…
BioArctic
· 10 juli, 2018

BioArctic meddelar att BAN2401 Fas 2b resultaten har accepterats för en muntlig presentation vid AAIC 2018

Stockholm, den 10 juli, 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att resultaten av BAN2401 kliniska Fas 2b-studien (ClinicalTrials.gov identifier NCT01767311) kommer att presenteras muntligt vid…
BioArctic
· 10 juli, 2018

Brighter definierar målvision för Actiste fram till 2023 i 5 världsdelar.

Brighter AB (publ) har tagit fram data för marknader och uppskattning av segmentstorlek samt målsättning för bolagets diabeteslösning Actiste® Diabetes Management as a Service för 14 marknader. – Dessa 14…
Brighter AB (publ)
· 9 juli, 2018

Sprint Bioscience stärker Vps34-projektet genom att patentsöka användningen av nyutvecklade biomarkörer inom immunonkologi

Biomarkörer kan användas både för att välja ut lämpliga patienter för kliniska prövningar och följa hur väl de svarar på behandling. Sprint Bioscience har utvecklat biomarkörer i Vps34-projektet. För att…
Sprint Bioscience
· 9 juli, 2018

Hansa Medicals läkemedelskandidat imlifidase (IdeS) beviljas särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) av FDA för behandling av anti-GBM sjukdom

Anti-GBM är en allvarlig njursjukdom där immunsystemet felaktigt utvecklar IgG-antikroppar vilket resulterar i en akut immunattack riktad mot njurarna och hos vissa patienter även riktad mot lungorna. Vid svår anti-GBM…
Hansa Medical
· 9 juli, 2018

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 publicerad

”Biovica summerar ett mycket positivt år där vi fått många bevis på potentialen i vår produkt DiviTum. Dels genom positiva resultat från studier med hundratals patienter men också genom försäljning…
Biovica International AB
· 9 juli, 2018

Ny patentansökan från Kancera grundlägger utveckling av ytterligare läkemedelskandidat inom Fractalkineprojektet

Kancera AB (publ) meddelar härmed att unika blockerare av Fractalkinesystemet har patentsökts. Från de patentsökta blockerarna avser Kancera att vidareutveckla en ny läkemedelskandidat, vilket beräknas ta cirka 12 månader. Utvecklingen…
Kancera AB
· 6 juli, 2018

Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på reglerad marknad.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har vid ett styrelsemöte den 5 juli 2018 beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på en reglerad marknad. Noteringen beräknas ske…
Brighter AB (publ)
· 6 juli, 2018

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan. Detta är…
BioArctic
· 5 juli, 2018

Genovis expanderar marknadsorganisationen ytterligare

Rob Horsefield är disputerad inom proteinkemi och kommer närmast från Agilent där han arbetat sex år som Account Manager och Produktspecialist inom masspektrometri och kromatografi. Tidigare arbetade Rob med proteinanalys…
Genovis AB
· 5 juli, 2018

Sweden’s ambassador Annika Thunborg attended the VASE conference in Mexico City

VASE 2018 (2nd International Vaccines Against Shigella and ETEC) in Mexico City gathered scientists, public health professionals, immunization leaders, vaccine industry representatives, international donors, and other experts around the globe…
Scandinavian Biopharma
· 5 juli, 2018

Den amerikanska GABA/Diamyd®-studien nu fullrekryterad

-Studien i Alabama är viktig i vår satsning på GABA-baserade läkemedel inom diabetes, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Den ger oss betydelsefulla insikter både vad gäller GABA:s terapeutiska…
Diamyd Medical AB
· 4 juli, 2018

Athera strengthens board with Johan Kördel

Athera strengthens board with Johan KördelStockholm July 4, 2018 Johan Kördel has been elected as board director in Athera Biotechnologies AB, replacing Lennart Hansson who recently retired from Industrifonden. Professor…
Athera Biotechnologies AB
· 4 juli, 2018

Brighter och AFAQ inleder partnerskap för att lansera Actiste i GCC.

Brighter AB (Publ) och AFAQ Group L.L.C, har inlett ett partnerskap för att tillsammans etablera ett bolag baserat i Förenade Arabemiraten och lansera Actiste® Diabetes Management as a Service i…
Brighter AB (publ)
· 3 juli, 2018

Vicore Pharma och HealthCap skapar ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på allvarliga lungsjukdomar

Sammanfattning  Vicore förvärvar INIM genom en apportemission där Vicore emitterar 8 851 502 aktier som ersättning för samtliga utestående aktier i INIM. Apportemissionen medför en utspädning för Vicores aktieägare om…
Vicore Pharma Holding AB
· 3 juli, 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37

Promore Pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL (A Study in Patients with Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers to Measure Efficacy and Safety of Locally Administered LL-37) avser att inkludera ca 120…
Promore Pharma
· 3 juli, 2018

Vill regeringen att all avkastning från svensk life science-forskning ska gå till utlandet?

Torsdag 5 juli kl 15.15 Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4, Almedalen, Visby http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51406 Följ seminariet när det händer! Se Sprint Biosciences partnerseminarium här Beskrivning av samhällsfrågan  Sverige var länge ett…
Sprint Bioscience
· 2 juli, 2018

Recipharm lanserar fristående serialiseringsservice

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), meddelar att bolaget lanserar en fristående serialiseringsservice innan EUs direktiv om skydd mot förfalskade läkemedel införs.  Den nya tjänsten är utformad…
Recipharm AB
· 2 juli, 2018

Karessa Pharma AB tecknar produktionsavtal med AdhexPharma SAS

Karessa Pharma AB har idag beslutat att ingå ett avtal med AdhexPharma SAS. Avtalet gäller utveckling och produktion av vardenafil, buckal film, Karessa för GMP-tillverkning inför klinisk prövning och för…
Karessa Pharma Holding AB
· 29 juni, 2018

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 17 703 762. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 17…
Moberg Pharma
· 29 juni, 2018

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ)

Antalet aktier i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) uppgår per den 29 juni 2018 till 67 775 793 aktier, fördelat på 15 222 858 aktier av serie A, 52 182 935 aktier av…
Recipharm AB
· 29 juni, 2018

XELJANZ (tofacitinib) godkänt för aktiv psoriasisartrit i EU

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, har nu även godkänts för psoriasisartrit i EUEU-Kommissionen har godkänt XELJANZ (tofacitinib) 5 mg två…
Pfizer AB
· 29 juni, 2018

Ny behandlingsmetod för svårbehandlad bröstcancer utvecklas av forskare i Lund och Lausanne

En ny behandlingsprincip för att behandla den mest aggressiva typen av bröstcancer. Det har forskargrupper i det internationella samarbetsprojektet L2 Bridge hittat oberoende av varandra och publicerat i två prestigefyllda…
Medicon Village
· 28 juni, 2018

Medivir presenterar positiva topline resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat från fas IIa-förlängningsstudien med MIV-711 (MIV-711-202). Det primära målet uppnåddes i den kliniska studien, som visade att sex…
Medivir
· 28 juni, 2018

Delårsrapport III 17/18

1 september 2017 – 31 maj 2018   Resultat för perioden uppgick till -32,5 (-19,0) MSEK, varav tredje kvartalet utgjorde -12,6 (-8,3) MSEK. Förändringen jämfört med föregående år är hänförlig till…
Diamyd Medical AB
· 27 juni, 2018

BioArctic meddelar förändringar i ledningsgruppen per den 1 september 2018

Stockholm den 27 juni 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att professor Lars Lannfelt återupptar sin anställning i bolaget per den 1 september 2018. Professor…
BioArctic
· 27 juni, 2018

Cantargia meddelar prekliniska resultat som visar positiva effekter av CAN04 i kombination med godkända cancerbehandlingar

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Läkemedelskandidaten CAN04 befinner sig i klinisk fas I/IIa prövning (CANFOUR), där dos-eskalering som monoterapi studeras initialt, följt av studier…
Cantargia AB
· 26 juni, 2018

Cantargia erhåller två nya godkända patent i USA för antikroppsbaserad cancerterapi mot IL1RAP

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot IL1RAP. Huvudprojektet, CAN04 är för närvarande under klinisk utveckling för i första hand behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Som tidigare kommunicerats, har USPTO utfärdat…
Cantargia AB
· 26 juni, 2018

Pfizer under Almedalsveckan 2018

Vi forskar, tillverkar och tillhandahåller läkemedel och vacciner med målet att bidra till friskare och längre liv. Vi vill nå detta genom konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer.…
Pfizer AB
· 26 juni, 2018

The Swedish oncology company Oncorena appoints new CEO

Oncorena AB announces that a new full-time CEO has been appointed effective July 1. Lars Grundemar will lead the company in the intense development phase ahead. Oncorena develops a completely…
P.U.L.S. AB
· 26 juni, 2018

Perfadex Plus godkänt av FDA

Som XVIVO Perfusion har rapporterat tidigare, så har bolaget utvecklat en ny ´ready to use´ version av sin produkt för kall preservation av lungor. Patentansökningar har lämnats in för den…
Xvivo Perfusion
· 25 juni, 2018

Brighter förhandlar med sydostasiatiska läkemedelsproducenter.

Brighter förhandlar om kommersiella samarbeten med flertalet läkemedelsproducenter i Sydostasien, bland annat en av regionens ledande aktörer med över 15 000 anställda. Förhandlingarna, som bland annat berör datainsamling i läkemedelsutveckling,…
Brighter AB (publ)
· 25 juni, 2018

Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand.

Brighter förhandlar med ett flertal lokala aktörer om försäljningsrättigheter till Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Thailand. Förhandlingarna gäller en breddning av bolagets kanaler för att nå ut till…
Brighter AB (publ)
· 21 juni, 2018

ENORAMA PHARMA HAR BESLUTAT OM ATT STARTA UTVECKLINGSARBETET AV MEDICINSKT CANNABISTUGGUMMI

Enorama Pharma har det senaste året noterat den expansiva marknadsutvecklingen inom segmentet medicinsk cannabis. I början på året startade därför bolaget en utvärdering av affärsmöjligheterna inom detta segment tillsammans med Business…
Enorama Pharma
· 21 juni, 2018

Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner.

Brighter för nu ett antal aktiva samtal med flertalet indonesiska försäljningspartner, utöver Indosat Ooredoo, om försäljning av Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Indonesien. Förhandlingarna gäller rättigheter kring försäljning…
Brighter AB (publ)
· 20 juni, 2018

Cantargias immunonkologiska antikropp CAN04 har erhållit det generiska namnet nidanilimab av WHO

Cantargias huvudprojekt, CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, som utvärderar behandling av cancerpatienter med fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Som en del i den pågående utvecklingen har…
Cantargia AB
· 19 juni, 2018

Fortsatt dialog med FDA medför att den planerade fas III-studien med remetinostat flyttas fram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat om fortsatta diskussioner med det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration, FDA) för att fastställa utformningen…
Medivir
· 18 juni, 2018

Recipharm genomför apportemission för att slutföra förvärvet av Nitin Lifesciences Limited

Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om apportemission av 558 261 aktier av serie B i Bolaget. Aktierna har tecknats av familjen Sobti och betalning…
Recipharm AB
· 15 juni, 2018

Recipharm säljer rättigheterna till sin ThyroSafe®-produkt

Recipharm meddelar idag att företaget har undertecknat och slutit ett avtal med SERB SA (“SERB”) om en försäljning av rättigheterna till kaliumjodidprodukten ThyroSafe®– USA omfattas dock inte. Den totala köpesumman…
Recipharm AB
· 15 juni, 2018

Oncopeptides presenterar idag uppdaterade interimsdata från den pågående HORIZON-studien med Ygalo® på det europeiska hematologimötet (EHA)

Dessa data presenteras i posterformat och finns tillgängligt på: www.oncopeptides.se/presentations/EHA    VD kommenterar HORIZON ”I HORIZON studerar vi aktiviteten hos Ygalo® hos myelompatienter som har återfallit i sin sjukdom efter…
Oncopeptides AB
· 15 juni, 2018

Bokslutskommuniké 2017/2018

VD har ordet Drygt 8 miljoner människor i världen lever med spridd cancer. Bara i USA och Europa överstiger antalet 2,5 miljoner. Läkemedlen inom cancerområdet kostar globalt 80 miljarder USD…
Biovica International AB
· 15 juni, 2018

XVIVO Perfusion ändrar datum för rapportering av delårsrapport januari – juni 2018 till den 20 juli 2018

På grund av administrativa orsaker så har XVIVO Perfusion AB (publ) beslutat att ändra datum för rapportering av delårsrapport januari – juni 2018 till den 20 juli 2018. Göteborg den…
Xvivo Perfusion
· 14 juni, 2018

Brighter har utsetts till ett av nordens hetaste framtidsbolag 2018.

Brighter har utsetts till finalist i Serendipity Challenge 2018, en entreprenörstävling för nordens främsta startup- och tillväxtbolag. Av de 50 bolag som tagit sig vidare till finalveckan i Almedalen är…
Brighter AB (publ)
· 14 juni, 2018

Bolag från Medicon Village toppar SME instrumentets svenska topp 5-lista

CombiGene beviljades nyligen 3.36 miljoner Euro i anslag från SME instrumentet, en del av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. De blir därmed det femte bolaget på Medicon Village Science…
Medicon Village
· 14 juni, 2018

Kommuniké från årsstämma den 13 juni 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande. Räkenskaper och ansvarsfrihet Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för…
Vicore Pharma Holding AB
· 13 juni, 2018

Recipharm expanderar inom inhalationsprodukter genom förvärv i Storbritannien från Sanofi för 45 miljoner pund

Förvärvet i sammandrag Den förvärvade rörelsen innebär en uppskalning av Recipharms verksamhet och ger tillgång till nya kunder och specialiserad teknologi med högre marginaler För de senaste tolv månaderna per…
Recipharm AB
· 13 juni, 2018

Diamyd Medicals Remygen™ för återbildning av insulinproducerande celler godkänt för kliniska studier

– Det positiva beslutet från Läkemedelsverket är mycket glädjande och en betydande milstolpe för oss som bolag när vi nu har två prövningsläkemedel, Diamyd® och Remygen™, i klinisk fas, säger…
Diamyd Medical AB
· 13 juni, 2018

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till…
P.U.L.S. AB
· 13 juni, 2018

Data visar på fortsatt varaktiga responser med BAVENCIO (avelumab)

På årets cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, presenterades uppföljande data efter två år med BAVENCIO hos patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en ovanlig och aggressiv typ…
Pfizer AB
· 13 juni, 2018

UNITED THERAPEUTICS OCH XVIVO PERFUSION INLEDER SAMARBETE FÖR ATT MINSKA ORGANBRISTEN GENOM UTÖKAD TJÄNST INOM ORGANUTVÄRDERING

Silver Spring, MD och Englewood, CO, 12 juni 2018: United Therapeutics Corporation (Nasdaq: UTHR) och XVIVO Perfusion, Inc., ett dotterbolag till XVIVO Perfusion AB (STO: XVIVO), har idag tillkännagett att…
Xvivo Perfusion
· 12 juni, 2018

Studie som analyserat observationsdata visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 är associerat med minskad risk för sjukhusinläggning på grund av samhällsförvärvad lunginflammation hos äldre vuxna.

I den amerikanska studien har Prevenar 13 studerats i klinisk verklighet hos vuxna 65 år och äldre. Resultat från en studie i USA som analyserat sjukhusinläggningsdata visar att pneumokockvaccinet Prevenar…
Pfizer AB
· 11 juni, 2018

Nya kliniska ETVAX®-data presenteras vid VASE-konferens i Mexiko

Den 12–14 juni arrangeras konferensen 2nd International Vaccines Against Shigella and ETEC (VASE) i Mexiko City. Under mötet samlas världsledande forskare tillsammans med centrala beslutsfattare från Världshälsoorganisationen (WHO), Bill &…
Scandinavian Biopharma
· 11 juni, 2018

Dacomitinib visar mer än sju månaders förbättring av total överlevnad jämfört med en etablerad behandling vid avancerad EGFR-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer

Data för total överlevnad (overall survival, OS) från den jämförande Fas 3-studien ARCHER 1050 som jämför dacomitinib med gefitinib presenteras vid ASCO 2018.Vid onkologikongressen ASCO presenterades data för total överlevnad…
Pfizer AB
· 8 juni, 2018

Biovica presenterar på Småbolagsdagen, som hålls i Stockholm den 11 juni

Evenemanget webbsänds på www.smabolagsdagen.net. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen. För fullständigt program och registrering, se länk: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen 
Biovica International AB
· 7 juni, 2018

Presentation vid 2018 American Transplant Congress visar den långsiktiga risk/nytta-profilen för imlifidase (IdeS) vid njurtransplantation

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 30 maj inför ATC, visar resultaten att högsensitiserade patienter som förbehandlats med imlifidase (ideS) inför njurtransplantation har god njurfunktion och få tecken på antikroppsmedierad avstötning…
Hansa Medical
· 6 juni, 2018

Xvivo Perfusion lanserar Perfadex Plus, en uppgraderad ready to use version av Perfadex

Perfadex är marknadens guldstandard och har marknadsförts av XVIVO Perfusion sedan 1999. Den används för kall preservation av lungor, d.v.s. att spola bort donatorblod och bevara de donerade lungorna i…
Xvivo Perfusion
· 5 juni, 2018

Resultat från AstraZeneca-studie presenteras idag på ASCO

Resultaten presenteras i samarbete med AstraZeneca och globalt kända onkologer från EU, USA och Kanada. Genom att analysera ett blodprov tillhandahåller DiviTum nyckelfakta för identifiering av behandlingsresistenta patienter och uppföljning…
Biovica International AB
· 4 juni, 2018

Årsstämma i Cantargia AB (publ)

att ingen utdelning skulle lämnas; att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning; att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Karin Leandersson, Thoas…
Cantargia AB
· 1 juni, 2018

Stabil utveckling för Lantmännen i första tertialet

– Inledningen av 2018 har varit en fortsättning på den positiva utveckling Lantmännen har haft de senaste åren. Ett avsevärt lägre etanolpris har påverkat första tertialets resultat negativt, men frånsett…
Lantmännen
· 1 juni, 2018

Kyoko Misawa till Scandinavian Biopharma som Clinical study manager

Scandinavian Biopharma fortsätter att expandera och förstärka sin organisation. I april började Kyoko Misawa som Clinical Study Manager på Scandinavian Biopharma’s forskningsbolag ETVAX AB. Kyoko har mer än 20 års…
Scandinavian Biopharma
· 1 juni, 2018

Utformningen av fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras den 4 juni vid ASCOs årliga möte

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utformningen av den pågående fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) på cancerpatienter i långt framskriden fas…
Medivir
· 31 maj, 2018

Ny bok: Riskerna med varumärken, produkter och reklam

Det finns många olika uppfattningar om hur man får marknadsföra sitt företag och sin verksamhet. Många gör som man alltid har gjort utan att egentligen veta vad som gäller. Ibland…
Groth & Co.
· 31 maj, 2018

Oncopeptides kommer att presentera vid Jefferies Healthcare Conference i New York den 7 juni

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad…
Oncopeptides AB
· 29 maj, 2018

Lantmännen ökar sina satsningar på forskning för att utveckla morgondagens innovationer

Lantmännen stärker sin satsning på forskning och utveckling (FoU), genom att öka det årliga anslaget till Lantmännens Forskningsstiftelse. Anslaget höjs till upp till 25 miljoner kronor per år, vilket nästan…
Lantmännen
· 29 maj, 2018

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2018, 1 januari-31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET  JAN - MARS 2018 I KORTHET • Nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) • FoU-kostnader uppgick till 11,8 Mkr (8,3 Mkr) • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr)…
Kancera AB
· 28 maj, 2018

PULS rekryterar Fredrik Lindgren som Chief Business Officer

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj…
P.U.L.S. AB
· 28 maj, 2018

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Årsstämman den 15 maj 2018 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI…
Moberg Pharma
· 25 maj, 2018

Recipharm investerar i förberedelser inför Brexit

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har skapat en särskild arbetsgrupp som ska hantera de potentiella konsekvenser som Brexit kan få för företaget. Det är mindre än…
Recipharm AB
· 24 maj, 2018

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

I stark konkurrens och efter extern granskning har Glactone Pharma i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health,…
P.U.L.S. AB
· 24 maj, 2018

Framgångssagan fortsätter för Scandinavian Biopharma

Det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma fortsätter att växa och bolaget slog nytt omsättningsrekord 2017. ”Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt år där några av höjdpunkterna var att vi slutförde…
Scandinavian Biopharma
· 22 maj, 2018

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för antikroppen CAN03

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 är för närvarande i klinisk utveckling för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Ett andra projekt, CANxx,…
Cantargia AB
· 21 maj, 2018

Uppdatering gällande tillverkning av Diamyd® läkemedelssubstans

Diamyd Medical och Bolagets tillverkare av rekombinant GAD, den aktiva komponenten i diabetesvaccinet Diamyd®, arbetar med en uppdaterad plan för de nya batcherna GAD som Diamyd Medical beställde förra året…
Diamyd Medical AB
· 18 maj, 2018

Ytterligare fas II-data för remetinostat presenteras 18 och 19 maj vid International Investigative Dermatology (IID 2018)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att ytterligare data från fas II-studien av remetinostat vid behandling av patienter med kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidig fas kommer att…
Medivir
· 18 maj, 2018

NT-rådet rekommenderar BESPONSA (inotuzumabozogamicin) för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

NT-rådets rekommendation till landstingen är att BESPONSA (inotuzumabozogamicin) kan användas vid akut lymfatisk leukemi (ALL) till patienter som är planerade för fortsatt behandling med transplantation av hematopoetiska stamceller. Målet med…
Pfizer AB
· 18 maj, 2018

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (Publ)

Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning. Föreslagna…
Oncopeptides AB
· 17 maj, 2018

Nya studieresultat presenterade på ASCO stöder uppföljning av avancerad bröstcancerbehandling med DiviTum®

DiviTum mäter enzymet tymidinkinas (TK) aktivitet i serum som spelar en kritisk roll i DNA-syntesen och celltillväxt. Studieresultaten påvisar att serum TK är en cirkulerande markör som mätt med DiviTum…
Biovica International AB
· 17 maj, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2018

PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018Perioden januari – mars 2018 Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK…
Index Pharmaceuticals
· 17 maj, 2018

BioArctic är mottagare av årets SwedenBIO Award

Stockholm, den 16 maj, 2018 – BioArctic AB tog idag emot utmärkelsen SwedenBIO Award 2018. Priset delas ut till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till samhällelig nytta…
BioArctic
· 16 maj, 2018

Kommuniké från årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 16 maj 2018 fattades följande beslut. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet Sprint Bioscience beslutade…
Sprint Bioscience
· 16 maj, 2018

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida,…
Promore Pharma
· 16 maj, 2018

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK  Periodens rörelseresultat uppgick till -7,9 (-3,2) MSEK  Resultatet efter skatt uppgick till -7.9 (-3,3) MSEK motsvarande SEK -0,39 (-0,24) per aktie  Kassaflödet från den…
Promore Pharma
· 16 maj, 2018

Läkemedelsverket godkänner en extra injektion Diamyd® i pågående pilotstudie

– Godkännandet ger oss möjligheten att utvärdera säkerheten och immunsvaret av en fjärde så kallad booster-injektion, samt om vi ytterligare kan förlänga effekten av intralymfatisk behandling med Diamyd® vad gäller…
Diamyd Medical AB
· 16 maj, 2018

Cantargias immunonkologiska projekt CAN04 visar lovande resultat i ytterligare cancerformer

Cantargia har tidigare presenterat data som visar att IL1RAP överuttrycks på tumörceller från patienter med t.ex. icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, bröstcancer och olika former av leukemi. Cantargia utvecklar en antikropp för…
Cantargia AB
· 16 maj, 2018

Kancera informerar om patentansökan för förlängt produktskydd och ny produktformulering för KAND567

Förlängt skydd av framtida produktKancera meddelar att bolaget har ansökt om ett nytt patent rörande fractalkineprojektet. Patentansökan beskriver en ny metod för framställning av KAND567 som kan ge en högre…
Kancera AB
· 16 maj, 2018

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Första kvartalet i sammandrag Intäkter under perioden uppgick till 19,9 MSEK (12,1 MSEK) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,3 MSEK (1,1 MSEK)  Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,94…
Sprint Bioscience
· 16 maj, 2018

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningarna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna…
Moberg Pharma
· 15 maj, 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BIOARCTIC (PUBL)

BioArctic AB (publ) höll tisdagen den 15 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades. Årsredovisning och resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt…
BioArctic
· 15 maj, 2018

Recipharm inleder partnerskap med Hadasit och erbjuder kombinerade kemiska och kliniska tjänster

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm har ingått ett partnerskap med Hadasit Medical Research Services and Development i syfte att erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster. Hadasit är…
Recipharm AB
· 15 maj, 2018

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018

Väsentliga händelser under första kvartalet Cantargia fick i januari beskedet att USPTO utfärdat en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan inom patentfamiljen solida tumörer. Inom samma patentfamilj erhölls…
Cantargia AB
· 15 maj, 2018

Kvartalsrapport januari – mars 2018

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  2018 inleds med starkt momentum i hela verksamheten I det första kvartalet 2018 visar vi en fortsatt mycket stark tillväxt. Vår omsättning ökade med…
Genovis AB
· 15 maj, 2018

Positiva fynd i PrimECC®-studien

Det utförs flera hundra tusen hjärtoperationer per år i världen där hjärtlungmaskin används. Den blinda, randomiserade studie som genomförts med PrimECC® på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar som förväntat att patienterna får…
Xvivo Perfusion
· 14 maj, 2018

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring ny antikroppsteknologi

Stockholm den 14 maj, 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat forskningssamarbetsavtal med Uppsala universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Det…
BioArctic
· 14 maj, 2018

PMA ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ inlämnad till FDA

Lungtransplantation är ett sista behandlingsalternativ för patienter med terminal lungsjukdom. Tyvärr är lungan en av de minst transplanterade organen, vilket gör att många patienter med terminal lungsjukdom dör utan att…
Xvivo Perfusion
· 11 maj, 2018

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas rapport för första kvartalet 2018

Dagen efter, den 17 maj klockan 09:00, håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det…
Promore Pharma
· 9 maj, 2018

Recipharm utser ny Chief Financial Officer

Recipharm AB (publ) meddelar idag att Tobias Hägglöv utses till Chief Financial Officer och tillträder sin tjänst senare under året. Tobias kommer att ingå i Recipharms koncernledning. Tobias Hägglöv har…
Recipharm AB
· 9 maj, 2018

