SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Inspel

Här samlar vi de remissvar, kommentarer och inspel vi gjort i olika sakfrågor som påverkar life science-sektorn.

Uppdatering pågår.

SwedenBIOs remissvar om förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV) 

2016-12-01 SwedenBIO föreslår att kostnaden för detta, liksom tidigare, ingår i årsavgiften.

SwedenBIOs remissvar om avgifter till Läkemedelsverket (2010:1167)

2016-08-19 Läkemedelsverket bör arbeta mer för kostnadsbesparingar.

SwedenBIOs remissvar om incitamentsprogram såsom personaloptioner

2016-08-15 Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23).

SwedenBIOs enkätsvar angående Client Attorney Privilege, CAP.

2016-03-04 Enkat CAP samt SwedenBIOs svar.

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

2015-11-02 Satsa på ett innovativt näringsliv runt akademin.

SwedenBIOs remissvar på utredning om det statliga riskkapitalet

2015-09-15 Det statliga riskkapitalet är en viktig pusselbit i satsningarna på life science.

SwedenBIO kommenterar regeringens utredning om det statliga riskkapitalet

2015-06-18 Initial kommentar på Hans Rydstads utredning ”En fondstruktur för innovation och tillväxt”.

SwedenBIOs förslag till förändring av det statliga riskkapitalet

2015-05-06 Inspel till regeringens översyn av det statliga riskkapitalet våren 2015.

SwedenBIO kommenterar tillsättandet av regeringens innovationsråd

2015-02-24 Innovationsrådet på plats – nu måste arbetet börja

SwedenBIO kommenterar rapport om life science i Sverige

2014-11-10 Regeringens samordnare Susanne Ås Sivborg har presenterat sin rapport om framtiden för life science i Sverige.

En gemensam handlingsplan för life science från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech

2014-10-21 Handlingsplan för life science – 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft

SwedenBIO kommenterar regeringsförklaringen

2014-10-06 SwedenBIO ser flera positiva signaler för en bra politik för life science med den nya regeringen.

SwedenBIO kommenterar partiernas satsningar på life science

2014-09-05 Överlag är det politiska engagemanget för life science stort vilket är mycket positivt.