Om SwedenBIO

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra drygt 250 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.

Vi organiserar hela ekosystemet från enskilda entreprenörer till stora globala life science-företag. Gemensamt för våra medlemmar är att de utvecklar medicinska innovationer som  förbättrar människors hälsa i Sverige och världen.

SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den dagliga verksamheten drivs av ett kansli som är lokaliserat i centrala Stockholm.

SwedenBIO grundades 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numer GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), KaroBIO, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher).

SwedenBIOs kansli sitter på Wallingatan 24 i Stockholm. Kontakta oss gärna!