Cantargia publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2017

För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom…
Cantargia AB
· 9 maj, 2018

Kancera AB meddelar start av klinisk biomarkörstudie inom fractalkineprojektet

I samband med en presentation idag för investerare i Göteborg, avser Kancera ge inormation om den planenliga starten av en klinisk biomarkörstudie i lymfompatienter. Studien genomförs, såsom tidigare, meddelats i…
Kancera AB
· 8 maj, 2018

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2018) Nettoomsättning 91,5 MSEK (104,6) EBITDA 21,9 MSEK (16,7) EBITDA-marginal 24 % (16) EBITDA för den befintlig produktportfölj 27,1 MSEK (21,0) Rörelseresultat (EBIT) 12,5 MSEK (6,9) Resultat…
Moberg Pharma
· 8 maj, 2018

Nya styrelseledamöter i Lantmännen

Lantmännens föreningsstämma hölls idag den 7 maj 2018 i Stockholm. Föreningsstämman beslutade att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade om omval av ledamöterna Ulf…
Lantmännen
· 7 maj, 2018

Historiskt hög utdelning till Lantmännens medlemmar

– Det lönar sig att vara medlem i Lantmännen. Våra ägare, 25 000 svenska lantbrukare, får i år ta del av en utdelning som slår förra årets redan höga nivå.…
Lantmännen
· 7 maj, 2018

Promore Pharma utlicensierar PXL01 för ryggradskirurgi till PharmaResearch Products Ltd

Promore Pharma meddelade idag att PRP kommer att fullt ut finansiera utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD). Avtalet ger Promore…
Promore Pharma
· 7 maj, 2018

Resultat som stödjer intralymfatisk behandling med Diamyd® publicerade i Journal of Diabetes Research

– Resultaten är viktiga eftersom de stödjer vår strategi med intralymfatisk behandling och ger en mer detaljerad bild av varför Diamyd® givet direkt i lymfkörtel verkar öka effekten av vaccinet,…
Diamyd Medical AB
· 7 maj, 2018

Enorama Pharma utvidgar styrelsen

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) föreslår till bolagsstämman den 16 maj att styrelsen utvidgas med en ledamot och föreslår Martin Lind till denna position. Samtidigt…
Enorama Pharma
· 4 maj, 2018

Cantargias europeiska patent för både leukemi och solida tumörer kvarstår som giltiga efter att överklagandeperioden avslutats

Under 2016 skickade en tredje part in oppositioner mot Cantargias europeiska patent EP 2467403 B1 respektive EP 2665749 B1. Dessa täcker behandling av leukemi respektive solida tumörer (såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och…
Cantargia AB
· 4 maj, 2018

InDex Pharmaceuticals utvecklar oral formulering av cobitolimod

Topikal applicering av cobitolimod kan ge snabb effekt genom rektal administrering till det inflammerade området vid vänstersidig ulcerös kolit, samtidigt som risken för systemiska biverkningar minimeras. Oral behandling kan emellertid…
Index Pharmaceuticals
· 4 maj, 2018

Cantargia erhåller patentgodkännande i Kanada och breddar skyddet runt hematologisk cancer

Det godkända patentet med patentnummer CA 2,772,111 avser Cantargias metod med IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi och diagnostik av leukemi. Patentet är giltigt till 2030. Patentet täcker bolagets antikroppsbehandling…
Cantargia AB
· 3 maj, 2018

Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2017 och ansvarsfrihetÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2018 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2017 och de personer som varit…
Medivir
· 3 maj, 2018

Alligator Bioscience: Prekliniska data bekräftar “best-in-class”-profil för ATOR-1017

Lund den 3 maj 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, presenterar prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den vetenskapliga konferensen…
Alligator Bioscience
· 3 maj, 2018

Pontus Nobréus ny Business Development Director på Biovica

Pontus Nobréus kommer initialt att arbeta ifrån Sverige och ansvara för affärsutveckling globalt. Det omfattar försäljning, kommersialisering och kundstrategi. Han kommer att vara en del av ledningsgruppen på Biovica. ”Jag…
Biovica International AB
· 3 maj, 2018

Universiteten i Stockholm i gemensam insats för breddad rekrytering

Fototävlingen #MinaKvarter pågår under våren 2018 och vinnare kommer att koras under Järvaveckan. Syftet med initiativet är att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom…
Stockholm Science City Foundation
· 3 maj, 2018

Kancera AB (publ) offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 60 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan…
Kancera AB
· 2 maj, 2018

Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Vicore Pharma äger sedan tidigare 2 075 392 aktier i I-Tech, vilket motsvarar en ägarandel om 21,2 procent före nyemissionen. Antalet aktier i I-Tech uppgår till 9 777 185 och baserat på…
Vicore Pharma Holding AB
· 2 maj, 2018

Patent beviljat för BUPI i USA

Det amerikanska patentet omfattar en metod för behandling av smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter med hjälp av sugtabletter vilka innehåller ett lokalanestetikum, bupivakain, som aktiv substans. Detta patentskydd…
Moberg Pharma
· 2 maj, 2018

Biovica startar dotterbolag i USA

Dotterbolaget Biovica Inc är ett säljbolag med säte i Delaware. Syftet med dotterbolaget i USA är att etablera DiviTum på den amerikanska marknaden. DiviTum mäter celldelningshastighet och målet är att…
Biovica International AB
· 27 april, 2018

Tidsplan för Kanceras nyemission

I dag fredag den 27 april 2018 är sista dagen för handel i Kanceras aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen. I övrigt gäller följande tidsplan (angivna datum avser 2018):…
Kancera AB
· 27 april, 2018

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Väsentliga händelser under kvartalet Bolagets A-aktieägare meddelade att de avsåg att konvertera samtliga sina A-aktier till B-aktier. De prekliniska säkerhetsstudierna med MIV-818 slutfördes framgångsrikt, vilket möjliggör start av kliniska fas…
Medivir
· 27 april, 2018

Moberg Pharma slutför avyttringen av Balmex® för 4,25 MUSD

Varumärket Balmex®, med ett antal produkter mot blöjeksem, förvärvades i april 2015 från Chattem Inc. Balmex® betydelse för produktportföljen som helhet har minskat efter förvärven under 2016. Genom avyttringen frigörs…
Moberg Pharma
· 27 april, 2018

Lantmännen, HKScan och LRF gör gemensam storsatsning på svensk animalieproduktion och växtodling

Lantmännen, HKScan och LRF satsar nu gemensamt 100 miljoner kronor på ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”, som ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling och leda till kvalitetsförbättringar…
Lantmännen
· 27 april, 2018

Recipharm AB publicerar delårsrapport januari-mars 2018

Januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 513 miljoner (1 328), en ökning med 14% EBITDA ökade med 57% och uppgick till SEK 250 miljoner (159) motsvarande en EBITDA-marginal…
Recipharm AB
· 27 april, 2018

Meet Scandinavian Biopharma at Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM 7) in Stockholm

From May 2nd to May 4th, over 500 delegates will gather in Stockholm for the main Travel medicine conference in 2018.The conference fosters travel medicine in Europe. NECTM is an…
Scandinavian Biopharma
· 27 april, 2018

Utökad indikation för BOSULIF – godkänt för behandling av nydiagnosticerad Ph+ kronisk myeloisk leukemi

EU-kommissionen har godkänt BOSULIF (bosutinib) för behandling av vuxna med nydiagnosticerad kronisk fas Philadelphiakromosom-positiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML). BOSULIF har för närvarande villkorat marknadsgodkännande i Europa för behandling av…
Pfizer AB
· 27 april, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att…
Kancera AB
· 26 april, 2018

Genovis lanserar GlycOCATCH™ för upprening av O-glykosylerade proteiner

Med GlycOCATCH utvidgar nu Genovis sitt redan unika erbjudande av produkter inom O-glykanfältet och befäster sin roll som innovatör på marknaden. Den nya produkten, GlycOCATCH, är ett verktyg för snabb,…
Genovis AB
· 26 april, 2018

Data från den första fas IIa-studien med MIV-711 presenteras 27 april vid OARSI World Congress

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att data från bolagets första fas IIa-studie med MIV-711, som uppvisar sjukdomsmodifierande egenskaper i ledstrukturer hos patienter med måttlig knäartros redan…
Medivir
· 26 april, 2018

Kanceras valberedning föreslår inval av Anders Gabrielsen i styrelsen

Anders Gabrielsen, MD, PhD, är klinisk specialist-läkare inom kardiologi samt invärtesmedicin från Karolinska Universitetssjukhuset, har disputerat vid Köpenhamns Universitet samt forskat vid Karolinska Institutet inom området translationell- och molekylär kardiovaskulär…
Kancera AB
· 26 april, 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Positiv utveckling av projektportföljen Januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 52,3 MSEK (26,2)  Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (1,5)  Periodens resultat uppgick till 15,4 MSEK (1,1)  Resultat per aktie…
BioArctic
· 26 april, 2018

Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 8 maj – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         8 maj 2018Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 26 april, 2018

XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018 (JAN – MAR) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 13 procent och uppgick till 37,9 MSEK (33,6). Ökningen motsvarar 17 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 26 april, 2018

Inklusionen av patienter med komplett ryggmärgsskada till den första panelen av BioArctics pågående studie har slutförts

Stockholm den 25 april 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att inklusionen av patienter med komplett ryggmärgsskada till den första panelen i bolagets pågående kliniska…
BioArctic
· 25 april, 2018

Hansa Medical delårsrapport januari–mars 2018

Januari–mars 2018 i sammandrag Søren Tulstrup utsågs till ny VD och koncernchef för Hansa Medical, med start den 20 mars 2018. Søren har bred och betydande erfarenhet som ledande befattningshavare…
Hansa Medical
· 25 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl.17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl.16.30 och avbryts…
Hansa Medical
· 25 april, 2018

Scandinavian Biopharma Distribution får stöd av Länsstyrelsen i Stockholm

Scandinavian Biopharma Distribution (SBD) har beviljats en affärutvecklingscheck på 250 000 SEK av Länsstyrelsen i Stockholm med villkoret att SBD investerar minst lika mycket. Affärsutvecklingscheckar är Länsstyrelsens stöd till företag…
Scandinavian Biopharma
· 25 april, 2018

EU-kommissionen godkänner MYLOTARG för behandling av tidigare obehandlad CD33-positiv akut myeloisk leukemi i kombination med kemoterapi

MYLOTARG är den första och enda AML-behandlingen godkänd inom EU som riktar sig mot CD33, ett antigen som uttrycks på AML-celler i upp till 90 procent av patienterna.1,2,3EU-kommissionen har godkänt…
Pfizer AB
· 25 april, 2018

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2018 att utgöras av följande personer:  Gunnar Rylander, ordförande i valberedningen  Leif Glantz  Göran Brorsson, styrelsens ordförande Ledamöterna i valberedningen representerar…
Biovica International AB
· 24 april, 2018

Genovis förstärker sin marknadsorganisation i USA

-       Jag är väldigt glad att Kevin har valt att arbeta tillsamman med Genovis och vårt växande team av kvalificerade och innovativa medarbetare. Kevin kommer att bidra med erfarenhet, unik…
Genovis AB
· 24 april, 2018

BioArctic publicerar årsredovisning för 2017

Stockholm den 24 april 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner…
BioArctic
· 24 april, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017

Tryckt årsredovisning postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till info@indexpharma.com, eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Tomtebodavägen 23a, 171 77…
Index Pharmaceuticals
· 24 april, 2018

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det första kvartalet den 27 april 2018

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-mars 2018 den 27 april kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 24 april, 2018

50% rekryteringsmilstolpe uppnådd i Diamyd Medicals europeiska fas II-studie

–Vi är mycket glada över det stora intresset för DIAGNODE-2, och det stora engagemanget på de 18 ledande kliniker i Spanien, Tjeckien och Sverige där studien bedrivs, som möjliggör den…
Diamyd Medical AB
· 23 april, 2018

Oncopeptides har tillsatt en Clinical Advisory Board bestående av internationellt erkända forskare för klinisk utveckling inom hematologi

VD kommentar ”För Oncopeptides är detta ett stort steg. Vi får möjligheten att etablera en clinical advisory board bestående av internationellt erkända specialister inom hematologi-onkologi med djup kunskap om läkemedelsutveckling…
Oncopeptides AB
· 23 april, 2018

Preclinical study supports a therapeutic role for the immunovascular antibody PC-mAb to preserve cardiac function following heart attack

Stockholm April 23, 2018 Scientists report a study of the effect on cardiac remodeling and function, following treatment with the fully human antibody PC-mAb from Athera, at the 5th congress…
Athera Biotechnologies AB
· 23 april, 2018

Immunovascular antibody PC-mAb reduces vein graft remodeling in preclinical study

Stockholm April 23, 2018 Scientists from Leiden University Medical Center and the biotech company Athera report study data at the 5th congress of Frontiers in Cardiovascular Biology (FCVB). The congress…
Athera Biotechnologies AB
· 23 april, 2018

Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission

Företrädesemission Företrädesemissionen avser högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 teckningsoptioner. Nyemissionen sker i form av units. Teckningskursen per unit är 1,20 SEK. Tre befintliga aktier ger rätt att…
Kancera AB
· 20 april, 2018

Kanceras årsredovisning för 2017 offentliggjord

Om Kancera (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst…
Kancera AB
· 20 april, 2018

Ledningsförändring i Moberg Pharma

Den 1 oktober 2018 kommer Kjell Rensfeldt, chef för Forskning och Utveckling, att gå i pension och kommer i samband med detta övergå till en deltidsroll som senior råd­givare till…
Moberg Pharma
· 19 april, 2018

Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Promore Pharma

I sin inledande analys skriver Västra Hamnen Corporate Finance AB bland annat: ”Vår DCF-modell indikerar ett motiverat spann för aktien mellan 17,60 och 30,60 SEK, baserat på den risk som…
Promore Pharma
· 19 april, 2018

Oncopeptides årsredovisning för 2017

För mer information, kontakta: Jakob Lindberg, VD för OncopeptidesMobil: +46 705 695 471E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se Rein Piir, Head of Investor Relations för OncopeptidesMobilPM Årsredovisning 2017: +46 708 537 292E-post: rein.piir@oncopeptides.se Information lämnades av…
Oncopeptides AB
· 18 april, 2018

Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

”Vi är mycket glada över detta viktiga besked och ser fram emot att tillsammans med vår CRO, PAREXEL, så snart som möjligt påbörja studien som markerar en av de största…
Vicore Pharma Holding AB
· 18 april, 2018

Förberedelser inför en framtida kommersialisering av Ygalo®

"I Ygalo® har Oncopeptides en mycket spännande och viktig produktkandidat för patienter som behöver nya behandlingsalternativ. Produkten kan ha en betydande marknadspotential på den amerikanska marknaden. Jag ser fram emot…
Oncopeptides AB
· 18 april, 2018

Genterapi vid Duchennes muskeldystrofi – ny studie från Pfizer

Pfizer har startat en klinisk fas Ib-studie med genterapi för pojkar med Duchennes muskeldystrofi (DMD). Den 22 mars gavs den första infusionen av mini-dystrofigenen till en pojke med DMD vid…
Pfizer AB
· 18 april, 2018

ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per fredagen den…
Oncopeptides AB
· 17 april, 2018

Positiva resultat med DiviTum® från ny Pfizer-studie presenterad på AACR-kongressen

Studien, som presenterades vid den pågående AACR-kongressen i Chicago, drar slutsatsen att användning av DiviTum för att mäta celltillväxt i blodprov potentiellt kan användas för att utvärdera cellcykelmodulering med Ibrance®.…
Biovica International AB
· 17 april, 2018

Cantargia presenterar antimetastatisk effekt av IL1RAP-blockerande antikropp på AACR

Tumörutveckling, vilket också inkluderar metastasering, involverar komplexa biologiska förlopp i tumörens mikromiljö. Även IL-1-systemet har en roll i den här processen. Cantargias antikroppar mot IL1RAP kan blockera IL-1-systemet och har…
Cantargia AB
· 16 april, 2018

Barbro Fridén föreslås bli ny styrelseordförande i Brighter.

Brighters valberedning kommer på stämman att föreslå ändringar i bolagets styrelse, där Barbro Fridén föreslås bli ny ordförande. Barbro Fridén är utbildad och disputerad läkare och har en lång karriär…
Brighter AB (publ)
· 16 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 16.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämmanAktieägare som önskar delta vid…
Sprint Bioscience
· 16 april, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOARCTIC AB (PUBL)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601-2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 17.00 i Grant Thornton Sweden AB:s lokaler, Sveavägen 20, Stockholm.Rätt att delta…
BioArctic
· 13 april, 2018

Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid AACRs årsmöte i april

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data förMIV-818 kommer att presenteras vid årsmötet för the American Association for Cancer Research (AACR),14-18 April 2018…
Medivir
· 13 april, 2018

Lantmännen är Sveriges mest hållbara livsmedelsvarumärke

Lantmännen är Sveriges mest hållbara varumärke i livsmedelskategorin, enligt de svenska konsumenterna. Totalt sett anses Lantmännen vara det tredje mest hållbara varumärket i Sverige. – Jag är stolt över att…
Lantmännen
· 12 april, 2018

Första patienten har påbörjat behandling i fas I/II studien ANCHOR med Ygalo®

Ygalo® i klinisk utvecklingYgalo® har studerats vid behandling av patienter med Relapserad - Refraktär Multipelt Myelom (RRMM) i sen fas. Detta genomfördes i den kliniska studien kallad O-12-M1 där starka…
Oncopeptides AB
· 12 april, 2018

InDex Pharmaceuticals tillkännager agenda inför kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018

För presentationerna står medlemmar ur InDex ledning samt professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg och professor Walter Reinisch från medicinska universitetet i Wien. Programmet omfattar en översikt av sjukdomen…
Index Pharmaceuticals
· 12 april, 2018

Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

2017 i korthet Fokuserad strategi i fibrotiska sjukdomar inom särläkemedelsområdet Starka säkerhetsdata för C21 i Fas I program Stärkt organisation tillförande ny expertis Vidareutveckling av C21 för ytterligare fibrossjukdomar Nytt…
Vicore Pharma Holding AB
· 12 april, 2018

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport januari – mars 2018 den 26 april 2018

Stockholm den 12 april 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2018, torsdagen den 26 april 2018, klockan 08:00 (CET).…
BioArctic
· 12 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Rätt att delta och anmälan till bolaget Den som önskar delta i stämman ska dels    vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj…
Promore Pharma
· 11 april, 2018

Moberg Pharmas årsredovisning för 2017 offentliggjord

Denna informationMoberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl…
Moberg Pharma
· 10 april, 2018

Brighters diabeteslösning Actiste vinner Red Dot Award för god design och kvalitet.

Brighters unika diabeteslösning Actiste, som marknadsintroducerades december 2017, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Red Dot inom kategorin Product Design. Actiste har tagits fram i samarbete med bolagets design- och innovationspartner…
Brighter AB (publ)
· 9 april, 2018

Genovis tecknar distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden

Det var ett sydkoreanskt bolag som fick världens första biosimilar-antikropp godkänd. Sedan dess har marknaden för biologiska läkemedel fortsatt att växa kraftigt i Sydkorea. Både Samsung Biologics och Celltrion har…
Genovis AB
· 6 april, 2018

Resultat om GABAs betydelse i diabetes, patentsökta av Diamyd Medical och forskare vid Uppsala universitet, har publicerats i eBioMedicine

Resultaten, som är publicerade i två separata artiklar, identifierar nya biomarkörer och stödjer terapeutisk effekt av GABA-behandling i människa. I den första artikeln har en internationell forskargrupp ledd av professor…
Diamyd Medical AB
· 5 april, 2018

Pfizer rapporterar positiva resultat från fas 3-studie med tafamidis för patienter med kardiomyopati orsakad av transthyretin amyloidos

I den globala studien visade tafamidis en statistiskt signifikant minskning av kombinationen mortalitet och förekomst av hjärt-kärlrelaterade sjukhusinläggningar. Det finns för närvarande inga godkända läkemedelsbehandlingar för kardiomyopati orsakad av transthyretin…
Pfizer AB
· 5 april, 2018

Enorama Pharma i mål med samtliga tester av nikotintuggummit

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak. Resultatet är positivt och innebär att samtliga studier som krävs för att…
Enorama Pharma
· 4 april, 2018

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

I företrädesemissionen, som avslutades den 6 mars 2018, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Sprint Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av…
Sprint Bioscience
· 4 april, 2018

Årsredovisning 2017

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com. En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50…
Xvivo Perfusion
· 4 april, 2018

Medivirs årsredovisning för 2017 publiceras.

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se   2017 var ett år då Medivir kunde presentera banbrytande resultat…
Medivir
· 4 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 14.00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.DeltagandeDen som önskar delta i årsstämman ska dels vara…
Medivir
· 4 april, 2018

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 980 000 från 39 806…
Oncopeptides AB
· 29 mars, 2018

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Japan

Det utbrutna patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentansökningsnummer 2016218270), ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. Bolaget har…
Index Pharmaceuticals
· 28 mars, 2018

Samtliga A-aktier i Medivir omvandlas till B-aktier – prospekt offentliggörs

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att det prospekt som upprättats med anledning av omvandlingen av samtliga A-aktier i Medivir till B-aktier nu…
Medivir
· 28 mars, 2018

Delårsrapport II 17/18

1 september 2017 – 28 februari 2018   Resultat för perioden uppgick till -20,0 (-10,9) MSEK, varav andra kvartalet utgjorde -9,1 (-6,4) MSEK. Förändringen jämfört med föregående år är hänförlig till…
Diamyd Medical AB
· 28 mars, 2018

Nya positiva studieresultat stöder tidig utvärdering av bröstcancerbehandling med DiviTum®

Studien omfattar 31 kvinnor och genomfördes på sjukhuset i Prato, Italien. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget och bevisar att DiviTum kan utvärdera effekten av standardbehandling redan en månad…
Biovica International AB
· 28 mars, 2018

Forskning om Kanceras ROR-hämmare publicerad i ansedd internationell vetenskaplig tidskrift

Läkemedelskandidatens grundstruktur identifierades från Kanceras kemiska bibliotek med 110 000 substanser och den vidareutvecklades med tester mot KLL-celler från patienter till KAN0439834. KAN0439834 har visats effektivt döda cancerceller medan friska…
Kancera AB
· 27 mars, 2018

Karessa rapporterar kliniska studieresultat för Karessas buckala film

Den kliniska studien pågick under november och december 2017 och var en fas I studie med totalt 16 friska frivilliga manliga försökspersoner med primära syfte att undersöka den farmakokinetiska (PK)…
Karessa Pharma Holding AB
· 27 mars, 2018

Diamyd® subkutant fortsätter visa svagare resultat än om det ges intralymfatiskt

När samtliga 20 patienter följts i 15 månader i EDCR IIa-studien hade den egna insulinproduktionen (mätt som stimulerad C-peptid) minskat i genomsnitt med 54% (jämfört med 10,4% i DIAGNODE-1 studien…
Diamyd Medical AB
· 27 mars, 2018

Brighters Actiste nominerad till Sveriges mest prestigefulla designpris.

Brighters lösning Actiste® har nominerats till Design-S Swedish Design Awards 2018 i kategorin Industri- och Produktdesign B2B. Design-S delas ut av organisationen Svensk Form. – Det är roligt att nomineras…
Brighter AB (publ)
· 26 mars, 2018

Oncopeptides förstärker sin ledningsgrupp genom utnämnande av Dr Christian Jacques som EVP Clinical Strategy och Chief Scientific Officer

VD kommentar "Utnämningen av Dr Christian Jacques som Chief Scientific Officer är ett viktigt steg i att bygga Oncopeptides organisation. Dr Jacques kommer att leda arbetet inför en global ansökan…
Oncopeptides AB
· 26 mars, 2018

Save the date: InDex Pharmaceuticals arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att belysa tarmsjukdomen ulcerös kolit och läkemedelskandidaten cobitolimod ur ett vetenskapligt och marknadsmässigt perspektiv. Cobitolimod är en ny och unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist under…
Index Pharmaceuticals
· 26 mars, 2018

NT-rådet rekommenderar Bavencio för behandling av en aggressiv form av metastaserad hudcancer

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.1– Rekommendationen är betydelsefull då den…
Pfizer AB
· 26 mars, 2018

Optionsprogram till VD och vice VD/CFO

Köpoptionerna är värderade till marknadspris enligt Black-Scholes och varje option ger rätten att köpa en XVIVO Perfusion-aktie till ett pris av 124,00 SEK inom en tvåårsperiod. XVIVO Perfusion AB (publ)…
Xvivo Perfusion
· 22 mars, 2018

BioArctic får myndighetsgodkännande i Norge för klinisk studie med patienter som har komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 21 mars 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har fått godkänt av den norska myndigheten för läkemedel och medicintekniska produkter, NOMA,…
BioArctic
· 21 mars, 2018

Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Alla känner vi någon som har, har haft eller kommer att drabbas av, cancer. Glädjande nog så blir vården för cancerpatienter bättre och bättre. Samtidigt är det så att dagens…
Biovica International AB
· 21 mars, 2018

Resultaten från Hansa Medicals första fas II-studie med IdeS publiceras av American Journal of Transplantation

"Artikeln i AJT beskriver utformningen av och resultaten från vår allra första kliniska studie med IdeS i sensitiserade patienter, vilken visade den potential som IdeS har som innovativ behandling för…
Hansa Medical
· 21 mars, 2018

Förändringar i styrelse och ledning för Medicon Village i Lund

I samband med att verksamheten vid life science centret Medicon Village i april delas upp i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovations AB - kommer…
Medicon Village
· 20 mars, 2018

Søren Tulstrup utsedd till ny VD och koncernchef för Hansa Medical

"Vi är glada att välkomna Søren Tulstrup som ny VD och koncernchef för Hansa Medical. Søren är en skicklig företagsledare inom life science-sektorn med stor erfarenhet från att bygga och…
Hansa Medical
· 20 mars, 2018

Biovica erhåller order på 100 000 USD

Värdet på ordern är ca 100 000 USD. ”Nya och effektivare cancerläkemedel är viktigt för att förbättra utfallet för patienterna. Samtidigt är det kostsamt att utveckla nya cancerläkemedel. Genom att…
Biovica International AB
· 20 mars, 2018

BioArctic får patentskydd i Japan för en medicinteknisk produkt för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 19 mars 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att det japanska patentverket har tillkännagivit att man kommer att bevilja bolagets patentansökan i Japan,…
BioArctic
· 19 mars, 2018

Regional kraftsamling för utveckling på Medicon Village

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet har enats om ett samlat stöd av innovations- och mötesverksamheten vid Medicon Village Science Park.…
Medicon Village
· 16 mars, 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017-2018 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av…
Medivir
· 15 mars, 2018

Cantargia presenterar nya data på AACR kring blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP.

