Engagera dig i våra arbetsgrupper!

SwedenBIO har fyra arbetsgrupper. Dessa driver opinion, tar fram kunskapsunderlag och fungerar som referensgrupper i olika sakfrågor.

Att delta i en av SwedenBIOs arbetsgrupper innebär att du aktivt bidrar till att stärka life science-sektorn i Sverige och du har möjlighet att påverka vilka frågor som organisationen ska driva. Du får också tillgång till ett ovärderligt nätverk med andra engagerade från alla delar av life science-sektorn.

Arbetsgrupperna träffas cirka fyra gånger per år. I december träffas alla arbetsgrupper för ett gemensamt årsmöte där prioritering och planering görs för kommande år.


Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering

Fokusområde: att höja kompetensen inom affärsutveckling bland medlemsföretagen samt förbättra företagsklimatet och de ekonomiska villkoren för life science-industrin i Sverige.

Kanslikontakt: Björn Ursing, Programdirektör, SwedenBIO, bjorn.ursing(a)swedenbio.se och Sara Gunnerås, Director EU Support Office, SwedenBIO, sara.gunneras(a)swedenbio.se.

Ordförande: Christina Herder, Executive Vice President, Strategic Business Development, Medivir, Christina.herder(a)medivir.com

Medlemmar: Björn Fahlen (Redeye), Björn Sjöstrand (Scandinavian Biopharma Holding), Göran Conradsson (bulb Intelligence), Hans Andreasson (SLS Invest), Iris Öhrn (Business Region Göteborg), Jonas Brambeck (Industrifonden), Ola Lidström (Hamilton Advokatbyrå), Viktor Drvota (Karolinska Development), Viktor Sundberg (HealthCap)


Arbetsgruppen för forskning och utveckling

Fokusområde: att stärka Sverige som forskningsnation och verka för ett ökat samarbete mellan industri, akademi och vård.

Kanslikontakt: Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBIO, Helena.strigard (a) swedenbio.se

Ordförande: Anna Sandström, Director Science Relations, AstraZeneca, Anna.Sandstrom (a) astrazeneca.com

Medlemmar: Gunilla Ekström (Haracon), Hampus Rystedt (Zacco), Henrik Hansson (Sofus Regulatory Affairs), Johanna Bergh (AWA), Jonas Westerberg (Lindahl), Karin von Wachenfeldt (Truly Translational), Maris Hartmanis, Martin Norin (Kancera)


Arbetsgruppen för processutveckling och tillverkning

Fokusområde: att stärka kompetensen inom produktutveckling och tillverkning och arbeta för att Sverige ska vara ett attraktivt land för tillverkande företag.

Kanslikontakt: Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBIO, Helena.strigard (a) swedenbio.se

Ordförande: Torkel Gren, General Manager, Recipharm, torkel.gren (a) recipharm.com

Medlemmar: Andreas Gretander (Phase2Phase), Christer Johansson (Nordic BioAnalysis), Christina Holmberg (APL), Jarmo Larsson Lager (Pfizer), Gunnar Hörnsten (Ceffort ControlSep), Janet Hoogstraate (Valneva), Johanna Magnusson (GE healthcare), Kajsa Hagspiel (AstraZeneca), Nicolaas Schipper (RISE), Tuulikki Lindmark (Disruptive Materials), Ulrika Ljungkvist (CobraBio)


Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation

Fokusområde: att öka kunskapen i samhället om life science-branschen och dess förutsättningar i Sverige och bevaka de policybeslut som påverkar sektorn.

Kanslikontakt: Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBIO, Helena.strigard (a) swedenbio.se

Ordförande: Kerstin Falck, chef samhällskontakter, Pfizer, kerstin.falck (a) pfizer.com

Medlemmar: Anette Orheim (Medicon Village), Anna Larsson (Projektsupport SO), Annika Akervall (Sahlgrenska Science Park), Björn Arvidsson (Roche), Charlotte Afklercker (SOBI), Charlotte Edenius (Charper Life Science), Katja Isacsson (Abbvie), Krim Talia (RISE),

Vill du gå med i en arbetsgrupp? Kontakta Nicole Hanzon på nicole.hanzon(a)swedenbio.se och berätta kort om dig själv och vilken arbetsgrupp du vill engagera dig i. Ditt företag måste vara medlem i SwedenBIO.