Front page

Aktuellt från SwedenBIO

SwedenBIO kritisk till förslag om avgiftshöjning för kliniska prövningar

Idag, den 2 mars 2021, föreslår Läkemedelsverket till regeringen att avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel höjs. Detta skulle bland annat innebära att tillståndsavgiften för en klinisk prövning ökar från 50 000 till 150 000 kronor.

Ny undersökning visar stark framtidstro i life science-branschen – 80% vill rekrytera

En färsk studie från SwedenBIO visar att life science-branschen i Sverige går som tåget. För exakt ett år sedan gjorde SwedenBIO en omfattande analys av läget i branschen[1] och såg då en anmärkningsvärd styrka bland framförallt de många mindre bolagen. I den aktuella uppföljningen av samma bolag framkommer att läget förbättrats ytterligare.

Dr Gianfranco Grompone about NLSDays’ Microbiome Super Session

One of #NLSDays trademarks is the Super Sessions that address hot topics in science, business development and market strategies. This year, one of the speakers is Dr Gianfranco Grompone – CSO at BioGaia AB – who will give a talk during the Microbiome Super Session.

Sebastian Blomstrand växlar upp SwedenBIOs digitala kanaler

Med en rasslande start på kommunikationsåret 2021 – både hos medlemmar och SwedenBIO – finns ett stort behov att nå ut med nyheter och branschfrågor. Det är med värme som vi välkomnar Sebastian Blomstrand, studerande på Medieinstitutet, till en sex veckor praktikperiod.

Kommande event

Immunology Virtual Partnering

Digital (Inova & Biotechnology Innovation Organization)

This is the future: Advanced Manufacturing and Life Science in the Stockholm–Uppsala region

Digital (Stockholm Business Region)

Finansieringsmöjligheter för SME inom EU:s nya ramprogram

Digital (STUNS Life Science)

Nordic Life Science Days

SwedenBIO arrangerar årligen Nordens största partneringkonferens, Nordic Life Science Days. Presentera ditt företag för en internationell publik på hemmaplan, delta i partneringmöten och ta del av ett fullspäckat scenprogram!

Kostnadsfri rådgivning

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt? Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd kring EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon2020 och Eurostars.

Marknadsplatsernas betydelse för life science

Peter Gönczi, vd, Spotlight Group, Adam Kostyal, europeisk noteringschef, Nasdaq och Helena Strigård, vd, SwedenBIO, samtalar om aktiemarknaden för life science-branschen, samt vikten av informationsgivning vid kapitalanskaffning.

Affär & Finans

Så skapar du hållbar handel på börsen

Life science-sektorn tillhör en av de starkaste för listade småbolag i Sverige. Samtidigt är konkurrensen inom sektorn hård och det krävs att man jobbar med de frågor som berör aktiehandeln. En väl fungerande aktiehandel är viktig för att skapa tillväxt i små och medelstora bolag.

Erbjudande till dig som inkubatorbolag

Tillvaron för startup-bolag var inte utan utmaningar innan coronakrisens effekter slog till och läget nu är tufft för många mindre bolag. Nu vill vi bidra till att bygga Sveriges nästa generation life science-bolag starka, för framtida exportintäkter och innovationskraft. Startup-bolag på upp till fyra anställda ska kunna vara medlemmar i SwedenBIO för en årsavgift om 1000kr.

Hur ser framtiden ut för dual listings i USA? När är det rätt tillfälle? Det är frågor Adam Kostyal ägnar sig åt att besvara i senaste avsnittet av Brännpunkt Life Science.

Brännpunkt Life Science är en intervjuserie i samarbete med DNB Sverige som riktar förstoringsglaset mot skärningspunkten mellan innovation, kapital och hälsa. I första delen möter vi Adam Kostyal, europeisk noteringschef på Nasdaq, som tittar på hur börsåret såg ut för sektorn, pratar om pandemins påverkan och delar med sig av framtidsspaningar.

Snabba fakta

Företag med huvudkontor i Sverige forskar just nu fram nya läkemedel

Läkemedelsprojekt pågår, varav över hundra inom cancerområdet

Av läkemedelsbolagen kommer från akademin eller hälso-/sjukvården