Postern “Antibody blockade of IL1RAP signaling reduces metastasis in a breast cancer model” av David Liberg, Per-Ola Önnervik, Matteo Riva, Liselotte Larsson, Göran Forsberg och Karin von Wachenfeldt kommer presenteras…
Cantargia AB
· 15 mars, 2018

Medivirs Chief Medical Officer lämnar bolaget

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Chief Medical Officer John Öhd har beslutat att lämna företaget. Han kommer att förbli hos Medivir till 15 juli 2018.…
Medivir
· 14 mars, 2018

Recipharm slutför BFS (Blow-fill-seal)-investering i Kaysersberg

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), meddelar idag att den nya Blow-fill-seal-utrustningen tas i drift efter förra årets betydande investering i anläggningen i Kaysersberg, Frankrike. Investeringen på…
Recipharm AB
· 14 mars, 2018

PULS kallar till extra bolagsstämma för beslut om en riktad nyemission

PULS kallar till en extra bolagsstämma den 27 mars 2018 för att föreslå beslut om en riktad nyemission av så kallade units, där varje unit består av en aktie och…
P.U.L.S. AB
· 14 mars, 2018

Recipharm utser 2017 års mottagare av International Environmental Award

Recipharm delar ut 2017 års International Environmental Award till Karen Kidd, professor i biologi och geografi vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada. Kidds forskning, som involverat flera partners, bland…
Recipharm AB
· 13 mars, 2018

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

ValberedningenValberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding BV, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest AB och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Moberg…
Moberg Pharma
· 13 mars, 2018

Delrapport från DIAGNODE-1 visar fortsatt positivt kliniskt förlopp

I en sjätte delrapport från den öppna kliniska prövarinitierade pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, presenteras nu resultat då nio av totalt tolv patienter följts i 15…
Diamyd Medical AB
· 12 mars, 2018

Brighter anställer Petra Kaur som marknads- & kommunikationschef.

– Petra har genom sitt fleråriga styrelseuppdrag i Brighter byggt upp en stor kunskap om bolaget och sedan tidigare har hon gedigen erfarenhet från marknadsfrågor inom både läkemedels- och hälsobranschen.…
Brighter AB (publ)
· 9 mars, 2018

Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 37,9 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare mellan 25,2 – 48,8…
Sprint Bioscience
· 9 mars, 2018

Information från XVIVO Perfusions Valberedning

XVIVO Perfusion ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 27 april 2018 omval av Gösta Johannesson, Erik von Schenck, Camilla Öberg och Folke Nilsson. Fredrik Mattsson och Semmy Rülf har avböjt…
Xvivo Perfusion
· 8 mars, 2018

Cantargia presenterar sin verksamhet på ett flertal investerarmöten under mars 2018

Investerarkonferenser Carnegie Healthcare SeminarDatum och tid: den 14 mars 2018, kl. 11:55-12:25 Nordea MedTech/Pharma-seminariumDatum och tid: den 21 mars 2018, kl. 12:00 Investerarmöten som sänds live på internet Redeye Investor…
Cantargia AB
· 8 mars, 2018

Experter samlas på Medicon Village i Lund för första nationella konferensen i cell-och genterapi

Medicon Village är del av den nationella satsningen när Vetenskapsrådet och Vinnova går in med 48 miljoner på cell-och genterapi. Tillsammans med 25 olika aktörer i Sverige ska Medicon Village…
Medicon Village
· 8 mars, 2018

Ytterligare patentskydd för Ygalo® har beviljats i Japan fram till 2033

Patentet (ansökan nummer JP 2015-539556) skyddar bland annat den frystorkade beredning med Ygalo som avses att marknadsföras vid ett framtida godkännande. Patentet löper fram till 2033. ”Vi är glada att…
Oncopeptides AB
· 8 mars, 2018

Enorama Pharma visar upp nytt positivt resultat i stabilitetsstudie

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna…
Enorama Pharma
· 7 mars, 2018

Cantargia: antikropp mot IL1RAP minskar spridning av metastaser i experimentell cancermodell.

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL-1 receptor accessory protein (IL1RAP) för behandling av cancer. Sådana antikroppar, såsom Cantargias produktkandidat CAN04 som befinner sig i klinisk utveckling, kan blockera IL-1 signalering. I…
Cantargia AB
· 6 mars, 2018

Lars Franzén blir ny vd för AS Faktor

Lars Franzén tillträder som ny vd för AS Faktor den 12 mars och ersätter nuvarande vd:n Lars Sjöstrand. Lars Franzén har tidigare varit vd i ett flertal svenska bolag och…
Lantmännen
· 6 mars, 2018

Recipharm och Altus Formulation i samarbete för att erbjuda kunder ny drug delivery-teknologi

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har tecknat ett licensavtal med Altus Formulation Inc., ett kanadensiskt utvecklingsföretag, för att erbjuda kunder tillgång till ny drug delivery-teknologi. Enligt…
Recipharm AB
· 5 mars, 2018

Sprint Bioscience offentliggör tilläggsprospekt med anledning av uppnående av delmålsbetalning om 2 MUSD

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Sprint Bioscience genom ett pressmeddelande den 28 februari 2018 offentliggjorde att Petra Pharma har meddelat Sprint Bioscience att Petra Pharmas styrelse har fattat…
Sprint Bioscience
· 2 mars, 2018

Operationell uppdatering om diabetesvaccinet Diamyd® och rekombinant GAD

Kliniska studier med intralymfatisk administration av Diamyd®Som tidigare meddelats är intresset stort för DIAGNODE-2-studien, där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel, och ökar enligt senaste uppgifter från klinikerna. Per 1…
Diamyd Medical AB
· 2 mars, 2018

Sprint Bioscience förlänger teckningsperioden och upprättar tilläggsprospekt

Sprint Bioscience offentliggjorde den 28 februari 2018 att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut om att initiera de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i kliniska studier.…
Sprint Bioscience
· 1 mars, 2018

Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL’s HCC Summit i mars

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid HCC Summit 2018 som anordnas av European Association for the…
Medivir
· 1 mars, 2018

Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats med anledning av den nyemission av 3 968 841 B-aktier som genomfördes…
Medivir
· 28 februari, 2018

Justering: Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2017

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet I oktober offentliggjordes de första resultaten från den kliniska studien CANFOUR från de tre första patienterna i den första dosgruppen. Inga allvarliga biverkningar kunde dokumenteras…
Cantargia AB
· 28 februari, 2018

Moberg Pharma avyttrar Balmex® för 4,25 MUSD

Varumärket Balmex®, med ett antal produkter mot blöjeksem, förvärvades i april 2015 från Chattem Inc. Balmex® betydelse för produktportföljen som helhet har minskat efter förvärven under 2016. Genom avyttringen frigörs…
Moberg Pharma
· 28 februari, 2018

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2017

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet I oktober offentliggjordes de första resultaten från den kliniska studien CANFOUR från de tre första patienterna i den första dosgruppen. Inga allvarliga biverkningar kunde dokumenteras…
Cantargia AB
· 28 februari, 2018

Sprint Bioscience erhåller första delmålsbetalning i framgångsrikt PIP4K2-projekt

Sprint Bioscience och Petra Pharma tecknade i juli 2016 ett licensierings- och samarbetsavtal för att utveckla PIP4K2 inhibitorer som cancerläkemedel. Som tidigare meddelats har Sprint Bioscience tillsammans med Petra Pharma…
Sprint Bioscience
· 28 februari, 2018

Athera allowed European composition of matter patents for therapeutic antibodies

Stockholm Feb 28, 2018 Athera Biotechnologies AB today announced that a composition of matter patent covering antibodies with binding to phosphorylcholine, PC has been allowed by the European Patent Office,…
Athera Biotechnologies AB
· 28 februari, 2018

Lantmännen erhåller en ”investment grade rating” från Moody’s

Lantmännen är sedan 2015 närvarande på den svenska kapitalmarknaden genom sitt obligationsprogram (MTN) med en emitterad volym som idag uppgår till 1 250 miljoner kronor av ett program på totalt…
Lantmännen
· 27 februari, 2018

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för ytterligare skydd vid leukemibehandling

I den här patentfamiljen, har Cantargia redan ett godkänt patent i USA som täcker behandling av IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av akut lymfatisk leukemi. Patentet ger skydd till slutet…
Cantargia AB
· 27 februari, 2018

TLV-beslut: Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.1Aktuell subventionTLVs beslut betyder att IBRANCE nu kan ges utan restriktioner…
Pfizer AB
· 27 februari, 2018

Recipharms finanschef lämnar bolaget och går vidare

Recipharm AB tillkännager idag att Henrik Stenqvist har meddelat att han önskar lämna sin tjänst som CFO för att gå vidare till andra uppgifter. ”Under sin tid i Recipharm har…
Recipharm AB
· 26 februari, 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Perioden oktober – december 2017 Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,3) Rörelseresultatet uppgick till –22,6 MSEK (–16,4) Resultatet efter skatt uppgick till –22,4 MSEK (–16,3), motsvarande –0,36 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 26 februari, 2018

Enorama Pharma visar upp positivt resultat i stabilitetsstudie

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med mintsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna…
Enorama Pharma
· 23 februari, 2018

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund besökte Lantmännen Agroetanol

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, besökte Lantmännen Agroetanol i Norrköping den 20 februari. På plats fanns även representanter från E.ON. De två företagen presenterade hur Lantmännen Agroetanol och E.ON:s fjärrvärmeanläggning…
Lantmännen
· 23 februari, 2018

Ledande amerikanskt universitet inkluderar DiviTum® i ny studie av spridd bröstcancer med Ibrance

100 kvinnor med spridd bröstcancer kommer att ingå i studien vars syfte är att hitta markörer för att tidigt identifiera resistensutveckling hos dagens standardbehandling i kombination med Ibrance®. Genom att…
Biovica International AB
· 22 februari, 2018

GABA/Diamyd®-studien fullrekryterad till sommaren

GABA/Diamyd® är en trearmad, dubbelblind och placebokontrollerad kombinationsstudie som omfattar totalt 95 barn och ungdomar mellan 4 och 18 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Patienterna fördelas slumpvis till…
Diamyd Medical AB
· 22 februari, 2018

Recipharm AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

Oktober - december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 1 403 Mkr (1 333), en ökning med 5,3 % EBITDA uppgick till 226 Mkr (229) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,1 % (17,2)…
Recipharm AB
· 22 februari, 2018

BioArctic får myndighetsgodkännande i Estland för klinisk studie med patienter som har komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 21 februari 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har fått godkänt av den estniska myndigheten för läkemedel, State Agency of Medicines…
BioArctic
· 21 februari, 2018

Bokslutskommunike 2017

SAMMANFATTNING AV PERIODEN  Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017 I december utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB som då genomförde en nyemission. I december lämnade Vicore Pharma…
Vicore Pharma Holding AB
· 21 februari, 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Lyckad börsintroduktion och fortsatt positivt resultat för BioArctic Oktober – december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 51,0 MSEK (94,4)  Rörelseresultatet uppgick till 14,7 MSEK (97,3)  Periodens resultat uppgick till 11,8 MSEK…
BioArctic
· 20 februari, 2018

Inbjudan till presentation av Recipharms bokslutskommuniké för 2017 den 22 februari

Recipharm AB publicerar bokslutskommunikén för januari – december 2017 den 22 februari kl. 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och…
Recipharm AB
· 19 februari, 2018

Kancera rapporterar resultat från klinisk Fas I-studie samt strategi för fortsatt utveckling av KAND567

Design  Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas I studie i friska försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentrationer och utsöndring) av KAND567. I en…
Kancera AB
· 19 februari, 2018
Stockholm Science City Foundation
· 19 februari, 2018
Stockholm Science City Foundation
· 19 februari, 2018

Banbrytande donationsprojekt lyfter cancervården

Din attityds påverkan på cancerns utveckling, blodprov för att identifiera tumörcellers molekylprofiler, och teknik för att se tumörers tillväxt i realtid. Detta är donationsprojekt som finansierats med bidrag från Medicon…
Medicon Village
· 16 februari, 2018

Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS och behandling av Guillain-Barrés syndrom i USA

“Det är glädjande att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för IdeS i USA för behandling av Guillain-Barrés syndrom. IdeS snabba och effektiva IgG-klyvande verkningsmekanism har betydande behandlingspotential i Guillain-Barrés syndrom och…
Hansa Medical
· 16 februari, 2018

Sprint Bioscience AB offentliggör prospekt

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 6:e februari 2018. Prospektet har i dag godkänts och…
Sprint Bioscience
· 14 februari, 2018

MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017

STARK UTVECKLING I PROJEKTPORTFÖLJEN Oktober - december Väsentliga händelser under kvartalet Medivir erhöll Fast Track Designation från FDA för MIV-711 för behandling av artros. Fas II-resultat med remetinostat påvisade effekt…
Medivir
· 14 februari, 2018

Recipharm utser President Development Services

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm utser Bernard Pluta till att leda en ny global organisation för utvecklingstjänster. Den nyetablerade rollen är en del av en pågående omvandling av…
Recipharm AB
· 14 februari, 2018

InDex Pharmaceuticals presenterar data om cobitolimods verkningsmekanism på ECCO-kongressen

Den vetenskapliga sammanfattningen (abstraktet), som utarbetats i samarbete med universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland, har blivit utvald bland de 10 bästa av 1 366 inlämnade abstrakt, och kommer att finnas…
Index Pharmaceuticals
· 13 februari, 2018

Moberg Pharma AB bokslutskommuniké 2017

 PERIODEN (HELÅRET 2017)* Nettoomsättning 439,0 MSEK (334,3) EBITDA 89,4 MSEK (77,9) EBITDA-marginal 20 % (23) EBITDA för befintlig produktportfölj 106,0 MSEK (93,5) Rörelseresultat (EBIT) 51,1 MSEK (62,2) Resultat efter skatt…
Moberg Pharma
· 13 februari, 2018

Statusuppdatering avseende delmålsbetalning i Sprint Bioscience:s PIP4K2-projekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience AB (publ) licensierat till New York-baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Petra Pharma har meddelat att man har valt…
Sprint Bioscience
· 12 februari, 2018

Stort intresse från patienter att delta i DIAGNODE-2-studien

- Jag är mycket nöjd med det stora intresset från patienter, och föräldrar till yngre patienter att delta i studien, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och koordinerande prövare…
Diamyd Medical AB
· 9 februari, 2018

XVIVO Perfusion AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017 (OKT – DEC) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 14 procent och uppgick till 39,4 MSEK (34,6). Ökningen motsvarar 21 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 9 februari, 2018

Follicums fas IIa studie av FOL-005 mot håravfall godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

FOL-005 är en modifierad version av det endogena proteinet, osteopontin. FOL-005 har i en tidigare klinisk studie visats vara effektivt för stimulering av hårväxt utan att orsaka biverkningar. Fas IIa-studien…
Let'em know AB
· 7 februari, 2018

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Helåret 2017 samt händelser fjärde kvartalet i sammandrag Intäkter under 2017 uppgick till 33,4 MSEK (47,0 MSEK) Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10,7 MSEK (4,6 MSEK) Resultat per aktie före…
Sprint Bioscience
· 7 februari, 2018

STÄMMOKOMMUNIKÉ – SPRINT BIOSCIENCE AB (PUBL)

Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade att…
Sprint Bioscience
· 6 februari, 2018

Lantmännen presenterar ytterligare ett rekordresultat – och föreslår den högsta utdelningen någonsin

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna. Koncernen som helhet utvecklas positivt, och…
Lantmännen
· 6 februari, 2018

Moberg Pharmas bokslutskommuniké presenteras 13 februari – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         13 februari 2018Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 6 februari, 2018

Ändrat datum för Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké

XVIVO Perfusion ändrar datum på Telefonkonferensen på grund av logistiska orsaker. Tid: Måndagen den 12 februari kl. 14.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:…
Xvivo Perfusion
· 5 februari, 2018

BioArctic får patentskydd i USA för en metod med en medicinteknisk produkt för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 2 februari 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att det amerikanska patentverket (the US Patent and Trademark Office, USPTO) har tillkännagivit att man…
BioArctic
· 2 februari, 2018

Lund University Bioscience AB beslutar om utdelning av innehavet i Cantargia AB

”LU Bio är ett konsortium av investerare, som bistått bl.a. Cantargia från bolagets grundande, under bolagets tidiga utveckling fram till den position bolaget har nu” säger Lars H. Bruzelius, styrelseordförande…
Cantargia AB
· 1 februari, 2018

Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

Promore Pharmas dotterbolag Pergamum äger de immateriella rättigheterna till PXL01, som initialt utvecklas för att förebygga postkirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi. Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i november 2017 en ”Notice…
Promore Pharma
· 1 februari, 2018

Cantargia AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

Valberedningen representerar per den 31 december 2017 tillsammans 20,5 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:…
Cantargia AB
· 29 januari, 2018

Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Utredning av verkningsmekanism  Forskningen bedrevs i samarbete med den schweiziska proteomikspecialisten Dualsystems Biotech med målet att, i en väl karakteriserad insulinproducerande cellinje, identifiera receptorer som binder till företagets peptider. Syftet…
Let'em know AB
· 29 januari, 2018

Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 26 januari 2018

På extra bolagsstämma i Medivir Aktiebolag (publ) (”Medivir”) den 26 januari 2018 beslöts bland annat följande: Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av…
Medivir
· 26 januari, 2018

Cantargia presenterar på Aktiedagen i Lund

Event: Aktiedagen Datum och tid: den 30 januari 2018, kl. 11:15 Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Om: Mer information om eventet och anmälan finns på www.aktiespararna.se Aktiedagen i Lund…
Cantargia AB
· 25 januari, 2018

Medicon Village ägarstiftelse donerar för stärkt forskningsmiljö

Krymper cancercellerna? Vilka specifika proteinformer påverkar tumörens utveckling? Det är två frågor som kan få svar när forskarna Sara Ek, Fredrik Levander och Ramin Massoumi köper två unika lab-instrument. Köpet…
Medicon Village
· 25 januari, 2018

Delårsrapport I 17/18

1 september 2017 – 30 november 2017   FoU-kostnader uppgick till -7,6 (-2,0) MSEK. Kostnadsökningen jämfört med föregående år avser förberedelse av DIAGNODE-2-studien och produktion av GAD-65  Periodens resultat uppgick till…
Diamyd Medical AB
· 24 januari, 2018

Helena Thelin är ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs

Helena Thelin tillträdde som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs den 1 januari. Helena har lång erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som chef för Teknik…
Pfizer AB
· 24 januari, 2018

Cantargias europeiska patent för hematologiska cancerformer kvarstår som giltigt

En tredje part skickade i juni 2016 in en opposition mot Cantargias europeiska patent EP 2467403 som täcker antikroppsbehandling av flera olika former av leukemi. Oppositionsprocessen vid EPO-s ”opposition division”…
Cantargia AB
· 23 januari, 2018

Sprint Bioscience cancerprojekt PIP4K2 patentsökt

Sprint Bioscience har framgångsrikt drivit läkemedelsprojektet och Petra Pharma har nu meddelat Sprint Bioscience att de har lämnat in tre patentansökningar till den amerikanska patentmyndigheten (USPTO). Dessa ansökningar täcker tre…
Sprint Bioscience
· 23 januari, 2018

Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende hematologiska cancerformer

Cantargia har två patentfamiljer rörande IL1RAP som ett mål för antikroppsbehandling av cancer. I juni 2016 inlämnades en opposition av tredje part mot Cantargias europeiska patent nr EP 2467403 avseende…
Cantargia AB
· 22 januari, 2018

Groth & Co assisterade BioArctic med patentrådgivning inför börsintroduktionen

BioArctic är ett biofarmaföretagmed fokus på innovativa behandlingar som hjälper patienter med sjukdomar i centrala nervsystemetBioArctic är ett svenskt forskningsbaserat biofarmaföretag som bland annat utvecklar sjukdomsmodifierande antikroppsbaserade behandlingar för neurodegenerativa…
Groth & Co.
· 22 januari, 2018

Sprint Bioscience tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Med anledning av den föreslagna företrädesemissionen som offentliggjordes den 19 januari 2018 kommer rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 att tidigareläggas till onsdagen den 7 februari istället för torsdagen den 22…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Magnus Kagevik ny chef för Lantmännens division Energi

Tidigare har Magnus haft ett flertal ledande roller inom Assa Abloy och dessförinnan inom Whirlpool, med placeringar i bland annat Tjeckien, Storbritannien, Italien och Frankrike. I sin roll som chef…
Lantmännen
· 19 januari, 2018

Sprint Bioscience föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 37,9 MSEK för satsningar på befintliga projekt och utökad projektportfölj

Sammanfattning  Aktieägare i Sprint Bioscience har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 januari 2018, dels anmäla…
Sprint Bioscience
· 19 januari, 2018

Cantargias europeiska patent för solida tumörer kvarstår som giltigt

En tredje part skickade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias europeiska patent EP 2665749 B1 som täcker antikroppsbehandling av solida tumörer såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Oppositionsprocessen vid…
Cantargia AB
· 19 januari, 2018

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Utredning av verkningsmekanism Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 har utförts i samarbete med ett specialiserat schweiziskt bolag (Dualsystems Biotech) och syftade till att identifiera de proteiner som FOL-005…
Let'em know AB
· 18 januari, 2018

CropTailor knäcker havrekoden

CropTailor har tillsammans med forskningskonsortiet ScanOats lyckats sekvensera det omfattande och komplexa havregenomet. Detta öppnar möjligheter för växtförädlare att utveckla nya nyttiga havresorter, exempelvis havre med högre halter av kostfibern…
Lantmännen
· 15 januari, 2018

Moberg Pharma får bifall från NAD – huvudkonkurrent upphör med nuvarande marknadsföring

Under våren 2017 anmälde Moberg Pharma Kramer Laboratories, Inc för vilseledande marknadsföring av produkterna The Original Fungi-Nail Toe & Foot Brand (“Fungi-Nail Toe & Foot”) respektive Fungi-Nail Nailner. Anmälan avsåg…
Moberg Pharma
· 15 januari, 2018

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 januari. Christoph, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset…
Pfizer AB
· 12 januari, 2018

Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende solida tumörer

MAB Discovery GmbH lämnade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias Europeiska patent nr EP 2665749 B1 avseende antikroppsbehandling mot solida tumörer. Oppositionsprocesser är vanligt förekommande i högteknologisk industri…
Cantargia AB
· 9 januari, 2018

DAN-NICADII-studie startas för att bredda tillämpningen av det ickeinvasiva Acarix CADScor®System för snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Acarix AB (publ) ("Acarix") tillkännagav att man inleder en multi-center-studie av det handhållna CADScor®System för icke-invasiv, akustisk detektering av kranskärlssjukdom ("CAD"). Resultaten från den omfattande studien förväntas bli tillgängliga i…
Let'em know AB
· 9 januari, 2018

Diabetesvaccinet Diamyd® visar fortsatt positivt kliniskt förlopp efter 30 månader

I en femte delrapport från den öppna pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, presenteras nu resultat för de första fyra patienter som följts i hela studien, 30…
Diamyd Medical AB
· 8 januari, 2018

Framgångsrikt slutförande av prekliniska säkerhetsstudier med MIV-818 möjliggör start av klinisk fas I-studie 2018

MIV-818 är Medivirs patenterade leverinriktade nukleotidprodrug för behandling av primär levercancer, hepatocellulärt karcinom (HCC), och andra former av levercancer. Det är det första utvecklingsprojektet som kommer från Medivirs egen forskning…
Medivir
· 8 januari, 2018

Två nya delägare på Groth & Co

Karin Crafoord och Tomas Lundquist är nya delägare i Groth & Co från och med 1 januari 2018.Karin Crafoord är senior konsult specialiserad på tvistlösning och processer. Hon har bakgrund…
Groth & Co.
· 8 januari, 2018

Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer…
Cantargia AB
· 5 januari, 2018

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för breddat skydd vid behandling av solida tumörer

Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i USA på en metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbehandling av solida tumörer såsom tarmcancer, bröstcancer och lungcancer. Patentet ger skydd…
Cantargia AB
· 4 januari, 2018

Sprint Bioscience avslutar akademiskt samarbete inom diabetes

Sprint Bioscience och dr. Margit Mahlapuu vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning i Göteborg avslutar det akademiska samarbetet efter 2 års gemensamt arbete med att studera STK25-inhibition som behandling för typ 2-diabetes…
Sprint Bioscience
· 4 januari, 2018

Fullbordad patientrekrytering till Hansa Medicals internationella multicenterstudie Highdes

Studien hade som mål att rekrytera 15-20 patienter. Totalt 18 patienter har behandlats med bolagets läkemedelskandidat IdeS och därefter transplanteras vid fem kliniker i USA och Europa. Det primära syftet…
Hansa Medical
· 4 januari, 2018

Slutförd rekrytering av patienter till amerikansk fas II-studie med IdeS i högsensitiserade patienter

Totalt 17 patienter har rekryterats till studien (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02426684) vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles under professor Stanley Jordans ledning. Målsättningen var att rekrytera 10 till 20 högsensitiserade…
Hansa Medical
· 3 januari, 2018

Recipharm förvärvar resterande aktier i Nitin Lifesciences Ltd

Recipharm AB (publ) meddelar idag en överenskommelse om förvärv av resterande 26 procent av aktierna i Nitin Lifesciences Limited, från grundarfamiljen Sobti. Köpeskillingen uppgår till 2 800 miljoner INR (351…
Recipharm AB
· 2 januari, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.  DeltagandeAktieägare som önskar delta på stämman ska…
Medivir
· 2 januari, 2018

Medivirs styrelse föreslår emissionsbemyndiganden i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet – kallar till extra bolagsstämma

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget den 26 januari 2018, varvid stämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen…
Medivir
· 2 januari, 2018

A-aktierna i Medivir omvandlas till B-aktier

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att A-aktieägarna i Medivir har informerat Bolaget om att de kommer att omvandla samtliga sina A-aktier i…
Medivir
· 2 januari, 2018

Femårsjubilerande Medicon Village fortsätter växa

Medicon Village bolaget Xintela meddelade för några dagar sedan att de inleder samarbete med ett ledande japanskt bolag som bl a utvecklar behandling för broskskador i knäleden. Samarbetet kan på…
Medicon Village
· 21 december, 2017

