SwedenBIO i ny podd om integrerad kapitalanskaffning

4 oktober, 2017

SwedenBIO har inlett ett samarbete med Hedvig Andersén, erfaren konsult som i närmare 20 år arbetat med riskkapitalinvesteringar. Hon använder nu Hedvigpodden för att på ett lättsamt och roligt sätt väcka intresse för mer komplexa frågor.

Genom podden vill Hedvig Andersén framför allt vända sig till innovativa företag som vill växa internationellt och så effektivt som möjligt nå sin fulla potential.

– Den röda tråden i podden är hur man kan spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån en helhetsbild, förklarar Hedvig Andersén.

Hon kommer att dela med sig av egna erfarenheter men också bjuda in personer som på olika sätt verkat i innovativa företag.

Hedvig Andersén förklarar:

– När jag arbetade som investerare insåg jag hur mycket tid och pengar företagen kunde spara genom att arbeta mer integrerat och se till att kapitalanskaffningen gick hand i hand med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och exitförberedelser från dag ett.

Hedvigpodden kommer att täcka in områden som IP och patentstrategier, börsnoteringar, styrelsearbete, finansieringsfrågor, exitarbete – och mycket mer.

Om samarbetet med SwedenBIO säger hon:

– Vi vill i grunden samma sak, nämligen att se en stark och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Här ser jag att Hedvigpodden kan vara med och skapa en effektiv kontaktyta mellan olika aktörer och bidra med att bygga upp och sprida kunskap.