Utvärderingen av EMA-kandidaterna offentlig

3 oktober, 2017

EU-kommissionen har offentliggjort den sedan länge emotsedda utvärderingen av de 19 anbud som kommit in när det gäller att få bli nytt värdland för EMA. Kommissionen har, som tidigare meddelats, inte rankat länderna som vill ta över den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vid rådets möte i oktober väntas en politisk diskussion och det slutgiltiga beslutet fattas vid rådsmötet den 20 november.
Läs mer: http://www.lakemedelsvarlden.se/sa-bedoms-stockholm-som-ema-kandidat/

Bedömning i korthet av de 19 anbuden.
Läs EU-kommissionens kommentar.