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att man lämnat in en patentansökan gällande vardenafil buckal film till Europeiska patentverket

Karessa utvecklar effektiva läkemedel baserat på vår patenterade buckala film och väl beprövade läkemedelssubstanser inom terapiområdet erektil dysfunktion. Som en följd av detta arbete har nu Karessa kunnat lämna in…
Karessa Pharma Holding AB
· 21 december, 2017

Cantargia tillförs 232 Mkr efter avslutade nyemissioner

Resultatet för Cantargias riktade nyemission visar att samtliga 14 865 000 aktier tecknats av bland andra Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Nordic Cross. Därutöver visar sammanräkningen…
Cantargia AB
· 21 december, 2017

Kancera rapporterar att klinisk Fas I studie har slutförts i Fraktalkineprojektet

Kancera AB (publ) rapporterar att Fas I studien i Fractalkineprojekt har avslutats i enlighet med studieprotokoll. I studien har läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet dokumenterats för KAND567 i 62 friska försökspersoner.…
Kancera AB
· 19 december, 2017

Delårsrapport maj-oktober 2017

VD har ordet Det är med stor glädje vi tidigare än förväntat kan publicera en fullängdsartikel i Breast Cancer Research and Treatment tillsammans med Dr. Cynthia Ma. ”Vår studie ger…
Biovica International AB
· 19 december, 2017

Life science-bolaget PULS skapar en mötesplats i Stockholm och Uppsala regionen

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.PULS investerar…
P.U.L.S. AB
· 15 december, 2017

Diabetesvaccinet Diamyd® visar positiva resultat

- Resultaten som ses i DIAGNODE-1 är glädjande, nu när alla tolv patienter följts i 6 månader, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sponsor för studien. Det är…
Diamyd Medical AB
· 11 december, 2017

Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceuticals Inc. (Janssen) har beslutat att avsluta sin licens för simeprevir mot bakgrund av Janssens bedömning av marknadens…
Medivir
· 10 december, 2017

Full fart framåt i framgångsrikt cancerprojekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience licensierat till New York baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Projektet har visat framgång och utifrån de positiva data…
Sprint Bioscience
· 8 december, 2017

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utveckla och implementera nya produktionsmetoder i ISO13485-certifierat medicintekniskt bolag. Bland tidigare erfarenheter kan Fiomi…
Biovica International AB
· 5 december, 2017

Recipharm tecknar produktionsavtal och slutför förvärv av anläggning i Spanien

Recipharm AB meddelar att bolaget idag påbörjat leverans under produktionsavtalet med Roche samt slutfört förvärvet av anläggningen i Leganés, Spanien. Thomas Eldered, VD för Recipharm kommenterade: "Vi fortsätter genomföra våra…
Recipharm AB
· 1 december, 2017

Första XPS™ installerad i Kina

Kina är för närvarande världens snabbast växande lungtransplantationsmarknad med en ökning om 37% i antal lungtransplantationer 2016 (201 genomförda lungtransplantationer). På grund av det ökade behovet av lungtransplantation har antalet…
Xvivo Perfusion
· 1 december, 2017

InDex Pharmaceuticals rapporterar nya data om cobitolimods verkningsmekanism

Cobitolimod har visat klinisk effekt och en fördelaktig säkerhetsprofil vid induktion av klinisk remission hos patienter med aktiv ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom som orsakas av inflammation…
Index Pharmaceuticals
· 1 december, 2017

Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Årsstämma har hållits i Diamyd Medicals AB (publ) den 30 november 2017.  Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017. Årsstämman godkände styrelsens förslag…
Diamyd Medical AB
· 30 november, 2017

Preliminära 6-månadersresultat från DIAGNODE-1 innan jul

Samtliga 12 patienter i DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, har nu genomfört sitt 6-månaders besök. Databasen stängdes idag och arbetet med analyseringen av…
Diamyd Medical AB
· 30 november, 2017

Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten

Direktförsäljningen i Nordamerika står idag för 90 % av bolagets totala intäkter. För att bättre spegla denna utveckling i den kommersiella verksamheten etablerar Moberg Pharma en ny global sälj- och…
Moberg Pharma
· 30 november, 2017

Prospekt avseende Cantargias företrädesemission offentliggjort

Företrädesemissionen i sammandrag Aktieägare i Cantargia erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 november 2017. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre…
Cantargia AB
· 29 november, 2017

Extra bolagsstämma i Cantargia

Vid extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) den 27 november 2017 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2017 om en riktad nyemission och…
Cantargia AB
· 27 november, 2017

Recipharm uppmärksammas för verksamheten i Frankrike

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), tilldelas företagspriset ”le Prix d’Excellence 2017 - Spécial Sciences de la vie”, för sin verksamhet i Frankrike. Utmärkelsen delas ut under…
Recipharm AB
· 27 november, 2017

Recipharm utrustar ytterligare tre anläggningar för att kunna leverera serialiserade produkter till USA

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har utrustat ytterligare tre anläggningar med serialiseringskapacitet i linje med kraven i det amerikanska regelverket Drug Supply Chain Security Act (DSCSA)…
Recipharm AB
· 27 november, 2017

Cantargia genomför bolagspresentationer under november

Event: Life Science Seminar Datum och tid: den 24 november 2017, kl. 09:00-16:00. Cantargia presenterar kl. 13.00. Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm Om: Eventet livesänds via www.redeye.se och anmälan till…
Cantargia AB
· 23 november, 2017

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

I studien, ledd av Dr Cynthia Ma, behandlades 50 kvinnor med bröstcancer med standardbehandling (hormonell behandling) i kombination med Ibrance® före operation. DiviTum® användes för att mäta celltillväxthastighet i blodprov…
Biovica International AB
· 23 november, 2017

Webbplatsen www.diagnode-2.com lanserad för patientrekrytering till studien DIAGNODE-2

Webbplatsen för den europeiska fas II-studien DIAGNODE-2 har godkänts av berörda etikprövningsnämnder i Sverige, Tjeckien och Spanien. Information om klinikernas rekryteringsstatus kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att kliniker…
Diamyd Medical AB
· 21 november, 2017

Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum® vid behandling av pankreascancer

Studien som omfattade 404 patienter, visar för första gången att DiviTum kan användas som en dynamisk biomarkör före och under behandlingen av patienter med pankreascancer. DiviTum kunde i studien ge…
Biovica International AB
· 21 november, 2017

Agtech i fokus när Lantmännen söker morgondagens innovationer

Entreprenörer med en affärsidé inom agtech ges nu möjlighet att utveckla sina idéer i Lantmännens Växthus, som drivs under våren 2018 tillsammans med Agroväst – ett utvecklingsbolag inom de gröna…
Lantmännen
· 21 november, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.indexpharma.com samt på bolagets sida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals). För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847 35E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com  Kort…
Index Pharmaceuticals
· 21 november, 2017

Vironova awarded funding to advance expertise in artificial intelligence and machine learning for future healthcare

We are proud to announce that Vironova has been awarded funding for a two-year research project entitled “Interactive visualization tools for verification and improvement of deep neural network predictions.” The…
Vironova
· 21 november, 2017

Moberg byter CRO i fas 3-studier för MOB-015

Sedan ett år tillbaka pågår två parallella fas 3-studier för MOB-015, i EU respektive Nordamerika. Det CRO (contract research organization) som har haft huvudansvaret för studierna har även koordinerat arbetet…
Moberg Pharma
· 20 november, 2017

Glactone Pharma receives new funding from Vinnova

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a SEK 886,500 grant (approx. USD 106,000) from Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) in the second phase of a…
P.U.L.S. AB
· 20 november, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2017

Perioden juli – september 2017  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)  Rörelseresultatet uppgick till –13,3 MSEK (–6,6)  Resultatet efter skatt uppgick till –13,1 MSEK (–7,4), motsvarande –0,21 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 17 november, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

Valberedningen för årsstämman 2018 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:  David Sonnek, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5…
Index Pharmaceuticals
· 16 november, 2017

Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:    Ordförande vid årsstämman    Antal stämmovalda styrelseledamöter    Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse    Styrelsearvode uppdelat mellan…
Sprint Bioscience
· 16 november, 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Januari - september i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK  Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick…
Sprint Bioscience
· 15 november, 2017

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017 Enorama Pharma har under perioden erhållit godkännande från indiska myndigheter att genomföra två planerade bioekvivalensstudier av vårt nikotintuggummi. Det gäller…
Enorama Pharma
· 15 november, 2017
Groth & Co.
· 15 november, 2017

Diamyd Medicals vd har köpt aktier i Bolaget

Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius har köpt 14 100 B-aktier i Diamyd Medical. Hannelius innehav uppgår därmed till 97 432 B-aktier och 33 332 teckningsoptioner för B-aktier. Om Diamyd Medical Diamyd…
Diamyd Medical AB
· 14 november, 2017

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att första patient är doserad i företagets kliniska studie med K-03 vardenafil buckal film

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien…
Karessa Pharma Holding AB
· 14 november, 2017

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

Med bilddiagnostik tar det ca 3 månader att utvärdera hur effektiv en given behandling är genom att titta på volymförändringar hos tumörer. I den aktuella studien har det visats att…
Biovica International AB
· 14 november, 2017

Lantmännen deltar i FN:s klimatkonferens

Torsdagen den 16 november kommer Lantmännen Agroetanol att medverka i Fossilfritt Sveriges seminarium Fossil free cement, steel and fuel – making business of industry transition under FN:s klimatkonferens COP23. –…
Lantmännen
· 13 november, 2017

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – september 2017

PERIODEN (JAN-SEPT 2017) Nettoomsättning 348,9 MSEK (244,9) EBITDA 62,4 MSEK (65,9) EBITDA exklusive reavinster*49,4 MSEK (24,7) EBITDA för befintlig produktportfölj 75,2 MSEK (76,0) Rörelseresultat (EBIT) 33,5 MSEK (55,1) Resultat efter…
Moberg Pharma
· 13 november, 2017

Karessa Pharma AB presenterar på Stora Aktiedagen den 13:e november 2017

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera…
Karessa Pharma Holding AB
· 10 november, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan   Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017  …
Cantargia AB
· 10 november, 2017

MOBERG PHARMAS VALBEREDNING UTSEDD

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:  Thomas Eklund, styrelseordförande  Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen  Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding  Anders Rodebjer, utsedd av Wolco Invest Valberedningen representerar…
Moberg Pharma
· 10 november, 2017

Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt program kring immunonkologiska antikroppen CAN04

- Genom emissionerna erhåller Bolaget full finansiering av den expanderade kliniska utvecklingsplanen av huvudprojektet CAN04 - Den riktade emissionen tillför Cantargia flera institutionella ägare, däribland Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde…
Cantargia AB
· 9 november, 2017

BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018

Stockholm, den 9 november, 2017 – I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att…
BioArctic
· 9 november, 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Juli – september 2017       Nettoomsättningen uppgick till 1 200 Mkr (1 138), en ökning med 5,5 % EBITDA uppgick till 103 Mkr (144) motsvarande en EBITDA-marginal på 8,6 %…
Recipharm AB
· 9 november, 2017

Avveckling av två svenska tillverkningsanläggningar

Recipharm tillkännager idag att företaget inleder en process som syftar till att tillverkningen vid anläggningarna i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra. Sedan 2015 har Recipharm infört effektivitetsåtgärder inom den…
Recipharm AB
· 9 november, 2017

Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

”Vi är mycket ledsna över bortgången av Göran Arvidson, som var en värdefull medlem i Vicore Pharmas styrelse. Hans affärskunskaper och förståelse för branschen kommer att saknas. Våra tankar går…
Vicore Pharma Holding AB
· 8 november, 2017

Biovica presenterar på Annual Biomarkers Congress i Manchester, 2018

På konferensen kommer Mattias i sin presentation att föreläsa om hur nya metoder att mäta cellproliferation kan lösa gamla utmaningar inom läkemedelsutveckling. Genom att snabbare utvärdera potentiella läkemedels effekt med…
Biovica International AB
· 8 november, 2017

Moberg Pharma uppdaterar tidsplanen för MOB-015

Rekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015, en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp, pågår parallellt i Nordamerika och Europa. Bortfallet i urvalsprocessen till studierna har dock varit…
Moberg Pharma
· 8 november, 2017

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet I juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska studien CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med olika former av cancer. Granskningen…
Cantargia AB
· 8 november, 2017

Delårsrapport januari – september 2017

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap   Juli – september 2017  Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (1,2)  Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-10,2)  Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK…
BioArctic
· 8 november, 2017

Hansa Medicals VD Göran Arvidson har hastigt avlidit

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger Ulf Wiinberg, styrelseordförande i Hansa Medical. ”Göran Arvidson har mycket hastigt och oväntat lämnat…
Hansa Medical
· 8 november, 2017

Reimbursement-koder erhållna för hela EVLP processen i USA

XVIVO Perfusion, med hjälp av och professor Ed Cantu på University of Pennsylvania, har arbetat i 18 månader för att erhålla CPT-procedurkoder för EVLP-processen. Den första koden är relaterad till…
Xvivo Perfusion
· 7 november, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det tredje kvartalet den 9 november 2017

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-september 2017 den 9 november kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 6 november, 2017

Live session hos ”Aktier – Småbolagsjakten” den 20 november kl 19.00 CET

Klicka på följande länk för mer information https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten/ Under sessionen ges det möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen på svenska eller engelska. Svar kommer sedan att ges på engelska.…
Biovica International AB
· 6 november, 2017

Moberg Pharmas rapport för tredje kvartalet presenteras 13 november – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         13 november 2017 Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen,…
Moberg Pharma
· 6 november, 2017

Charlotte Flodin är ny VP Quality Assurance på Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma fortsätter att expandera och förstärka sin organisation. Under augusti började Charlotte Flodin som VP Quality Assurance.– Det kommer att bli mycket spännande att få vara med på resan…
Scandinavian Biopharma
· 6 november, 2017

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport januari-september 2017 den 8 november

Stockholm, den 3 november, 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2017 den 8 november 2017, klockan 08:00 (CET). BioArctic…
BioArctic
· 3 november, 2017

Cantargia tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet

För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen…
Cantargia AB
· 1 november, 2017

Vicore Pharma deltar i två investerarkonferenser i London under november 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO), kan idag meddela att VD Per Jansson kommer presentera bolaget på Biotech and Money Inv€$tival showcase tisdag den 14 november kl 13:45 GMT. Bolaget kommer…
Vicore Pharma Holding AB
· 1 november, 2017

Promore Pharma tecknar avtal med PCG Clinical Services

Promore Pharma har tecknat avtal med kontraktsforskningsföretaget PCG Clinical Services avseende genomförandet av bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår (VLU). Avsikten är att rekrytera 120…
Promore Pharma
· 31 oktober, 2017

Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Med den nya informationen till grund kommer Sprint Bioscience nu att presentera Vps34-projektet som ett immunonkologiprojekt. Immunonkologi är ett nytt fält inom cancerbehandling med läkemedel där patientens egna immunceller bekämpar…
Sprint Bioscience
· 27 oktober, 2017

XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 (JUL - SEP) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 8 procent och uppgick till 31,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 27 oktober, 2017

InDex Pharmaceuticals deltar på United European Gastroenterology Week (UEGW)

Postern sammanfattar resultaten från en marknadsundersökning med 148 patienter med ulcerös kolit i Europa och USA avseende deras erfarenhet av och uppfattning om rektalt administrerade läkemedel. Nästan alla patienterna uppgav…
Index Pharmaceuticals
· 26 oktober, 2017

Recipharms anläggning i Lissabon utrustad för serialisering av läkemedel för USA och EU

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har utrustat sin sjätte anläggning med kapacitet att serialisera läkemedel, i god tid innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i…
Recipharm AB
· 23 oktober, 2017

Delårsrapport, juli-september 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i en riskgrupp för…
Vicore Pharma Holding AB
· 19 oktober, 2017

Cantargia: Första patienten har behandlats med immunonkologiska antikroppen CAN04 och följts upp i tre veckor avseende säkerhet.

De första sjukhusen i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR initierades nyligen och rekrytering av patienter pågår. I enlighet med protokollet behandlas patienterna i grupper om tre. Efter start av…
Cantargia AB
· 13 oktober, 2017

BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu beviljats i Europa

Stockholm den 13 oktober 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket, (European...BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu…
BioArctic
· 13 oktober, 2017

Lantmännen prisas när universitet väljer de mest framgångsrika innovationerna

SLU belönar tidigare forskningsprojekt som bidragit till produkter eller tjänster som haft en betydande påverkan i samhället och som dessutom har lett till framgångsrika företag. ThermoSeed, en effektiv och miljövänlig…
Lantmännen
· 12 oktober, 2017

Uppdatering och status på Karessa Pharmas projekt K-03

Status projekt K-03 vardenafil Buckal film Karessa lämnade in ansökan om att genomföra en klinisk prövning på K-03 vardenafil buckal film den 31 augusti till Läkemedelsverket, vilket marknaden tidigare blivit…
Karessa Pharma Holding AB
· 12 oktober, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

Det utbrutna patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer 9795627), ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. “Detta nya…
Index Pharmaceuticals
· 12 oktober, 2017

Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER...Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm
BioArctic
· 12 oktober, 2017

Medtech-branschen ökar för första gången sedan finanskrisen

Den totala omsättningen ökar i den globala branschen för medicinteknik visar EY:s årliga medtech-rapport "Pulse of the industry". Tillväxten drivs av förvärv och fusioner (M&A) samt optimering av företagens befintliga…
EY
· 11 oktober, 2017

Groth & Co rekryterar Rikard Kånge – patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult specialiserad inom Life Science: Rikard Kånge är civilingenjör i kemiteknik och kommer närmast från en annan IP-firma. Rikard började arbeta på…
Groth & Co.
· 11 oktober, 2017

​Athera startar klinisk studie inom arteriell inflammation med antikroppen PC-mAb

Stockholm 11 oktober, 2017 Athera Biotechnologies AB meddelar idag att screening har startats i den prospektiva, dubbelblindade, randomiserade, placebo-kontrollerade Phase 2a studien med PC-mAb inom arteriell inflammation. Studiepopulationen är personer…
Athera Biotechnologies AB
· 11 oktober, 2017

​Athera initiates Phase 2a trial on arterial inflammation with its antibody PC-mAb

Stockholm October 11, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that screening has started for a Phase 2a prospective, double-blind, randomised, placebo-controlled multicentre study to investigate the effects of treatment on…
Athera Biotechnologies AB
· 11 oktober, 2017

Klinisk potential med C21 i publicerade artiklar

Anti-fibrotic potential of AT2-receptor agonists. Wang Y et al. Frontiers in Pharmacology (2017), 8: Article 564. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28912715 I denna review från Wang et al från Monash University, Australien, sammanfattas prekliniska…
Vicore Pharma Holding AB
· 9 oktober, 2017

Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Det godkända patentet US 9,796,783 avser bolagets produktkandidat CAN04 och ger skydd i USA till år 2035. Utöver godkännandet i USA, erhölls formellt godkännande i Europa i augusti 2017. Härutöver…
Cantargia AB
· 6 oktober, 2017

Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).Pfizer har presenterat en ny interimistisk analys av långtidsdata från fyra studier…
Pfizer AB
· 6 oktober, 2017

Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

– Lantmännen utvecklas stabilt inom samtliga divisioner, och det pågår flera initiativ för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt stark, och förutsättningarna för att…
Lantmännen
· 5 oktober, 2017

Jonas Bengtsson till Scandinavian Biopharma som VP Affärsutveckling och Internationell Försäljning

Scandinavian Biopharma fortsätter att förstärka sin organisation och välkomnar nu Jonas Bengtsson. Jonas har mer än 20 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och in-licensiering från vaccin, läkemedels och medtech-industrin.…
Scandinavian Biopharma
· 5 oktober, 2017

New ETVAX® data will be presented during Vaccines for Enteric Diseases (VED) conference

The 9-11 October “Vaccines for Enteric Diseases”(VED 2017)will be organized in Albufeira, Portugal. This meeting gathers experts on vaccines and enteric infections and advocates for global health improvement to address…
Scandinavian Biopharma
· 4 oktober, 2017

NeuroVive presenterar innovativ metabol reglering för NASH. Abstrakt i toppskiktet vid The Liver Meeting 2017

NVP022 är NeuroVives andra projekt för NASH och kompletterar den direkta anti-fibrotiska verkan hos NV556. Till skillnad från NV556 riktar NVP022 in sig på de metaboliska komponenterna hos NASH, genom…
NeuroVive Pharmaceutical
· 3 oktober, 2017

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga (BMI 30-35 och midje-till-höft mått (WHR) över 0,9) men annars friska män. Totalt deltog 16 frivilliga män, varav 8…
Vicore Pharma Holding AB
· 2 oktober, 2017

World Heart Day 2017: Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige

Idag, på World Heart Day, kan vi konstatera att hjärt-kärlsjukdom, som inkluderar hjärtsjukdom och stroke, fortfarande är den vanligaste dödsorsaken. Varje år ligger hjärt-kärlsjukdom bakom 17,5 miljoner dödsfall, en siffra…
Let'em know AB
· 29 september, 2017

BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER...BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm
BioArctic
· 29 september, 2017

Athera allowed US composition of matter patents for therapeutic antibodies

Stockholm Sept 25, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that two composition of matter patents have been allowed for antibodies with binding to phosphorylcholine, PC. The PC target is part of…
Athera Biotechnologies AB
· 25 september, 2017

Förstärkning av Moberg Pharmas ledningsgrupp

Torbjörn Wärnheim har en bred erfarenhet av farmaceutisk utveckling av Rx- och OTC-produkter inom läkemedelindustrin, och är docent vid KTH med en forskningsbakgrund inom ytkemi och lipiders fysikaliska kemi. Tidigare…
Moberg Pharma
· 22 september, 2017

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2018:  Henrik Blomquist, företräder Bure Equity ABMartin Lewin, företräder Eccenovo ABJoachim Spetz, företräder Swedbank Robur Utnämningen har skett…
Xvivo Perfusion
· 21 september, 2017

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

I rapporten Where is life science heading in the future? från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science…
Stockholm Science City Foundation
· 21 september, 2017

Recipharm tecknar ett långsiktigt produktionssavtal med betydande ny kund och förvärvar anläggning i Spanien

Recipharm AB tillkännager idag att bolaget inlett ett samarbete med Roche och tecknat ett långsiktigt produktionssavtal. Avtalet innebär att Recipharm ska tillverka ett produktsortiment av fasta beredningar, huvudsakligen tabletter. Recipharm…
Recipharm AB
· 20 september, 2017

Athera concludes follow-up visits in multiple dosing trial with its immunovascular antibody

Stockholm Sept 19, 2017 Athera Biotechnologies AB today announced that all follow-up visits (12 weeks after last dosing) in a multiple dosing study in healthy volunteers with its fully human antibody PC-mAb…
Athera Biotechnologies AB
· 19 september, 2017

Många besök på akuten skulle kunna undvikas av personer med kroniska nässelutslag

Under den Europeiska dermatologikongressen EADV, presenterades ettårsdata från en subgrupp med skandinaviska patienter i den globala studien AWARE.(1)  Kroniska nässelutslag var länge en förbisedd sjukdom och studier visar att drabbade…
Novartis
· 18 september, 2017

Lantmännens fototävling till stöd för cancerforskning avgjord

Anita Karlsson från Bergby, norr om Gävle, utses till 2017 års vinnare av Lantmännens fototävling #balarmotcancer på Instagram. Priset delas ut i samband med Internationella Prostatacancerdagen som uppmärksammas runtom i…
Lantmännen
· 15 september, 2017

Skåne Universitetssjukhus blir först i Sverige med att använda Acarix CADScor®-system för tidig friskrivning av kranskärlssjukdom

Malmö, 15 September, 2017. Acarix AB (publ) ("Acarix") tillkännagav idag att kardiologiska avdelningen vid Skåne Universitetssjukhus i Lund kommer att, som första svensk klinik, använda CADScor®System för icke-invasiv och strålningsfri, akustisk…
Let'em know AB
· 15 september, 2017

Recipharm och Kancera sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Kancera, ett utvecklingsbolag med fokus på cancerterapi, sluter avtal för utveckling och tillverkning av läkemedelskandidaten KAND567. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar…
Recipharm AB
· 14 september, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Japan

Patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer 6193248), som söktes 2012 ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. “Vi…
Index Pharmaceuticals
· 13 september, 2017

Första hjärttransplantationen med Stig Steens nya metod genomförd på människa

Det sker cirka 6 500 hjärttransplantationer per år i världen och den begränsande faktorn till att inte fler hjärttransplantationer genomförs är bristen på donerade hjärtan och att tiden som ett…
Xvivo Perfusion
· 12 september, 2017

Recipharm och CTC lanserar integrerad tjänst för formuleringsutvecklingoch kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Clinical Trial Consultants (CTC), ett CRO-företag (Contract Research Organisation), presenterar idag ett samarbete och erbjuder effektivt genomförande av projekt inom…
Recipharm AB
· 12 september, 2017

Recipharm och CTC lanserar integrerad tjänst för formuleringsutveckling och kliniska studier

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Clinical Trial Consultants (CTC), ett CRO-företag (Contract Research Organisation), presenterar idag ett samarbete och erbjuder effektivt genomförande av projekt inom…
Recipharm AB
· 12 september, 2017

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

För att stärka Bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt, har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om 11 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 21,50 kronor per aktie genom…
Sprint Bioscience
· 11 september, 2017

Positiva resultat i PIP4K2-projektet och förlängt forskningssamarbete

Genom licensieringen av Sprint Biosciences PIP4K2-läkemedelsprojekt till amerikanska Petra Pharma Corporation (”Petra”) i juli 2016, startade ett framgångsrikt samarbete mellan bolagen. Cancerprojektet PIP4K2 syftar till att blockera PIP4K2-proteinet och därmed…
Sprint Bioscience
· 10 september, 2017

Groth & Co rekryterar Tomas Lundquist – senior patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Tomas Lundquist är en av Sveriges mest erfarna patentkonsulter inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-byrå. Tomas började…
Groth & Co.
· 7 september, 2017

Patent beviljat för BUPI i Kanada

Det kanadensiska patentet skyddar användningen av sugtablettermed ett lokalanestetikum, t ex bupivakain, för ett antal olika indikationer, däribland användningen vid smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas…
Moberg Pharma
· 1 september, 2017

Publicering av fas 2-resultat för BUPI

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan…
Moberg Pharma
· 1 september, 2017

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande…
Biovica International AB
· 1 september, 2017

Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i Europa avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit formellt godkännande av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar CAN04 både som substans, och specifikt för behandling av cancer. Patentet ger skydd i…
Cantargia AB
· 31 augusti, 2017

Karessa har idag lämnat in ansökan om klinisk prövning för projekt K-03 till läkemedelsverket

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma omsättningen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består…
Karessa Pharma Holding AB
· 31 augusti, 2017

Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017

Q1 2017-2018 BiovicaQ1 2017-2018 BiovicaQ1 2017-2018 BiovicaVD har ordet Biovica fortsätter sin positiva utveckling under första kvartalet 2017/2018. Arbetet är fokuserat på att ta DiviTum till marknaden som en dynamisk…
Biovica International AB
· 31 augusti, 2017

Athera completes financing to advance clinic with immunovascular antibody

Stockholm August 29, 2017Athera Biotechnologies AB has completed a 57 million SEK financing from current major owners; The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), Industrifonden and Linc AB,…
Athera Biotechnologies AB
· 29 augusti, 2017

Moberg Pharma slutför avyttringen av Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fiber Choice® ingick i en portfölj som förvärvades 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes…
Moberg Pharma
· 28 augusti, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2017

Perioden april – juni 2017  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)  Rörelseresultatet uppgick till –15,4 MSEK (–9,6)  Resultatet efter skatt uppgick till –15,2 MSEK (–10,5), motsvarande –0,24 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 25 augusti, 2017

Kvartalsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 april- 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017, april-juni Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr (0,0 tkr). Kostnaderna under kvartalet uppgick till 3 105 tkr (2 606 tkr) Resultatet efter finansiella poster blev…
Karessa Pharma Holding AB
· 23 augusti, 2017

Cantargia publicerar halvårsrapport

Väsentliga händelser under andra kvartaletCantargia erhöll under perioden preliminärt patentgodkännande som skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer i både Europa och USA.…
Cantargia AB
· 23 augusti, 2017

Brighters huvudpatent har beviljats i USA.

