Engagera dig i våra arbetsgrupper!

SwedenBIO har sex arbetsgrupper. Dessa driver opinion, tar fram kunskapsunderlag och fungerar som referensgrupper i olika sakfrågor.

Att delta i en av SwedenBIOs arbetsgrupper innebär att du aktivt bidrar till att stärka life science-sektorn i Sverige och du har möjlighet att påverka vilka frågor som organisationen ska driva. Du får också tillgång till ett ovärderligt nätverk med andra engagerade från alla delar av life science-sektorn.

Arbetsgrupperna träffas cirka fyra gånger per år. I december träffas alla arbetsgrupper för ett gemensamt årsmöte där prioritering och planering görs för kommande år.


Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering

Fokusområde: att höja kompetensen inom affärsutveckling bland medlemsföretagen samt förbättra företagsklimatet och de ekonomiska villkoren för life science-industrin i Sverige.

Kanslikontakt: Björn Ursing, Programdirektör, SwedenBIO, bjorn.ursing@swedenbio.se och Sara Gunnerås, Director EU Support Office, SwedenBIO, sara.gunneras@swedenbio.se.

Ordförande: Christina Herder, VD, Herder Consulting, christina.herder@herderconsulting.com

Medlemmar: Björn Sjöstrand (Scandinavian Biopharma Holding), Göran Conradsson (bulb Intelligence), Hans Andreasson (SLS Invest), Iris Öhrn (Business Region Göteborg), Jacob Gunterberg (HealthCap), Jonas Brambeck (Industrifonden), Ola Lidström (Hamilton Advokatbyrå), Viktor Drvota (Karolinska Development)


Arbetsgruppen för forskning och utveckling

Fokusområde: att stärka Sverige som forskningsnation och verka för ett ökat samarbete mellan industri, akademi och vård.

Kanslikontakt: Jonas Ekstrand, VD, SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.se

Ordförande: Anna Sandström, Director Science Relations, AstraZeneca, Anna.Sandstrom@astrazeneca.com

Medlemmar: Gunilla Ekström (Hacaron), Jonas Åström (GE Healthcare), Karin von Wachenfeldt (Truly Translational), Maris Hartmanis, Martin Norin (Kancera)


Arbetsgruppen för immaterialrätt

Fokusområde: att öka kompetensen bland medlemmar och beslutsfattare kring IP-frågornas betydelse för en stark life science-sektor.

Kanslikontakt: Björn Ursing, Programdirektör, SwedenBIO, bjorn.ursing@swedenbio.se

Ordförande: Jacob Westman, Director Medicinal Chemistry & IP, Apodemus, jacob.westman@apodemus.se

Medlemmar: Hampus Rydstedt (Zacco), Johanna Bergh (Awapatent), Jonas Westerberg (Lindahl), Kerstin Genetay (NeuroNova)


Arbetsgruppen för kliniska prövningar och regulatoriska frågor

Fokusområde: att stärka Sverige som ett attraktivt land att förlägga kliniska prövningar i och bevaka de regelverk som påverkar medlemsföretagen.

Kanslikontakt: Jonas Ekstrand, VD, SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.se

Ordförande: Vakant

Medlemmar: Claes-Göran Brobäck (Crown CRO), Eva Adås (Pfizer), Eva Filmström (Cadila Pharmaceuticals), Ingegerd Dalfelt (PRA International Sweden), Henrik Hansson (Sofus), Patrik Sobocki (Industrifonden)


Arbetsgruppen för processutveckling och tillverkning

Fokusområde: att stärka kompetensen inom produktutveckling och tillverkning och arbeta för att Sverige ska vara ett attraktivt land för tillverkande företag.

Kanslikontakt: Björn Ursing, Programdirektör, SwedenBIO, bjorn.ursing@swedenbio.se

Ordförande: Torkel Gren, General Manager, Recipharm, torkel.gren@recipharm.com

Medlemmar: Christer Johansson (Nordic BioAnalysis), Christian Nyhlen (Mercuri Urval), Christina Holmberg (APL), Gunnar Hörnsten (Ceffort ControlSep), Helena Thelin (Pfizer), Janet Hoogstraate (Valneva), Kajsa Hagspiel (AstraZeneca), Nicolaas Schipper (RISE), Tuulikki Lindmark (Disruptive Materials), Ulrika Ljungkvist (CobraBio), Xavier Pillot (GE Healthcare)


Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation

Fokusområde: att öka kunskapen i samhället om life science-branschen och dess förutsättningar i Sverige och bevaka de policybeslut som påverkar sektorn.

Kanslikontakt: Jonas Ekstrand, VD, SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.se

Ordförande: Kerstin Falck, chef samhällskontakter, Pfizer, kerstin.falck@pfizer.com

Medlemmar: Anna Larsson (Projektsupport SO), Anette Orheim (Medicon Village), Björn Arvidsson (Roche), Charlotta Gummeson (Sahlgrenska Science Park), Charlotte Edenius (Charper Life Science), Katja Isacsson (Abbvie), Krim Talia (RISE),

Vill du gå med i en arbetsgrupp? Kontakta Nicole Hanzon på nicole.hanzon@swedenbio.se och berätta kort om dig själv och vilken arbetsgrupp du vill engagera dig i. Ditt företag måste vara medlem i SwedenBIO.