SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Styrelseakademien

Nu får SwedenBIOs medlemmar rabatt på utbildningar som arrangeras av StyrelseAkademien.

StyrelseAkademien vill ge styrelsen verktygen att sköta sin viktigaste uppgift: Att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. 

Här finns också en bank av kandidater där företag kan leta efter rätt kompetens och erfarenheter till sin styrelse. På nationell nivå driver StyrelseAkademien frågor på övergripande nivå för att främja god sed och sunda principer för styrelsearbete.

Läs mer om aktuella kurser på styrelseakademien.se

Kontakta info@swedenbio.se för rabattkod.