USAs patentmyndighet har beviljat Brighters huvudpatent i USA vilket innefattar Actiste och dess unika möjlighet att integrera samtliga funktioner i patientens aktivitetskedja i en och samma enhet, det vill säga…
Brighter AB (publ)
· 22 augusti, 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr) • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr…
Kancera AB
· 22 augusti, 2017

Moberg Pharma avyttrar Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fibertillskottet Fiber Choice® ingick tillsammans med PediaCare®, New Skin® och Dermoplast® i en varumärkesportfölj som förvärvades från Prestige Brands under 2016. Syftet var då att förvärva New Skin® och Dermoplast®,…
Moberg Pharma
· 21 augusti, 2017

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21.Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga män med…
Mintage Scientific
· 17 augusti, 2017

InDex Pharmaceuticals får särläkemedelsstatus för pediatrisk ulcerös kolit beviljad i USA

“Vi är glada att FDA beviljat särläkemedelsstatus till cobitolimod för behandling av barn med ulcerös kolit, vilket ger möjlighet till sju års marknadsexklusivitet för just denna indikation på den amerikanska…
Index Pharmaceuticals
· 9 augusti, 2017

Mindre textkorrigering i delårsrapport för januari – juni 2017

I delårsrapporten för januari – juni 2017 har det blivit ett mindre fel i första stycket på sidan 8, i den löptext som beskriver omsättningens utveckling under andra kvartalet. Siffran…
Moberg Pharma
· 8 augusti, 2017

Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge

”Ett starkt patentskydd är viktigt för att Biovica ska kunna realisera visionen att säkerställa att cancerpatienter får bästa möjliga behandling från dag ett.” säger Anders Rylander, VD Biovica.
Biovica International AB
· 8 augusti, 2017

Moberg Pharma delårsrapport januari – juni 2017

PERIODEN (JAN-JUN 2017)* Nettoomsättning 240,7 MSEK (165,3) EBITDA 26,5 MSEK (36,8/-4,3**) EBITDA för befintlig produktportfölj 35,7 MSEK (43,3/2,7**) Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (31,8/-9,4**) Resultat efter skatt -10,8 MSEK (22,3/-18,8**) Resultat…
Moberg Pharma
· 8 augusti, 2017

​Groth & Co rekryterar Joanna Applequist – patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Joanna Applequist är cell- molekylärbiolog specialiserad inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-firma. Joanna började arbeta på Groth…
Groth & Co.
· 8 augusti, 2017

Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail/Emtrix

I en öppen klinisk multicenterstudie med 103 patienter, undersöktes de tidiga effekterna av behandling med Kerasal Nail®/ Emtrix® (K101-03) på naglar drabbade av nagelsvamp och/eller nagelpsoriasis. Av resultaten framgår att…
Moberg Pharma
· 7 augusti, 2017

The New England Journal of Medicine publicerar resultat från fas II-studier med IdeS i högsensitiserade patienter

I artikeln med rubriken “IgG Endopeptidase in Highly Sensitized Patients Undergoing Transplantation”, visar forskarna bakom studierna att behandling med IdeS effektivt reducerar donatorspecifika antikroppar (DSA) till nivåer som möjliggör livräddande…
Hansa Medical
· 2 augusti, 2017

Moberg Pharmas rapport för andra kvartalet presenteras 8 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         8 augusti 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 1 augusti, 2017

Balar mot cancer blir uppmärksammad konst

Vita, rosa och blå höbalar sätter just nu färg på landskapet. Svenska lantbrukare stöttar cancerforskningen genom att välja den blå eller rosa ensilageplasten för att lagra foder. De färgglada balarna…
Lantmännen
· 27 juli, 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 31 augusti 2017 Tid: 16:00 Plats: Hotel von Kraemers, von Kraemers allé 26, Uppsala Anmälan/rätt att delta på…
Biovica International AB
· 26 juli, 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

April – juni 2017               Nettoomsättningen uppgick till 1 401 Mkr (1 235), en ökning med 13,4 % EBITDA ökade med 0,9 % och uppgick till 242 Mkr (240) motsvarande…
Recipharm AB
· 25 juli, 2017

Cantargias styrelseordförande Magnus Persson tecknar teckningsoptioner och VD Göran Forsberg tecknar aktier i bolaget

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,85 SEK per teckningsoption, beräknat med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 19 juli 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna…
Cantargia AB
· 21 juli, 2017

Cantargia erhåller godkännande att initiera den kliniska prövningen CANFOUR av immunonkologiska produktkandidaten CAN04

Det regulatoriska godkännandet från Lægemiddelstyrelsen i Danmark, Statens Legemiddelverk i Norge samt från etikkommittéer i Köpenhamn och Oslo följer den tidigare kommunicerade ansökan från 12-e maj, 2017, för den kliniska…
Cantargia AB
· 21 juli, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det andra kvartalet den 25 juli 2017

Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2017 den 25 juli kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den…
Recipharm AB
· 21 juli, 2017

Recipharm och LIDDS säkerställer industriell tillverkning av en ny produkt för prostatacancer

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och LIDDS har etablerat en tillverkningslinje för LIDDS' nya prostatacancerläkemedel Liproca® Depot hos Recipharm i Solna. Tillverkningslinjen är avsedd för den…
Recipharm AB
· 20 juli, 2017

XVIVO Perfusions CFO utnämnd till vice VD

XVIVO Perfusions CFO Christoffer Rosenblad har utsetts till vice VD med verkan från den 17 juli 2017. Christoffer har varit anställd som CFO i bolaget sedan 2012 och han kommer…
Xvivo Perfusion
· 17 juli, 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

ANDRA KVARTALET (APR – JUN 2017) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 22 procent och uppgick till 36,4 MSEK (29,8). Ökningen motsvarar 16 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 14 juli, 2017

Tankar från Almedalen: Räcker det med mer kapital?

Den frågan funderade jag på när jag reste hem efter en intensiv dag i Visby. Almedalsveckan var i full gång och i den paneldebatt som jag hade deltagit i ställdes…
P.U.L.S. AB
· 12 juli, 2017

Vironova is part of major effort to advance Sweden’s position in biological drugs

Biological drugs hold tremendous potential but are a major challenge to develop. New analytical methods will be needed, including transmission electron microscopy which Vironova is making accessible for the development…
Vironova
· 10 juli, 2017

NOVEL-studien i USA med STEEN Solution™ och XPS™ färdigrekryterad

I mars 2014 röstade den av FDA inkallade expertpanelen enhälligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-godkännande. I augusti 2014, erhöll bolaget HDE-godkännande…
Xvivo Perfusion
· 6 juli, 2017

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa

Patentet, med titeln Compounds and methods for reducing the recruitment and/or migration of polymorphonuclear cells (patentnummer 2806028), som söktes 2009 ger en exklusivitetsperiod till oktober 2029, med möjlighet till upp…
Index Pharmaceuticals
· 6 juli, 2017

Vironova AB and AstraZeneca are partners in FoRmulaEx, a new Industrial Research Centre receiving 75Million SEK from SSF to work on key development bottlenecks for powerful new medicines

Vironova AB, AstraZeneca, Camurus AB and key research groups headed up by Chalmers University of technology, team up in the FoRmulaEx centre, a new multi-disciplinary Industrial Research Centre that has…
Vironova
· 6 juli, 2017

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Scandinavian Biopharma har i hård internationell konkurrens beviljats 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Horizon 2020 är EU:s miljardsatsning med ambitionen att omsätta forskning i innovativa…
Scandinavian Biopharma
· 5 juli, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Antalet aktier och röster har ökat till följd av att 28 920 aktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktiebaserade incitamentsprogram. Utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär…
Moberg Pharma
· 30 juni, 2017

Kort från PULS årsstämma 2017

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 14 juni 2017. Vid stämman omvaldes Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand och...våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS. Läs gärna…
P.U.L.S. AB
· 30 juni, 2017

Brighter deltar i Telias event om framtidens digitala vård i Almedalen.

Truls Sjöstedt, Brighters VD, deltar i Telias event ”Uppkopplade människor behöver inte bli patienter” i Almedalen den 4 juli kl. 11:00-12:00. Plats för eventet är Telias paviljong, Wisby Strand. Komplikationer…
Brighter AB (publ)
· 29 juni, 2017

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 publicerad

För ytterligare upplysningar kontakta: Anders Rylander, VDTelefon: +46 (0)18-44 44 835E-post: anders.rylander@biovica.com Cecilia Driving, CFOTelefon +46 (0)73 125 92 47E-post: cecilia.driving@biovica.com Biovica International AB (publ), 556774-6150Dag Hammarskjölds väg 54B752 37…
Biovica International AB
· 28 juni, 2017

Cantargia: Prekliniska studier av IL1RAP och CAN04 på solida tumörer presenterat på EACR-AACR-SIC i Florens

Cantargia utvecklar den humaniserade antikroppen CAN04 mot målmolekylen Interleukin-1 Receptor Associated Protein (”IL1RAP”) för behandling av cancer. Cantargia har tidigare visat att antikroppar riktade mot IL1RAP kan blockera IL-1 signalering…
Cantargia AB
· 26 juni, 2017

InDex Pharmaceuticals inkluderar första patienten i fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod

CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att…
Index Pharmaceuticals
· 21 juni, 2017

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i USA avseende CAN04

Patentansökan med ansökningsnummer 15/255,585 som erhållit Notice of Allowance av USPTO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat, antikroppen CAN04 riktad mot målmolekylen IL1RAP generellt som substans, samt specifikt…
Cantargia AB
· 21 juni, 2017

Athera Receives FDA Orphan Drug Designation for PC-mAb in prevention of vascular access failure in kidney disease patients

Athera Biotechnologies AB announced today that the the U.S. Food and Drug Administration (FDA) have granted Orphan Drug Designation to the fully human antibody PC-mAb, for the treatment of patients…
Athera Biotechnologies AB
· 21 juni, 2017

Brighter håller föredrag på diabetesevent med Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners.

Henrik Norström, Brighters COO, håller idag ett föredrag om hur Actiste och The Benefit Loop revolutionerar dagens diabetesvård på eventet ”Unlocking 'remote monitoring' for effective diabetes care”, som anordnas av…
Brighter AB (publ)
· 20 juni, 2017

Första patienten behandlad i fas II-studie med IdeS i anti-GBM-sjukdom

Anti-GBM-sjukdom, även känd som Goodpastures sjukdom, är en sällsynt autoimmun sjukdom där autoantikroppar mot typ IV-kollagen orsakar akut inflammation i njuren och / eller lungorna. Vid svår anti-GBM kan sjukdomen…
Hansa Medical
· 20 juni, 2017

Athera completes multiple dosing trial with its fully human antibody PC-mAb

Athera Biotechnologies AB today announced that last dosing in a multiple dosing study in healthy volunteers has been given with its fully human antibody PC-mAb, with continued support for development…
Athera Biotechnologies AB
· 20 juni, 2017

Life science-bolaget PULS är ny samarbetspartner till SmiLe Incubator

PULS har skrivit ett samarbetsavtal med SmiLe Incubator som ger SmiLes inkubatorbolag tillgång till det 40-tal personer från forskning och industri inom läkemedel och medicinteknik som är knutna till PULS…
P.U.L.S. AB
· 20 juni, 2017

KANCERAS BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE NYEMISSIONEN

För övrig information om utfallet av nyemissionen m m, se bolagets pressmeddelande den 1 juni 2017. För ytterligare information, kontakta Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59 Thomas Olin, VD: 073-520…
Kancera AB
· 19 juni, 2017

Nya forskningsresultat ger hopp åt patienter med diabetes typ 2

Genom ett forskningsprojekt som finansieras av Lantmännen har forskare vid Lunds Universitet och Sahlgrenska akademin nu lyckats identifiera en naturlig substans som har en positiv effekt på patienter med diabetes…
Lantmännen
· 19 juni, 2017

Analysguiden: ”Nedräkning till lansering”.

Under gårdagen publicerade Aktiespararnas ”Analysguiden” en analys av Brighter AB med rubriken ”Nedräkning till lansering”. Den fullständiga analysen bifogas som .pdf i detta pressmeddelande. Nedanstående text är ett utdrag: Läs…
Brighter AB (publ)
· 16 juni, 2017

Cantargia AB och Panorama Research Inc. tecknar avtal om utveckling av antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

Cantargia har nyligen initierat ett andra projekt, CANxx, med syftet att utveckla en läkemedelskandidat som genom målmolekylen IL1RAP blockerar aktiviteten av inflammatoriska cytokiner som IL-33 eller IL-36. Cantargia kommer att…
Cantargia AB
· 16 juni, 2017

Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

VD har ordet Fjärde kvartalet var mycket händelserikt för Biovica med flera positiva händelser. En viktig milstolpe är att Biovica på American Association for Cancer Research, AACR, åter presenterat stöd för…
Biovica International AB
· 15 juni, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Småbolagsdagen

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, på www.smabolagsdagen.net samt på bolagets sida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals). För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847…
Index Pharmaceuticals
· 12 juni, 2017

Cantargia presenterar på Småbolagsdagen i Stockholm

Cantargia har under våren kommunicerat ett flertal nyheter kring utvecklingen av produktkandidaten CAN04. Positiva resultat erhölls både i en stor tox-studie samt i en studie där inbindning av CAN04 studeras…
Cantargia AB
· 8 juni, 2017

Scandinavian Biopharmas tillväxtsaga fortsätter

Det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma fortsätter att växa och 2016 blev ännu ett bra år. Distributionsverksamheten uppvisar en omsättningstillväxt på imponerande 43 procent och når en omsättning på 44,7 MSEK.…
Scandinavian Biopharma
· 8 juni, 2017

Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen i första tertialet

Delårsrapport T1 2017 – Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. Vi har ett starkt momentum i våra affärer, och den goda intjäningsnivån från förra året har bibehållits, säger Per Olof Nyman, Lantmännens…
Lantmännen
· 2 juni, 2017

Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende terapi riktad mot IL1RAP vid akut lymfatisk leukemi

Det godkända patentet med nummer ZL201080047833.3 ger skydd till och med 2030 och avser Cantargias metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl för behandling av ALL. Cantargia har sedan tidigare erhållit…
Cantargia AB
· 1 juni, 2017

Kanceras Fractalkine-projekt tilldelas 1 MSEK i anslag från Vinnova

Anslaget kommer från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) vilket är ett nationellt initiativ för att stärka svensk ”life science” och stödja nya innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat…
Kancera AB
· 31 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att…
Cantargia AB
· 31 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningarnaÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.…
Index Pharmaceuticals
· 30 maj, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2017

Perioden januari – mars 2017  Omsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)  Rörelseresultatet uppgick till -22,1 MSEK (-6,9)  Resultatet efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-7,1), motsvarande -0,35 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 30 maj, 2017

Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017.

På måndag, den 29 maj 2017, inleds handeln med Brighter AB:s ("Brighter") teckningsoptioner av serie TO3 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV1 2017/2018 i april 2017.…
Brighter AB (publ)
· 26 maj, 2017

Recipharm gör strategisk utnämning i Storbritannien och Irland

I en kommentar till utnämningen säger, Kenth Berg, Vice President Business Management: ”Storbritannien och Irland fortsätter att vara en viktig marknad för Recipharm nu när vi förstärker vår lokala närvaro…
Recipharm AB
· 26 maj, 2017

Recipharm gör strategisk rekrytering i Storbritannien och Irland

I en kommentar till utnämningen säger, Kenth Berg, Vice President Business Management: ”Storbritannien och Irland fortsätter att vara en viktig marknad för Recipharm nu när vi förstärker vår lokala närvaro…
Recipharm AB
· 26 maj, 2017

Nu tar vi nästa steg mot ett nytt ETEC vaccin

Nu startar vi rekryteringen till vår nästa studie. Tillsammans med professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet, professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren från Göteborgs universitet och forskare från Johns Hopkins…
Scandinavian Biopharma
· 25 maj, 2017

Karessa har tecknat avtal med PCG Clinical Services AB för genomförande av klinisk prövning inom projektet K-03

Studien, som är den första med vardenafil formulerat i Karessas unika buckala film för upptag via munslemhinnan har som syfte att utvärdera olika doser och formuleringar i en farmakokinetik studie…
Karessa Pharma Holding AB
· 24 maj, 2017

Högtidlig invigning av laboratoriet i Benin

Det händer stora saker hos oss på Scandinavian Biopharma. För tre månaders sedan började vi bygga ett nytt laboratorium – i Benin i Afrika. Det är här som proverna från…
Scandinavian Biopharma
· 24 maj, 2017

Docent och överläkare Samuel Rotstein blir medicinska rådgivare till Biovica

Dr Rotstein har varit verksam som onkolog i snart 40 år, är disputerad och innehar en docentur vid Karolinska Institutet. Han tjänstgjorde under flera år som klinikchef vid onkologiska kliniken…
Biovica International AB
· 22 maj, 2017

Cantargia förstärker organisationen med CFO

Jöndell har en civilekonomexamen från Lunds universitet och en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Därefter har han en lång erfarenhet framförallt från olika delar av läkemedelsindustri, biotechindustri samt andra medelstora…
Cantargia AB
· 19 maj, 2017

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2017

Fastställande av resultat- och balansräkningarnaÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…
Moberg Pharma
· 16 maj, 2017

Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand.

Thailands ledande mobiloperatör AIS blir tillsammans med Ericsson Brighters partner i lanseringen av Actiste på den thailändska marknaden. Actiste kommer lanseras med AIS “IoT managed connectivity”-lösning via Ericssons DCP (Device…
Brighter AB (publ)
· 16 maj, 2017

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet Extra bolagsstämma beslutade i januari 2017 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Teckningstiden inleddes den 23 januari och pågick till och med den 6 februari…
Cantargia AB
· 15 maj, 2017

Cantargias har lämnat in ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR för att undersöka den antikroppsbaserade produktkandidaten CAN04

Cantargia har formellt ansökt om start av klinisk fas I/IIa-studie med dess antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, hos patienter med cancer. De indikationer som är av primärt fokus i…
Cantargia AB
· 12 maj, 2017

Proteomics used to investigate effects on inflammation response following vascular surgery and treatment with the immunovascular antibody PC-mAb

Scientists report a proteomic study of systemic inflammation following vascular surgery and treatment with the fully human antibody PC-mAb from Athera at the recent 19th Swedish Cardiovascular Spring meeting. The…
Athera Biotechnologies AB
· 12 maj, 2017

Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som…
P.U.L.S. AB
· 12 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Utdelning till aktieägarna om 1,50 SEK per aktie godkändes samt att fredagen den 12 maj…
Recipharm AB
· 10 maj, 2017

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.Räkenskaper 2016Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslutades om ansvarsfrihet…
Mintage Scientific
· 10 maj, 2017

Delårsrapport, januari-mars 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.Väsentliga händelser under första kvartaletBolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av…
Mintage Scientific
· 10 maj, 2017

Biovicas patentportfölj utökas på viktiga marknader

Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller…
Biovica International AB
· 9 maj, 2017

Moberg Pharma AB delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2017) Nettoomsättning 104,6 MSEK (69,5) EBITDA 16,7 MSEK (3,4) EBITDA för den kommersiella verksamheten 21,0 MSEK (7,0) Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (0,5) Resultat efter skatt -3,0 MSEK…
Moberg Pharma
· 9 maj, 2017

Cantargias produktkandidat CAN04 visar god säkerhet i GLP-studier

Cantargias antikropp CAN04, riktad mot målmolekylen IL1RAP, har genomgått de slutliga testerna före ansökan om start av kliniska prövningar i patienter med icke småcellig lungcancer och pankreascancer. I enlighet med…
Cantargia AB
· 8 maj, 2017

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

Båda postrarna kommer att presenteras under postersessionen måndagen den 8 maj. Den första postern har titeln Binding properties of human TLR-9 receptor to cobitolimod – a candidate for treatment of…
Index Pharmaceuticals
· 5 maj, 2017

Cantargia publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016

För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående…
Cantargia AB
· 4 maj, 2017

Biovica erhåller order på 1 MSEK för utvärdering av nya läkemedel

Värdet på ordern är ca 1 MSEK. Beställningen är en av flera från samma kund och den hittills näst största Biovica erhållit. ”Det är mycket positivt att ledande aktörer i…
Biovica International AB
· 4 maj, 2017

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure…
P.U.L.S. AB
· 4 maj, 2017

Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 9 maj – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         9 maj 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 3 maj, 2017

Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.Vicore Pharma (VICO), som utvecklar läkemedelssubstanser vilka verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet, meddelade i dag…
Mintage Scientific
· 3 maj, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Till följd av den riktade nyemission som godkändes av en extra bolagsstämma den 10 april 2017 har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) under april 2017 ökat…
Xvivo Perfusion
· 28 april, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

AnmälanAktieägare som önskar delta i stämman måste: (i)           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 23 maj 2017; samt (ii)          senast den…
Index Pharmaceuticals
· 27 april, 2017

Justering: Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017, och  anmäla sig…
Cantargia AB
· 27 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017, och  anmäla sig…
Cantargia AB
· 27 april, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016

Tryckt årsredovisning postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till info@indexpharma.com, eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Tomtebodavägen 23a, 171 77…
Index Pharmaceuticals
· 27 april, 2017

Delårsrapport januari-mars 2017

Januari – mars 2017               Nettoomsättningen uppgick till 1 328 Mkr (973), en ökning med 37 % EBITDA ökade med 17 % och uppgick till 159 Mkr (136) motsvarande en…
Recipharm AB
· 27 april, 2017

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande: • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. • Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson,…
Xvivo Perfusion
· 26 april, 2017

Kallelse till årsstämma 2017 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Anmälan m m Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande…
Karessa Pharma Holding AB
· 26 april, 2017

Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.

Idag demonstrerar Brighter för första gången sin uppkopplade diabetestjänst Actiste®. Detta kommer att ske på scenen på Demo@Vitalis som är ett forum för nya, banbrytande produkter inom Connected Health och…
Brighter AB (publ)
· 25 april, 2017

Karessa har tecknat avtal för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial inom projektet K-03

Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial är en förutsättning för att kunna utföra kliniska prövningar på människor. Tillverkningen sker enligt GMP (Good Manufacturing Practice) för att säkerställa att materialet som ska användas…
Karessa Pharma Holding AB
· 25 april, 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MAR 2017) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 16 procent och uppgick till 33,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor.…
Xvivo Perfusion
· 25 april, 2017

Moberg Pharma utökar distributionen för Dermoplast

Dermoplast® förvärvades från Prestige Brands Inc. i december 2016 och bidrar sedan årsskiftet till både försäljning och lönsamhet. Under varumärket finns två smärtlindrande produkter och den utökade distributionen innebär att…
Moberg Pharma
· 25 april, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det första kvartalet den 27 april 2017

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 27 april kl 09:30 där VD och CFO presenterar och kommenterar rapporten…
Recipharm AB
· 25 april, 2017

Wilson Therapeutics presenterar lovande neurologiska fas 2-data för WTX101 på vetenskaplig konferens anordnad av AAN

Wilson Therapeutics AB (publ) tillkännager i dag att en poster har presenterats på den årliga vetenskapliga konferensen som arrangeras av the American Academy of Neurology (AAN) i Boston, USA, 22–28…
Wilson Therapeutics AB
· 25 april, 2017

Professor Robert JM Brummer är ny partner i PULS

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.- Vi är mycket nöjda med…
P.U.L.S. AB
· 25 april, 2017

Recipharm lanserar ny GMP-anläggning för tillverkning av material för kliniska prövningar

Den nya linjen innebär att Recipharm kan erbjuda heltäckande tjänster för tidig läkemedelsutveckling från anläggningen i Research Triangle Park, från produktutveckling och uppskalning till tillverkning och packning av kliniskt material,…
Recipharm AB
· 24 april, 2017

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar…
P.U.L.S. AB
· 24 april, 2017

Recipharm levererar den första serialiserade batchen till Saudiarabien

Projektet på 300 000 euro ingår i en satsning om 40 miljoner euro på ny teknologi och nya processer för att uppfylla kraven i EU-direktivet mot förfalskade läkemedel (FMD). Sedan…
Recipharm AB
· 21 april, 2017

Nytt avtal för Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma har slutit ett exklusivt avtal med Flynn Pharma för huggormsserat ViperaTAb.ViperaTAb är ett antiserum mot huggormsgift från Vipera berus, vilken är den enda i Sverige förekommande huggormsarten. I…
Scandinavian Biopharma
· 21 april, 2017

Vironova awarded a key US patent for further automation of transmission electron microscopy

Vironova has recently been granted a US patent with the title " A method for automatic correction of astigmatism.” The method removes a tedious manual step that requires considerable operator…
Vironova
· 21 april, 2017

Recipharm publicerar Årsredovisning 2016

“Vi gjorde stora framsteg med våra strategiska åtaganden under året, och utökade bland annat vår geografiska närvaro utanför vår starka europeiska bas. Vi byggde även vidare på börsnoteringen från 2014…
Recipharm AB
· 19 april, 2017

Telefonkonferens avseende delårsrapport

Tid: Tisdagen den 25 april kl. 14.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: http://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/1383167-1/D207C694A4A280B5EB618441671A8486 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5059…
Xvivo Perfusion
· 19 april, 2017
Stockholm Science City Foundation
· 18 april, 2017

Australien och Nederländerna nya länder med XPS™

Leverans och installation av XPS™ till Australien skedde i mars 2017. Leverans av XPS™ till Nederländerna skedde i mars 2017 och installation är beräknad att ske i maj 2017. Alfred…
Xvivo Perfusion
· 12 april, 2017

PULS startar projektbolaget Belina med fokus på bröstcancer och inleder samarbete med LIDDS

Life science bolaget P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att…
P.U.L.S. AB
· 12 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Recipharm ab (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sin avsikt att…
Recipharm AB
· 11 april, 2017

Lunds Universitet inkluderar DiviTum® i en studie för att effektivare utvärdera behandlingseffekt hos bröstcancerpatienter

Patienterna i studien får olika varianter av standardbehandlingar vilket innebär att värdet av DiviTum® prövas på en betydligt större patientgrupp än i Biovicas tidigare presenterade studier inom bröstcancer. Resultatet av…
Biovica International AB
· 11 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Deltagande på årsstämmanAktieägare som vill delta i årsstämman ska: -        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,-        dels anmäla sitt…
Moberg Pharma
· 11 april, 2017

Moberg Pharmas Årsredovisning för 2016 offentliggjord

Denna informationMoberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl…
Moberg Pharma
· 11 april, 2017

Recipharm utser Henrik Stenqvist till ny Chief Financial Officer

Henrik Stenqvist bidrar med 24 års erfarenhet inom internationell finansiell ledning och administration. Han kommer närmast från rollen som CFO för Meda-koncernen och har tidigare haft liknande ledande roller i…
Recipharm AB
· 11 april, 2017

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG (PUBL)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE…
Xvivo Perfusion
· 10 april, 2017

Glactone Pharma receives funding from Vinnova

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) grant for innovative startup companies. The funded project will further investigate STAT3 as…
P.U.L.S. AB
· 10 april, 2017

Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

Läkemedlet, en s.k SUMO-ylation hämmare (SUMOi) är utvecklat av holländska läkemedelsföretaget UbiQ. DiviTum® testet kommer att användas i prekliniska modeller för att ge tidiga signaler på tumörtillväxt-hämmande effekter under läkemedelsutvecklingen.…
Biovica International AB
· 7 april, 2017

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

ValberedningenValberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget.…
Moberg Pharma
· 6 april, 2017

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore…
Mintage Scientific
· 6 april, 2017

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende produktkandidaten CAN04

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit Intention to Grant av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat CAN04 både som substans, samt specifikt för behandling av olika former…
Cantargia AB
· 5 april, 2017

Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.

