Medlemsansökan

SwedenBIO välkomnar alla företag som är verksamma inom life science-sektorn att bli medlemmar!

Avgiftsstruktur

Medlemskapet i föreningen SwedenBIO är 300 kr per år (ej momspliktig). Dessutom tillkommer en serviceavgift (momspliktig) som varierar beroende på medlemskategori. Förenings- och serviceavgift beslutas av föreningsstämman. Vi har följande tre medlemskategorier:

1. Life science-företag

Företag med verksamhet i Sverige som bedriver forskning och utveckling, tillverkning, försäljning eller erbjuder tjänster inom life science-området. Ni verkar inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik eller som CRO/CMO etc.

Serviceavgiften för life science företag är 1 250 kr per heltidsanställd och år. Lägsta belopp är 6 250 kr och maxavgiften är 125 000 kr.

2. Tjänsteföretag

Företaget eller den enskilda personen har kunder inom den life science branschen men är själva inte en del av life science-industrin. Ni verkar inom juridik, immaterialrätt, PR, media, teknik etc. 

Serviceavgift för tjänsteföretag är 1 250 kr per heltidsanställd inom life science och år. Lägsta belopp är 25 000 kr och maxavgiften är 125 000 kr.

3. Samarbetsorganisation

Organisation som verkar för att stötta life science-industrin. Ni är t.ex. en bio-/businessorganisation, intresseförening eller liknande.

Serviceavgift för samarbetsorganisationer är 6 250 kr per år.

 

Vill du veta mer innan du ansöker om medlemskap?

Hör av dig till Nicole Hanzon på nicole.hanzon@swedenbio.se eller 0706 96 36 33.

 

Ansök om medlemskap