SwedenBIO i satsning för enad röst om svenska styrkor inom life science

28 augusti, 2017

Nu förstärks SwedenBIO:s kansli med ytterligare specialistkompetens. Det är Heather Marshall Heyman, projektledare med målet att öka det svenska deltagandet i europeiska samarbeten, som nu knyts till SwedenBIO via sitt uppdrag för den påverkansplattform som Swelife driver tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Sverige ligger idag bra till när det gäller andelen beviljade anslag från EU, men det kan bli ännu bättre. Det är mot denna bakgrund som påverkansplattformen ska bidra till att synliggöra det bästa av svensk life science på EU-nivå inför det kommande ramprogrammet som än så länge går under arbetsnamnet FP9, Framework Programme 9.

– Vi vill kunna visa upp en samlad bild av hela sektorn och dess styrkeområden: industri, akademi och övriga aktörer, säger Heather Marshall Heyman. SwedenBIO är en unik plattform som passar perfekt för detta breda uppdrag.

Ta gärna tillfället i akt och svara på den enkät som är öppen nu och fram till den 31 augusti om du vill bidra med input till vad Sverige ska lyfta i kommande utlysningar.