Brighter har tecknat ett avtal som innebär att man kommer att vara med och utveckla det första vårdinitiativet inom ramen för Indonesia Mampu, ett utvecklingsprogram som leds av Palladium och…
Brighter AB (publ)
· 4 april, 2017

Årsredovisning 2016

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2016. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com. En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50…
Xvivo Perfusion
· 4 april, 2017

DiviTum® resultat från pågående studie presenterade vid AACR

Resultaten, som presenteras som en del av en pågående klinisk studie (NCT02022982) på Dana Farber Cancer Institute, visar att DiviTum® som mäter tymidinkinas-aktivitet (TKA) kan fungera som ett praktiskt blodprov…
Biovica International AB
· 3 april, 2017

Ny CFO till Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma fortsätter att förstärka sin organisation. I slutet av februari tillträdde Peter Liss befattningen som Scandinavian Biopharmas Chief Financial Officer (CFO), Peter kommer också att ansvara för Business Development.…
Scandinavian Biopharma
· 3 april, 2017

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83…
Mintage Scientific
· 3 april, 2017

Listningsemissionen i PULS projektbolag AcuCort är övertecknad

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter…
P.U.L.S. AB
· 31 mars, 2017

Rikstäckande lansering i Japan

Lanseringen av Kerasal Nail® i Sydostasien fortsätter. Den initiala responsen från marknaden var mycket positiv när Menarini genom den lokala samarbetspartnern CMIC Group genomförde en testlansering av Zanmira® Nail (lokalt…
Moberg Pharma
· 30 mars, 2017

Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

I och med dagens godkännande blir Bolagets aktie tillgänglig för handel den 29:e mars. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® –…
Biovica International AB
· 28 mars, 2017

Kancera kommenterar: Genombrott för läkemedelsutveckling mot Fractalkine-systemet som styr immunceller och cancerceller

Thomas Olin, VD, Kancera, kommenterar: ”Resultaten, som kommer från läkemedelsbolaget Eisai, är mycket glädjande då de stärker oss ytterligare i vår övertygelse om att blockering av fractalkine-systemet kan utgöra grunden…
Kancera AB
· 28 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals har genomfört ett välbesökt prövarmöte för fas IIb-studien CONDUCT

Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från 65 kliniker i 11 länder tillsammans med personal från InDex och kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL. Totalt deltog nästan 170 personer i mötet som hölls…
Index Pharmaceuticals
· 22 mars, 2017

Recipharm samarbetar med Sato kring tillverkning av produkt för den japanska marknaden

Sato – som har huvudkontor i Tokyo och grundades redan 1915 – levererar effektiva och säkra produkter av högsta kvalitet. Emla™ används för lokalbedövning och kommer att höra till Satos…
Recipharm AB
· 21 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för…
Index Pharmaceuticals
· 20 mars, 2017

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan…
Xvivo Perfusion
· 20 mars, 2017

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

Uppsala 17 mars 2017 - Nyemissionen i Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev totalt tecknad till 220 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad…
Biovica International AB
· 17 mars, 2017

Camanio Care noteras på AktieTorget.

Camanio Care AB, som Brighter har en ägarandel om 29,99 % i, har nu genomgått AktieTorgets formella registreringsprocess och blivit godkänt för listning. Första dag för handel beräknas bli 28…
Brighter AB (publ)
· 17 mars, 2017

Valberedningens pressmeddelande inför årsstämman 2017

Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande (utsedd av Flerie Participation AB), Lars Backsell (styrelseordförande i Recipharm) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första…
Recipharm AB
· 17 mars, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 april 2017 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. …
Xvivo Perfusion
· 17 mars, 2017

Styrelsen för XVIVO Perfusion beslutar om nyemission om högst ca. 181 miljoner kronor riktad till institutionella investerare

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE…
Xvivo Perfusion
· 17 mars, 2017

Recipharm utser 2016 års mottagare av International Environmental Award

Boxalls forskning, som sträcker sig över två decennier, har lett till en fördjupad förståelse för de framväxande miljö- och hälsoriskerna förknippade med kemiska föroreningar, däribland läkemedel och nanopartiklar, i naturen.…
Recipharm AB
· 16 mars, 2017

Record turnover for NOW Electronics in its first year as a Vironova-owned company

A lot has happened at NOW Electronics since it became part of Vironova AB in December 2015. In August 2016, Mikael Wik was appointed as the new CEO. NOW’s founders,…
Vironova
· 16 mars, 2017

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016 Prekliniska studier med CAN04 i icke-småcellig lungcancer presenterades på den internationella vetenskapliga konferensen Protein & Antibody Engineering Summit och resultat som genererats med Cantargias…
Cantargia AB
· 15 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals får patent på ytterligare DIMS-substanser beviljat i USA

InDex har en preklinisk portfölj med fler än 150 DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS) varav flera redan är skyddade av godkända substanspatent. Det nya amerikanska patentet, med titeln Methods for identifying…
Index Pharmaceuticals
· 14 mars, 2017

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

Giléus (född 1965) är verksam som fristående finansiell rådgivare. Tidigare arbetade han under 25 år på Deloitte där han som partner bland annat ledde avdelningen Transaction Services med runt 30…
Index Pharmaceuticals
· 8 mars, 2017

C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros

En jämförande undersökning med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 mot två godkända läkemedel för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) visar på goda och konkurrenskraftiga resultat för C21.Undersökningen utfördes av DiscoverX, ett…
Mintage Scientific
· 8 mars, 2017

Cantargia: Sista dag för handel med BTA

RådgivareFinansiell rådgivare till Cantargia i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Vinge. För ytterligare information, kontakta:Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Certified Adviser:…
Cantargia AB
· 7 mars, 2017

AcuCort: Inleder emission inför notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i AcuCort AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget drygt 15 MSEK, före emissionskostnader. AcuCort har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende…
P.U.L.S. AB
· 6 mars, 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 3 mars 2017

Ulf LindbergUlf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom…
Karessa Pharma Holding AB
· 3 mars, 2017

Vironova AB is collaborating partner in Big Data and Computational Science project that received 29 M SEK in funding from the Swedish foundation for Strategic Research.

Vironova AB is once again a proud participant in a cutting-edge research program. The Swedish foundation for Strategic Research (SSF) has announced 29 M SEK in funding for the project…
Vironova
· 28 februari, 2017

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Perioden oktober – december 2016 Intäkterna uppgick till 0,3 MSEK (0,1) Rörelseresultatet uppgick till -16,4 MSEK (-6,4) Resultatet efter skatt uppgick till -16,3 MSEK (-6,5), motsvarande -0,27 SEK per aktie…
Index Pharmaceuticals
· 27 februari, 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Oktober - december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 1 333 Mkr (863), en ökning med 54% EBITDA ökade med 108% och uppgick till 229  Mkr (110) motsvarande en rörelsemarginal på 17,2%…
Recipharm AB
· 23 februari, 2017

Vironova AB signs one-year agreement with the U.S. Food and Drug Administration to beta test proprietary Vironova Analyzing Software (VAS).

In one of the fastest growing drug development areas today, nano-particles (for example liposomes), visible using electron microscopy, are used to deliver drugs to their exact targets in the body.…
Vironova
· 23 februari, 2017

Inbjudan till presentation av Recipharms bokslutskommuniké för 2016 den 23 februari

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 23 februari kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Björn Westberg…
Recipharm AB
· 20 februari, 2017

Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.

Brighter har valt Sonat som utvecklingspartner för bolagets logistikfunktion inför den kommande lanseringen av Actiste®, Brighters uppkopplade diabeteslösning. Sonat, som specialiserat sig på att utveckla, leda och driva logistikprocesser, kommer…
Brighter AB (publ)
· 20 februari, 2017

Recipharm tillträder strategiskt förvärv i Indien

Affären i korthet Expanderar väsentligt Recipharms närvaro på tillväxtmarknader och ökar försäljningen på dessa marknader till mer än 800 miljoner kronor [1], vilket domineras av försäljning direkt till den snabbväxande indiska…
Recipharm AB
· 20 februari, 2017

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats…
Alligator Bioscience
· 17 februari, 2017

Moberg Pharmas VD säljer aktier – förblir långsiktig större ägare

Efter försäljningen äger Peter Wolpert 435 399 aktier och kvarstår således som en av bolagets tio största ägare. Därutöver äger han personaloptioner som berättigar till teckning av ytterligare 125 000…
Moberg Pharma
· 16 februari, 2017

Moberg Pharma AB Bokslutskommuniké 2016

PERIODEN (helåret 2016)* Nettoomsättning 334,3 MSEK (285,6) EBITDA 77,9 MSEK (46,4) EBITDA för befintlig produktportfölj 93,5 MSEK (68,5) Rörelseresultat (EBIT) 62,2 MSEK (35,2) Resultat efter skatt 32,7 MSEK (25,5) Resultat…
Moberg Pharma
· 14 februari, 2017
Cantargia AB
· 10 februari, 2017

Moberg Pharmas bokslutskommuniké presenteras 14 februari – Inbjudan till telefonkonferens

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas vd Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:         14 februari 2017Tid:               15:00 (CET) För att delta i konferensen, vänligen…
Moberg Pharma
· 8 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

PERIODEN (JAN – DEC 2016) • Försäljningen under perioden ökade med 15 procent och uppgick till 138,2 MSEK (120,2). I lokala valutor uppgick tillväxten under perioden till 13 procent. Under…
Xvivo Perfusion
· 8 februari, 2017

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké

Tid: Onsdagen den 8 februari kl. 14.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: https://engage.vevent.com/rt/xvivoperfusion/index.jsp?seid=76 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: 08-506 921 80 Telefonnummer…
Xvivo Perfusion
· 3 februari, 2017

Cantargia: Sista dag för handel med teckningsrätter i pågående företrädesemission

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden (31 procent) och emissionsgarantier (49 procent). Som tidigare kommunicerats i bl.a. Cantargias aktuella prospekt utökar Sunstone Life Science Ventures sitt…
Cantargia AB
· 2 februari, 2017

Vicore Pharma is granted orphan drug designation from FDA for the treatment of IPF

US Food and Drug Administration (FDA) has granted orphan drug status for Vicore Pharma's lead compound C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).FDA has granted orphan drug designation…
Mintage Scientific
· 27 januari, 2017

Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus hos FDA för behandling av IPF

Den Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus för Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 för behandling av IPF. C21 har därmed blivit registrerat som särläkemedel i USA. Ett godkännande innebär bland annat…
Mintage Scientific
· 27 januari, 2017

Delårsrapport I 16/17

Perioden 1 september 2016 – 30 november 2016 Periodens resultat uppgick till -4,3(-4,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,2) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7…
Diamyd Medical AB
· 25 januari, 2017

Sarah Fredriksson ny VD i P.U.L.S. AB

Sarah Fredriksson har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.Sarah Fredriksson har en civilingenjörsexamen inom bioteknik och är…
P.U.L.S. AB
· 25 januari, 2017

Vicore Pharma AB utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har…
Mintage Scientific
· 24 januari, 2017

Cantargia genomför investerarträffar i samband med den beslutade företrädesemissionen

23 januari: SödertäljeDatum och tid: 23 januari 2017, kl. 18:00Plats: Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje (genomförs med Aktiespararna)Anmälan och mer information: http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Sodertalje/Lokala-aktiviteter/ 24 januari: StockholmDatum och tid: 24 januari 2017, kl.…
Cantargia AB
· 18 januari, 2017

Moberg Pharma utökar distributionen för New Skin

New Skin® förvärvades från Prestige Brands, Inc. i juli 2016. New Skin® är det ledande receptfria varumärket i USA för flytande förband. Produkten är bakteriedödande, torkar snabbt och bildar en…
Moberg Pharma
· 18 januari, 2017
Cantargia AB
· 17 januari, 2017

Vicore Pharma genomför en tilläggsstudie med C21 i en riskgrupp med avseende på säkerhet och undersökning av biomarkörer

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka…
Mintage Scientific
· 11 januari, 2017

SyntheticMR introducerar REMyDI™, automatisk volymbestämning av myelin, på RSNA

Att mäta myelin med konventionell magnetisk resonanstomografi (MR) är svårt. Med REMyDI i SyMRI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR-serie på 5-6 minuter.…
SyntheticMR AB
· 28 november, 2016

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare…
P.U.L.S. AB
· 10 november, 2016

Great interest for the MiniTEM system at the Biotech Week in Boston October 4-7, 2016

The new MiniTEM low voltage transmission electron microscope system, specifically designed to characterize nanoparticles, was introduced for the first time to a larger audience at the Boston Biotech Week. The…
Vironova
· 12 oktober, 2016

Low levels of endogenous anti-PC identified as a novel risk factor for vein bypass graft failure and cardiovascular complications in PAD patients

Copenhagen September 29, 2016 Professor Michael Sobel, vascular surgeon at University of Washington in Seattle, USA presents new data from a prospective, observational study of 142 patients with peripheral artery…
Athera Biotechnologies AB
· 29 september, 2016

Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande 6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering…
P.U.L.S. AB
· 29 september, 2016

Athera presents positive First-in-Patient data with their new antibody against immunovascular disease at ESVS

Copenhagen September 28, 2016 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against immunovascular diseases, presents data from the first study in patients with…
Athera Biotechnologies AB
· 28 september, 2016

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny...
P.U.L.S. AB
· 13 november, 2016

Antibodypedia – ​Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och…
Stockholm Science City Foundation
· 26 september, 2016

BioArctic inleder forskningssamarbete med AbbVie om Parkinsons sjukdom

Stockholm den 20 september 2016 – BioArctic meddelar idag att företaget inlett ett strategiskt viktigt samarbete med AbbVie (NYSE: ABBV),...
Cision
· 20 september, 2016

Clas Runnberg utsedd till partner i PULS

Life science bolaget PULS har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom att utse Clas Runnberg till partner. - Det är glädjande att Clas...
Mynewsdesk
· 15 september, 2016

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ…
Stockholm Science City Foundation
· 14 september, 2016

Regeringen höjer forskningsanslagen

Satsningen presenterades på en presskonferens på fredagen. Anslagshöjningen ska ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta...
Mentor Newsroom
· 9 september, 2016

Sverige på väg mot toppen inom life science

Investeringarna ökar dramatiskt inom life science-sektorn och Sverige håller på att återta sin ledande position för att testa nya läkemedel...
SvD
· 2 september, 2016

Efter Brexit – tung EU-myndighet kan flytta till Sverige

Om Storbritannien lämnar EU måste även EU:s läkemedelsmyndighet flytta från London. Sverige var tidigt ute med att visa intresse, men nu...
DN.se
· 29 augusti, 2016

Athera Biotechnologies completes First-in-Patient Study with new antibody against immunovascular disease

Stockholm August 11, 2016 Athera Biotechnologies AB, a privately held biopharmaceutical company focused on developing a new antibody against immunovascular diseases, reports that the first study in patients with peripheral…
Athera Biotechnologies AB
· 11 augusti, 2016

”Diabetes botat inom 5–10 år”

Vaccinflopp, börsras och en brottsmisstänkt tidigare vd. Bioteknikbolaget Diamyd har haft en skakig väg i jakten på ett vaccin mot typ...
SvD
· 1 augusti, 2016

Här är forskningens största problem

När 270 vetenskapsmän fick tycka till om forskning utkristalliserades en lista med sju problempunkter – och hur dessa kan lösas.
Dagens Medicin
· 29 juli, 2016

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu...
SvD
· 28 juli, 2016

Ask the Expert editorial in Bioprocess International

Josefina Nilsson, head of Vironova EM services, is featured in the editorial article in the June issue of Bioprocess International where she describes how electron microscopy and image analysis performed by Vironova…
Vironova
· 4 juli, 2016

Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter tar ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel,...
Läkemedelsverket
· 29 juni, 2016

Kan Brexit ta EMA till Sverige?

En viktig fråga för life science-branschen vid Brexit är var den europeiska läkemedelsmyndigheten ska förlägga sitt nya högkvarter. Sweden...
Life Science Sweden
· 27 juni, 2016

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området. Förordningarna...
Mynewsdesk
· 20 juni, 2016

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska...
Näringsdepartementet - Regeringen.se
· 10 juni, 2016

”Missriktad kritik mot Läkemedelsverket”

Den samlade bilden av Läkemedelsverkets verksamhet i Riksrevisionens rapport är missvisande. Rapporten bygger på en granskning som...
SvD
· 9 juni, 2016

Ragnar Lindqvist vald till ny styrelseordförande i PULS

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 8 juni 2016. Stämman valde Ragnar Lindqvist till ny styrelseordförande och Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand till styrelseledamöter.Ragnar Lindqvist är advokat…
P.U.L.S. AB
· 9 juni, 2016

”Regeringen ger dubbla signaler om läkemedel”

Det är viktigt att staten kontrollerar läkemedel och ger väg­ledning till sjukvården med en hög grad av integritet. Vår granskning visar...
SvD
· 8 juni, 2016

Vironovas dotterbolag NOW Electronics får ny VD

Förvärvet av NOW electronics AB som gjordes i december 2015 innebar en teknikförstärkning för Vironova och en fortsatt satsning på lösningar för elektronmikroskopbaserad teknologi. NOW, med 19 anställda norr om…
Vironova
· 7 juni, 2016

Atezolizumab ger tumörkrympning även hos patienter med tidigare obehandlad avancerad eller spridd blåscancer

Late breaking news på ASCO:5 juni 2016 – Idag på morgonen presenterades data från studien IMvigor210, som undersöker effekten av PDL1 hämmaren atezolizumab givet till patienter med avancerad eller spridd…
Roche AB
· 5 juni, 2016

Svensk life science intar San Francisco

Business Sweden arrangerar seminarium om Sveriges styrkor på världens största bioteknikkonferens. Den 6 juni arrangerar Business Sweden...
Life Science Sweden
· 2 juni, 2016

Resultat från ASCO – överlägsen effekt med alectinib vid allvarlig typ av lungcancer

Behandling med Roches ALK-hämmare alectinib reducerar signifikant risken för att sjukdomen förvärras jämfört med standardbehandlingen crizotinib hos tidigare obehandlade patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Resultaten kommer från en interimsanalys…
Roche AB
· 2 juni, 2016

Läkemedelsverket skriver i Läkartidningen: Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik

Idag skriver Helena Dzojic, chef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket, tillsammans med SBU och Swedish Medtech i...
Mynewsdesk
· 31 maj, 2016

STUDIE VISAR ATT ”MOBIL-APP” FÖRBÄTTRADE FÖLJSAMHET TILL BEHANDLING EFTER HJÄRTINFARKT

Resultaten från den svenska SUPPORT-studien, som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”mobil-app”), publiceras nu i American Heart Journal. SUPPORT-studien visar…
AstraZeneca AB
· 25 maj, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 19 maj, 2016

Vi fortsätter att växa med lönsamhet

För det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma blev 2015 ännu ett bra år med fortsatt lönsam tillväxt. Omsättningstillväxten landade på drygt 14% under 2015 då intäkterna för gruppen ökade från 38,6…
Scandinavian Biopharma
· 18 maj, 2016

TSS Bring Cloud Temperature Monitoring Solutions to MENA Cold Chain Forum

TSS, Temperature Sensitive Solutions, the Swedish provider of cloud temperature monitoring solutions will exhibit at the 3rd Annual MENA Pharmaceutical Cold Chain Forum, taking place 24th – 25th of May…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 11 maj, 2016

TSS to Exhibit at the American Biomanufacturing Summit

May 09,2016This week, TSS, Temperature Sensitive Solutions, will be one of the exhibitors at the American Biomanufacturing Summit, taking place from 10th to 11th of May in San Diego, CA.…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 9 maj, 2016

Danska bolag går över sundet

Danska utvecklingsbolag flyr den egna aktiemarknaden och väljer allt oftare en notering i Sverige. Danmarks närings- och tillväxtminister...
Di.se
· 8 maj, 2016

Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik

Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska...
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
· 4 maj, 2016

BIO-X start i Uppsala: New diagnostic solutions for disease monitoring

Bolagen som får stöd i den senaste BIO-X utlysningen "New diagnostic solutions for disease monitoring" träffades första gången i Uppsala 26...
Mynewsdesk
· 3 maj, 2016

Nya miljarder till företag

I dag tecknade Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF)....
Cision
· 29 april, 2016

Svårt för småföretag att få finansiering

Sex av tio svenska entreprenörer upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar, enligt en ny undersökning av...
Di.se
· 26 april, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 20 april, 2016

Holländska riskkapitalföretaget Forbion startar sin tredje bioteknikfond

Ett av de främsta holländska riskkapitalbolagen, Forbion, har startat en tredje fond på totalt 183 miljoner euro, uppger branschtidningen...
VA Finans
· 13 april, 2016

Genetiska sjukdomar verkar kunna tystas

Ny forskning visar att vissa individer kan vara motståndskraftiga mot allvarliga genetiska sjukdomar, enligt en ny studie i tidskriften...
Dagens Medicin
· 12 april, 2016

Kvalitetsledningssystem för medicinteknik – ny utgåva

Det grundläggande för alla medicintekniska produkter är att de är säkra att använda på patienter såväl som för personal. Den nya standarden...
SIS.se
· 8 april, 2016

Här föds nya life science-klustret

För två veckor sedan invigdes medicinteknikföretaget Bactiguard sin produktionsanläggning på Alfred Nobels Allé i Tullinge. De är det...
StockholmDirekt.se
· 8 april, 2016

VIP event attracts Life science leaders for MiniTEM sneak peak

April 5, Stockholm SwedenThe Vironova MiniTEM event in conjunction to the BioSpring Europe Stockholm meeting attracted more than 40 carefully selected VIP guests in leading positions from the Life Science…
Vironova
· 7 april, 2016

Statliga investeraren satsar på mikrolån – 600 miljoner ska pumpas in i småbolag

Statliga Almi, som är specialister på rådgivning, lån och riskkapital, lanserar något som man kallar Mikrolånet. Ambitionen är att det...
Nya MSN Sverige
· 6 april, 2016

Ny rapport: En innovationspolitik utan entreprenörskap ger ingen tillväxt

Innovationer sprids genom entreprenörers kommersialisering i näringslivet. På så sätt fortplantar sig allmännyttig kunskap i ekonomin. Om...
Cision
· 7 april, 2016

Nytt bolag i hubben

Bioteknikbolaget Cereno Scientific är det senaste företaget som tar plats i Astrazenecas Bio Venture Hub. Cereno Scientific utvecklar en...
Life Science Sweden
· 5 april, 2016

Nytt samarbete kopplar eHälsa för diabetes med vårdoperatör på nordiska marknaden

Diabetes Tools och MedHelp offentliggör samarbete på Vitalis-mässan 2016Stockholm den 4 april 2016 – Diabetes Tools, ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar TriabetesClinic, ett app-baserat distansvårdssystem, och MedHelp, norra Europas…
Diabetes Tools Sweden AB
· 4 april, 2016

​Sveriges ledande kluster för life science presenteras på Kistamässan

Stockholm Science City, Hagastadens Fastighetsägarförening och Karolinska Institutet presenterar vision och förverkligande av Hagastaden på Kistamässan under konferensen Bio-Europe Spring 4-6 april.Bio-Europe Spring samlar många olika aktörer inom den globala…
Stockholm Science City Foundation
· 4 april, 2016

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning…
P.U.L.S. AB
· 29 mars, 2016

Samsung i samarbete med H2 Health Hub

Samsung blir första industripartner i H2 Health Hub för att tillsammans med små innovativa företag, Stockholms läns landsting och andra aktörer utveckla framtidens lösningar inom health tech.H2 är en nyöppnad…
Stockholm Science City Foundation
· 23 mars, 2016

Just nu pågår två unika utställningar i Konstakademiens gallerier, med Claes Bäckströms donerade teckningar och akademiledamöters skänkta verk.

