Aktuella anslag för forskningsprojekt kring covid-19

Här kommer, genom Swelife, samlad information om de internationella möjligheter som just nu finns tillgängliga för svenska life science-aktörer. Det handlar både om olika finansieringsmöjligheter och om tillgång till värdefulla resurser/anläggningar.