Claes Bäckström 1927 – 2015 är inte bara en utställning. Claes Bäckström testamenterade sin kvarlåtenskap till Konstakademien, inklusive en rad verk för försäljning till förmån för en särskild minnesfond. Fondens…
Konstakademien
· 18 mars, 2016

Lastbilar på Europaturné för platooning

När lastbilar kan köra på rad tätt efter varandra minskar fordonens bränsleförbrukning tack vare att luftmotståndet blir mindre. Luftmotstånd står för upp till 25 procent att en lastbils totala bränsleförbrukning,…
Volvo
· 18 mars, 2016

Primärvårdsakuten Mölndal flyttar till Åby

Anledningen till flytten är att lokalerna för primärvårdsjouren på Mölndals sjukhus är för trånga och inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Detta då det finns för få behandlingsrum och…
Närhälsan
· 18 mars, 2016

Europapatentklart på Dosell

European Patent Office (EPO) har meddelat att MediRätt har fått europapatent på Dosell. Patentet kommer att publiceras den 6 april. Lidingö 2016-03-18 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan…
MediRätt
· 18 mars, 2016

Miljövänligt träskydd som ger en vacker silvergrå altan

Traditionella träskyddsmedel använder gifter som t.ex. tungmetaller, biocider och fungicider för att döda rötsvamparna och mikroorganismerna på träet. Sedan några år tillbaka marknadsför OrganoWood ett alternativt träskyddssystem som både är…
OrganoClick AB
· 18 mars, 2016

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Program för aktieägare I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast…
Alfa Laval
· 18 mars, 2016

Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom

Metaanalysen är den första för probiotika vid behandling av tandlossning. Endast fyra studier, alla med Lactobacillus reuteri Prodentis, uppfyllde inklusionskriterierna för den systematiska genomgången. Eftersom inga andra probiotiska produkter kvalificerade…
BioGaia
· 18 mars, 2016

Pressinbjudan: Premiärvisning av rökgaskondensering

Dag:  Tisdagen den 5 aprilTid:    13:30-15:00Plats: Skellefteå Krafts bioenergikombinat i Hedensbyn Skellefteå Kraft har investerat cirka 100 miljoner kronor i en ny anläggning för rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedensbyn. Syftet…
Skellefteå Kraft
· 18 mars, 2016

Avtal mellan Tourn och Nyheter 24 Gruppen – Nyheter24 går in somexklusiv säljpartner för Tourns plattform TCD

TCD – Tourn Content Discovery är en av Tourns flera IT-plattformar. TCD är en rekommendationsplattform vars Beta-version lanserades den 28:e september 2015. Idag tas plattformen ur sitt beta-stadie samtidigt som…
Tourn International
· 18 mars, 2016

Månadsrapport Tourn

Februari var en stark månad och vi har kommit igång med försäljningen. Omsättningen landade på cirka 900 TKR med svarta siffror. Under februari har vi haft orderingångar på ca 2.2…
Tourn International
· 18 mars, 2016

Senzime utsett till CEBRs ”hotlist”

”Utnämningen av CEBR är mycket glädjande och ännu ett steg mot vårt kommersiella genombrott. Vi har lyckats förmedla vad vi kan och vill göra i stark internationell konkurrens. Vi har…
Senzime
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 kl. 17:00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. DeltagandeFör att få delta i årsstämman…
Endomines AB
· 18 mars, 2016

Tecknar samarbetsavtal med Bravida, Nordens främsta totalleverantör av installation och service för fastigheter!

VD Lars Granbom kommenterar:”- Vi är mycket glada över att få teckna samarbetsavtalet med Bravida. Raybased får nu tillgång till Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter.…
Raybased
· 18 mars, 2016

Sjöstrand etablerar sig på tre nya marknader

Nu följer Sjöstrand Coffee upp januari och februaris ordrar till Schweiz, Chile och Bulgarien med försäljning på till tre nya marknader och fyra nya distributörer. De nya marknaderna är Italien,…
Sjöstrand Coffee
· 18 mars, 2016

Butikskedja i byggvarubranschen satsar på den digitala butiken tillsammans med MultiQ

En butikskedja inom byggvarubranschen har nyligen slutit ett avtal värt ca 3,4 MSEK med MultiQ. Kunden väljer nu att satsa på en digitalisering av butikerna med In-store web lösningar samt…
MultiQ
· 18 mars, 2016

SKF förlänger globalt avtal med Valmet

Göteborg, 18 mars 2016: SKF har undertecknat ett avtal som utökar sitt långsiktiga samarbete med Valmet. SKF ska leverera lager, enheter och smörjsystem till Valmet, den globala leverantören av teknik,…
SKF
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 19 april 2016kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan…
NOTE
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Mobile Loyalty Holding AB (publ)

Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman - måndagen den 11…
Mobile Loyalty
· 18 mars, 2016

Mark Hemmingsen ny Managing Director för Danpo A/S

Mark Hemmingsen börjar den 1 augusti som ny Managing Director för Danpo A/S, Scandi Standards danska verksamhet. Mark är 41 år och kommer närmast från en anställning som Chief Commercial…
Scandi Standard
· 18 mars, 2016

Skanska investerar 450 miljoner kronor i första etappen av kontorsprojekt i Krakow, Polen

High Five blir Skanskas största utvecklingsprojekt för kontor i Krakow. Komplexet kommer att bestå av fem kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta på cirka 70 000 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED…
Skanska
· 18 mars, 2016

Mat.se börjar leverera samma dag

”Vi behöver ständigt utveckla tjänsten och öka tillgängligheten för att konkurrera mot den vanliga butiken. Vi har testat leveranser samma dag för ett begränsat antal kunder ett tag och fått…
Matse Holding AB
· 18 mars, 2016

Orkla har sålt sitt innehav i Gränges

Orkla Industriinvesteringar AB, som är ett dotterbolag till Orkla ASA, har sålt 11 942 378 aktier i Gränges till svenska och internationella investerare till en kurs av 69 SEK, enligt…
Gränges AB
· 18 mars, 2016

Arbetsförmedlingen i Malmö flyttar till det tidigare konserthuset

På en yta av 11 000 m2 blir det en modern och samlokaliserad Arbetsförmedling med både arbets- och besöksytor. Arbetsförmedlingens medarbetare får kontor med en modern planlösning. -Vi vill finnas centralt…
Arbetsförmedlingen Skåne
· 18 mars, 2016

Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2015. Årsredovisningen finns publicerad på www.braincool.se och går att ladda ner från hemsidan. Det går även att beställa en utskriven version via redovisning@braenden.se.…
BrainCool
· 18 mars, 2016

Stor ökning av svensk råvara i ICAs egna produkter

ICAs kundkommunikation kring de svenska mervärdena har bidragit till en större efterfrågan från kunderna. Större andel svensk råvara i ICAs eget sortiment har också medverkat till försäljningsutvecklingen. Under 2015 har…
ICA
· 18 mars, 2016

Peab – Sveriges bästa företag i byggbranschen

- Peab har som målsättning att vara det bästa företaget i branschen. För att verkligen bli det arbetar vi kontinuerligt med kundnöjdhet, vårt arbetsgivarerbjudande och vår finansiella position. Vi har mycket…
Peab
· 18 mars, 2016

Catena Media förvärvar svenska Wonko Media

Wonko Media grundades 2010 och har sedan dess byggt upp en bred bas av attraktiva portaler och spelardatabas inom området för online casino. Den portfölj som nu förvärvas beräknas under…
Catena Media
· 18 mars, 2016

Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome.

Brighter anställer två dedikerade säljare och öppnar ett kompetenscentrum för jDome® och personer med funktionshinder. Försäljningen av jDome BikeAround™, Brighters aktivitetsfrämjande hjälpmedel som med hjälp av innovativ teknik aktiverar både…
Brighter AB (publ)
· 18 mars, 2016

Årets smak från Abba är här – asiatisk citrussill med yuzu & shiso

Att påsk är lika med sill för många svenskar är ingen nyhet. Men att den i år bjuder på smakupplevelser från Asien är det. Yuzo och shiso är två spännande…
Orkla Foods Sverige
· 18 mars, 2016

Informationsbroschyr om föreslagen utdelning av NCC Housing

Som tidigare kommunicerats har NCC:s styrelse föreslagit att NCC:s aktieägare vid årsstämman den 12 april 2016 fattar beslut om att, genom en Lex Asea-utdelning, överföra samtliga aktier i NCC Housing…
NCC
· 18 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i eWork Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Kallelsen innehåller följande…
eWork Scandinavia AB
· 18 mars, 2016

Storytel inleder samarbete med mobiloperatören Telia i Norge

Storytel inleder samarbete med Telia Norge AS. Avtalet löper under två år och innebär att Telia åtar sig att marknadsföra och erbjuda Storytel till befintliga och nya kunder. Avtalet återspeglar…
Storytel
· 18 mars, 2016

Månadspengen följer löneutvecklingen, men räcker ändå inte

- Det är intressant att barnens månadspeng följer utvecklingen av deras föräldrars löner, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Lite oroväckande är att fler barn idag än för…
Swedbank
· 18 mars, 2016

Möten med den uppståndne av Stephen Cottrell

– Varje ord är som en hel bok i sig, säger Stephen Cottrell.             I flera kristna traditioner har det som kallas Jesu sju ord på korset, en sammanställning av…
Verbum
· 18 mars, 2016

Design av barn för Bris på KappAhl

2014 lanserade KappAhl kampanjen ”Bra som jag är” till förmån för arbetet för barns rättigheter. Kampanjen inleddes även i år med en tävling där barn med bild och text fick…
KappAhl
· 18 mars, 2016

100 miljarder havsdjup i den svenska djupdatabasen

De senaste fem åren har den svenska djupdatabasen vuxit kraftigt, från 30 miljarder djupuppgifter till över 100 miljarder djup. Anledningen är att sjömätningen i de svenska vattnen ökat, bland annat…
Sjöfartsverket
· 18 mars, 2016

Kulturnämnden välkomnar hotade konstnärer

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansökte 2014 om medlemskap i ICORN för att bli en så kallad Fristadsregion. ICORN är en organisation som förmedlar kontakter mellan fristäder för förföljda och hotade konstnärer.…
VGR Kultur
· 18 mars, 2016
Stockholm Science City Foundation
· 18 mars, 2016

Telia är Sveriges bästa företag inom telekom och bredband – enligt svenska folket

-Vi lever i en enormt transparent värld och företag måste göra bra saker för att lyckas. Vi ville helt enkelt undersöka hur det ser ut och vad svenska folket tycker…
Telia
· 17 mars, 2016

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) föreslår vinstutdelning, emissionsbemyndigande och fondemission samt ändrar rapportdatum

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: Förslag om en fondemission riktad till innehavare av stamaktier som innebär att tvåhundra (200) stamaktier berättigar till en (1) preferensaktie. Emissionsbemyndigande för…
Oscar Properties Holding AB (publ)
· 17 mars, 2016

Beslut av Nordeas årsstämma 2016

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2015 och beslutades om utdelning om 0,64 euro per aktie och den 21 mars 2016 som avstämningsdag…
Nordea
· 17 mars, 2016

Hufvudstadens årsstämma 2016

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 21 mars 2016 och beräknad…
Hufvudstaden
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2016, och dels anmäla sin…
NetEnt
· 17 mars, 2016

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 17 mars:Kontrakt tecknas med två nya rehabenheter i Trollhättan och Vänersborg

Nämnden beslutade bland annat också att förlänga avtal med Sotenäs kommun om varmvattenbassängen på Tumlaren, och om avtal med Praktikertjänst gällande hudsjukvård vid närsjukhuset i Bäckefors. Vårdval Rehab Hälso- och…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Avtal om nattjour i Strömstad förlängs till minst 2 maj

Nämnden gav också sina tjänstemän i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en ytterligare förlängning till den 31 juli.Vid denna tidpunkt väntas regionfullmäktige ha fastställt ny krav- och kvalitetsbok från 2017…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Duroc utser t f verkställande direktör

Duroc AB:s styrelse har utsett bolagets vice styrelseordförande Carl Östring till t.f. verkställande direktör för bolaget från och med den 1 april 2016. För ytterligare informationSture Wikman, styrelseordförande 070- 590…
DUROC
· 17 mars, 2016

Information om omvandling från BTA till aktier i Diamyd Medical

Omvandlingen av BTA 1 (SE0008014286 och SE0008014310) till aktier i Diamyd Medical sker i slutet av innevarande vecka. Direktregistrerade innehavare beräknas erhålla aktier måndagen den 21 mars 2016. Förvaltningsregistrerade innehavare…
Diamyd Medical AB
· 17 mars, 2016

B3IT Connexions VD är årets mest inspirerande ledare

För 14:e året i rad arrangerade Great Place To Work en gala där Sveriges bästa arbetsplatserföretag utses. Under galan delade man även ut priser inom kategorierna ”Inspirerande ledarskap”, ”Årets HR-personlighet…
B3IT Management AB
· 17 mars, 2016

Årets mjölkbonde och nytänkande svampodlare inspirerar Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Västra Götaland

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

CLS ”Nyhetsbrev mars 2016” finns tillgängligt

CLS ”Nyhetsbrev mars 2016” finns nu tillgängligt på bolagets hemsida. Läs nyhetsbrevet här: http://clinicallaser.se/content/uploads/Nyhetsbrev_mars_2016.pdf Kontakt: Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
 Tel: +46 – (0)702 – 90 33…
CLS
· 17 mars, 2016

Handelsbanken säljer aktier i Mastercard

Handelsbanken har avyttrat sitt innehav i Mastercard Inc. Innehavet erhölls när bolaget övergick från att vara en medlemsägd organisation till att bli ett noterat bolag. Försäljningen beräknas generera en total…
Handelsbanken
· 17 mars, 2016

Riksdagens finansutskott undantar jord- och skogsbruksfastigheter från amorteringskrav

”Utskottet vill även framhålla vikten av att jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskravet, vilket regeringen också skriver i propositionen.”, slår Finansutskottet fast med dagens beslut, betänkande 2015/16:FiU30. I förslaget till…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Studie visar ökad risk för andra cancerformer efter strålbehandling av prostatacancer

En ny översiktsstudie genomförd vid universitetet i Toronto visar en förhöjd risk för andra cancerformer hos patienter som fått extern strålbehandling mot prostatacancer. Risken är förhöjd för cancer i urinblåsa,…
SpectraCure
· 17 mars, 2016

Lösenkurs för teckningsoption Redsense Medical TO 1 fastställd

Fredagen den 1 april 2016 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Redsense Medical TO 1 som emitterades i samband med listningsemissionen 2015. Lösenperioden äger rum 1 april – 15 april 2016. En…
Redsense
· 17 mars, 2016

Antennorder för elmätare till Norge

Vi har ett starkt erkännande på marknaden för vår kompetens av antennlösningar och det är extra roligt att den norska marknaden nu äntligen börjar ta fart. Vi har en nära…
Allgon AB
· 17 mars, 2016

Närhälsan Tanumshede jourcentral öppnar 1 april

Närhälsans primärvårdsstyrelse har efter önskemål från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att öppna en jourcentral i Tanumshede. Närhälsan Tanumshede jourcentral ersätter Närhälsan Lysekil jourcentral från och med den 1 april.…
Närhälsan
· 17 mars, 2016

FastOut och Hitta.se utökar sitt samarbete med ytterligare 3 500 drönarvyer

Hitta.se är bland de första i världen att erbjuda interaktiva 360° drönarvyer i stor skala till sina 3,4 miljoner användare (unika användare/vecka, KIA-index). Bilderna har blivit mycket populära och det…
FastOut
· 17 mars, 2016

Ahola Transport har lämnat in ansökan om listning av bolagets A-aktie på marknadsplatsen Nasdaq First North Finland.

Oyj Ahola Transport Abp har idag lämnat in ansökan om upptagande av bolagets A-aktie till handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Finland. Beräknad första handelsdag för aktien på First North…
Ahola Transport
· 17 mars, 2016

Saab ökar med 24 procent bland kvinnor

I Universums årliga ranking, där studenternas framtida favoritarbetsgivare listas, ökar Saab från plats åtta till sex i kategorin ingenjörsstudenter. Bland kvinnliga ingenjörsstudenter går Saab från plats 29 till 22. Bland…
Saab
· 17 mars, 2016

Svenska lärare arbetar mer med administration än lärare i andra länder

Trots stor lärarbrist tvingas svenska lärare arbeta som rastvakter, vaktmästare, socialarbetare och administratörer i stället för att helt koncentrera sig på det de är utbildade och bäst på – undervisning.…
Skolvärlden
· 17 mars, 2016

ICA Gruppen ser över ägandet i InkClub

InkClub är ett av Sveriges äldsta e-handelsbolag och ICA Gruppen har varit ägare sedan 2007. Idag är bolaget verksamt i 10 länder och har ett brett utbud inom förbrukningsvaror. -      …
ICA Gruppen AB
· 17 mars, 2016

Cochrane: Endast svaga belägg för hälsoeffekter av reglerbara arbetsbord och andra åtgärder för att minska stillasittandet i arbetet

Miljontals människor världen över arbetar dagligen sittande vid ett arbetsbord. Under de senaste åren har den fysiska aktiviteten på arbetsplatserna bara fortsatt att minska. Experterna varnar för att långvarigt stillasittande…
Työterveyslaitos
· 17 mars, 2016

Anna och Gary Mathers från Överstekvarns Chili är årets landsbygdsföretagare på Gotland

Varje år uppmärksammar Landshypotek Bank landsbygdsföretagare på Gotland och delar ut priset i samband med årets regionmöte. I år tilldelas priset till Anna och Gary Mathers som efter flera år…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Robert Friman Int. AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen för Robert Friman Int. AB (”Robert Friman” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte. Listbytet…
Friman
· 17 mars, 2016

Regionmöte i Lycksele för Landshypotek

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta…
Landshypotek Bank
· 17 mars, 2016

Stabila däck och rätt lufttryck viktigt på husbil

PRESSINFORMATION 2016-03-17 På en tung husbil är det viktigt att däcken är av hög kvalitet som ger stabila och säkra köregenskaper.  Viktigt är också att däcken har rätt lufttryck. Generellt…
Nokian Tyres
· 17 mars, 2016

Axfood återkallar 225 kg kalvfärs

Axfood återkallar följande produkt: Garant Kalvfärs (15%) svensk råvara, 500 gram, med tillverkningsdag 2016-03-14 och sista förbrukningsdag 2016-03-22. Axfood återkallar kalvfärs av försiktighetsprincip efter att leverantören funnit misstänkt Salmonella i…
Axfood
· 17 mars, 2016

Nu har Clas Ohlson öppnat i Avion Shopping, Umeå!

I och med öppningen har Clas Ohlson två butiker i Umeå. Den första butiken ligger i MVG-gallerian i centrala Umeå. - Umeå är en spännande ort för oss och vi…
Clas Ohlson
· 17 mars, 2016

Grön värme och kyla till bättre priser – utan investering

Sverige är världsledande inom geoenergi och tekniken började användas i landet redan på 70-talet. De senaste tio åren har geoenergi, som innebär att man utnyttjar den solenergi som finns lagrad…
Skånska Energi AB
· 17 mars, 2016

Ny revisionsrapport: Granskning av samverkan kring barn med behov av samordnade insatser

En del barn har behov av samordnade stöd- och vårdinsatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och förskola/skola. Det kan till exempel bero på orsaker som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska…
Västra Götalandsregionen
· 17 mars, 2016

Bussförarens dag – vi uppmärksammar vardagshjältarna

Vi har frågat några av våra förare om vad som är det bästa med yrket. ”Det bästa är att möta människor och se miljöer som ändras. Bostäder byggs, hus dyker…
Keolis Sverige
· 17 mars, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 17 mars 2016 fattades beslut om följande: Beslut om minskning av aktiekapital för täckning av förlust Stämman beslutade enhälligt…
Biotech-IgG
· 17 mars, 2016

Makroutblick mars: Omvärlden viktig för Sverige

Svensk ekonomi har fortsatt att imponera. 2015 blev BNP-tillväxten 4,1 procent att jämföra med 1,5 procent för EMU och knappt 2 procent för USA. Den globala tillväxten ser ut att…
AB Svensk Exportkredit
· 17 mars, 2016

Prebona AB (publ) har tecknat ett forskningsavtal med docent Christian Giske vid Karolinska Institutet

Prebona har inlett ett forskningssamarbete med docent Christian Giske, Karolinska Institutet, rörande den antibakteriella effekten av några av Prebonas substanser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Prebonas utvecklingsavdelning.…
Prebona
· 17 mars, 2016

March17

March17
Testkonto för H&M
· 17 mars, 2016

Evolution levererar nyckelfärdig live casino-lösning till BetConstructs Spring-plattform

Avtalet innebär att flertalet live casino-lösningar från Evolutions studior i Riga, Malta och Belgien kommer läggas till i BetConstructs onlineerbjudande. De nya lösningarna kommer omfatta Evolutions generiska bord med flertalet…
Evolution Gaming
· 17 mars, 2016

AddLife förvärvar V-Tech AB & Esthe-Tech AB

V-Tech marknadsför och säljer ett sortiment inriktat på kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi och representerar ett flertal ledande leverantörer inom sitt specialområde. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig sjukvård i Sverige,…
AddLife
· 17 mars, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Val av ny styrelseledamot Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Det beslutades…
Cherry
· 17 mars, 2016

Nevs i ett strategiskt samarbete med State Grid

Den 15 mars 2016 tecknade National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) och State Grid Electric Vehicle Service Co, Ltd ett strategiskt ramavtal. Enligt avtalet ska Nevs leverera elektriska personbilar och…
National Electric Vehicle Sweden
· 17 mars, 2016

Sveriges Arkitekter satsar i Milano

Möbelmässan Salone del Mobile i Milano som hålls i april varje år är en av världens ledande mötesplatser för designeliten. Därför har Sveriges Arkitekter inlett ett samarbete med Business Swedens…
Sveriges Arkitekter
· 17 mars, 2016

Cybercoms Compliance-portal får tummen upp av landstinget

I en ny rapport konstaterar landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting att införandet av compliance-processen med det tillhörande it-stödet, Compliance-portalen, bör prioriteras för att påskynda landstingets informationssäkerhetsarbete. Portalen är framtagen av…
Cybercom Group
· 17 mars, 2016

Nominera en kompis till Arbetsmiljöstipendiet

– Det finns så många riktigt duktiga arbetsmiljömänniskor i vårt land. Att lyfta fram några av dem och visa vad de gjort på det här området och samtidigt ge dem lite…
Prevent
· 17 mars, 2016

Genombrott för SSABs kallformade hålprofiler i Sverige

Nyligen valdes SSABs kallformade rörkonstruktioner till ett stålbygge av rörbryggor på Södra Cell i Värö. Tack vare materilavalet kunde såväl kostnader som miljöpåverkan minska. Företaget Hjalmarsson i Sölvesborg använde ca…
SSAB
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö. Av kallelsen till årsstämman framgår…
MIDWAY HOLDING
· 17 mars, 2016

Johanna Flanke får Årets Hederspris för sitt engagemang inom Employer Branding

För andra gången får Johanna Flanke ta emot pris från undersökningsföretaget Universeum. 2014 utsågs hon till Årets Personalchef, i år tar hon emot företagets Hederspris, inom Employer Branding, som handlar…
Volvo
· 17 mars, 2016

Ny högskoleantagning bra för vidareutbildning

- Utredningen är mycket välkommen. Många som har några år i yrkeslivet vill vidareutbilda sig på högskolan men de missgynnas av dagens tillträdessystem. För att underlätta omställning och möta dagens behov…
TCO
· 17 mars, 2016

B3IT – nummer ett bland Sveriges större konsultbolag 2016

B3IT grundades med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT - och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Idag, tolv år senare, är B3IT…
B3IT Management AB
· 17 mars, 2016

Genovis AB har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse A/S

En dominerande del av Genovis kundbas finns inom mass-spektrometri och arbetar med analys av biologiska läkemedel. Genovis och Alphalyse kommer att aktivt marknadsföra nya metoder baserade på Genovis produkter som…
Genovis AB
· 17 mars, 2016

Säljstart för Audi A4 allroad quattro

Audi A4 allroad quattro har sedan introduktionen 2009 varit en Sverigefavorit med sin högre markfrigång, fyrhjulsdrift och robusta karaktär. Andelen av A4-försäljningen är tre gånger så hög i Sverige som…
Audi
· 17 mars, 2016

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, och • anmäla sig till bolaget senast…
BrainCool
· 17 mars, 2016

Skellefteå Krafts arbetsgivarvarumärke prisas

Skellefteå Kraft strävar efter att bli energibranschens bästa arbetsgivare med hög kompetens, välutbildade och engagerade medarbetare. - Det är medarbetarna som i sitt dagliga arbete stärker varumärket inifrån och ut.…
Skellefteå Kraft
· 17 mars, 2016

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015: Fortsatt fokus på förbättringar för kund

AMFs ambition är att alla kunder ska få bästa möjliga erbjudande oavsett om man gjort ett aktivt val eller inte. Därför är jag stolt över att vi under 2015 skapade…
AMF
· 17 mars, 2016

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

Lönsamheten i samma nivå som för ett år sedanLönsamhetsindex är på samma nivå som för ett år sedan. Sju av tio lantbrukare anser fortfarande att deras lönsamhet är ganska eller…
Swedbank
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels     vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 14 april…
Intrum Justitia AB
· 17 mars, 2016

Scandic övertar populärt hotell i danska Aalborg

Det populära hotellet, som består av 168 moderna rum och sviter, är centralt beläget i Aalborg, som är Danmarks fjärde största stad. Aalborg är en viktig tillväxtregion i Danmark. Under…
Scandic Hotels Group AB
· 17 mars, 2016

Semcon årets raket bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

– Vi jobbar hårt med att tydliggöra vad vi kan erbjuda morgondagens ingenjörer. Det råder tuff konkurrens om talangerna och det gäller att sticka ut och våga vara personlig. Vi…
SEMCON
· 17 mars, 2016

Alzinova slutför framgångsrikt VINNOVA-stött projekt

Projektet syftade till att pröva olika doser av vaccinet ALZ-101 på ett nytt djurslag och via ett nytt administrationssätt. Det övergripande målet var att kunna fastställa lämpligheten hos detta djurslag…
Alzinova
· 17 mars, 2016

Test i smältverk av bulkkoncentrat nu planerat till april

Lovisagruvan har nu färdigplanerat produktion av s.k. bulkkoncentrat dvs ett metallkoncentrat med både zink-och blymineral som skall testbehandlas i ett smältverk för erhållande av rena metaller. Smältverkstestet kommer att ske…
Lovisagruvan
· 17 mars, 2016

Studsviks årsredovisning för 2015 offentliggjord

Studsviks årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se. Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.…
Studsvik AB
· 17 mars, 2016

Atrium Ljungberg – en av Sveriges bästa arbetsplatser för tredje året i rad

Sedan 2011 deltar Atrium Ljungberg i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa Arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras. Inom ramen för bolagets affärsstrategi har Atrium Ljungberg…
Atrium Ljungberg AB
· 17 mars, 2016

Nexam Chemical återupptar förberedelserna för en ansökan om notering på NASDAQ Stockholm

”Med tanke på att Nexam Chemical befinner sig i en kommersialiseringsfas, med planerad tillväxt och expansion, bedömer styrelse och ledning att det ligger rätt i tiden att fortsätta arbetet med…
Nexam Chemical
· 17 mars, 2016

Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 16 mars 2016 avyttrat 14.674 aktier i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”). Öresund äger därefter 2.989.845 aktier motsvarande 4,98 procent av kapitalet…
Investment AB Öresund
· 17 mars, 2016

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i Wihlborgs. Inför årsstämman den 28 april 2016 föreslår…
Wihlborgs Fastigheter AB
· 17 mars, 2016

SKF avyttrar fly-by-wire verksamhet

Göteborg, 17 mars 2016: SKF har tecknat ett avtal gällande avyttringen av sin fly-by-wire verksamhet till LORD Corporation, ett diversifierat teknologi- och tillverkningsbolag med lång erfarenhet inom flygindustrin. Med sitt…
SKF
· 17 mars, 2016

Skanska bygger ut etapp av Mälarbanan för cirka 400 miljoner kronor

Projektet är en totalentreprenad som omfattar utbyggnad av Mälarbanan från två till fyra spår på en tre kilometer lång delsträcka samt en ny plattform i Spånga. Pendeltågen kommer att få…
Skanska
· 17 mars, 2016

Seamless Distribution AB (publ) Årsredovisning 2015

ORDFÖRANDE HAR ORDET Under 2015 såg Seamless en fortsatt stark tillväxt, speciellt i företagets B2B- verksamhet där omsättningen ökade med 63%, från 171 MSEK till 280 MSEK. Detta visade en…
Seamless Distribution AB
· 17 mars, 2016

Tieto lanserar ny strategi med fokus på innovation och tillväxt

Med sin nya strategi för åren 2016-2020 siktar Tieto på att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Baserat på resultaten från den tidigare…
Tieto Oyj
· 17 mars, 2016

KF visar miljardresultat

KF året i korthet                                                 2015                                    2014 Nettoomsättning                                      34 724 Mkr*                       37 753 Mkr Rörelseresultat                                          979 Mkr                              -184 Mkr Resultat efter finansiella poster                1 127 Mkr                           15 Mkr Antal medlemmar                                     3 425 632                            3 392 473…
Kooperativa Förbundet
· 17 mars, 2016

NCC bygger energieffektiv logistikbyggnad i Göteborg

– Vi finns redan idag nära Göteborgs hamn men letade modernare och mer energieffektiva lokaler. NCC:s logistikbyggnad får också högt i tak. Det innebär att vi kan förvara stor volym gods…
NCC
· 17 mars, 2016

AstraZeneca förvärvar alla rättigheter till Orexos OX-CLI-projekt

Uppsala, den 17 mars 2016 - Orexo AB (publ) meddelar idag att AstraZeneca har beslutat förvärva alla rättigheter till leukotrien C4 syntas-programmet (OX-CLI-projektet) för 5 MUSD. AstraZeneca startade 2013 ett…
Orexo
· 17 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämmatisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm. Anmälan till stämmanAktieägare som vill…
Odd Molly
· 17 mars, 2016

Ny finansiell rapporteringsstruktur

Den nya finansiella rapporteringsstrukturen kommer att vara indelad i fyra segment: Nordic Entertainment, International Entertainment, Studios och MTGx Ventures. Jämförelsebara helårssiffror från och med 2013 inklusive kvartalssiffror för 2014 och…
MTG
· 17 mars, 2016

Feelgood tecknar nytt avtal med Stockholms stad

Samarbetet innebär att Feelgood får en konsultativ roll som ett expertstöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt ökad hälsa och aktivt…
Feelgood Svenska AB
· 17 mars, 2016

Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skadels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016,dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman…
ICA Gruppen AB
· 17 mars, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (publ) 556649-5734

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag kallas härmed till bolags­stämma/årsstämma fredagen den 22 april 2016, kl 10.00, i bolagets lokaler på Te­gelbruksvägen 17 i La­holm. Rätt till deltagande och anmälan…
Nilsson Special Vehicles AB
· 17 mars, 2016

Delårsrapport andra kvartalet 2015/16 – MQ förvärvar modekedjan JOY

MQ förvärvar JOY som är en rikstäckande modekedja med 54 butiker och en försäljning om 258 MSEK för räkenskapsåret 2015. Potentialen att utveckla JOY, som ett starkt kedjekoncept för den…
MQ
· 17 mars, 2016

MQ förvärvar modekedjan JOY

MQ Holding AB förvärvar modekedjan Joy Shop AB från Aktiebolaget Segulah, och stärker därmed sin position på den nordiska modemarknaden. Förvärvet tillför MQ 54 butiker i Sverige samt e-handel. Köpeskillingen…
MQ
· 17 mars, 2016

Transforming the Pharma Supply Chain at LogiPharma 2016 in Montreux

One month from now, TSS will be sharing insights into how to streamline the temperature controlled supply chain at the upcoming LogiPharma Europe conference, taking place 19 – 21 April…
TSS, Temperature Sensitive Solutions
· 17 mars, 2016

Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 16 mars 2016

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om ca 250 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.Nyemissionen innebär att Karo Bios aktiekapital ökas med högst 4 992…
Karo Bio
· 16 mars, 2016

Beslut fattade vid Axfoods årsstämma

Årsstämman i Axfood AB (publ) hölls den 16 mars 2016 i Stockholm. Mia Brunell Livfors valdes till ny ordförande i styrelsen. Årsstämman beslöt att lämna en ordinarie utdelning på 5…
Axfood
· 16 mars, 2016

Fulltecknad nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Eurocine Vaccines tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader efter att full…
Eurocine Vaccines
· 16 mars, 2016

Nytt avsnitt av Botaniska trädgårdspodden

Bakom kulisserna på Göteborgs botaniska trädgård. Följ årets skiftningar i Botaniska tillsammans med chefsträdgårdsmästare Anders Stålhand och botanist Åsa Krüger. Tillsammans går ni på upptäcktsfärd i en trädgård full av…
Göteborgs Botaniska Trädgård
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Rätt att delta och anmälan…
Akelius Residential Property AB
· 16 mars, 2016

Fortsatt häktad i Möllanärendet

Den misstänkte förnekar brott. Förundersökningen kommer nu att fortsätta med fler förhör och viss teknisk utredning. Åklagaren ska inom fjorton dagar väcka åtal eller innan fristens utgång begära förlängd tid…
Åklagarmyndigheten
· 16 mars, 2016

Svolder: Flaggningsmeddelande GARO

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen den 16 mars 2016 av GARO AB (publ) förvärvat 700 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 7,0 procent av aktiekapitalet och rösterna. Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.
Svolder
· 16 mars, 2016

MediRätt: Medcheck ansöker om återvinning

I den pågående patenttvisten mellan Medcheck å ena sidan och SLL samt Compugroup å andra sidan var parterna kallade till huvudförhandling den 8 mars. Inför huvudförhandlingen hade Medcheck meddelat tingsrätten…
MediRätt
· 16 mars, 2016

Joacim Testar Heading

Joacim Testar body text
Volvo Test Account
· 16 mars, 2016

Rättelse

På kallelsen till extra bolagsstämma som gick ut tidigare idag har ett fel gällande ett datum smugit sig in. Det gäller sista dag för handel inklusive rätt till utdelning, vilken…
Ambia Trading
· 16 mars, 2016

Ändrat datum för halvårsrapport

Detta på grund av praktiska skäl då ordinarie publiceringsdatum sammanfaller med andra åtaganden som inte kan flyttas.Om Taurus Energy ABTaurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är…
Taurus Energy
· 16 mars, 2016

Ryska Postens cyklist lurad av Zlatan i ny prankfilm

När Ryska Postens cyklist Joakim Öberg blev kallad till Vitamin Wells kontor för att plocka upp ett bud visste han inte vad (eller snarare vem) som väntade. I videon får…
Ryska Posten
· 16 mars, 2016

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 mars 2016

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder onsdag 23 mars i Lidköping, klockan 13.30-16.30. Vid sammanträdet behandlas följande: Mötets öppnande Upprop Val av justerare Godkännande av föredragningslista Anmälan av tillkommande ärenden Föregående protokoll…
Skaraborgs Sjukhus
· 16 mars, 2016

Handelsbankens årsstämma 2016

StyrelseVid årsstämma den 16 mars 2016 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som nya ledamöter valdes Karin Apelman och Kerstin Hessius. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande. Förteckning över styrelsens…
Handelsbanken
· 16 mars, 2016

Almers rullar lättare mot Paralympics i Rio

Göteborg, 2016-03-16: Rullstolsåkaren Niklas Almers är finaltippad på 100 meter till Paralympics i Rio. Nu kör han Grand Prix tävlingar i Dubai som en viktig uppladdning till Rio-äventyret. I stolen…
SKF
· 16 mars, 2016

ICONOIL valde att inte utnyttja rätten att teckna aktier i AB Igrene den 15 mars 2016.

Vid extra bolagstämma i Igrene den 30 november 2015 beslutades att rikta en emission av högst 357 142 teckningsoptioner till ICONOIL Group Ltd med åtföljande rätt att teckna högst 357…
Igrene
· 16 mars, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38 i Göteborg. Lokalen öppnas för…
WALLENSTAM
· 16 mars, 2016

Kommuniké́ från extra bolagsstämma i SpiffX AB den 16 mars 2016

Beslut avseende godkännande av styrelsens beslut om nyemission. Bolagsstämman beslutade att godkänna nyemissionen i enlighet med styrelsens beslut att genom en riktad nyemission av högst 1 500 000 aktier öka…
SpiffX
· 16 mars, 2016

Indutrade förvärvar norsk verktygsleverantör

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Industri Verktøy AS i Bergen, Norge, med en årsomsättning om cirka 40 MNOK. Industri Verktøy (www.industri-verktoy.no) levererar utrustning för…
Indutrade AB
· 16 mars, 2016

COREM FÖRVÄRVAR LAGER- OCH LOGISTIKPORTFÖLJ OM 21 FASTIGHETER TILL ETT VÄRDE OM 1 315 MKR OCH TAR ÖVER ETT OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm och ett fastighetsvärde…
Corem Property Group
· 16 mars, 2016

Cefour slutför förvärv av L.O. Smith Holdings AB

Cefour tecknade avtal kring förvärvet 4 februari 2016 och affären har idag slutförts genom reglering av köpeskilling. Förvärvet omfattar, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med…
Cefour
· 16 mars, 2016

Inbjudan till Årsstämma 2016

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma 21 april 2016 kl.18.30 på Öster Mälarstrand Krog, Strandtorget 1, Västerås. Från kl. 18.00 serveras enklare förtäring. Rätt att delta…
AQ Group
· 16 mars, 2016

Sandvik bildar ett nytt affärsområde – Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik sammanfogar sina verksamheter Sandvik Mining och Sandvik Construction till ett affärsområde – Sandvik Mining and Rock Technology. Affärsmodellen inom Sandvik Mining and Rock Technology kommer att vara decentraliserad med…
Sandvik
· 16 mars, 2016

Nilsson Special Vehicles vinner årets första upphandling på intensivvårdsambulanser

”Detta är en viktig bekräftelse för oss från en av våra trogna kunder säger VD Karl Justh. Vi har arbetat systematiskt med att anpassa våra ambulanser efter landstingens behov med…
Nilsson Special Vehicles AB
· 16 mars, 2016

Mathias Carlbaum ny medlem i verkställande ledningen

Mathias Carlbaum, född 1972, är civilekonom med examen vid Umeå universitet 1996. Han anställdes vid Scania som trainee 1997 och har bred erfarenhet från bolagets internationella försäljnings- och serviceorganisation. Sedan…
Scania
· 16 mars, 2016

Västra Götalandsregionen i stor satsning på undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom psykiatrin

Introduktionen startar redan till hösten 2016 och gäller för 60 studenter från vård- och omsorgsprogrammet som tagit studenten och nu har möjlighet att söka fasta tjänster inom Västra Götalandsregionen. Introduktionen…
Västra Götalandsregionen
· 16 mars, 2016

Etteplan förvärvar två bolag och expanderar inom industriellt internet och IoT

Etteplan har förvärvat samtliga aktier i Espotel Oy och Soikea Solutions Oy. Espotel är ett finskt ingenjörsföretag med kontor i Finland, Sverige och Polen. Espotel är specialiserade på utveckling av…
Etteplan
· 16 mars, 2016

Årsredovisning 2015

(Se årsredovisning i bifogad pdf-fil)
Yield Life Science
· 16 mars, 2016

SEAT gör vinst för första gången sedan 2008

Södertälje, 2016-03-16 – 2015 symboliserar ett stort steg framåt för SEAT som företag och vägen mot hållbar lönsamhet. Förra året stängdes med 6 miljoner euro i vinst efter skatt, vilket…
SEAT SVERIGE
· 16 mars, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 12 april 2016 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Aktieägare som önskar delta vid…
Ambia Trading
· 16 mars, 2016

Företrädesemission av Hybricon övertecknas

Den 9 mars avslutades Hybricons företrädesemission av aktier. Hybricon sökte i denna företrädesemission ca 26,7 MSEK. Emissionens utfall blev 35,9 MSEK. Emissionen blev övertecknad med 34%. Av emissionsbeloppet om ca…
Hybricon
· 16 mars, 2016

Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB (publ). I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman: om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag,…
Oscar Properties Holding AB (publ)
· 16 mars, 2016

Idag noterades AddLife AB vid Nasdaq Stockholm Main Market

- Dagens börsnotering av AddLife innebär att vi nu står på egna ben som en renodlad aktör inom Life Science i Norden. Vi är ett nytt bolag på börsen men…
AddLife
· 16 mars, 2016

Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

EDOR™ uppmärksammades vid ett flertal tillfällen i samband med en av årets viktigaste internationella psykiatrikongresser, ”24th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain, 12-15 March 2016”. Under ett speciellt symposium, som…
Emotra
· 16 mars, 2016

Kallelse till extrastämma i Gabather (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till extrastämma den 4 april 2016 kl. 12.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistreringen börjar kl. 11.30 och avbryts…
Gabather AB
· 16 mars, 2016

Detaljhandel och utbildningsinstitutioner avslöjade som de värsta ”skräppostförbrytarna”

Undersökningen ställde frågor till konsumenter i 22 länder om det kommunikationsmaterial de får från företag och organisationer. Majoriteten av de tillfrågade (76 %) sa att materialet som skickades till dem…
Ricoh Sverige AB
· 16 mars, 2016

Åtal för mord

Mannen häktades den 9 oktober på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i 60-årsåldern. Mordet begicks den 3 oktober i Stidsvig i Klippans kommun.  Utredningen har visat att…
Åklagarmyndigheten
· 16 mars, 2016

Årets landsbygdsföretagare på Gotland koras när Landshypotek håller regionmöte i Roma

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Tecknar avtal med privat klinik i London

Avtalet med Chelsea River Practice är på sex månader med option till förlängning och den privata kliniken i London kommer att utgöra en viktig referenskund i SensoDetects inledda etableringsarbete i…
SensoDetect AB
· 16 mars, 2016

Karolin Kull berättar om Mathems framgångresa på regionmötet i Linköping

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma den 18 april 2016

Anmälan m.m.Den som önskar deltaga vid stämman skall: dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 12 april 2016; dels anmäla sin avsikt att…
Investment AB Öresund
· 16 mars, 2016

Lokala råvaror i fokus på Landshypoteks regionmöte i Örebro

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid…
Landshypotek Bank
· 16 mars, 2016

Kom och träffa oss på SSNFs konferens 15-17 mars i Tylösand

Sverige är på god väg att uppnå det högt uppsatta målet att 90 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s innan 2020. Ännu återstår en hel del…
Waystream Holding AB
· 16 mars, 2016

Jonas Bramsved ny VD på Miljöfabriken 2000

Jonas har sedan början av februari arbetat som konsult med driften av Miljöfabrikens anläggningar. Han har tidigare, under åren 2011-2013, även varit medlem i Miljöfabrikens styrelse och känner därmed väl…
NCC
· 16 mars, 2016

Näringsministern inviger Bactiguards nya huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att bjudas på en temperaturmätare och ett tvärsnitt av…
Bactiguard Holding AB (publ)
· 16 mars, 2016

Husqvarna Groups årsredovisning 2015

Husqvarna Groups årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida på www.husqvarnagroup.com/sv/ir. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras under vecka 13…
Husqvarna AB
· 16 mars, 2016

Utvärdering av LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar

I rapporten, Vägen mot sammanbrottet, har arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg granskat fem avtalsrörelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Varje avtalsrörelse har haft någon form av jämställdhetssatsning. I utvärderingen har rapportförfattaren gått igenom…
LO
· 16 mars, 2016

Konjunkturrapport: Allt växer – men hur länge?

Tillväxten i den svenska ekonomin växlade upp förra året. Utsikterna för i år är fortsatt goda. Tillväxten dämpas dock senare under prognosperioden då stimulanserna avtar. Kostnadstrycket stiger men inte tillräckligt…
Nordea
· 16 mars, 2016

Gabather genomför företrädesemission om 32 Mkr för att finansiera klinisk fas I-studie

Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2016 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32,4 Mkr. Företrädesemissionen är via avtal…
Gabather AB
· 16 mars, 2016

Bolidens kapitalmarknadsdag 2016: Fortsatt fokus på stabil utveckling

”Boliden verkar på en volatil marknad vilket kräver att vi ständigt arbetar för att förbättra produktivitet och sänka kostnader. Jag är stolt över att Boliden lyckats stärka sin position under…
Boliden
· 16 mars, 2016

BioInvent beviljas patent i Europa för den immunonkologiska antikroppen BI-505

Lund, Sverige – 16 mars 2016 – BioInvent International (BINV) meddelar i dag att det europeiska patentverket EPO har beslutat att bevilja bolagets patent EP 1 960 432 för den immunonkologiska…
BioInvent
· 16 mars, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2016, och • anmäla sig…
Follicum
· 16 mars, 2016

Martin Lindqvist ny cfo för Atrium Ljungberg

Martin Lindqvist har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Han kommer närmast från vårdkoncernen Aleris och industriföretaget Munters där han arbetat som cfo. Bland tidigare arbetsgivare finns…
Atrium Ljungberg AB
· 16 mars, 2016

Telia tecknar samverkansavtal med Katrineholm om fiberutbyggnad

Katrineholms kommun har som bredbandsmål att 95 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till höghastighetsbredband senast år 2020.– Vi välkomnar att en aktör som Telia vill vara med och satsa,…
Telia
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma 2016

ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 april 2016, dels anmäla sitt…
L E Lundbergföretagen
· 16 mars, 2016

Autoliv får utmärkelse av General Motors

Autoliv har en ledande portfölj inom såväl Active Safety som Passive Safety. Med fokus på säkerhet, kvalitet och innovation levererar Autoliv produkter som räddar 30 000 liv varje år. Enligt Jan…
Autoliv
· 16 mars, 2016

Stor risk för vattenskador på fritidshuset i vår

Vattenskador i fritidshus anmäls oftast i mars-april eftersom det är då de upptäcks. Efter de kalla vintermånaderna 2010 och 2011 såg Folksam till exempel en tydlig ökning av vattenskador när…
Folksam
· 16 mars, 2016

Tecknaruppdragsavtal med Lunds Universitet

Utvecklingsarbetet genomförs enligt den plan som beskrevs i Hamlet Pharmas noteringsprospekt. Gruppen har för närvarande stort fokus på metodik för kliniska prövningar och storskalig produktion samt studier av HAMLETs struktur…
Hamlet
· 16 mars, 2016

Årsredovisning samt fullständiga beslutsförslagtillgängliga

Årsredovisning, revisionsberättelse, Valberedningens beslutsförslag (punkter 1, 8 – 10 på dagordningen) samt Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med bilagor (punkt 11 på dagordningen) finns tillgängliga på bolagets…
Insplorion
· 16 mars, 2016

Risk för socioekonomisk uppdelning vid en förhöjd pensionsålder

Sedan 2011 är tillsvidareanställning efter 65 års ålder möjlig, men forskningsresultaten visar på en tydlig uppdelning av vilka grupper som valt utnyttja denna möjlighet. Personer inom arbetaryrken lämnar yrkeslivet tidigare…
AFA Försäkrings forskningsstöd
· 16 mars, 2016

Clavister öppnar kontor i Nordafrika för att ytterligare driva tillväxten i regionen

Clavister har utsett Mounia Benbouzid till Area Manager för Afrika, hon kommer att leda ett team av säljare och säljtekniska ingenjörer med sammantaget över 40 års erfarenhet av att sälja…
Clavister
· 16 mars, 2016

NICOCCINO FÅR FÖRSTÄRKT OCH FÖRLÄNGT PATENTSKYDD

- ”Det är mycket glädjande att just Singapore godkänt patentet eftersom det är en ansedd och respekterad instans. Att både kunna förstärka och förlänga skyddet av vår produkt i Nicoccinos…
Nicoccino
· 16 mars, 2016

Flyktingar har högre risk för psykos

Det är välkänt att flyktingar utgör en särskilt utsatt grupp med sämre hälsa än både svenskfödda personer och andra invandrargrupper som inte är flyktingar. I den nya studien använde sig…
Karolinska Institutet
· 16 mars, 2016

NCC energieffektiviserar 211 hyresrätter i Växjö

Kvarteret Alabastern har drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde, Araby, som byggdes i slutet av 1960-talet. NCC har sedan 2015 renoverat 90 av lägenheterna och de sista hyresgästerna i…
NCC
· 16 mars, 2016

Byggstart för etapp två i Stallbacken Mölndal

– Detta är vår andra nybyggnation i området, totalt sett tillför vi cirka 550 nya lägenheter till Stallbacken, ett nytt trivsamt och spännande bostadsområde i parkliknande miljö i Mölndal. Vi…
WALLENSTAM
· 16 mars, 2016

Nya ledamöter invalda i Skandias fullmäktige

Totalt har drygt 15 600 röstberättigade kunder röstat i valet till fullmäktige. De flesta kunder har valt att rösta digitalt. Skandia har nu ett fullmäktige med bred kompetens som representerar…
Skandia
· 16 mars, 2016

Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika…
Slottsviken Fastighetsaktiebolag
· 16 mars, 2016

Hemsö förvärvar två äldreboenden i Tyskland

De förvärvade fastigheterna är byggda 2002 respektive 2003 och har totalt 95 vårdplatser för äldre. Hyresgäst är vårdoperatören Convivo-Gruppe som har hyresavtal med en löptid på 20 år i genomsnitt.…
Hemsö Fastighets AB
· 16 mars, 2016

Norrlandsfonden sammanfattar året 2015

Svensk ekonomi utvecklades starkt under år 2015 med en tillväxt i BNP på drygt 4 procent. Den norrländska ekonomin följde inte fullt ut med i tillväxttakt. Tillverkningsindustrin växte inte i samma utsträckning och…
Norrlandsfonden
· 16 mars, 2016

PExAs produkt CE-märkt

VD Erik Ekbo kommenterar – Att vi fått produkten CE-märkt är oerhört betydelsefullt för oss. En av våra viktigaste strategier i det fortsatta utvecklingsarbetet är att ytterligare bredda och fördjupa…
PExA
· 16 mars, 2016

Nya hållbarhetsmål engagerar hela Orkla Foods Sverige

Under året kommer Orkla Foods Sveriges hållbarhetsarbete att intensifieras då bland annat CSR-aspekter integreras i alla innovations- och utvecklingsprocesser, antalet produkter som certifieras enligt KRAV, MSC och ASC ökar, och…
Orkla Foods Sverige
· 16 mars, 2016

Holmen avyttrar tidningspappersbruket i Spanien

– Genom den här affären kan vi fokusera på att utveckla vår framgångsrika strategi för specialpapper vid de svenska bruken. Holmens verksamhet bygger på förnybara skogs- och energitillgångar i kombination…
Holmen
· 16 mars, 2016

Skolmingel för nyanlända lärare med Academedia och Arbetsförmedlingen

Academedia ingår i den så kallade 100-klubben och har tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända lärare under tre år. I första skedet handlar samarbetet…
Arbetsförmedlingen Dalarna
· 16 mars, 2016

Skandiabanken Aktiebolag (publ):s årsredovisning publicerad

2015 års årsredovisning för Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandias bankverksamhet, har publicerats på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/.
Skandia
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Dalarna

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Dalarna. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Jönköping

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Jönköpings län. Länet uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Norrbotten

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Norrbottens läns landsting. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Sörmland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Sörmland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Skåne

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Skåne. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Uppsala

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Uppsala län. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Örebro

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Örebro län. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Gävleborg

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Gävleborg. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Kalmar

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Kalmar län. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Jämtland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Jämtland Härjedalen. Regionen uppfyller inte målet att 90 procent av prostatacancerpatienterna med…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Värmland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget i Värmland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården

– Väntetiderna för prostatacancerpatienter är under all kritik. Ingen annan grupp av cancerpatienter tvingas vänta så länge på vård. Män med misstänkt prostatacancer tvingas dessutom vänta länge på besked om…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västernorrland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Västernorrland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västerbotten

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Västerbottens läns landsting. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Stockholm

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Stockholm läns landsting. Länet uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västmanland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Landstinget Västmanland. Landstinget uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Allvarliga brister i prostatacancervården i Västra Götaland

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Västra Götalandsregionen. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
· 16 mars, 2016

Lång väntan i prostatacancervården i Kronoberg

Granskningen som Cancerfonden genomfört i samarbete med Nationella prostatacancerregistret visar på flera allvarliga brister i prostatacancervården i Region Kronoberg. Regionen uppfyller inte målet att prostatacancerpatienter med mellan- och högriskcancer ska…
Cancerfonden
·